ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flavoing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flavoing*, -flavoing-

flavoing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flavoing (n.) เครื่องปรุงรส See also: เครื่องชูรส, เครื่องปรุงรส, สิ่งที่ใช้ปรุงแต่งรสชาติอาหาร Syn. sauce, ganishing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flavoing
Back to top