ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bank

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bank*, -bank-

bank ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bank (n.) ธนาคาร
bank (n.) เงินที่ได้จากการเล่นการพนัน See also: เงินพนัน
bank (n.) ที่เก็บข้อมูล อาหารหรือเลือดเพื่อใช้ตอนฉุกเฉิน See also: สิ่งที่สำรองเอาไว้
bank (vt.) เอาเงินฝากธนาคาร See also: เอาเงินเข้าธนาคาร Syn. deposit Ops. withdraw
bank (vt.) สะสม
bank (n.) ตลิ่ง See also: ชายฝั่ง, เขื่อน, ฝั่ง Syn. embankment, levee
bank (n.) หาดตื้นๆ (ใต้น้ำทะเล) See also: ที่ตื้นเขิน
bank (n.) ที่ลาดชัน See also: การลาดเอียง
bank (n.) ทิวยาว See also: เทือก, แถว, แนว
bank (vt.) เอามากอง See also: ทำให้เป็นกอง
bank (vt.) ทำให้เอียง See also: (เครื่องบิน) เอียงเล็กน้อย
bank (vt.) ใส่ขี้เถ้าลงในไฟเพื่อให้ความร้อนลดลงและไหม้ช้า
bank balance (n.) ยอดเงินเหลือในบัญชี
bank bill (n.) ธนบัตร Syn. bank note
bank check (n.) เช็ค See also: หนังสือตราสาร Syn. cheque
bank check (n.) เช็ค See also: เอกสารที่ผู้สั่งจ่ายเขียนเพื่อให้ธนาคารจ่ายเงินแก่ผู้ถือ Syn. check
bank draft (n.) ใบสั่งจ่ายเงินของธนาคาร See also: ดร๊าฟ
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (n.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
bank note (n.) ธนบัตร Syn. bank bill
bank notes (n.) เงิน See also: เงินทอง, สิ่งที่ใช้แลกเปลี่ยน Syn. legal tender, cash, coin
bank notes (n.) เงิน See also: ทรัพย์สมบัติ, สิ่งที่ปล้นมา Syn. money, dollars, coin
Bank of Thailand (n.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
bank on (phrv.) พึ่งพา See also: เชื่อถือใน, เชื่อใจใน Syn. depend on
bank rate (n.) อัตราดอกเบี้ย (จากธนาคารกลาง) (ทางการเงิน) Syn. prime rate
bank statement (n.) รายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝาก Syn. statement
bank up (phrv.) ทำให้เป็นกอง
bank with (phrv.) ฝากเงินธนาคาร See also: ฝากเงินไว้กับ
bankable (adj.) ซึ่งเก็บเงินไว้ให้บางคน
bankbook (n.) สมุดเงินฝากของธนาคาร Syn. passbook
banker (n.) นายธนาคาร Syn. financier
banker (n.) เจ้ามือ See also: เจ้ามือการพนัน
banker (n.) แท่นทำงาน See also: แท่นแบบของงานแกะสลักหิน หรือก่ออิฐ
banking (n.) การธนาคาร
bankroll (vt.) เตรียมเงินทุนสำหรับโครงการหนึ่งๆ
bankroll (n.) เงินทุนสำหรับโครงการหนึ่งๆ
bankroll (n.) ม้วนธนบัตร
bankrupt (adj.) ล้มละลาย See also: เจ๊งหมดตัว
bankrupt (vt.) ทำให้ล้มละลาย See also: เจ๊งหมดตัว Syn. pauperize
bankrupt (n.) บุคคลล้มละลาย
bankruptcy (n.) การล้มละลาย Syn. insolvency
English-Thai: HOPE Dictionary
bank(แบงคฺ) n. ธนาคาร,ฝั่ง,มูลดิน,ตลิ่ง,ฝั่ง,ชายฝั่ง,เขื่อน,แถว,แนว,แถวของพายของเรือ vt. เอาเงินฝากธนาคาร,จัดเป็นแถว vi. สะสม,เอียงข้าง,ฝากเงินธนาคาร, Syn. mass
bank accountn. บัญชีเงินฝากกับธนาคาร
bank annuitiesn. พันธบัตรเอกภาพของอังกฤษ
bank annuityn. พันธบัตรเอกภาพของอังกฤษ
bank balancen. ยอดเงินเหลือของเงินฝากธนาคาร
bank billn. ธนบัตร,ตั๋วแลกเงินระหว่างธนาคารกับธนาคาร
bank bookn. สมุดเงินฝากธนาคาร
bank checkn. เช็คเบิกเงินธนาคาร
bank clerkn. เจ้าหน้าที่ธนาคารที่เกี่ยวกับการถอน และฝากเงิน,ดูteller (ของอเมริกา)
bank depositn. เงินฝากธนาคาร
bank discountn. ส่วนลดตั๋วแลกเงินธนาคาร
bank draftn. ใบสั่งจ่ายเงินธนาคาร
bank housen. ธนาคาร
bank noteธนบัตร,ธนบัตรที่ธนาคารออกจำหน่าย
bank paperธนบัตร,ดราฟท์,หลักฐานหรือตั๋วแลกเงินธนาคาร, Syn. bank notes
bank raten. อัตราส่วนลดตั๋วแลกเงินของธนาคาร
bank switchingการสลับชิปไปมาหมายถึง การสลับไปมาของการใช้ชิปในหน่วยความจำเดิมที่ติดมากับเครื่อง กับหน่วยความจำที่เพิ่มภายหลัง ที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว จนกระทั่งทำให้รู้สึกเสมือนว่า หน่วยความจำทั้งสองนั้นเป็นหน่วยความจำเดียวกัน เช่น บริษัทไอบีเอ็มผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ออกมาขายในตลาดโดยมีหน่วยความจำติดมาภายในตัวเครื่องเพียง 640 เคไบต์ แต่เรานำไปเพิ่มหน่วยความจำเป็นถึง 16 เมกกะไบต์ การที่จะทำให้หน่วยความจำเดิมกับหน่วยความจำที่เพิ่มมาใหม่ทำงานสลับกันไปมาได้ ก็จะต้องอาศัยการสลับชิปไปมานี้ อย่างไรก็ตาม หากเราเป็นเพียงผู้ใช้เครื่อง (user) ก็ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องนี้เท่าไรนัก เป็นหน้าที่ของช่างฝ่ายเทคนิคที่จะต้องติดตั้งหรือจัดการทำให้
banker(แบง'เคอร์) n. นายธนาคาร,เจ้ามือbanking การธนาคาร
banker's billn. ธนบัตร,ตั๋วแลกเงินระหว่างธนาคารกับธนาคาร
banker's draftn. ใบสั่งจ่ายเงินธนาคาร
banking accountn. บัญชีเงินฝากกับธนาคาร
banking account)n. บัญชีเงินฝากกับธนาคาร
bankroll(แบงคฺ'โรล) n. เงินที่อยู่ในครอบครอง,แหล่งของเงิน,เงินทุน vt. เสนอเงินให้แก่, See also: bankroller n.
bankrupt(แบงคฺ'รัพทฺ) {bankrupted,bankrupting,bankrupts} n. บุคคลล้มละลาย adj. ล้มละลาย,สิ้นเนื้อประดาตัว,เสื่อมเสีย,ล้ม,คว่ำ vt. ทำให้ล้มละลาย
bankruptcy(แบงคฺ'รัพซี) n. ภาวะล้มละลาย,ภาวะสิ้นเนื้อประดาตัว,ความล้มเหลว, Syn. failure
English-Thai: Nontri Dictionary
bank(n) ฝั่ง,ตลิ่ง,เขื่อน,ธนาคาร
banker(n) นายธนาคาร
bankrupt(adj) ล้มละลาย,หมดสิ้น,สิ้นเนื้อประดาตัว,ล้มคว่ำ
bankruptcy(n) การล้มละลาย,การหมดตัว,การสิ้นเนื้อประดาตัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bankธนาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bank discountส่วนลดธนาคาร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
bank draftตั๋วแลกเงินธนาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bank noteธนบัตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bank rateอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bankerนายธนาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bankingการธนาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bankruptบุคคลล้มละลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bankruptcyการล้มละลาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bankธนาคาร [เศรษฐศาสตร์]
Bank balanceยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร [การบัญชี]
Bank depositเงินฝากธนาคาร [เศรษฐศาสตร์]
Bank discountส่วนลดธนาคาร [การบัญชี]
Bank noteธนบัตร [การบัญชี]
Bank rateอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลาง [เศรษฐศาสตร์]
Bank statementใบแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร [การบัญชี]
Bankerนายธนาคาร [เศรษฐศาสตร์]
Bankingการธนาคาร [เศรษฐศาสตร์]
Bankruptcyการล้มละลาย [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ท้องคุ้ง (n.) concave bank of river See also: bend of a river
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (n.) Export-Import Bank of Thailand
ธ. (n.) bank See also: bk. Syn. ธนาคาร
ธนาคาร (n.) bank Syn. แบงค์
ฟาก (n.) bank See also: side, shore Syn. ฝั่ง, ข้าง
แบงก์ (n.) bank Syn. ธนาคาร
แบงค์ (n.) bank
ฝั่งน้ำ (n.) bank (of a river) See also: river bank, canal bank, water-course bank Syn. ริมฝั่ง, ตลิ่ง, ริมน้ำ, ชายฝั่ง, ฝั่ง
ริมฝั่ง (n.) bank (of a river) See also: river bank, canal bank, water-course bank Syn. ตลิ่ง, ริมน้ำ, ชายฝั่ง, ฝั่ง
ธกส. (n.) Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives See also: BAAC Syn. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (n.) Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives See also: BAAC
แบงก์ (n.) bank note See also: note Syn. ธนบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย (n.) Bank of Thailand Syn. ธนาคารชาติ
ธปท. (n.) Bank of Thailand Syn. ธนาคารแห่งประเทศไทย
นายธนาคาร (n.) banker Syn. นายแบงก์
นายแบงก์ (n.) banker
การธนาคาร (n.) banking
ธนบัตร (n.) banknote See also: paper money, bill, note, government note, bank bill Syn. แบงค์
แบงค์ (n.) banknote See also: paper money, bill, note, government note, bank bill
ผู้ล้มละลาย (n.) bankrupt
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was arguing with the guy I work next to at the bank a few weeks ago.ฉันกำลังเถียงกับผู้ชายผมทำงานต่อไปเพื่อที่ธนาคารไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
Father's the bank manager.พ่อเป็นผู้จัดการธนาคาร.
I've been selling my sperm to a fertility clinic. The sperm bank has a night-deposit slot. I'm making a fortune.ผมขายสเปิร์มให้คลินิกตอนกลางคืน
I don't even hate that clown at the bank who tells me. I can't cash my check for 10 days.ผมไม่เกลียดพนง.ธนาคารที่บอกว่า ผมขึ้นเช็คใน 10 วันไม่ได้
Ray, when the bank opens in the morning, they'll foreclose.เรย์ ตอนธนาคารเปิดพรุ่งนี้เช้า พวกเขาจะจำนองมัน
A Lisbon bank account, my dears!บัญชีธนาคารลิสบอน Dears ของฉัน!
What's really funny is that fucking bank job in Secaucus.อาชีพที่ตลกสุดๆคือ งานธนาคารในเซซอลซัส
And I got 50 more saved in the bank right now.และฉันยังมีอีก 50 เหรียญอยู่ในธนาคาร
I've opened an account at the bank for Julie, and they'll pay in money from my account every week, so all that's taken care of.แม่เปิดบัญชีในชื่อจูลี่ไว้ ลูกไปเบิกใช้ได้ทุกสัปดาห์
Except better than a bank because banks always get knocked off.นอกจากดีกว่าธนาคารเพราะว่า ธนาคารถูกปล้นได้เสมอ
Like a bank, you know, except... it's better than a bank 'cause banks always get knocked off.เหมือนธนาคาร เธอรู้มั้ย นอกจาก... ดีกว่าธนาคารเพราะว่า ธนาคารถูกปล้นได้เสมอ
Heard about this one bloke, he walks into a bank with a portable phone.ได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเจ้าหมอเขาเดินเข้าไปในธนาคารกับโทรศัพท์แบบพกพา

bank ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国农业银行[Zhōng guó Nóng yè Yín háng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ˊ ㄏㄤˊ, 中国农业银行 / 中國農業銀行] Agricultural Bank of China
中国银行[Zhōng guó Yín háng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ˊ ㄏㄤˊ, 中国银行 / 中國銀行] Bank of China
交通银行[Jiāo tōng Yín háng, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ˊ ㄏㄤˊ, 交通银行 / 交通銀行] Bank of Communications
国际清算银行[Guó jì Qīng suàn Yín háng, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄑㄧㄥ ㄙㄨㄢˋ ˊ ㄏㄤˊ, 国际清算银行 / 國際清算銀行] Bank for International Settlements
户头[hù tóu, ㄏㄨˋ ㄊㄡˊ, 户头 / 戶頭] bank account
提款卡[tí kuǎn kǎ, ㄊㄧˊ ㄎㄨㄢˇ ㄎㄚˇ, 提款卡] bank debit card; ATM card
提款机[tí kuǎn jī, ㄊㄧˊ ㄎㄨㄢˇ ㄐㄧ, 提款机 / 提款機] bank autoteller; ATM
挤提[jǐ tí, ㄐㄧˇ ㄊㄧˊ, 挤提 / 擠提] bank run
日本银行[Rì běn Yín háng, ㄖˋ ㄅㄣˇ ˊ ㄏㄤˊ, 日本银行 / 日本銀行] Bank of Japan
[piào, ㄆㄧㄠˋ, 票] bank note; ticket; a vote
纸币[zhǐ bì, ㄓˇ ㄅㄧˋ, 纸币 / 紙幣] bank notes; paper currency
角票[jiǎo piào, ㄐㄧㄠˇ ㄆㄧㄠˋ, 角票] bank note in Jiao units (Mao, one-tenth of yuan)
[gǔn, ㄍㄨㄣˇ, 蔉] to bank up the roots of plants
分行[fēn háng, ㄈㄣ ㄏㄤˊ, 分行] branch of bank or store; subsidiary bank
央行[yāng háng, ㄧㄤ ㄏㄤˊ, 央行] Central bank (abbr. for 中央銀行|中央银行); People's Bank of China (abbr. for 中國人民銀行|中国人民银行)
花旗银行[Huā qí Yín háng, ㄏㄨㄚ ㄑㄧˊ ˊ ㄏㄤˊ, 花旗银行 / 花旗銀行] City Bank of New York; Citibank; abbr. to 花旗
存户[cún hù, ㄘㄨㄣˊ ㄏㄨˋ, 存户 / 存戶] depositor (in bank or shares)
死账[sǐ zhàng, ㄙˇ ㄓㄤˋ, 死账 / 死賬] dormant bank account
[fèn, ㄈㄣˋ, 坋] dust, earth; a bank of earth; to dig; to bring together
工商银行[gōng shāng yín háng, ㄍㄨㄥ ㄕㄤ ˊ ㄏㄤˊ, 工商银行 / 工商銀行] Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)
左岸[Zuǒ àn, ㄗㄨㄛˇ ㄢˋ, 左岸] Left Bank (in Paris)
名义账户[míng yì zhàng hù, ㄇㄧㄥˊ ㄧˋ ㄓㄤˋ ㄏㄨˋ, 名义账户 / 名義賬戶] nominal bank account
对岸[duì àn, ㄉㄨㄟˋ ㄢˋ, 对岸 / 對岸] opposite bank (of a body of water)
牡丹卡[mǔ dan kǎ, ㄇㄨˇ ㄉㄢ˙ ㄎㄚˇ, 牡丹卡] Peony Card (credit card issued by Industrial and Commercial Bank of China)
中国人民银行[Zhōng guó rén mín yín háng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ˊ ㄏㄤˊ, 中国人民银行 / 中國人民銀行] People's Bank of China
补登[bǔ dēng, ㄅㄨˇ ㄉㄥ, 补登 / 補登] record entry (e.g. into a bank passbook)
汇兑[huì duì, ㄏㄨㄟˋ ㄉㄨㄟˋ, 汇兑 / 匯兌] remittance; funds paid to a bank account
存簿[cún bù, ㄘㄨㄣˊ ㄅㄨˋ, 存簿] savings book; bank account passbook
银行存款[yín háng cún kuǎn, ˊ ㄏㄤˊ ㄘㄨㄣˊ ㄎㄨㄢˇ, 银行存款 / 銀行存款] a bank account; (accounting) cash held in bank account
世行[shì háng, ㄕˋ ㄏㄤˊ, 世行] World Bank (abbr.)
世银[shì yín, ㄕˋ ˊ, 世银 / 世銀] world bank (abbr. for 世界銀行|世界银行)
非洲开发银行[Fēi zhōu Kāi fā Yín háng, ㄈㄟ ㄓㄡ ㄎㄞ ㄈㄚ ˊ ㄏㄤˊ, 非洲开发银行 / 非洲開發銀行] African Development Bank
[yī, ㄧ, 弌] archaic variant of 壹 banker's anti-fraud numeral one
[èr, ㄦˋ, 弍] archaic variant of 貳|贰, banker's anti-fraud numeral two
[sān, ㄙㄢ, 弎] archaic variant of 叄|叁, banker's anti-fraud numeral three
亚洲开发银行[Yà zhōu Kāi fā Yín háng, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄎㄞ ㄈㄚ ˊ ㄏㄤˊ, 亚洲开发银行 / 亞洲開發銀行] Asian Development Bank
[yín, ˊ, 垠] bank
[àn, ㄢˋ, 岸] bank; shore; beach; coast
银行家[yín háng jiā, ˊ ㄏㄤˊ ㄐㄧㄚ, 银行家 / 銀行家] banker
金融[jīn róng, ㄐㄧㄣ ㄖㄨㄥˊ, 金融] banking; finance; financial

bank ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイバンク[, aibanku] (n) eye bank
アジア開発銀行[アジアかいはつぎんこう, ajia kaihatsuginkou] (n) Asian Development Bank
アメリカ輸出入銀行[アメリカゆしゅつにゅうぎんこう, amerika yushutsunyuuginkou] (n) Export-Import Bank (US)
イングランド銀行[イングランドぎんこう, ingurando ginkou] (n) Bank of England
インベステメントバンク[, inbesutementobanku] (n) investment bank
インベストメントバンク[, inbesutomentobanku] (n) investment bank
ゴスバンク[, gosubanku] (n) (obs) central bank of the Soviet Union (rus
スパームバンク[, supa-mubanku] (n) sperm bank
ドライブインバンク[, doraibuinbanku] (n) drive-in bank
バンクショット[, bankushotto] (n) bank shot (in billiards)
ブラッドバンク[, buraddobanku] (n) blood bank
マーチャントバンク[, ma-chantobanku] (n) merchant bank
みずほ銀行[みずほぎんこう, mizuhoginkou] (n) Mizuho Bank
ゆうちょ銀行(P);郵貯銀行[ゆうちょぎんこう, yuuchoginkou] (n) JP Bank (former Postal Savings Bank, created when the Postal Services were privatized); (P)
ゆうちょ銀行を除く;郵貯銀行を除く[ゆうちょぎんこうをのぞく, yuuchoginkouwonozoku] (exp,v5k) excluding the Post Office bank; excluding Japan Post Bank
ヨーロッパ復興開発銀行[ヨーロッパふっこうかいはつぎんこう, yo-roppa fukkoukaihatsuginkou] (n) European Bank for Reconstruction and Development; EBRD
中央銀行[ちゅうおうぎんこう, chuuouginkou] (n) (a) central bank
中央銀行総裁[ちゅうおうぎんこうそうさい, chuuouginkousousai] (n) governor of a central bank
中銀[ちゅうぎん, chuugin] (n) (abbr) (See 中央銀行) central bank
中銀総裁[ちゅうぎんそうさい, chuuginsousai] (n) (abbr) (See 中央銀行総裁) governor of a central bank
企業短期経済観測調査[きぎょうたんきけいざいかんそくちょうさ, kigyoutankikeizaikansokuchousa] (n) (See 日銀短観・にちぎんたんかん) the Bank of Japan's quarterly Short-term Economic Survey of Principal Enterprise in Japan; Tankan survey
前振り[まえふり, maefuri] (n) (1) (abbr) (See 前置き) preface; introduction; (2) lead in (e.g. to a running joke, asking a question); lead up; (3) (See 前振込み) payment in advance (by bank transfer)
割興[わりこう, warikou] (n) discount industrial bank bond
取り付け;取付け;取付[とりつけ, toritsuke] (n) (1) installation; mounting; furnishing; fitting; (2) run (on a bank); bank run
国際決済銀行[こくさいけっさいぎんこう, kokusaikessaiginkou] (n) Bank for International Settlements; BIS
外国為替公認銀行[がいこくかわせこうにんぎんこう, gaikokukawasekouninginkou] (n) authorized foreign exchange bank; authorised foreign exchange bank
届出印;届け出印[ととけでいん, totokedein] (n) seal used to open and associated with a bank account
市中銀行[しちゅうぎんこう, shichuuginkou] (n) commercial bank; city bank; private bank; high street bank
引き落す;引き落とす;引落す;引落とす[ひきおとす, hikiotosu] (v5s,vt) to pull down; to automatically debit (from a bank account)
振り込み(P);振込み(io);振込[ふりこみ, furikomi] (n) payment made via bank deposit transfer; (P)
振り込む(P);振込む[ふりこむ, furikomu] (v5m) to make a payment via bank deposit transfer; (P)
振り込め詐欺[ふりこめさぎ, furikomesagi] (n) remittance fraud; bank transfer scam
普通預金[ふつうよきん, futsuuyokin] (n) ordinary bank account; (P)
無記名預金[むきめいよきん, mukimeiyokin] (n) anonymous bank account
相銀[そうぎん, sougin] (n) (abbr) (See 相互銀行・そうごぎんこう) mutual savings bank
睡眠預金[すいみんよきん, suiminyokin] (n) inactive bank account (no withdrawals or deposits made, and to which the owner's rights have been terminated)
短観[たんかん, tankan] (n) (abbr) (See 日銀短観・にちぎんたんかん) the Bank of Japan's quarterly Short-term Economic Survey of Principal Enterprise in Japan; Tankan survey
築堤[ちくてい, chikutei] (n,vs) embankment; bank
紙幣の濫発[しへいのらんぱつ, shiheinoranpatsu] (n) excessive (reckless) issue of bank notes
血液銀行[けつえきぎんこう, ketsuekiginkou] (n) blood bank
Japanese-English: COMDICT Dictionary
バンク[ばんく, banku] bank
オンラインバンキング[おんらいんばんきんぐ, onrainbankingu] online banking
データバンク[でーたばんく, de-tabanku] databank
バンキング[ばんきんぐ, bankingu] banking
付番核[ふばんかく, fubankaku] rank stem
順番検査[じゅんばんけんさ, junbankensa] sequence check
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
倒れる[だおれる, daoreru] Thai: ล้มละลาย English: to go bankrupt

bank ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบงก์ = แบ๊งก์[n.] (baeng = baē) EN: banknote ; bank note FR: billet de banque [m]
แบงค์ = แบงก์ = แบ๊งก์[n.] (baeng = baē) EN: bank FR: banque [f]
แบตเตอรี่สำรอง[n. exp.] (baettoērī s) EN: power bank FR: batterie de réserve [f]
ใบสั่งจ่ายเงิน[n. exp.] (baisangjāi ) EN: bank draft ; draft FR:
บัญชีเงินฝาก[n. exp.] (banchī ngoe) EN: deposit account ; bank account ; account FR: compte d'épargne [m] ; compte sur livret [m] ; compte bancaire [m]
บัญชีเงินฝากธนาคาร[n. exp.] (banchī ngoe) EN: bank account FR: compte bancaire [m]
บัตรประกันเครดิต[n. exp.] (bat prakan ) EN: bank card FR: carte bancaire [f]
บัตรธนาคาร[n.] (batthanākhā) EN: bank card FR: carte de banque [f] ; carte bancaire [f]
เบิกเงินจากธนาคาร[v. exp.] (boēk ngoen ) EN: withdraw money from the bank FR: retirer de l'argent à la banque
ชายฝั่ง[n.] (chāifang) EN: coast ; shore ; bank ; seaside FR: côte [f] ; rivage [m] ; rive [f]
ชายเลน[n. exp.] (chāilēn) EN: muddy coast ; muddy bank ; wetlands ; bog ; marshland FR: marécage [m] ; zone humide [f]
เฉนียน[n.] (chanīen) EN: river bank ; bank FR: berge [f]
เชื่อใจได้[v. exp.] (cheūa jai d) EN: trust ; believe in ; have confidence in ; have faith in ; rely on ; count on ; bank on FR: compter sur
ฟาก[n.] (fāk) EN: bank ; side ; shore FR: rive [f] ; bas-côté [m] ; côté [m]
ฝากความหวังไว้กับ[xp] (fāk khwām w) EN: bank on someone ; bank on something FR: placer sa confiance en
ฝากเงินเข้าบัญชี[v. exp.] (fāk ngoen k) EN: pay money into an account ; bank FR:
ฝั่ง[n.] (fang) EN: bank ; shore ; coast FR: rivage [m] ; côte [f] ; littoral [m] ; rive [f] ; berge [f]
ฝั่งขวา[n. exp.] (fang khwā) EN: right bank FR: rive droite [f]
ฝั่งแม่น้ำ[n.] (fang maēnam) EN: river bank FR: rive [f] ; berge [f]
ฝั่งซ้าย[n. exp.] (fang sāi) EN: left bank FR: rive gauche [f]
หักบัญชี[v.] (hakbanchī) EN: debit one's account ; deduct from one's account ; put one's account ; make a partial payment ; make an auto payment through account number ; pay by withdrawing the amount of money in the bank FR: débiter un compte
หาด[n.] (hāt) EN: beach ; seashore ; seaside ; shore ; bank under the sea ; shoal FR: plage [f] ; banc [m] ; haut-fond [m]
หาดทราย[n.] (hāt sāi) EN: beach ; sand beach ; sandy bank FR: plage [f] ; plage de sable [f]
จี้ธนาคาร[v. exp.] (jī thanākhā) EN: rob the bank FR: dévaliser une banque
การโอนเงินระหว่างธนาคาร[n. exp.] (kān ōn ngoe) EN: bank transfer FR:
ค่าธรรมเนียมธนาคาร[n. exp.] (khāthamnīem) EN: bank charges FR: frais bancaires [mpl]
คลังคำ[n. exp.] (khlang kham) EN: lexicon ; corpus ; word bank FR: corpus [m]
คลังข้อมูล[n. exp.] (khlang khøm) EN: database ; data bank FR: base de données [f] ; banque de données [f]
คลังเลือด[n. exp.] (khlang leūa) EN: blood bank FR: banque de sang [f]
กระปุกออมสิน[n. exp.] (krapuk ømsi) EN: coin bank ; piggy bank ; money box FR: tirelire [f]
หนังสือค้ำประกันธนาคาร[n. exp.] (nangseū kha) EN: bank guarantee FR:
หนังสือยืนยันยอดจากธนาคาร[n. exp.] (nangseū yeū) EN: bank confirmation FR:
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร[n. exp.] (ngoen boēk ) EN: bank overdraft FR:
เงินฝาก[n. exp.] (ngoenfāk) EN: deposit ; trust money ; bank deposit FR: caution [f] ; garantie [f] ; dépôt (d'argent) [m]
เงินฝากออมทรัพย์[n. exp.] (ngoenfāk øm) EN: savings bank deposit FR:
เงินฝากธนาคาร[n. exp.] (ngoenfāk th) EN: bank deposit ; cash at bank FR:
เงินกู้จากธนาคาร[n. exp.] (ngoenkū jāk) EN: bank loan FR: prêt bancaire [m]
เงินกู้ธนาคาร[n. exp.] (ngoenkū tha) EN: bank loan FR:
เงินกู้ยืมจากธนาคาร[n. exp.] (ngoen kūyeū) EN: bank loan FR:
เงินทอน[n.] (ngoenthøn) EN: change ; coin ; bank note FR: monnaie [f] ; change [m] ; mitraille [f] (fam.)

bank ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bankauskunft {f}information from a bank; credit report from a bank
Handelsbank {f}commercial bank
Depotbank {f}; verwahrende Bank
Zylinderreihe {f}cylinder bank
Datenbank {f}data bank
Europäische Investitionsbank {f}European Investment Bank (EIB)
Filterbank {f}filter bank
Nebelbank {f}fog bank
Geld {n} | Geld auf der Bank haben | Geld aufbringen | Geld ausgeben | Geld ausleihen | Geld sparen | Geld verdienen | Geld wie Heu | Geld wie Heu haben | kein Geld bei sich haben | Geld bringen (für ein Projekt)money | to keep money in the bank | to raise money | to spend money | to make advances to | to save money | to make money | pots of money | to have money to burn | to have no money on oneself | to be a moneymaker (for a project)
Kiesbank {f}gravel bank
Hypothekenbank {f}mortgage bank
Speicherbank {f} [comp.]memory bank
Notenbank {f}issuing bank; bank of issue
Bankleitzahl {f}bank code number; bank identification code; bank sorting code; bank routing number
Auslandsüberweisung {f}overseas bank transfer
Strafbank {f} [sport]penalty box; penalty bank
Zentralbankpräsident {m}President of the Central Bank
Gewässerufer {n}river bank
Samenbank {f}sperm bank
Sparbuch {n}savings bank book
Sparkasse {f}savings bank
Steilufer {n}steep bank
Universalbank {f}all purpose bank
Uferabrasion {f}abrasion of river banks
Akzeptbank {f}; Wechselbank
Konkursgrund {m}act of bankruptcy
Zweigniederlassung {f}; Konsortialbank
Abwendung des Konkurses {f}avoidance of bankruptcy
Bahndamm {m}railroad embankment
Bank {f} | Banken
Bank {f}; Sitzbank
Bankangestellte {m,f}; Bankangestellter; Banker
Bankauswahlverfahren {n} zur Umschaltung in Speichermodulenbank switching
Bankbeamte {m} | Bankbeamten
Bankbeleg {m}bank receipt
Bankbuch {n} | Bankbücher
Bankdirektor {m} | Bankdirektoren
Bankett {n}; Bankettessen
Bankkonto {n} | Bankkonten
Bankhalter {m} | Bankhalter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bank
Back to top