ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

brass

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *brass*, -brass-

brass ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
brass (n.) ทองเหลือง
brass (n.) แผ่นทองเหลืองที่จารึกนามหน้าประตู
brass (n.) ความกล้า See also: ความใจกล้า
brass (n.) เครื่องเป่าทองเหลือง
brass (n.) กลุ่มคนใหญ่คนโต
brass (sl.) การมีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการ
brass (sl.) เงิน
brass monkeys (sl.) อากาศที่หนาวเย็น
brass off (phrv.) บ่น (คำไม่เป็นทางการและส่วนมากใช้ทางทหาร) See also: ตำหนิ
brass up (phrv.) ใส่สายรัดทำด้วยหนังให้ม้า (มักทำด้วยเหล็ก)
brass up (phrv.) แบ่งเงิน (คำไม่เป็นทางการ) See also: แบ่งปันเงิน
brasserie (n.) ยกทรง
brassiere (n.) เสื้อยกทรง See also: ยกทรง, เสื้อชั้นใน Syn. bra
brassy (adj.) ดังและแหบ
brassy (sl.) อากาศที่หนาวเย็น
English-Thai: HOPE Dictionary
brass(บราส) n. ทองเหลือง,ผลิตภัณฑ์ทองเหลือง,เครื่องดนตรีประเภทTrumpet,ความทะลึ่ง,ความหน้าด้าน,ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่,เงินทหารชั้นผู้ใหญ่ adj. เกี่ยวกับทองเหลือง, See also: brassish adj., Syn. effrontery
brassiere(บระเซียร์') n. ยกทรงสตรี
English-Thai: Nontri Dictionary
brass(n) ทองเหลือง,เครื่องทองเหลือง,ความทะลึ่ง,ความไม่ละอาย
brassiere(n) เสื้อยกทรง,เสื้อชั้นในสตรี
brassy(adj) ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,อาจหาญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
brass knuckleสนับมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brassทองเหลือง [TU Subject Heading]
Brassiere Distributionอาการชาของผิวหนังตามบริเวณระดับหน้าอก [การแพทย์]
Brassyไอเสียงแห้ง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทองเหลือง (n.) brass Syn. ทองสัมฤทธิ์, ทองบรอนซ์
แตรวง (n.) brass band
แตรวงโยธวาทิต (n.) brass band
อัจกลับ (n.) brass lantern Syn. โคม, โคมไฟ, โคมระย้า
ทองสักโก (n.) brass leaf used for covering a pagoda
ยกทรง (n.) brassiere See also: bra, underwear, camisole, uplift Syn. เสื้อยกทรง, เสื้อชั้นใน
เสื้อยกทรง (n.) brassiere See also: bra Syn. ยกทรง, ชั้นใน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Come on, you won the brass ring. Come claim it.ไม่เอาน่ะ คุณคือผู้ชนะ มารับรางวัลของคุณไป
The hotels, brass spittoons in the lobbies, brass beds in the rooms.โรงแรม กระโถนทองเหลืองที่ล็อบบี้ เตียงทองเหลืองในห้องนอน
I'm the red carpet. And the bunting, and the brass band.ฉันพรมแดง และธงทิวและวงทองเหลือง
Artie puts the brass on the melody and Sidney slides all over it with his own version.อาร์ตี้ เล่นเสียงประสาน ด้วยเครื่องเป่าทองเหลือง แล้ว ซิดนี่ย์เล่นสอดในแบบฉบับของเขา.
Pretty lady, buy a pot. No finer pot in brass or silver.สาวสวย ซื้อหม้อนี่สิ ไม่มีหม้อดีกว่านี้อีกแล้วแม้จะเป็น ทองเหลืองหรือเงิน
With sixty elephants, llamas galore With his bears and lions, A brass band and moreด้วย ช้าง 60 ตัว อูฐมากมาย ด้วยหมีและสิงโตของเขา วงดนตรี และอีกมากมาย
Let's get down to brass tacks, gentlemen.ให้ของได้รับลงไป tacks ทองเหลืองสุภาพบุรุษ
Best brass money can buyทองเหลืองเนื้อดีที่สุด
Um, teacher, the Inches for the brass bandอาจารย์คะ, ข้าวกลางวันของวงดุริยางค์
They treat the brass players like royaltyเขาเอาใจวงดุริยางค์อย่างกับเจ้าชายเลย
During the Northeastern High School Baseball Championship game, all members of the 42 piece Yamakawa High School brass band and their music teacher, were hospitalized for nausea and stomach...ขณะการแข่งขันเบสบอลมัธยมปลาย รอบชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาชิกทั้ง 42 คนของวงดุริยางค์ ร.ร.ยามากาวะ และครูผู้สอน, ถูกนำส่งโรงพยาบาล เพราะอาการท้องเสีย...
Oh, that's right But who'd be dumb enough to give up 10 days of vacation for brass band!ไม่เป็นไร จะมีใครโง่ ที่จะใช้เวลาปิดเทอม 10 วัน มาเล่นในวงดุริยางค์กัน

brass ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
军乐队[jūn yuè duì, ㄐㄩㄣ ㄩㄝˋ ㄉㄨㄟˋ, 军乐队 / 軍樂隊] brass band
铜管乐器[tóng guǎn yuè qì, ㄊㄨㄥˊ ㄍㄨㄢˇ ㄩㄝˋ ㄑㄧˋ, 铜管乐器 / 銅管樂器] brass instruments
筷子芥[kuài zi jiè, ㄎㄨㄞˋ ㄗ˙ ㄐㄧㄝˋ, 筷子芥] Arabis, a genus of Brassica family including cress
小白菜[xiǎo bái cài, ㄒㄧㄠˇ ㄅㄞˊ ㄘㄞˋ, 小白菜] bak choy; Brassica chinensis
塌棵菜[tā kē cài, ㄊㄚ ㄎㄜ ㄘㄞˋ, 塌棵菜] Brassica narinosa (broadbeaked mustard); Chinese flat cabbage
胸罩[xiōng zhào, ㄒㄩㄥ ㄓㄠˋ, 胸罩] brassiere (underwear); bra
芸薹[yún tái, ㄩㄣˊ ㄊㄞˊ, 芸薹] Brassica (cabbage family)
芸薹属[yún tái shǔ, ㄩㄣˊ ㄊㄞˊ ㄕㄨˇ, 芸薹属] Brassica (cabbage family)
[piě, ㄆㄧㄝˇ, 苤] Brassica campestris subsp. rapa
苤蓝[piě lan, ㄆㄧㄝˇ ㄌㄢ˙, 苤蓝 / 苤藍] Brassica oleracea; kohlrabi
黄铜[huáng tóng, ㄏㄨㄤˊ ㄊㄨㄥˊ, 黄铜 / 黃銅] brass
椰菜花[yē cài huā, ㄧㄝ ㄘㄞˋ ㄏㄨㄚ, 椰菜花] cauliflower (Brassica oleracea var. botrytis)
十字花科[shí zì huā kē, ㄕˊ ㄗˋ ㄏㄨㄚ ㄎㄜ, 十字花科] Cruciferae (taxonomic family including Brassica etc whose flowers have a cross of 4 petals)
狂妄[kuáng wàng, ㄎㄨㄤˊ ㄨㄤˋ, 狂妄] egotistical; arrogant; brassy
芸苔[yún tái, ㄩㄣˊ ㄊㄞˊ, 芸苔] genus Brassica (cabbage, rape etc)
芸苔属[yún tái shǔ, ㄩㄣˊ ㄊㄞˊ ㄕㄨˇ, 芸苔属 / 芸苔屬] genus Brassica (cabbage, rape etc)
[mò, ㄇㄛˋ, 抹] girdle; brassiere; to plaster
菘蓝[sōng lán, ㄙㄨㄥ ㄌㄢˊ, 菘蓝 / 菘藍] Isatis tinctoria (woad, a brassica producing blue dye)
芥菜[jiè cài, ㄐㄧㄝˋ ㄘㄞˋ, 芥菜] mustard (Brassica juncea)
油菜[yóu cài, ㄧㄡˊ ㄘㄞˋ, 油菜] oilseed rape (Brassica campestris)
油菜籽[yóu cài zǐ, ㄧㄡˊ ㄘㄞˋ ㄗˇ, 油菜籽] oilseed rape (Brassica campestris); rapeseed; coleseed
紫菜苔[zǐ cài tái, ㄗˇ ㄘㄞˋ ㄊㄞˊ, 紫菜苔] purple cabbage; Brassica campestris var. purpurea
芸苔子[yún tái zǐ, ㄩㄣˊ ㄊㄞˊ ㄗˇ, 芸苔子] rape (Brassica campestris L.); rapeseed plant; canola plant; a common vegatable with a dark green leaf; also called 油菜
乌塌菜[wū tā cài, ㄊㄚ ㄘㄞˋ, 乌塌菜 / 烏塌菜] rosette bok choy (Brassica rapa var. rosularis)
[mán, ㄇㄢˊ, 蔓] turnip; Brassica campestris

brass ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブラス[, burasu] (n) brass
ブラスバンド[, burasubando] (n) brass band; (P)
ブラスロック[, burasurokku] (n) brass rock
メリケンサック[, merikensakku] (n) (See 米利堅) knuckle dusters; brass knuckles
上層部[じょうそうぶ, jousoubu] (n) high place; top of the pile; upper echelon; upper reaches; top brass
アブラナ科;油菜科[アブラナか(アブラナ科);あぶらなか(油菜科), aburana ka ( aburana ka ); aburanaka ( abura na ka )] (n) Brassicaceae (cabbage family of plants)
かき菜[かきな;カキナ, kakina ; kakina] (n) (uk) kakina (green leafy vegetable of the genus Brassica)
カップ[, kappu] (n) (See コップ・1) cup (drinking vessel, measure, brassiere, prize, etc.); (P)
ケール[, ke-ru] (n) (See 羽衣甘藍) kale (Brassica oleracea var. acephala)
ブラジャー[, buraja-] (n) bra; brassiere; (P)
ブラスリー[, burasuri-] (n) brasserie (fre
ブラッシー[, burasshi-] (n) (1) brassie (type of golf club); brassy; brassey; (adj-f) (2) brushy; (P)
京菜[きょうな, kyouna] (n) (See 小松菜) type of rape, potherb mustard, komatsuna, mizuna (Brassica juncea var. japonica)
伊寿墨;伊須墨[いすずみ;イスズミ, isuzumi ; isuzumi] (n) (uk) brassy chub (Kyphosus vaigiensis)
大阪白菜;大阪しろ菜[おおさかしろな, oosakashirona] (n) bok choy hybrid (Brassica campestris var. amplexicaulis) (pak choi, bokchoy)
小松菜[こまつな;コマツナ, komatsuna ; komatsuna] (n) type of rape, potherb mustard, kyouna, mizuna (Brassica juncea var. japonica)
幹部[かんぶ, kanbu] (n,adj-no) management; (executive) staff; leaders; leadership; top brass; upper echelons; (P)
水菜;みず菜[みずな;ミズナ, mizuna ; mizuna] (n) (uk) potherb mustard (Brassica nipposinica var. oblanceolata); mizuna
白菜[はくさい(P);パクチョイ, hakusai (P); pakuchoi] (n) Chinese cabbage (Brassica campestris var. amplexicaulis); white rape; bok choy; pak choi; (P)
真鍮鑞[しんちゅうろう, shinchuurou] (n) type of alloy of copper and zinc (brass) with zinc at about 33-67% used to solder metals like copper and iron
緑葉甘藍[りょくようかんらん;リョクヨウカンラン, ryokuyoukanran ; ryokuyoukanran] (n) (uk) kale (Brassica oleracea var. acephala)
羽衣甘藍[はごろもかんらん;ハゴロモカンラン, hagoromokanran ; hagoromokanran] (n) (uk) (See 緑葉甘藍) kale (Brassica oleracea var. acephala)
菜の花[なのはな, nanohana] (n) rape blossoms; Brassica rapa var. amplexicaulu
葉牡丹[はぼたん, habotan] (n) ornamental kale (Brassica oleracea var. acephara)
蕓薹;うん薹[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai
黄道色[こうどうしょく, koudoushoku] (n) brassy yellow

brass ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จอก[n.] (jøk) EN: drinking cup ; tumbler ; brass cup ; metal drinking cup FR: gobelet [m] ; timbale [f] ; petit bol [m]
ข้อต่อทองเหลือง[n. exp.] (khø tø thøn) EN: copper brass FR:
กระทะทอง[n.] (krathathøng) EN: large brass pan FR:
ลงหิน[n.] (longhin) EN: stone-polished metal bowl ; polished brass bowl FR:
รูปปั้นทองเหลือง[n. exp.] (rūppan thøn) EN: brass sculpture FR: sculpture en laiton [f]
สนับมือ[n.] (sanapmeū) EN: knuckle-duster ; brass knuckles FR:
ทองเหลือง[n.] (thøngleūang) EN: brass FR: cuivre [m] ; cuivre jaune [m] ; laiton [m]
ทองสักโก[X] (thøngsakkō) EN: brass leaf used for covering a pagoda FR:
ทรพี[n.] (thøraphī) EN: ladle ; brass ladle FR:
แตรวง[n.] (traēwong) EN: band ; musical group ; brass band FR: groupe musical [m] ; groupe [m] ; orchestre [m] ; fanfare [f] ; orchestre de cuivres [m]
แตรวงโยธวาทิต[n. exp.] (traēwongyōt) EN: brass band FR:
โบก[v.] (bōk) EN: blow ; fan FR: ventiler ; brasser l'air
บราเซียร์[n.] (brāsīa) EN: brassiere FR: brassière [f]
ชุดชั้นใน[n. exp.] (chut chan n) EN: underwear ; lingerie ; undergarment ; bra ; brassiere FR: sous-vêtements [mpl] ; lingerie [f]
ฟาทอม = ฟาท่อม[n.] (fāthǿm) EN: fathom FR: brasse [f]
หอม[v.] (høm) EN: kiss ; give a thai kiss ; sniff kiss FR: embrasser ; donner un baiser thaï
หอมแก้ม[v.] (høm kaēm) EN: kiss ; give a Thai kiss ; sniff kiss FR: embrasser ; embrasser sur la joue ; donner un baiser thaï
หอบ[n.] (høp) EN: armful FR: brassée [f]
จัดจ้าน[adj.] (jatjān) EN: brassy ; outspoken FR:
จุมพิต[v.] (jumphit) EN: kiss ; touch with the lips FR: embrasser ; baiser
จูบ[v.] (jūp) EN: kiss FR: embrasser ; baiser
จูบแก้ม[n. prop.] (jūp kaēm) EN: kiss on the cheek FR: embrasser sur la joue
จูบปาก[v. exp.] (jūp pāk) EN: kiss on the mouth ; kiss and make up FR: embrasser sur la bouche
การกอด[n.] (kān køt) EN: embrace ; hug FR: embrassement [m] (litt.)
คะน้า[n.] (khanā) EN: kale ; Chinese kale ; Chinese broccoli ; Brassica alboglabra FR: broccoli chinois [m] ; Brassica alboglabra
เครื่องลงหิน[n.] (khreūanglon) EN: polished brassware FR:
เครื่องทองลงหิน[n.] (khreūangthø) EN: polished brassware FR:
กลั่น[v.] (klan) EN: brew FR: brasser
กลั่นเบียร์[v. exp.] (klan bīa) EN: brew beer FR: brasser la bière
กก[v.] (kok) EN: hug ; embrace ; hold in one's embrace ; clasp to one's breast ; cuddle FR: étreindre ; embrasser ; serrer dans ses bras
กอด[v.] (køt) EN: embrace ; hug ; clasp ; hold in one's arms ; embrace ; caress FR: enlacer ; étreindre ; embrasser ; serrer dans ses bras
โอบ[v.] (ōp) EN: embrace ; enfold ; clasp ; hug FR: embrasser ; enlacer
ผู้ผลิตเบียร์[n. exp.] (phūphalit b) EN: brewer FR: brasseur [m] ; fabricant de bière [m]
ปลอกแขน[n. exp.] (pløk khaēn) EN: armband FR: brassard [m]
ปลอกแขนทุกข์[n. exp.] (pløk khaēn ) EN: black arm band FR: brassard de deuil [m]
โรงเบียร์[n.] (rōngbīa) EN: brewery FR: brasserie [f]
โรงเบียร์[n. exp.] (rōng bīa) EN: brewery FR: brasserie [f]
รวมเข้าด้วยกัน [v. exp.] (rūam khao d) EN: merge ; amalgamate ; combine FR: aditionner ; annexer ; fusionner ; combiner ; embrasser ; englober ; incorporer ; grouper ; joindre ; conjuger ; regrouper ; réunir
เสื้อยกทรง[n. exp.] (seūa yokson) EN: brassiere FR:
สวมกอด[v.] (suamkøt) EN: mbrace ; hug ; enfold ; cuddle ; caress ; fondle FR: embrasser ; étreindre

brass ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blasmusik {f}music for brass instruments; playing of a brass band
Blaskapelle {f}brass band
Messinggießerei {f}brass foundry
Schlagring {m}brass knuckles
Mamberanolederkopf {m} [ornith.]Brass's Friarbird

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า brass
Back to top