ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dishonorable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dishonorable*, -dishonorable-

dishonorable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dishonorable (adj.) ไม่น่าเชื่อถือ See also: น่าอับอายขายหน้า, น่าอัปยศ Syn. untruthful, shifty Ops. ethical, moral
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He was Slessman's cellmate and... received a dishonorable discharge from the military.เขาเป็นเพื่อนร่วมห้องขังและ... และถูกปลดประจำการ จากทหาร
Alright, where he wins the Navy cross and then gets a dishonorable dischargeพอรอดกลับมาได้ ก็ได้ปล่อยตัวออกมา
He was given a dishonorable discharge.ผลคือ เขาต้องได้รับโทษปลดประจำการ
He got bounced on dishonorable discharge.เขาโดนไล่ออก เป็นการปลดประจำการแบบไม่ติดยศ
Me? I'm a slightly dishonorable entrepreneur.ข้าเหรอ ก็แค่พ่อค้ากิ๊กก๊อกคนหนึ่ง
Granted, there's the pension issue, but it may be even more important to repair that dishonorable history.ไม่ใช่แค่เงินเกษียณอายุเท่านั้น การกู้คืนชื่อเสียง น่าจะเป็นเรื่องสำคัญกว่า
I'm gonna petition the Army to change my dad's dishonorable discharge status to an honorable one.ฉันอยากเรียกร้องให้กองทัพเปลี่ยน สถานะไม่เป็นเกียรติของพ่อฉันให้กลายเป็นสถานะที่เป็นเกียรติ
History shows dishonorable discharge from USMC in '04.ประวัติบอกว่าถูกปลดอย่างน่าอัปยศ จากหน่วยUSMCในปี04
It would be dishonorable for you to refuse his request.มันจะเป็นการเสียเกียรติสำหรับคุณในการปฏิเสธคำขอขอนายท่าน
A dishonorable discharge.ถูกปลดออกจากหน้าที่ ในเรื่องทำความเสื่อมเสีย
He is as dishonorable as he is attractive.เขาเจ้าชู้พอๆ กับที่หน้าตาดี
You. A dishonorable discharge.แกโดนปลดออกจากทหารแล้ว

dishonorable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不端[bù duān, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄢ, 不端] improper; dishonorable

dishonorable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不名誉除隊[ふめいよじょたい, fumeiyojotai] (n) (See 名誉除隊) dishonorable discharge; dishonourable discharge

dishonorable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อปยศ[adj.] (apayot) EN: disgraceful ; degrading ; shameful ; dishonorable ; infamous FR: ignoble ; honteux ; déshonorant
อัปยศ[adj.] (appayot) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious ; disreputable ; dishonorable FR: ignoble ; honteux ; déshonorant
งามหน้า[adj.] (ngāmnā) EN: ashamed ; dishonorable FR:
ไร้ยศ[adj.] (rai yot) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious ; disreputable ; dishonorable FR: ignoble ; honteux ; déshonorant
งามหน้า[v.] (ngāmnā) EN: be disgraceful ; be shameful ; be inglorious ; be dishonorable; be ignominious FR:

dishonorable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unehrenhaft {adj} | unehrenhafter | am unehrenhaftestendishonorable [Am.]; dishonourable [Br.] | more dishonourable | most dishonourable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dishonorable
Back to top