ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประทับใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประทับใจ*, -ประทับใจ-

ประทับใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประทับใจ (v.) impress See also: be impressive Syn. ซาบซึ้งใจ, จับใจ, ติดใจ, ชื่นชม, ต้องใจ, ตรึงใจ, ชื่นชอบ, ติดอกติดใจ, ฝังใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
captivate(แคพ'ทิเวท) {captivated,captivating,captivates} vt. จับใจ,ประทับใจ., See also: captivation n. ดู captivate captivative adj. ดู captivate, captivator, captivate, Syn. charm
charm(ชาร์ม) {charmed,charming,charms} n. เสน่ห์,เครื่องราง,เวทมนตร์คาถา,สิ่งประดับกระจุ๋มกระจิ๋ม,การท่องคาถาอาคม -vt.ดึงดูดใจ,ใช้เวทมนตร์คาถา,ทำเสน่ห์ -vi. ประทับใจ,หลงเสน่ห์,ใช้เวทมนตร์คาถา., See also: charmedly adv. charmer n. คำที่มีความหมาย
engrave(เอนเกรฟว') vt. แกะ,สลัก,จารึก,ฝัง,ประทับใจ,ตรึงใจ,กัดบล๊อก,ทำเพลท, See also: engraver n., Syn. carve
favor(ฟะ'เวอะ) n. ความกรุณา,การกระทำที่กรุณา,ความสงเคราะห์,ความประทับใจ,ความนิยม,ความเข้าข้าง,ไมตรีจิต,บุญคุณ,การสนับสนุน,ความเห็นพ้อง,ของขวัญ,ของระลึก,เครื่องหมาย,โบ,สิทธิพิเศษ. -Phr. (in favo (u) r of สนับสนุน,เข้าข้าง) . -Phr. (in one's favo (u) r เพื่อผลประโยชน
favour(ฟะ'เวอะ) n. ความกรุณา,การกระทำที่กรุณา,ความสงเคราะห์,ความประทับใจ,ความนิยม,ความเข้าข้าง,ไมตรีจิต,บุญคุณ,การสนับสนุน,ความเห็นพ้อง,ของขวัญ,ของระลึก,เครื่องหมาย,โบ,สิทธิพิเศษ. -Phr. (in favo (u) r of สนับสนุน,เข้าข้าง) . -Phr. (in one's favo (u) r เพื่อผลประโยชน
impose(อิมโพซ') vt. จัดเก็บภาษี, กำหนด, กำหนดให้มี, กำหนดโทษ, บังคับเอา, นำไปใส่, ยัดเยียดให้, เรียกร้อง, รบกวน, หลอกลวง, เอาเปรียบ. -vi. ประทับใจ, รบกวน, ยัดเยียดให้., See also: imposer n., Syn. place, intrude
imposing(อิมโพ'ซิง) adj. ประทับใจมาก, ซาบซึ้งใจมาก, เด่น, โอ่อ่า., See also: imposingly adv. imposingness n. (very impressive)
impress(อิมเพรส') vt. ประทับใจ, ทำให้รู้สึก, ฝังใจ, มีผลต่อความคิดเห็น, มีผลต่อ, กด, ประทับตรา, ทำร่องรอย. -vi. ประทับใจ. -n. การประทับใจ, รอยประทับ, รอยจารึก., See also: impresser n., Syn. imprint, affect
impressible(อิมเพรส' ซะเบิล) adj. โน้มน้าวจิตใจได้ง่าย, ประทับใจได้ง่าย., See also: impressibility n. impressibly adv., Syn. impressionable)
impression(อิมเพรซ' เชิน) n. รอยประทับ, รอยกด, รอยพิมพ์, รอยฝังใจ, สิ่งที่ประทับใจ, การประทับใจ., See also: impressional adj. impressionally adv., Syn. imprint, mark, print, effect, influence
impressionable(อิมเพรช' เชินนะเบิล) adj. โน้มน้าวจิตใจได้ง่าย, ประทับใจง่าย., See also: impressionably adv. impressionability,
impressive(อิมเพรส' ซิฟว) adj. ประทับใจ, ซาบซึ้งใจ, รุนแรง, เหลือขนาด., See also: impressively adv. impressiveness n., Syn. convincig, remarkabke, inspiring
imprint(อิม' พรินทฺ) n. รอยกด, รอยประทับ, ชื่อสำนักพิมพ์บนหน้าแรกของหนังสือ. -vt. กด, ประทับ, ประทับใจ, ตรึงใจ., See also: imprinter n.
mansion(แมน'เชิน) n. คฤหาสน์,บ้านใหญ่โตมากที่น่าประทับใจ
mean(มีน) vt. มุ่งหมาย,มีเจตนา,ตั้งใจ,หมายถึง,ทำให้เกิดขึ้น,นำมาซึ่ง,มีความหมายต่อ,มีความสำคัญต่อ. vi. ตั้งใจ,มุ่งหมาย adj. ต่ำต้อย,ชั้นต่ำ,ไม่สำคัญ,ถ่อย,สกปรก,เลว,ใจแคบ,ขี้เหนียว,เห็นแก่ตัว,สร้างความเดือดร้อน,ร้าย,เชี่ยวชาญ,ประทับใจ,ระหว่างกลาง,โดยเฉลี่ย n. ค่าเฉลี่ย
passibleadj. รู้สึกได้,มีความรู้สึกได้,ประทับใจได้
phantom(แฟน'เทิม) n. ผีที่หลอกหลอน,ปีศาจที่หลอกหลอน,เงามืด,สิ่งที่น่ากลัว,ภาพประทับใจ. ภาพหลอกหลอน. adj. เกี่ยวกับ phantom,หลอกหลอน,จินตนาการ, Syn. apparition,ghost,illusion,specter,illusory,unreal
phenomenon(ฟินอม'มะนอน) n. ปรากฎการณ์,ข้อเท็จจริง,สิ่งที่ประทับใจ,บุคคลที่ประทับใจ,คนที่ยอดเยี่ยม pl. phenomena, Syn. fact
photograph(โฟ'ทะกราฟ,-แกรฟ) n. ภาพถ่าย,รูปถ่าย,ความประทับใจเหมือนผ่านเหตุการณ์จริง ๆ vt.,vi. ถ่ายภาพ,ถ่ายรูป,ถูกถ่ายภาพ,ถูกถ่ายรูป., See also: photographable adj., Syn. photo,picture,take,shoot
slay(สเล) {slew,slain,slaying,slays} vt. ฆ่า,เข่นฆ่า,สังหาร,ฆ่าตาย,ดับ,มีผลอย่างรุนแรง,ประทับใจมาก,ทำให้หลงไหล., See also: slayer n., Syn. murder,slaughter
spectacular(สเพคแทค'คิวละ) adj.,n. (การแสดงหรือภาพที่) น่าตื่นเต้น,ประทับใจ., See also: spectacularity n., Syn. wonderful
presentation graphicsภาพเพื่อการนำเสนอหมายถึง ซอฟต์แวร์ประเภทที่มุ่งไปในด้านการนำเสนอผลงานที่ชวนให้ประทับใจ โดยเฉพาะ เพื่อนำไปใช้ประกอบการบรรยาย หรืองานประชาสัมพันธ์ เป็นต้นว่า จะต้องสามารถแปลงตัวเลขใน ตารางจัดการ เป็นผังงาน กราฟ ฯ แล้วสามารถนำข้อความ ภาพ และเสียง หรือที่เรียกว่า สื่อหลายแบบ (multimedia) มาจัดเสนอในรูปแบบที่จะดึงดูดใจให้ดูน่าเชื่อถือ กับทั้งอาจจัดทำเป็น สไลด์ หรือแสดงบนจอภาพแล้วถ่ายทอดออกทางเครื่องฉายข้ามศีรษะ (overhead projector) ได้ นับเป็นการแสดงถึงเทคโนโลยีชั้นสูงอย่างหนึ่ง โปรแกรมที่ใช้กันมาก ก็มี Freelance, HiJack ฯ
strike(สไทรคฺ) {struck,struck/stricken,striking,strikes} vt.,vi. ตี,ตอก,ทุบ,ต่อย,ชก,ปะทะ,พุ่ง,โจมตี,จู่โจม,เคาะ,โขก,เขก,ชน,ขูด,ขีด (ไม้ขีดไฟ) ,ตีกรรเชียง,พิมพ์,ประทับตรา,ทำเหรียญ,กด,อัด,เจาะพบ (น้ำมัน) จับ,ก่อ,ประสบ,ตกลง,ตบมือเป็นสัญญาณ,ยกเลิก,รื้อ,ถอน,ประทับใจ
susceptible(ซะเซพ'ทะเบิล) adj. รู้สึกไว,มีจิตใจอ่อนแอ,สะเทือนใจง่าย,หวั่นไหวง่าย,ประทับใจได้ง่าย., See also: susceptibleness n. susceptibly adv., Syn. sensitive,vulnerable ###A. resistant
touch(ทัชฺ) vt.,vi.,n. (การ) สัมผัส,แตะ,ต้อง,แตะต้อง,จับ,ถูก,ถู,ใช้,บริโภค,เกี่ยวข้อง,จัดการ,มีผล,บรรลุ,ถึง,ประทับใจ,ละเมิด,ล่วงเกิน,ทำให้เกิดเสียงเบา ๆ ,ขอ,ขอยืม, -Phr. (touch down (เครื่องบิน) ลงแตะพื้นดิน) -Phr. (touch off ทำให้ติดไฟ,ทำให้ระเบิด)
touching(ทัชฺ'ชิง) adj. มีผล,มีผลกระทบ,ประทับใจ,เร้าใจ,ซึ่งสัมผัส. -prep. เกี่ยวกับ,เกี่ยวเนื่องกับ., See also: touchingly adv., Syn. moving,affecting,heartbeaking,mournful
English-Thai: Nontri Dictionary
imposing(adj) สง่างาม,ภูมิฐาน,โอ่อ่า,น่าประทับใจ
impress(n) รอยกด,ตรา,ความประทับใจ,รอยประทับ,รอยจารึก
impression(n) ร่องรอย,ความรู้สึก,ความประทับใจ,รอยพิมพ์
impressive(adj) เร้าความรู้สึก,ประทับใจ,ซาบซึ้งใจ
phenomenon(n) ปรากฏการณ์,สิ่งที่ประทับใจ,ข้อเท็จจริง,ความประหลาด
spectacular(adj) น่าตื่นเต้น,น่าดู,ประทับใจ
striking(adj) น่าประทับใจ,น่าตะลึง,ยอดเยี่ยม
touching(adj) น่าส่งสาร,น่าเวทนา,ประทับใจ,มีผลกระทบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
impressio; impression๑. แอ่ง, รอยหวำ, รอยบุบ๒. ความประทับใจ, รอยประทับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impressionismคตินิยมประทับใจ, อิมเพรสชันนิซึม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Impressionรอย, ความประทับใจ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
engrave (vt.) ประทับใจ See also: ตราตรึง, ตรึงใจ Syn. impress
impress (vi.) ประทับใจ See also: ซาบซึ้งใจ, จับใจ, ติดอกติดใจ, ตรึงใจ Syn. affect, influence
impressed (adj.) ประทับใจ See also: ซาบซึ้ง, จับใจ Syn. moved
moved (adj.) ประทับใจ See also: ซาบซึ้ง, จับใจ Syn. impressed
print (vt.) ประทับใจ
touched (adj.) ประทับใจ See also: ซาบซึ้ง, จับใจ Syn. moved, impressed
drain from (phrv.) ทำให้ประทับใจ See also: ดึงดูดที่จะไป
draw in (phrv.) ทำให้ประทับใจ See also: ดึงดูด Syn. pull in
glittering (adj.) น่าประทับใจ See also: ซึ่งประสบความสำเร็จ
hit someone between the eyes (idm.) ทำให้ประทับใจ
impress (vt.) ทำให้ประทับใจ See also: ทำให้ซาบซึ้งตรึงใจ, ทำให้ติดอกติดใจ Syn. affect, influence
impression (n.) ความประทับใจ See also: ความซาบซึ้ง, ความรู้สึกชื่นชม
impressionism (n.) ดนตรีที่สร้างจากอารมณ์และความประทับใจในปลายศตวรรษ19-20
impressionism (n.) ทฤษฏีการเขียนภาพจากความประทับใจ
impressive (adj.) ซึ่งน่าประทับใจ See also: ซึ่งจับใจ, น่าทึ่ง, น่าชื่นชม, น่าซาบซึ้งใจ Syn. admirable, notable, striking
impressively (adv.) อย่างน่าประทับใจ See also: อย่างน่าทึ่ง, อย่างน่าชื่นชม, อย่างน่าซาบซึ้งใจ, อย่างจับใจ Syn. admirably
impressiveness (n.) ความประทับใจ See also: ความซาบซึ้งใจ, ความน่าชื่นชม Syn. admiration
instill (vt.) ทำให้ประทับใจ See also: ทำให้ฝังใจ
masquerader (n.) ผู้พยายามแต่งตัวหรือวางท่าเพื่อให้ผู้อื่นประทับใจ Syn. hypocrite
name-dropping (n.) การอ้างชื่อผู้มีชื่อเสียงที่รู้จักกันเพื่อทำให้คนอื่นประทับใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He is impressed with your workเขาประทับใจกับงานของคุณ
He's trying to impress youเขาพยายามที่จะทำให้คุณประทับใจ
I want to make a good impression on himฉันอยากสร้างความประทับใจที่ดีกับเขา
That was my first impression of the manนั่นคือความประทับใจครั้งแรกของผมที่มีต่อชายคนนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Right impression or good impression?ทำใจ หรือ ประทับใจ ล่ะ
I've only seen him at school, and I really want to wow him tonight, okay?ฉันได้เจอเขาแค่ที่โรงเรียน และฉันอยากทำให้เขา ประทับใจ โอเค?
His actions may be an attempt to impress the object of his obsession or prove his love.การกระทำของเขา อาจเพื่อทำให้สิ่งที่เขาหลงใหล ประทับใจ หรือพิสูจน์ความรักของเขา
"Lavender" means "impressed."Lavender แปลว่า ประทับใจ แล้วไง...
I'm impressed. I'm impressed.ประทับใจ ประทับใจจริงๆ
Impressive and yet...ประทับใจ แต่ยังหรอก...
A bold choice, young man. I congratulate you for taking such a risk today.ประทับใจกับสิ่งที่เธอทำ กับเพลงนั้นเหมือนกับฉัน
Playing Hearts.ประทับใจจริงๆ แต่คุณกำลังดูจากคอมพิวเตอร์
It's adorable how clingy you are in relationships.ประทับใจจัง ความสัมพันธ์แบบเกาะติด
I was impressionable.ประทับใจฉันโคดเลยว่ะ
I'm impressed. You are a prodigy.ประทับใจนะ คุณเก่งน่ะ แต่งดูเดิ้ลลิดดูได้เลย
I was very impressed with how you managed to get past my security system.ประทับใจมาก ที่ผ่านระบบ รปภ.บ้านฉันได้
Impressive, Dragon Warrior. What's your plan?ประทับใจมาก นักรบมังกร แผนต่อไปเป็นยังไง
Impressive, young one.ประทับใจมาก เจ้าหนุ่มน้อย
No, I'm impressed. I'm also concerned.ประทับใจมาก แต่ก็กังวลด้วย
Impressive. McGarrett.ประทับใจมาก แมคแกเร็ตพูด
It was impressive watching you work.ประทับใจมากที่ได้ดูคุณทำงาน
Very impressive, Susan.ประทับใจมากเลย ซูซาน
I'm impressed.ประทับใจมากเลยเพื่อน
I'm impressed, man. I don't know no roughnecks that could read.ประทับใจว่ะ ไม่เคยเจอคนงานอ่านหนังสือออก
Impressed now, youngling?ประทับใจหรือยัง เจ้าหนู?
Any passages leave a deep impression?ประทับใจเรื่องไหนบ้างไหม
Very impressive, Dr. Wheelwright.ประทับใจโคตรๆ, ดร.Wheelwright.
Aren't you impressed? I guess all your nagging finally paid off.ประทับใจไหมล่ะ เดาว่าการจับผิดของเธอให้ผลแล้วสินะ
What was your impression of the prosecuting attorney?สิ่งที่เป็นความประทับใจของอัยการ?
In particular, 1431 Lieutenant Colonel Grapple, later to be known as Grapple of the Bedoo, who impressed me no end.1431 ผู้พัน กแรปล, ต่อมาเป็นที่รู้จักใน กแรปล ของ เบดู, ที่ทำให้ฉันประทับใจไม่สิ้นสุด
And now, for my next impression, Jesse Owens!พบความประทับใจต่อไป เจสซี่ โอเวน
After having satisfied him I was impressed by such special tastes in one so youngหลังจากมีพอใจเขา... ...ฉันถูกประทับใจโดย special tastes นั้น ในสิ่งหนุ่ม: สาวเกินไป
I don't wish to contradict, but may I re-examine a most impressive one?ฉันไม่ปราถนาเพื่อปฏิเสธ, แต่อาจจะ i re -ตรวจดูประทับใจส่วนมากสิ่งนั้น?
What's my most impressive miracle?ปาฏิหาริย์ไหนของผมที่น่าประทับใจที่สุด
Between now and then, you can just impress the hell outta me by doing exactly as you're told.ระหว่างตอนนี้แล้วคุณก็สามารถสร้างความประทับใจผม โดยการทำตรงตามที่เราบอก
Hadley was going to remove it, but now that you're here, just to see you perform even a simple surgery would be a great thrill in my life.ดร.ฮัดลีย์ คิดว่าจะผ่าตัดเอง แต่เรามีศัลยแพทย์แล้ว ถ้าได้ดูการผ่าตัดของคุณ แม้เพียงการผ่าตัดง่ายๆ ฉันคงจะประทับใจไปชั่วชีวิต
It's the most amazing thing I've ever seen.มันเป็นสิ่งที่น่าประทับใจที่สุด เท่าที่ผมเคยเห็นมาเลย
I tried to show the customer a little flair.ผมพยายามจะทำให้ลูกค้าประทับใจน่ะครับ
The bigger the man, the deeper his imprint.ชายหนุ่มยิ่งโต, ก็ยิ่งประทับใจอย่างสุดซึ้ง.
Yes, that's quite an accomplishment for a student who's been on academic probation for the last half year.- น่าประทับใจมาก... ...สำหรับนร.ที่ติดทัณฑ์บนมาครึ่งปี
Put some money in your pocket.- ผมอยากให้ประทับใจเธอ
I don't think so.ผมพยายามจะทำให้ประทับใจ...
Some of the pieces in your collection here are very impressive.ชิ้นส่วนบางชิ้น ในคอลเล็คชั่นของคุณ น่าประทับใจมาก
You know, sharing your adventures is an interesting experience.ลูกรู้มัย, การร่วมผจญภัยกับลูก เป็นประสบการณ์ ที่น่าประทับใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประทับใจ
Back to top