ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าอับอาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าอับอาย*, -น่าอับอาย-

น่าอับอาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าอับอาย (adj.) disgraceful See also: shameful, dishonorable Syn. น่าอดสู, น่าขายหน้า, น่าอาย Ops. น่าชื่นชม, น่ายินดี
น่าอับอาย (v.) be disgraceful See also: be shameful, put to shame Syn. น่าอดสู, น่าขายหน้า, น่าอาย Ops. น่าชื่นชม, น่ายินดี
น่าอับอายขายหน้า (adv.) shamefully See also: embarrassingly Syn. น่าอับอาย
English-Thai: HOPE Dictionary
crime(ไครมฺ) n. อาชญากรรม,การกระทำอาชญากรรมและผู้กระทำ,ความผิดร้ายแรง,บาป,การกระทำที่โง่ไร้ความสำนึกหรือน่าอับอาย, Syn. offense,tort,violation
disgraceful(ดิสเกรส'ฟูล) adj. น่าอับอายขายหน้า,น่าอัปยศอดสู,เสียหน้า,เสื่อมเสีย, Syn. disreputable
dishonourable(ดิสออน'เนอระเบิล) adj. น่าอับอาย,น่าขายหน้า,ต่ำช้า,เสื่อมเสียชื่อเสียง., See also: disnourably adv. ดูdishonourable, Syn. ignoble,corrupt
ignominious(อิก'นะมิน'เนียส) adj. น่าอับอาย,อัปยศอดสู,เสียชื่อเสียง,น่ารังเกียจ,น่าดูถูก, See also: ignominiousness n., Syn. humiliating,degrading
ignominy(อิก'นะมินนี) n. ความน่าอับอาย,ความอัปยศอดสู,ความน่าดูถูก ความรังเกียจ, Syn. disgrace,shame
inglorious(อินกลอ'เรียส) adj. น่าอับอาย,เสื่อมเสียชื่อเสียง,ไร้เกียรติ', See also: ingloriousness n.
reproachful(รีโพรช'ฟูล) adj. น่าตำหนิ,น่าต่อว่า,น่าประณาม,น่าอับอาย, See also: reproachfully adv. reproachfullness n., Syn. shameful
skeleton(สเคล'ลิเทิน) n. โครงกระดูก,กระ-ดูกทั้งหมดของสัตว์ที่ก่อเป็นโครงขึ้น,คนที่ผอมมาก,สัตว์ที่ผอมมาก,โครงค้ำ,โครงร่าง, -Phr. (skeleton in the closet เรื่องฉาวโฉ่ภายในหรือภายในบ้านความลับที่น่าอับอาย) adj. เกี่ยวกับโครงกระดูก,คล้ายโครงกระดูก
English-Thai: Nontri Dictionary
infamous(adj) เสียชื่อ,น่าอับอาย,เลว
inglorious(adj) ไม่มีเกียรติ,ไม่มีชื่อเสียง,น่าขายหน้า,น่าอับอาย
opprobrious(adj) น่ารังเกียจ,น่าอับอาย,น่าอัปยศ,น่าตำหนิ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
disgraceful (adj.) น่าอับอาย See also: น่าขายหน้า, เสื่อมเสียชื่อเสียง Syn. shameful, dishonorable
ignominious (adj.) น่าอับอาย See also: น่าอัปยศอดสู, น่ารังเกียจ Syn. disgraceful, dishonorable, mean Ops. graceful, honorable
infamous (adj.) น่าอับอาย See also: น่าขายหน้า Syn. shameful, notorious, disreputable, dishonourable
inglorious (adj.) น่าอับอาย See also: เสื่อมเสียชื่อเสียง, ไร้เกียรติ Syn. shameful, disgraceful Ops. graceful
opprobrious (adj.) น่าอับอาย Syn. dishonorable, ignominious Ops. reputable
shameful (adj.) น่าอับอาย See also: น่าขายหน้า, เสื่อมเสียชื่อเสียง Syn. dishonorable
shameful (adj.) น่าอับอาย See also: น่าขายหน้า Syn. notorious, disreputable, dishonourable
shameful (adj.) น่าอับอาย See also: เสื่อมเสียชื่อเสียง, ไร้เกียรติ Syn. disgraceful Ops. graceful
indign (adj.) น่าอับอายขายหน้า (คำโบราณ) See also: ซึ่งเสื่อมเสีย
boner (n.) ความผิดที่น่าอับอาย
broach (vt.) เริ่มพูดคุยในเรื่องที่น่าอับอายหรือคนอื่นไม่ยอมรับ
disgrace (n.) สิ่งน่าอับอาย See also: เรื่องอัปยศ, เรื่องน่าอับอาย Syn. insult, indignity Ops. honor
disgracefully (adv.) อย่างน่าอับอาย See also: อย่างเสื่อมเสียชื่อเสียง Syn. shamefully
dishonorably (adv.) อย่างน่าอับอาย See also: อย่างน่าขายหน้า
indecently (adv.) อย่างน่าอับอาย See also: อย่างน่าอดสู, อย่างอื้อฉาว Syn. shameful
scandalously (adv.) อย่างน่าอับอาย See also: อย่างน่าอดสู, อย่างอื้อฉาว Syn. indecently, shameful
scandalousness (n.) ความน่าอับอาย
shameful (adv.) อย่างน่าอับอาย See also: อย่างน่าอดสู, อย่างอื้อฉาว Syn. indecently
shamefully (adv.) อย่างน่าอับอาย See also: อย่างเสื่อมเสียชื่อเสียง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, Castiel, y-you said all sorts of shameful, appalling, scatological things about Raphael.รู้ไหม แคสเทียล นายพูดเรื่อง น่าอับอาย น่าหวาดกลัว น่าตื่นตระหนก เกี่ยวกับราฟาเอล
Shame! Shame on you! Shame on you!น่าอับอาย เจ้ามันน่าอับอาย น่าอับอายสิ้นดี
It's a disgrace, sending your little brother into danger like that.น่าอับอายจริงๆ ส่งน้องชายตัวน้อยเข้าไปใน ที่อันตรายแบบนั้นได้ยังไงกัน
Everything is but a pretext for taunts, punishment and humiliation.ทุกบทลงโทษล้วนรุนแรง และเป็นที่น่าอับอาย
A disgraceful rout.พ่ายแพ้ที่น่าอับอาย ได้รับการลดลงใน.
It's an embarrassment!มันเป็นเรื่องที่น่าอับอายมากครับ!
This is embarrassing.นี่มันน่าอับอายชะมัด
You are an absolute disgrace!คุณมันน่าอับอายจริงๆ!
A shame to commit my dream to him, but he will make it come true.มันน่าอับอายเหลือเกิน, แต่เขากำลังจะทำมันขึ้นมา
But to me, he's just... too embarrassing to live.แต่กับฉัน เขาคือความน่าอับอาย
I mean that's a taboo.ฉันหมายความว่า มันเป็นเรื่องที่น่าอับอาย
But the government surrendered and accepted the disgraceful Treaty of Versailles.แต่รัฐบาลกลับยอมสงบศึก และเซ็นสนธิสัญญาเวอร์เซิลที่น่าอับอายนั่น
If this rescue attempt fails it will not only be rendered meaningless, it will become a mockery.ถ้าการช่วยตัวประกันล้มเหลว การลงนามจะไม่ใช่แค่ไม่มีความหมาย มันจะกลายเป็นเรื่องน่าอับอาย
Sneaking around, wearing disguises,ทำลับล่อๆ ทำตัวน่าอับอาย
What a shame to leave here out with my boyfriend...โอ้ว ทำอะไรน่าอับอายกันที่นี้กับแฟนของฉัน
To have a wife with a literary reputation nothing short of scandalous.ที่มีภรรยาผู้มีชื่อเสียง ด้านหนังสือที่แสนจะน่าอับอาย
So, the infamous Mrs. Radcliffe.เป็นไงบ้างล่ะ คุณนายแรดคลิฟฟ์ผู้น่าอับอาย
Well, if it isn't the infamous Randy Daytona.ดีถ้ามันไม่ได้ ที่น่าอับอายแรนดี้เดย์โทนา
My inside sources tell me unlucky bride-to-be Sue Storm turned invisible and is staying that way after yesterday's embarrassing fiasco.แหล่งข่าววงในแจ้งว่า \ เจ้าสาวโชคร้าย ซู สตอร์ม กลับหายตัวไป \และคงยังเป็นเช่นนั้น ...หลังจากสิ่งที่น่าอับอายจากความผิดพลาด
Do you know how embarrassing this is for a yakuza's son?รู้ไม๊ว่า มันน่าอับอายแค่ไหน สำหรับลูกยากูซ่า ?
As my lord said, "To lose is to be disgraced."อย่างที่พระองค์เคยตรัส "ความพ่ายแพ้เป็นสิ่งที่น่าอับอาย"
You've brought shame upon yourself and upon us.เจ้านำมาซึ่งความน่าอับอายแก่ตัวเจ้าเองและะพวกเรา
It seems Michael X has managed to keep himself out of jail by threatening to release damning photographs of a certain...royal personage.มันกลายเป็นว่าไมเคิล เอ็กซ์ จัดการพาตัวเองพ้นจากการเข้าคุก โดยการขู่ว่าจะเปิดเผย ภาพถ่ายที่น่าอับอาย ของเชื้อพระวงศ์พระองค์หนึ่ง
Explain why you're putting me through... the most embarrassing moment of my life?อธิบายว่าทำไมเธอถึงมาสร้าง... ช่วงเวลาที่น่าอับอายที่สุดในชีวิตฉันเหรอ
Well, what if I did something embarrassing to myself?งั้นถ้าผมทำบางอย่าง ที่น่าอับอายกับตัวผมล่ะ
But if I could get Frost to pay more and secure better terms, it might be a shame to pass.แต่ถ้าเราเข้าทางฟรอสต์เราได้มากกว่า\ ระดับความเชื่อมั่นก็ยังดี มันอาจดูน่าอับอายที่เข้าช่องนี้
They brought shame upon our nation.พวกเค้านำพาความน่าอับอายมาสู่ประเทศ..
What you did was embarrassing and childish, and it's never gonna happen again.สิ่งที่คุณทำมันน่าอับอายและเหมือนเด็กๆ และมันจะไม่เกิดขึ้นอีก
Oh, man. This is kind of embarrassing.เป็นเรื่องน่าอับอายมาก
Do you have any idea how humiliating that is?คุณรู้บ้างไหมว่านั่นมันน่าอับอายแค่ไหน?
If you people spent less time thinking about sex and more time concentrating on comic books, we'd have far fewer of these embarrassing moments.ถ้านายใช้เวลาคิดเรื่องเซ็กส์น้อยลง และใส่ใจเรื่องการ์ตูนให้มากขึ้น เราจะมีช่วงเวลา ที่น่าอับอายน้อยกว่านี้
Why are you doing a politically conservative high school shamefully outdated fight rap?ทำไมเธอถึงมาแร็ปเพลงการเมืองตกยุค ที่น่าอับอายแบบนี้ล่ะ?
Oh, yeah, it was all wrong.โอ้ นั่นมันน่าอับอายมาก
After several of the prominent elders... don't you have any sense of decency?หลังจากทำเรื่องที่น่าอับอาย ไม่รู้สึกอะไรกันบ้างเหรอ
There's a higher power that will judge you for your indecency.มีอำนาจที่สูงกว่า ที่จะตัดสินเธอสำหรับความน่าอับอายของเธอ
(laughing) Okay.บางคนก็น่าอับอายมาก พวกเขานั่งอยู่รวมกัน
What's wrong with that?[จดจำการแร็ปที่น่าอับอายของเขา] มองดูโลกด้วยตาอันแสนจะเล็กของนาย
Don't act like you don't know what I'm talking about.[จดจำการแร็ปที่น่าอับอายของเขา] ฉันจะทำยังไงดี[จดจำการแร็ปที่น่าอับอายของเขา] ฉันจะทำยังไงดี
Let our rejoicing rise lucia:(แร็ปอันน่าอับอายของฮโยริเมื่อคืนนี้)
Heel old wounds.ล้างอดีตอันน่าอับอายของเจ้าซะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าอับอาย
Back to top