ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปรุงรส

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปรุงรส*, -ปรุงรส-

ปรุงรส ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปรุงรส (v.) flavor See also: season Syn. เพิ่มรส
English-Thai: HOPE Dictionary
condiment(คอน'ดะเมินทฺ) n. เครื่องปรุงรส
flavor(เฟล'เวอะ) n. รส,กลิ่น,รสชาติ,รสนิยม,สารที่ให้กลิ่นหรือรสดังกล่าว,ลักษณะเฉพาะของบางอย่าง. vt. ให้กลิ่น,แต่งกลิ่น,ปรุงรส., Syn. taste
flavoring(เฟล'เวอริง) n. สิ่งที่ให้กลิ่น,สิ่งปรุงรส,ของชูรส
flavour(เฟล'เวอะ) n. รส,กลิ่น,รสชาติ,รสนิยม,สารที่ให้กลิ่นหรือรสดังกล่าว,ลักษณะเฉพาะของบางอย่าง. vt. ให้กลิ่น,แต่งกลิ่น,ปรุงรส., Syn. taste
flavouring(เฟล'เวอริง) n. สิ่งที่ให้กลิ่น,สิ่งปรุงรส,ของชูรส
garniture(การ์'นิเชอะ) n. สิ่งที่ประดับตกแต่ง,สิ่งปรุงรส,การประดับ ตกแต่ง, Syn. garnish
mustard(มัส'เทิร์ด) n. มัสตาร์ด ใช้เป็นตัวปรุงรสอาหาร
relish(เรล'ลิช) n. รสชาติ,รสอร่อย,รสนิยม,เครื่องชูรส,เครื่องปรุงรส,ความอร่อย,ความชอบ,ความรื่นเริง,สิ่งที่ให้ความรื่นเริง,vt. ปรุงรส,
sauce(ซอส) n. น้ำชูรส,น้ำปรุงรส,น้ำปลา,น้ำจิ้ม,เครื่องชูรส,เครื่องปรุงแต่ง,ซีอิ้ว,ผลไม้ตุ๋น,ผักที่ใช้กินกับเนื้อ,เหล้าแรงสูง. vt. ใส่น้ำชูรส,ใส่เครื่องปรุงแต่ง, Syn. condiment,relish
season(ซี'เซิน) n. ฤดู,คราว,กาล,ฤดูกาล,เทศกาล,หน้า,ตัวกำหนดเวลา,ตั๋วฤดู,ระยะเวลา,ช่วงเวลา vt. ปรุง,ปรุงรส,เพิ่มรสชาด,คุ้นเคย,ประสบการณ์,ตากให้แห้ง. vi. ปรุง,ปรุงรส,คุ้นเคย., See also: seasonedly adv. seasoner n. -Phr. (in season หน้า (มะม่วง,ลิ้นจี่
English-Thai: Nontri Dictionary
catchup(n) ซอสมะเขือเทศ,เครื่องปรุงรส
condiment(n) เครื่องพวง,เครื่องปรุงรส
dressing(n) การแต่งกาย,การตกแต่ง,การแต่งแผล,ซอสปรุงรส,เครื่องชูรส
mayonnaise(n) น้ำปรุงรสอาหาร,น้ำราดสลัด,มายองเนส
relish(n) ความเอร็ดอร่อย,รสชาติ,ความชอบ,เครื่องปรุงรส
sauce(n) น้ำซอส,น้ำจิ้ม,น้ำปรุงรส
seasoning(n) เครื่องเทศ,เครื่องปรุงรส,เครื่องชูรส
spice(n) เครื่องปรุงรส,เครื่องเทศ,ของเผ็ดร้อน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
flavor (vt.) ปรุงรส See also: เพิ่มรสชาติ Syn. spice, sauce
flavour (vt.) ปรุงรส See also: ชูรส, แต่งกลิ่น, แต่งรส Syn. season, spice, infuse
relish (vt.) ปรุงรส Syn. garnish, taste
season (vt.) ปรุงรส See also: เพิ่มรสชาติ Syn. flavor, spice, sauce
season (vi.) ปรุงรส See also: เพิ่มรสชาติ
gingerbread (vt.) ปรุงรสด้วยขิง See also: ใส่รสขิง
antipasto (n.) ชนิดของเครื่องแต่งกลิ่นปรุงรส
fines herbes (n.) ผักสมุนไพรสับละเอียดสำหรับปรุงรสชาติอาหาร
flavoing (n.) เครื่องปรุงรส See also: เครื่องชูรส, เครื่องปรุงรส, สิ่งที่ใช้ปรุงแต่งรสชาติอาหาร Syn. sauce, ganishing
flavoring (vt.) ใส่เครื่องปรุงรส Syn. appetizer, seasoning
ganishing (n.) เครื่องปรุงรส See also: เครื่องชูรส, เครื่องปรุงรส, สิ่งที่ใช้ปรุงแต่งรสชาติอาหาร Syn. flavoing, sauce
garlic (adj.) ซึ่งปรุงรสด้วยกระเทียม See also: เกี่ยวกับกระเทียม
relish (n.) เครื่องปรุงรส Syn. condiment, sauce, seasoning
sauce (n.) น้ำปรุงรส See also: ซอส, น้ำจิ้ม
sauce (vt.) ใส่เครื่องปรุงรส Syn. appetizer, flavoring, seasoning
sauerbraten (n.) เนื้อย่างหมักในเครื่องปรุงรส
savor (vt.) ใส่เครื่องปรุงรส See also: แต่งกลิ่น, ชูรส, ปรุงรส Syn. relish
savory (n.) พืชจำพวก Satureja hortensis ใช้ปรุงรส
savour (vt.) ใส่เครื่องปรุงรส See also: แต่งกลิ่น, ชูรส, ปรุงรส Syn. relish
savoury (n.) พืชจำพวก Satureja hortensis ใช้ปรุงรส
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A little seasoning, eh?ปรุงรส นิดนึงส์... เนอะ
The seasoning's the great secret, we use road salt and ashes from a crematorium.ปรุงรสเป็นความลับที่ยิ่งใหญ่ เราใช้เก​​ลือถนน และขี้เถ้าจากเตาเผาศพ
Spiced pumpkin lattes, bringing my winter furs out.ปรุงรสให้ลาเต้ฟักทอง, เอาชุดขนสัตว์ออกมา
This is a condiment...นี่คือเครื่องปรุงรส สภาพ?
Well, we'll add some flavoring when we market it.เดี๋ยวเราค่อยปรุงรสเวลาเราจำหน่ายละกัน
And remember: You have to cook with your eyes and nose.จำไว้ว่าคุณต้องปรุงรสด้วยตาและจมูก
Maybe I should bring all my seasonings down here if we're going to be cooking all week.บางทีผมควรเอาเครื่องปรุงรสทั้งหมดของผม มาไว้ข้างล่างนี่เลย ถ้าเราต้องทำอาหารกันทั้งอาทิตย์
Savour a fine French roast.ใส่เครื่องปรุงรสในขนมปังปิ้ง
Don't you think Sam would understand?\"สูตรลับปรุงรส\" ใครล้อเล่นแม่งมึงวะเนี่ย
I guess. But if I went home, what would you do?ตั้งแต่ตอนเรียกมันว่า"มายองเนส ซอสเปรตปรุงรส"
They are seasoned to perfection.มันปรุงรสได้เยี่ยมที่สุดแล้วครับ
A pungent Low-carb freshwater fish.ปลาน้ำจืดปรุงรส คาร์โบฯต่ำ
So if anything doesn't feel good, anything, all I'm asking is that you trust it.[โอ้~ TOP มีความรู้เกี่ยวกับการปรุงรสปลาเทราต์ด้วยนะเนี่ย] -ใช่ เธอรู้ด้วยหรอ -ครับ
You usually add a little spice to your reports when you know your case is weak.ว่าคุณได้เติมเพิ่มปรุงรส เข้าไปในรายงานอีกด้วย ตอนที่คุณรู้ว่าคดีของคุณ ยังอ่อนอยู่
The same tarragon that he used to cook the squab.สมุนไพรชนิดเดียวกันกับที่เขา ใช้ปรุงรสลูกนกอบ
It's a condiment!เขาสั่งเครื่องปรุงรส!
Oh! The condiments, you know.หรืออาจเป็นเครื่องปรุงรส
Oh! That's hot, that's hot, that's hot!ไม่ต้องใส่เครื่องปรุงรสล่ะวะ
We ain't got all night.ข้าหมายถึงเครื่องปรุงรสน่ะ
Dawn ain't far away. Let's get a move on.เครื่องปรุงรสทำไมเหรอ
Can I ask you, is there a recipe for the seasoning?ฉันจะขอให้คุณมี สูตรสำหรับปรุงรสหรือไม่
And can we stick a smidge of pastrami in the sandwiches, just for the novelty?เราจะใส่เนื้อปรุงรสในแซนวิชอีกสักหน่อยมั๊ย เพิ่มความแปลกใหม่น่ะ
(MAN) Seasoned crooks swear you only remember two days about your stretch in jail:MAN: crooks ปรุงรสสาบาน คุณจำได้เพียงสองวัน เกี่ยวกับการยืดของคุณอยู่ในคุก:
(SAM) Seasoned crooks swear there's only two days you remember about your stretch in prison:SAM: crooks ปรุงรสสาบานมี เพียงสองวันที่คุณจำได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปรุงรส
Back to top