ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น้ำเสียง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น้ำเสียง*, -น้ำเสียง-

น้ำเสียง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำเสียง (n.) accent See also: intonation, tone, modulation, pronunciation, enunciation Syn. เสียง, ทำนองเสียง
น้ำเสียง (n.) tone See also: intonation, sound Syn. ทำนองเสียง
English-Thai: HOPE Dictionary
expression(อิคซฺเพรส'เชิน) n. การแสดงออก,การแสดง ออกเป็นคำพูด,การแสดงเครื่องหมายหรือสูตร,คำพูดที่แสดงออก,ลักษณะท่าทาง,น้ำเสียง,เครื่องหมาย,สูตร,ศัพท์,วิธีการเขียน. -Phr. (beyond (past) expression ซึ่งไม่สามารถจะบรรยายได้,เหนือคำพรรณนา) . คำที่มีความหมายเหมือนกัน
expressive(อิคซฺเพรส'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการแสดงออก,มีความหมาย,เกี่ยวกับคำพูดลักษณะท่าทางน้ำเสียง เครื่องหมาย สูตรศัพท์ที่แสดงออก, See also: expressiveness n., Syn. significant
imperative(อิมเพอ' ระทิฟช) adj. ซึ่งเลี่ยงไม่ได้, จำเป็น, เชิงบังคับ -n. คำสั่ง, ความจำเป็น, ข้อบังคับ, กฎเกณฑ์, น้ำเสียงขอร้องหรือเป็นเชิงบังคับ, มาลาเชิงบังคับของไวยากรณ์
key(คี) n. ลูกกุญแจ,กุญแจ,กุญแจไขรหัส,กุญแจไขปัญหา,คู่มือ,คำไขปัญหา,อุปกรณ์,หัวใจ,สิ่งสำคัญ,คานดีดแป้นเปียโน,แป้นอักษรที่นิ้วกดของเครื่องพิมพ์ดีด,ระดับเสียง,น้ำเสียง,สลัก,หินโค้ง adj. สำคัญ,แก่นสาร,หัวใจ. vt. ใส่ลิ่ม,ใส่สลัก,ปรับ,ปรับสี,ปรับภาพ,ปรับเสียง,ใช
tone(โทน) n. เสียงสูงต่ำ,คุณภาพของเสียง,น้ำเสียง,เสียงร้อง,การเน้นเสียงที่พยางค์หนึ่งของคำ,ระบบสี,สีที่ให้,การให้สี,การปรับสี,อิทธิพลของสี,ความตึงตัวของอวัยวะหรือเนื้อเยื่อของร่างกาย. vt.,vi. ทำเสียงเฉพาะ,ปรับเสียง,ปรับสี,ฟื้นฟูสภาพกายหรือจิต -Phr. tone dow
tune(ทูน) n. ทำนองเพลง,น้ำเสียง,ความสอดคล้อง,สาระสำคัญ vi. ปรับเสียง,ปรับเสียงดนตรี,ปรับเครื่อง tune up ปรับเสียงดนตร'ปรับเครื่องยนต์
English-Thai: Nontri Dictionary
expression(n) เครื่องหมาย,การแสดง,การแสดงความคิด,ลักษณะท่าทาง,น้ำเสียง
timbre(n) น้ำเสียง
tone(n) เสียง,น้ำเสียง,การให้สี,ลักษณะ
tune(n) ทำนองเพลง,น้ำเสียง,ความคล้องจอง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
tone (n.) น้ำเสียง See also: ลักษณะน้ำเสียง Syn. expression, condition
tuner (n.) น้ำเสียง
baritone (n.) น้ำเสียงร้องของผู้ชาย Syn. brass
expressionless (adj.) ซึ่งไม่แสดงความรู้สึก (ทางน้ำเสียงหรือสีหน้า) See also: ซึ่งไม่แสดงความสนใจ (ทางน้ำเสียงหรือสีหน้า) Syn. blank, dull, impassive
plop (vi.) ตกลงน้ำเสียงดังจ๋อม Syn. thump, thud, splash
plop (vt.) ทำให้ตกน้ำเสียงดังจ๋อม Syn. thump, thud, splash
ring hollow (phrv.) พูดด้วยน้ำเสียงไม่จริงใจ Syn. ring true
ring true (phrv.) (น้ำเสียง, คำพูด) น่าเชื่อถือ See also: จริงใจ Syn. ring hollow
thump (vi.) ตกลงน้ำเสียงดังจ๋อม Syn. thud, splash
thump (vt.) ทำให้ตกน้ำเสียงดังจ๋อม Syn. thud, splash
waver (n.) (น้ำเสียง) ขึ้นๆ ลงๆ (แสดงอารมณ์)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Leave your bon mots at the tone. Mason. Amanda.ปล่อยคำพูดดีๆ เน้นที่ น้ำเสียง เมสัน นี่อแมนด้านะ
You make it sound like it wasn't the biggest favor in the world.น้ำเสียงของนาย ไม่ค่อยสำนึกบุญคุณกันเลย
He sounded in a good spirit.น้ำเสียงของเขาฟังแล้วยังเข้มแข็งดี.
He sounded pretty determined.น้ำเสียงของเค้าดูแน่วแน่มาก
Her tone of voice, body language.น้ำเสียงของเธอ ท่าทางของเธฮ
She sounded different that dayน้ำเสียงของเธอฟังดูแปลกไปจากทุกวัน
You watch your tone of voice.น้ำเสียงคุณดูตื่นไปนะ
You sounded jealous. Sound a bit jealous?น้ำเสียงคุณดูเหมือนหึง หึงใช่มั๊ย
You sounded a little freaked when you called.น้ำเสียงคุณดูแปลกๆ ตอนโทรมา
You don't sound surprised.น้ำเสียงคุณดูไม่แปลกใจเลยนะ
And now you're sounding as paranoid as Don Sanderson.น้ำเสียงคุณนี่ก็นอยด์แตกเหมือน ดอน แซนเดอร์สันนี่ไง
You are striking just the right tone of literate and serious yet playful and accessible.น้ำเสียงคุณฟังดูมีภูมิและจริงจัง แต่ก็ยังเหมือนหยอกและเข้าถึงได้
You don't sound so sure.น้ำเสียงคุณฟังดูเหมือนไม่มั่นใจ
You almost sound bitter you didn't get a bit more.น้ำเสียงคุณเกือบเหมือนเสียดายว่า น่าจะได้มากกว่านี้
Your tone implies that I'm actually supposed to care.น้ำเสียงคุณเหมือน อยากให้ผมแคร์คุณเลย
He sounds very happy.น้ำเสียงดูมีความสุขมาก
Doesn't sound like a denial, Rush.น้ำเสียงดูไม่้เหมือน การปฏิเสธเลยนิ รัช
How simple you make it sound.น้ำเสียงท่านเหมือนไม่รู้สึกอะไรเลย
You're trying to pass the buck onto somebody else to tell you your friend died!น้ำเสียงที่ คุณกำลังจะโยนให้คนอื่น บอกว่า เพื่อนของคุณตายน่ะ
An accent you wouldn't soon forget.น้ำเสียงที่คุณจะไม่มีวันลืมง่ายๆ
Yeah, well, I just got to let that go.น้ำเสียงที่ว่า "พ่อ รู้ ดี กว่า หนู"
That sounds kind of insane.น้ำเสียงฟังดูค่อนข้างจะบ้าๆอยู่นะ
It almost sounds like you care.น้ำเสียงเกือบเหมือนแกจะเป็นห่วง
Even his voice is different.น้ำเสียงเขาก็เปลี่ยนไป
He sounds jealous.น้ำเสียงเขาฟังดูอิจฉานะ
He sound upset?น้ำเสียงเขาไม่สบายใจหรือเปล่าครับ
You sound surprised.น้ำเสียงเธอดูประหลาดใจ
She just sounds superior.น้ำเสียงเธอดูมีอำนาจ
How'd she sound?น้ำเสียงเธอฟังเป็นไงล่ะ?
You sound like you just saw a clown.น้ำเสียงแกเหมือนเพิ่งเจอตัวตลกมางั้นแหละ
Jody sure sounded strange on the phone.น้ำเสียงโจดี้ดูแปลกๆไปตอนโทรมา
No ambiguity, just essential information.น้ำเสียงไม่สั่นคลุมเครือ แจ้งแค่ข้อมูลส่วนที่สำคัญ
I hear a lot of conviction.น้ำเสียงไม่หนักแน่นเลยนะ
But it's always a thrill for a mother to hear that sort of excitement in her son's voice.แต่ว่ามันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นเสมอสำหรับคนเป็นแม่ ที่ได้ยินลูกชายตัวเองมีความตื่นเต้นแบบนี้... ในน้ำเสียงของเขา
Sure, I have a face and voice to distinguish myself from others but my thoughts and memories are unique only to me and I carry a sense of my own destiny.แน่นอน, ฉันมีหน้าตาและน้ำเสียง ที่สามารถระบุได้ว่าเป็นฉัน รวมทั้งความคิดความจำที่เป็นส่วนเฉพาะของฉันด้วย ที่เหลือก็แล้วแต่โชคชะตา
That sarcastic, contemptuous tone that means... you know everything because you're a man... and I know nothing because I'm a woman.ที่เหน็บแนมน้ำเสียงดูถูกนั่นหมายความว่า ... คุณรู้ทุกอย่างเพราะคุณเป็นคน ... และฉันรู้ว่าไม่มีอะไรเพราะฉันผู้หญิงคนหนึ่ง
If Rodney King had been driving along... hopped up on PCP and had killed Danny... you'd be singing a different tune-- l didn't see him hit anybody, and neither did you.ถ้าเกิด รอดนีย์ คิงส์ / ขับรถไปเรื่อยๆ ... คิดว่าจะไป พีซีพี / แล้วดันมาชนแดนนีย์ตายเข้า... แกจะต้องพูดถึงเรื่องนี้ / ด้วยน้ำเสียงที่ต่างออกไป
It's all I do. Breakfast, morning, noon, night. I've got to have it...ฉันเสียงดีเพราะดื่มน้ำสังวาส มันเป็นเทคนิคบริหารน้ำเสียง
That's an outrageous accusation.- อย่าใช้น้ำเสียงแบบนี้กับฉัน
Tyler said it sounded like he was being attacked.เทย์เลอร์ พูดน้ำเสียงเหมือนว่า สโทร์ดี้โดนอะไรเล่นงานแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น้ำเสียง
Back to top