ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฝ่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฝ่า*, -ฝ่า-

ฝา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝา (n.) partition See also: wall Syn. ฝาผนัง, กำแพง, ผนัง
ฝา (n.) lid See also: cover Syn. ฝาจุก, ฝาปิด
ฝา (v.) deposit See also: entrust, leave with somebody, place under the care of
ฝากขัง (v.) put in jail
ฝากตัว (v.) place oneself under somebody´s care See also: adhere to somebody, depend on somebody attach oneself to somebody Syn. ฝากเนื้อฝากตัว
ฝากบัญชี (v.) deposit See also: bank
ฝากผี (v.) depend on
ฝากผีฝากไข้ (v.) entrust oneself to the care of someone See also: ask to take care of one during sickness, rely on someone in old age
ฝากฝัง (v.) entrust See also: put into the care of, put something in somebody´s charge
ฝากระดาน (n.) wooden wall See also: wooden partition, partition board
ฝากั้นห้อง (n.) partition
ฝากเงิน (v.) deposit money
ฝากเนื้อฝากตัว (v.) attach oneself to somebody See also: to be under the care of, adhere to somebody, depend on somebody Syn. ฝากตัว
ฝากเผื่อเรียก (n.) current deposit
ฝากเรียน (v.) take a child to enter a school See also: bring (a child) to study in a school
ฝากโรงเรียน (v.) take a child to enter a school See also: bring (a child) to study in a school Syn. ฝากเรียน
ฝากไข้ (v.) entrust oneself to the care of somebody See also: let the other take care during sickness,
ฝาขัดแตะ (n.) wall of plaited bamboo strips See also: partition made of woven bamboo strips
ฝาครอบ (n.) lid See also: cover
ฝาจุก (n.) lid See also: cover Syn. ฝาปิด
ฝาจุก (n.) stopper See also: cork, stopper
ฝา (adj.) astringent See also: puckery, acidulous, harsh Syn. ขื่น, ปร่า, เฝื่อน
ฝา (n.) shore tree Syn. ต้นฝาด
ฝา (v.) be deceptive See also: mistake one for another
ฝา (v.) slice See also: cut into pieces
ฝาปิด (n.) lid See also: cover Syn. ฝาจุก
ฝาผนัง (n.) wall See also: partition Syn. ผนัง, ฝา
ฝา (n.) dam See also: weir, dike Syn. เขื่อนกั้นน้ำ
ฝา (n.) dam See also: weir, dike Syn. เขื่อนกั้นน้ำ
ฝายน้ำล้น (n.) weir See also: dike, dam
ฝาละมี (n.) lid of an earthen pot See also: lid of a pot Syn. ฝาหม้อ
ฝาละมี (n.) husband Syn. สวามี, ภัสดา, สามี, ผัว Ops. ภรรยา, เมีย
ฝาละมี (n.) lid of an earthen pot Syn. ฝาหม้อ
ฝาหม้อ (n.) lid Syn. ฝา
ฝาห้อง (n.) wall
ฝาหอย (n.) shell Syn. กาบหอย, กาบ
ฝาหอย (n.) shell Syn. กาบหอย, กาบ
ฝาหุ้มกลอง (n.) end walls of a Thai-style house
ฝาเรือน (n.) wall See also: partition Syn. ฝากระดาน, ฝากั้นห้อง
ฝาแฝด (n.) twin See also: double Syn. แฝด
English-Thai: HOPE Dictionary
a/c. a/cabbr. account, account current (บัญชีกระแสรายวัน, การฝากเงินกระแสรายวัน)
acerbity(อะเซอ' บิที) n. รสเปรี้ยวและฝาด, ความรุนแรง, Syn. harshness, sourness)
alumroot(แอล' ลัมรูท) n. พืชจำพวก Heuchera ในอเมริการากของมันใช้เป็นยาฝาดสมาน
astrictive(แอสทริค'ทิฟว) adj. ฝาดสมาน
astringent(แอสทริน'เจินทฺ) adj. หดตัว,รัดแน่น, สมาน,เฉียบขาด,เข้มงวด,รุนแรง -n. ยาฝาดสมาน, ยาสมานแผล,ยาห้ามเลือด. -astringency n., Syn. contractile, constrictive)
atm.abbr. 1. atmosphere, atmospheric 2. (เอทีเอ็ม) ย่อมาจาก automatic teller machine แปลว่า เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ เป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงิน ได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
automatic teller machineเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ นิยมใช้ตัวย่อว่า ATM หมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงินได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
bank(แบงคฺ) n. ธนาคาร,ฝั่ง,มูลดิน,ตลิ่ง,ฝั่ง,ชายฝั่ง,เขื่อน,แถว,แนว,แถวของพายของเรือ vt. เอาเงินฝากธนาคาร,จัดเป็นแถว vi. สะสม,เอียงข้าง,ฝากเงินธนาคาร, Syn. mass
bank accountn. บัญชีเงินฝากกับธนาคาร
bank balancen. ยอดเงินเหลือของเงินฝากธนาคาร
bank bookn. สมุดเงินฝากธนาคาร
bank clerkn. เจ้าหน้าที่ธนาคารที่เกี่ยวกับการถอน และฝากเงิน,ดูteller (ของอเมริกา)
bank depositn. เงินฝากธนาคาร
banking account)n. บัญชีเงินฝากกับธนาคาร
banking accountn. บัญชีเงินฝากกับธนาคาร
board(บอร์ดฺ) {boarded,boarding,boards} n. ไม้กระดาน,แผ่นกระดาน,แผ่นกระดาษแข็ง,กระดานหมากรุก,ข้างเรือ,ค่าอาหาร,อาหาร,ที่พัก,โต๊ะประชุม,โต๊ะอาหาร,เวที,คณะกรรมการ,สภา,กลุ่มผู้บริหารของหน่วยงาน,แป้นสวิตช์ไฟฟ้าบนผลฝาผนัง,ขอบ,ข้าง vt. ใช้กระดานปู,บริการอาหาร,บริการ แผงวงจรแผงหมายถึง แผ่นพลาสติกที่มีการติดตั้งวงจรไฟฟ้าซึ่งใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แผงเหล่านี้จะทำหน้าที่ต่าง ๆ เช่น แผงวงจรเร่งความเร็ว (accelerator board) จะมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลทีมีอยู่เดิม แผงวงจรภาพ (video board) แผงวงจรเสียง (sound board) ก็จะเป็นตัวเพิ่มภาพและเสียง เป็นต้น
bonnet(บอน'นิท) {bonnetted,bonnetting,bonnets} n. หมวกสตรีรูปฝาชีมักมีริบบิ้นผูกใต้คาง,หมวกเด็ก,ฝาครอบเครื่องจักร,ฝาครอบเครื่องจักร,ฝาครอบปล่องไฟ,หน้าม้าในวงพนัน,ผู้ร่วมมือ vt. ใส่หมวก,ใส่ฝาครอบ,สมคบหลอกลวง, Syn. hat
bulkheadn. ฝากั้น,ส่วนกั้น,กำแพงกั้น
cap(แคพ) {capped,capping,caps} n. หมวก,หมวกเครื่องแบบ,หมวกผ้าไม่มีปีก,หมวกคนขี่ม้า,ฝาครอบ,ที่คลุม,สายฉนวน vt. ปกคลุม,ครอบ,ทำให้สมบูรณ์,ทำให้ดีกว่า, See also: capper n. ดูcap, Syn. headgear,headdress surpass,
carapace(คา'ระเพส) n. ส่วนที่หุ้มหลังของสัตว์,กระดอง,ฝา
boot(บูท) {booted,booting,boots} n. รองเท้าหุ้มข้อเท้า,รองเท้าบู๊ท,เครื่องหุ้มคล้ายปลอก,ฝาครอบป้องกัน,ปลอกหุ้มเบาะ,โครงรถ,เครื่องรัดทรมานข้อเท้า,การเตะ,การถีบ,การปลดออก vt. สวมรองเท้าบู๊ท,เตะ,ถีบ เริ่มต้นใหม่เริ่มเครื่องใหม่หมายถึง การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เริ่มต้นทำงาน (ว่ากันว่า คำ "boot" นี้ มาจากคำว่า "bootstrap" เบื้องหลังการใช้คำ ๆ นี้ อยู่ที่การขู่ว่า ถ้าไม่ทำงานแล้วละก็ โดนรองเท้าบู๊ตแน่ ๆ เลย) การเริ่มเครื่องใหม่นั้น โดยปกติ เมื่อกดสวิตช์เปิดแล้ว คอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นทำงานด้วยการอ่านจานบันทึกในหน่วยบันทึก A: ถ้าในหน่วยบันทึก A: ไม่มีจานบันทึก ก็จะไปอ่านจานบันทึก C: (จะไม่สนใจหน่วยบันทึก B: เลย) ถ้ามีจานบันทึกใน A: จานบันทึกนั้นจะต้องมีคำสั่งระบบ (แฟ้มข้อมูล command.com) อยู่ คอมพิวเตอร์จึงจะเริ่มต้นทำงานต่อไปได้ ถ้าจานบันทึกใน A: ไม่มีคำสั่งระบบ จะมีรายงานบนจอภาพว่าเป็น "non-system disk" ในกรณีเช่นนี้ต้องเปลี่ยน แผ่น A: หรือดึงแผ่น A: ออก แล้วเริ่มต้นใหม่จาก หน่วยบันทึก C: (ถ้ามี) อนึ่ง การเริ่มเครื่องใหม่นั้น ทำได้ 2 วิธี วิธีแรกเริ่มด้วยการเปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่ได้อธิบายแล้ว เรียกว่า "cold boot" อีกวิธีหนึ่งที่ใช้เมื่อมีการเปิดเครื่องอยู่ก่อนแล้ว แต่ต้องการเริ่มเครื่องใหม่ หรือเครื่องเกิดขัดข้องหรือค้าง (hang) ให้ กดแป้น CTRL +ALT +DEL เรียกว่า "warm boot"
casseroln. ชามหรือหม้ออบหรือปิ้ง,หม้อมีฝาปิดสำหรับต้มและเคี่ยว
ceil(ซีล) vt. กรุฝาผนัง,กรุเพดาน
ceiling(ซีล'ลิง) n. เพดาน,ดาดฟ้า,การกรุฝาผนัง
check(เชค) {checked,checking,checks} vt. หยุด,รั้ง,ดึง,ตรึง,สกัด,ทำลาย,ตรวจสอบ,สำรวจ,ทำเครื่องหมายตรวจสอบ,ฝากเก็บ,รุกฆาต (หมากรุก) ,ทำให้เกิดรอยแตก,ปลูกพืชเป็นแนวยาว. -vi. ตรงกัน (ถูกต้อง) ,ตรวจสอบ,แตกเป็นช่อง,ร้าวเป็นช่อง,หยุด -Phr. check in (ลงชื่อ (เข้าพักในโรงแ
checking accountn. เงินฝากธนาคารที่สามารถใช้เช็คถอนได้
checkroomn. ห้องฝากหมวก เสื้อคลุมและสิ่งของอื่น ๆ
chimney(ชิม'นี) n. ปล่องไฟ,ฝาครอบกระจกตะเกียงน้ำมัน,หลอดตะเกียง,เตาผิง,เตาฝาผนัง,คนติดบุหรี่
chimney cornern. ที่ข้างเตาไฟฝาผนัง
chimney piecen. หิ้งเตาไฟฝาผนัง,สิ่งประดับตกแต่งเหนือเตาไฟ
clapboardn. กระดานกั้นฝา
cloakroomn. ห้องฝากเก็บเสื้อคลุม,ห้องฝากกระเป๋า,ห้องน้ำ
closet(โคลซ'ซิท) n. ห้องส้วม,ห้องน้ำ,ห้องเล็ก,ห้องส่วนตัว,ห้องลับ,ตู้ฝาผนัง. adj. ส่วนตัว,ลับเฉพาะ,เสี่ยงโชค.
closure(โคลส'เชอะ) n. การปิด,การยุติ,สิ่งที่ปิด,กำแพงล้อมรอบ,ฝาปิด,สิ่งปกคลุม. vt.,vi. ทำให้ยุติ,ยุติ
coatroomn. ห้องฝากเก็บเสื้อผ้า
cockle(คอค'เคิล) {cockled,cockling,cockles} n. หอยแครง,หอย2ฝา,เปลือกหอย,เรือบดเล็กของเรือใหญ่,เรือเล็ก ๆ -Phr. (cockles of one's heart) ส่วนลึกของหัวใจ,ความรู้สึกที่แท้จริง. vi. หด,ย่น,เหี่ยว vt. ทำให้เหี่ยว,ทำให้หด,
commend(คะเมนดฺ') {commended,commending,commends} vt. มอบ,แนะนำ,ให้ความไว้วางใจ,ฝากฝัง,สรรเสริญ,ยกย่อง, See also: commendable adj. ดูcommend commendableness n. ดูcommend
commendation(คอมมันเด'เชิน) n. การมอบ,การแนะนำ,การสรรเสริญ,การยกย่อง,สิ่งที่สรรเสริญ,การฝากฝัง, Syn. approbation
commendatory(คะเมน'ดะโทรี) adj. ซึ่งสรรเสริญ,ซึ่งยกย่อง,เกี่ยวกับการแนะนำหรือฝากฝัง
computer crimeอาชญากรรมคอมพิวเตอร์หมายถึง อาชญากรรมหรือความผิดที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เช่น การแก้ไขตัวเลขในบัญชีเงินฝากของลูกค้า จนทำให้สามารถขโมย หรือยักย้ายถ่ายเทเงินออกไปได้ หรือการแอบเข้าไปดูและแก้ไขคะแนนสอบ เป็นต้น
English-Thai: Nontri Dictionary
acerbity(n) รสฝาด,ความเผ็ดร้อน,ความเจ็บปวด
bonnet(n) หมวกสตรี,ฝาครอบเครื่องจักร
bulkhead(n) กำแพงกั้น,ฝากั้น
buttress(n) ที่ยัน,เครื่องค้ำ,ฝาค้ำ
cap(n) หมวกแก๊ป,ยอด,ฝาครอบ
carapace(n) กระดอง,ฝา
checkroom(n) ที่รับฝากของ
closure(n) การปิด,การจบ,การยุติ,ฝาปิด
cockle(n) ปลาชนิดหนึ่ง,หอยแครง,หอยสองฝา,การงอ
cover(n) ปก,ที่ปิด,ฝาครอบ,ปลอก,ผ้าคลุมเตียง,เงินประกัน
cowl(n) หมวกของพระคริสต์,ยอดปล่องไฟ,ฝาครอบ,ที่ครอบ,กะบังรับลม
dam(n) เขื่อน,ทำนบ,ประตูน้ำ,ฝา
deposit(n) เงินฝาก,สิ่งที่สะสม,การวางลง,เงินมัดจำ,การฝากเงิน
deposition(n) การฝากเงิน,การสะสม,การปลดออกจากตำแหน่ง,การทับถม
depositor(n) ผู้ฝากเงิน
depository(n) โกดัง,คลังเสบียง,ท้องพระคลัง,ที่รับฝากของ
drone(n) ภมร,ผึ้งตัวผู้,กาฝาก,เครื่องบินบังคับ
fund(n) เงินทุน,มูลนิธิ,ทุน,กองทุน,ใบกู้เงิน,เงินฝา
leech(n) ปลิง,ทาก,ตัวดูดเลือด,กาฝา
lid(n) ฝา,หนังตา,เปลือกตา,สิ่งที่ปกปิด
mistletoe(n) ต้นกาฝาก 
parasite(n) ปรสิต,กาฝาก,พยาธิ
parasitic(adj) เหมือนพยาธิ,เหมือนกาฝา
sponge(n) ฟองน้ำ,กาฝาก,ขนมฟู
recommend(vt) รับรอง,มอบ,ฝากฝัง,ชี้แนะ,เสนอแนะ
shield(n) เกราะ,โล่,กะบัง,ฝาครอบ,ตราประจำตระกูล
shroud(n) ฝาครอบ,ปลอกสวม,ผ้าห่อศพ
tankard(n) คนโทมีฝาปิด,เหยือกน้ำมีฝาปิด
wall(n) กำแพง,ฝา,ผนัง,เขื่อน,เครื่องกั้น,ฉากกำบัง
weir(n) เขื่อน,โพงพาง,ลอบ,ทำนบ,ฝาย,เฝือก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bonnet; hoodฝากระโปรงห้องเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
epiglottisฝากล่องเสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fa-huaฝาหัว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nave plateฝาครอบดุมล้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
radiator capฝาหม้อน้ำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
adductor muscleกล้ามเนื้อปิดฝา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bailmentการฝากทรัพย์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bailorผู้ฝากทรัพย์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bucketที่ฝากข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
committalการส่งตัวไปฝากขัง (ในเรือนจำ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consignment๑. การตราส่งสินค้า๒. การฝากขายสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
depositเงินฝาก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
depositaryผู้รับฝาก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
depositorผู้ฝาก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
depository libraryห้องสมุดรับฝาก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
remand homeสถานแรกรับฝากขังเด็กและเยาวชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
safe deposit boxตู้ฝากของมีค่าในธนาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pyxidium; circumscissile capsule; pyxisผลแห้งแตกแบบฝาเปิด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sideboardตู้ชิดฝา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Closureฝา,การปิด,่ความสิ้นสุด [การแพทย์]
Twinsฝาแฝด [TU Subject Heading]
Bank balanceยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร [การบัญชี]
Bank depositเงินฝากธนาคาร [เศรษฐศาสตร์]
Bank statementใบแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร [การบัญชี]
Collateralหลักประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้กู้ใช้ในการค้ำประกันเงินกู้ ตามปกติผู้ให้กู้มีสิทธิยึดหลักประกันเงินกู้หรือดำเนินการอื่นใดตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืม เมื่อผู้กู้ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ หลักประกันเงินกู้อาจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. อสังหาริมทรัพย์ คือทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ เช่น ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น หลักประกันเงินกู้ประเภทนี้เป็นที่นิยมกันทั่วไปทั้งในการกู้ยืมจากสถาบันการเงินในระบบและนอกระบบ 2.สังหาริมทรัพย์ เป็นทรัพย์สินมีค่าต่าง ๆ ที่เคลื่อนย้ายได้ อาทิ เครื่องจักร สินค้า รถยนต์ ทองคำ เงินเดือน บัญชีเงินฝาก และหลักทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ
Consigneeผู้รับฝากขาย [การบัญชี]
Consignmentการฝากขาย [การบัญชี]
Consignorผู้ฝากขาย [การบัญชี]
Custodianผู้รับฝากทรัพย์สินธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่ดูแลและเก็บรักษาใบหุ้นและสินทรัพย์อื่น ๆ ให้แก่กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บุคคลธรรมดา หรือบริษัทที่เป็นลูกค้า [ตลาดทุน]
Deposit accountบัญชีเงินฝากประจำ [การบัญชี]
Depositoryที่เก็บ ที่ฝาก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
diagonal weirdiagonal weir, ฝายทแยง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
drowned weirdrowned weir, ฝายจม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
duckbill weirduckbill weir, ฝายปากเป็ด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Epiglottisลิ้นปิดกล่องเสียง,กล่องเสียง,ท่อหายใจ,ลิ้นอิปิกลอททิส,ลิ้นกระบอกเสียง,อีปีกล็อททิส,ฝาปิดกล่องเสียง,กระดูกอ่อนกล่องเสียง [การแพทย์]
Money marketตลาดเงิน ตลาดเงินคือตลาดที่มีการระดมเงินทุนและการให้สินเชื่อระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี การโอนเงิน การซื้อขายหลักทรัพย์ทางการเงินที่มีอายุการไถ่ถอนระยะสั้น เช่น ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วเงินคลัง เป็นต้น เป็นที่รวมกลไกทั้งหลายที่ทำให้การหมุนเวียนของเงินทุนระยะสั้นเป็นไปด้วยดี อันได้แก่ การจัดหาเงินทุนเพื่อการประกอบการของธุรกิจ การให้สินเชื่อแก่บุคคลและการจัดหาเงินทุนระยะสั้นให้แก่ภาครัฐบาล แบ่งเป็น 1. ตลาดเงินในระบบ ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์และธนาคารกลาง กิจกรรมสำคัญในตลาดเงินในระบบ ได้แก่ การกู้ยืม ระหว่างธนาคารด้วยกันเอง (Inter-bank loan หรือ Call loan) ระยะเวลาตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป การกู้ โดยตรงหรือเบิกเกินบัญชี (Loan and overdraw) โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้โดยขายตราสาร ทางการเงิน ตั๋วเงินคลัง ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสารการค้า ตลอดจนตราสารที่ธนาคารรับรอง 2. ตลาดเงินนอกระบบ ซึ่งไม่มีกฎหมายรองรับสถานภาพ กิจกรรมที่สำคัญได้แก่ การให้กู้ การเล่นแชร์ 3. การขายฝาก ฯลฯ ตลาดเงินนอกระบบยังมีบทบาทมากในประเทศกำลังพัฒนา [ตลาดทุน]
Mural painting and decorationจิตรกรรมฝาผนัง [TU Subject Heading]
notched weirnotched weir, ฝายบาก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ogee weirogee weir, ฝายโอกี้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
rectangular weirrectangular weir, ฝายสี่เหลี่ยมผืนผ้า [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
sharp-crested weirsharp-crested weir, ฝายสันคม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Shell หอย สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ลำตัวไม่แบ่งเป็นปล้อง ประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 3 ชั้น และแบ่งออก 2 ข้างเท่าๆ กัน (ยกเว้นหอยฝาเดียวเป็นส่วนใหญ่ และบางส่วนของหอยสองฝา ตามปกติ มีตีนเป็นกล้ามเนื้ออยู่ทางด้านท้อง มักอาศัยอยู่ในน้ำ มีหลายชนิด เช่น หอยขม หอยทาก [สิ่งแวดล้อม]
Skip ถังขยะ ภาชนะสำหรับเก็บกักและเคลื่อนย้ายขยะ มีทั้งแบบมีฝาและไม่มีฝา [สิ่งแวดล้อม]
Transferable Custody Receiptใบรับฝากหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้เครื่องมือทางการเงินชนิดหนึ่งที่แสดงว่าผู้ถือใบรับฝากเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ต่างประเทศ แต่ใบรับฝากนี้จะนำมาซื้อขายเป็นเงินบาทในประเทศไทย แต่จะไม่สามารถแปลงกลับไปเป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยตรง เว้นแต่จะเป็นการขายและรับเงินคืนเป็นเงินบาทเท่านั้น [ตลาดทุน]
Wallpaperกระดาษปิดฝาผนัง [TU Subject Heading]
weirweir, ฝาย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cover (n.) ฝา See also: ฝาครอบ, ที่ปิด, ฝาปิด Syn. lid, top
top (n.) ฝา See also: ที่ปิด
check (vt.) ฝาSee also: ฝากของ
leave word with (phrv.) ฝากข้อความไว้กับ Syn. leave at
leave word at (idm.) ฝากข้อความไว้ที่ See also: ฝากข้อความไว้กับ Syn. leave for, leave with
leave word for (idm.) ฝากข้อความไว้ให้กับ Syn. leave at, leave with
remember to (phrv.) ฝากความคิดถึงไปยัง
recommend (vt.) ฝากฝัง See also: มอบ Syn. entrust
hood (n.) ฝากระโปรงรถยนต์
sock away (phrv.) ฝากเงิน See also: อดออม
bank with (phrv.) ฝากเงินธนาคาร See also: ฝากเงินไว้กับ
deposit (vt.) ฝากไว้ See also: วางลง, วางไว้, ตั้งไว้ Syn. put down, lay down, drop
leave (vt.) ฝากไว้ See also: ฝาก, ให้ไว้, มอบ, มอบไว้, มอบหมาย
cap (n.) ฝาครอบ Syn. top, lid, cover
hood (n.) ฝาครอบอุปกรณ์ต่างๆที่มีช่องเปิด
scuttle (n.) ฝาปิดช่องทางเข้าในเรือ (ทางนาวิกศาสตร์)
lid (n.) ฝาปิดภาชนะ See also: ฝา, ฝาครอบ, ที่ครอบ Syn. cap, top, cover
Siamese twins (n.) ฝาแฝดซึ่งมีลำตัวติดกันแต่กำเนิด
quad (n.) ฝาแฝดที่เกิดมาพร้อมกัน 4 คน Syn. quadruplet
account (n.) บัญชีเงินฝาSee also: บัญชีธนาคาร
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Please give my best regards to your familyโปรดฝากความปรารถนาดีของฉันไปยังครอบครัวของคุณด้วย
He's not inเขาไม่อยู่ จะฝากข้อความไว้ให้เขาไหมครับ
We'll bring you lots of sweetsพวกเราจะเอาขนมหวานจำนวนมากมาฝากเธอนะ
Please give these sweets to Nida from meโปรดฝากขนมนี่ให้นิดาด้วยจากผมนะ
He asked me to give you these sweetsเขาฝากขนมนี่มาให้เธอแน่ะ
Do you want me to buy anything for you?อยากให้ฉันซื้ออะไรมาฝากไหม?
Would you like to leave a message?คุณอยากจะฝากข้อความไว้ไหม?
Can you leave the message?คุณช่วยฝากข้อความไว้ได้ไหม?
There is some difference between twinsมีความแตกต่างบางอย่างระหว่างฝาแฝด
What do you got for me?คุณได้อะไรมาฝากฉัน?
Hereเอ้านี่ ฉันมีของที่ระลึกมาฝากคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Get them back to my unit.ฝากกลับไปที่หน่วยด้วย
Take the service stairwell, or the guards will toss you over the walls.ฝากกับคนรับใช้ที่บันได ไม่งั้น... ทหารยาม ได้โยนเจ้าออกมาแน่
You wanted to leave the keys with me?ฝากกุญแจนี้ไว้กับผมก็ได้นะ
Leave a message, and I will return your call as soon as I am able.ฝากข้อความคุณไว้ฃNแล้วผมจะโทรกลับทันทีที่ทำได้
Leave a message after the beep.ฝากข้อความหลังจากได้ยินเสียงปี๊บนะจ๊ะ
Please leave a message at the tone.ฝากข้อความหลังสัญญาณ
Leave a message at the beep.ฝากข้อความหลังสัญญาณ
Leave a message after the tone.ฝากข้อความหลังเสียง.
Pay it forward. (beep)ฝากข้อความหลังเสียงสัญญาณ
Please leave a message.ฝากข้อความหลังเสียงสัญญา๊ณ
Voice mail again, huh?ฝากข้อความอีกแล้วหรือ ฮึ?
Voicemail?ฝากข้อความเสียงงั้นเหรอ
Leave your message when you hear the beep.ฝากข้อความเอาไว้ หลังจากที่คุณได้ยินเสียงดังปี๊บ
Left word with rita.ฝากข้อความให้ริต้าแล้ว
Leave a message for me at the embassy in Mexico City.ฝากข้อความไปที่สถานทูตอเมริกันในเม็กซิโก
Relay this message to your king:ฝากข้อความไปให้ราชาของนายด้วย
Leave a message, unless you're selling something 'cause I'm not interested.ฝากข้อความไว้ ถ้าคุณไม่ได้โทรมาขายของ เพราะฉันไม่สน
Leave a message, I'll call you back. Thanks.ฝากข้อความไว้ แล้วจะโทรกลับไป ขอบคุณ
Leave a message and I'll get back to you.ฝากข้อความไว้ แล้วฉันจะโทรกลับ คุณนายมาร์ติน นี่เจ้าหน้าที่มาร์ชาโด
Leave A Message, And I'Ll Get Back To You.ฝากข้อความไว้ แล้วผมจะโทรกลับ
Leave a message. I'll call you back.ฝากข้อความไว้ แล้วผมจะโทรกลับ
Leave a message, and I might listen to it.ฝากข้อความไว้ และฉันอาจจะฟังมัน
Can I just leave a message?ฝากข้อความไว้กับคุณได้ไหม?
If you leave a message with me, I'll make sure she gets it.ฝากข้อความไว้กับผมก็ได้ครับ
Message was left at 8:15 a.m.ฝากข้อความไว้ตอน 8: 15 น.
Clint McKay, convicted felon.ฝากข้อความไว้ตั้งห้าครั้งแล้ว
I've left a dozen messages.ฝากข้อความไว้ตั้งเยอะ
Left a message with someone saying that the three of them needed help and were on their way.ฝากข้อความไว้ถึงบางคน ว่าพวกเขาสามคนต้องการความช่วยเหลือ และกำลังไปหา
If you leave a message, we'll call you back.ฝากข้อความไว้นะ แล้วเราจะโทรกลับ
Can I take a message?ฝากข้อความไว้มั้ยครับ?
Leave it at the tone.ฝากข้อความไว้ล่ะกันว่ะ
You've reached Lucy.ฝากข้อความไว้หลังสัญญาณ
Leave a message after the beep and I'll call you back ASAPฝากข้อความไว้หลังเสียงสัญญาณ แล้วผมจะโทรกลับแน่นอน นะคร้าบบ
Leave me a message.ฝากข้อความไว้แล้วกัน ขอบคุณ
Leave a message and I'll call you back. Hey, it's almost 9:30, and I'm officially worried.ฝากข้อความไว้แล้วผมจะติดต่อกลับ เฮ้ นี้มันก็เกือบ 3 ทุ่มครึ่งแล้ว
Please leave a message, and I'll call you back.ฝากข้อความไว้แล้วผมจะโทรกลับ
Leave your message for Sam, even though I know it's you, Mom.ฝากข้อความไว้ให้ แซม ผมรู้นะ ว่าเม่โทรมา
Thank your father, Miss Norcliffe. That's a fine brace of pheasant he sent over.ฝากขอบคุณคุณพ่อคุณนอร์คลิฟฟ์สำหรับ สายรัดรูปนกเพซเซิ่นที่ส่งมา มันงดงามมาก
Please thank the asset for his service.ฝากขอบคุณชัคด้วย สำหรับการช่วยเหลือ
You can thank her, and tell her I shall wear it with pride,ฝากขอบคุณนาง และบอกนางว่าข้าจะสวมมันไว้ด้วยความภาคภูมิ

ฝา ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
預かる[あずかる, azukaru] Thai: รับฝาก English: to keep in custody
預ける[あずける, azukeru] Thai: ฝากให้คนอื่นดูแล English: to give into custody

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฝ่า
Back to top