ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disgraceful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disgraceful*, -disgraceful-

disgraceful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disgraceful (adj.) น่าอับอาย See also: น่าขายหน้า, เสื่อมเสียชื่อเสียง Syn. shameful, dishonorable
disgracefully (adv.) อย่างน่าอับอาย See also: อย่างเสื่อมเสียชื่อเสียง Syn. shamefully
English-Thai: HOPE Dictionary
disgraceful(ดิสเกรส'ฟูล) adj. น่าอับอายขายหน้า,น่าอัปยศอดสู,เสียหน้า,เสื่อมเสีย, Syn. disreputable
English-Thai: Nontri Dictionary
disgraceful(adj) น่าอาย,น่าขายหน้า,น่าอัปยศอดสู,เสียหน้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าอดสู (adj.) disgraceful See also: shameful, dishonorable Syn. น่าขายหน้า, น่าอาย Ops. น่าชื่นชม, น่ายินดี
น่าอับอาย (adj.) disgraceful See also: shameful, dishonorable Syn. น่าอดสู, น่าขายหน้า, น่าอาย Ops. น่าชื่นชม, น่ายินดี
อุจาด (adj.) disgraceful See also: ugly Syn. น่าเกลียด, น่าอาย
อับอาย (adv.) disgracefully See also: ignominiously Syn. ขายหน้า, เสื่อมเสีย, อดสู
อัปยศ (adv.) disgracefully See also: ignominiously Syn. อับอาย, ขายหน้า, เสื่อมเสีย, อดสู
งามหน้า (v.) be disgraceful See also: be shameful, be inglorious, be dishonorable, be ignominious Syn. ขายหน้า, ละอาย, น่าละอาย, อับอาย Ops. น่าภาคภูมิใจ, น่ายกย่อง, น่าชมเชย, น่าสรรเสริญ
น่าละอาย (v.) be disgraceful See also: be shameful, be inglorious, be dishonorable, be ignominious Syn. ขายหน้า, ละอาย, อับอาย Ops. น่าภาคภูมิใจ, น่ายกย่อง, น่าชมเชย, น่าสรรเสริญ
น่าอดสู (v.) be disgraceful See also: be shameful, put to shame Syn. น่าขายหน้า, น่าอาย Ops. น่าชื่นชม, น่ายินดี
น่าอับอาย (v.) be disgraceful See also: be shameful, put to shame Syn. น่าอดสู, น่าขายหน้า, น่าอาย Ops. น่าชื่นชม, น่ายินดี
ละอาย (v.) be disgraceful See also: be shameful, be inglorious, be dishonorable, be ignominious Syn. ขายหน้า, น่าละอาย, อับอาย Ops. น่าภาคภูมิใจ, น่ายกย่อง, น่าชมเชย, น่าสรรเสริญ
อับอาย (v.) be disgraceful See also: be shameful, be inglorious, be dishonorable, be ignominious Syn. ขายหน้า, ละอาย, น่าละอาย Ops. น่าภาคภูมิใจ, น่ายกย่อง, น่าชมเชย, น่าสรรเสริญ
อับอาย (v.) be disgraceful See also: be shameful, be ashamed Syn. ขายหน้า
อับอายขายหน้า (v.) be disgraceful See also: be shameful, be ashamed Syn. ขายหน้า, อับอาย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't do something so disgraceful!อย่าทำอะไรที่น่าขายหน้าเหลือทน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He did not remember when he had attained humility... ... but he knew he had attained it... ... and he knew it was not disgraceful and it carried no true loss of pride.เขาไม่ได้จำได้ว่าเมื่อเขาได้ บรรลุ ความอ่อนน้อมถ่อมตน แต่เขารู้ ว่าเขาได้บรรลุเป้าหมาย และเขารู้ว่ามันก็ไม่น่าอาย
A disgraceful rout.พ่ายแพ้ที่น่าอับอาย ได้รับการลดลงใน.
But the government surrendered and accepted the disgraceful Treaty of Versailles.แต่รัฐบาลกลับยอมสงบศึก และเซ็นสนธิสัญญาเวอร์เซิลที่น่าอับอายนั่น
"Please destroy this disgraceful letter""โปรดทำลายจดหมายที่น่าอายนี้ซะ"
The nature of this disgraceful issue is entirely humiliating and unpleasant for Haeshin Group and myself.เรื่องน่าขายหน้าเช่นนี้ เป็นสิ่งน่าอัปยศอดสูสำหรับแฮชินกรุ๊ปและตัวฉัน
Oh. So 'tis not disgraceful enough that I must implore to become a citizen of the country I, in part, founded.นี่ยังอนาถไม่พอเหรอ ต้องมาอ้อนวอน
But hold on to that thought, because this, Lorna, pardon my French, this DISGRACEFUL piece of shit is a wellknown national company's patio door.แต่ลองคิดต่อนะครับ เพราะว่าลอร์นา ขอโทษในคำหยาบนี้ ไอ้ของไร้ค่าน่าขายหน้านี่ เป็นประตูเฉลียง ของบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่ง
JEWS FORBIDDEN This is disgraceful.ทำแบบนี้น่าเกลียดที่สุด ทำได้ยังไง
Clean up your space. It's disgraceful.ทำความสะอาดพื้นที่ของคุณ มันเป็นเรื่องน่าอาย
What? Am I so disgraceful?อะไรนะ ฉันน่าขายหน้ามากเลยเหรอ
Why do you make me so disgraceful?ทำไมนายทำให้ฉันอับอายขนาดนี้?

disgraceful ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浊流[zhuó liú, ㄓㄨㄛˊ ㄌㄧㄡˊ, 浊流 / 濁流] turbid flow; muddy waters; fig. a contemptible person; fig. corrupt or disgraceful social trends
不名誉[bù míng yù, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄩˋ, 不名誉 / 不名譽] disreputable; disgraceful
没水平[méi shuǐ píng, ㄇㄟˊ ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ, 没水平 / 沒水平] disgraceful; poor quality; sub-standard
可耻[kě chǐ, ㄎㄜˇ ㄔˇ, 可耻 / 可恥] shameful; disgraceful; ignominious
[chǒu, ㄔㄡˇ, 丑 / 醜] shameful; ugly; disgraceful

disgraceful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不祥事件[ふしょうじけん, fushoujiken] (n) disgraceful incident; scandalous affair; untoward (deplorable) event
不見識[ふけんしき, fukenshiki] (adj-na,n) thoughtless; indiscreet; lacking in common sense; rashness; betraying one's lack of judgment (judgement); absurd; undignified; compromising; disgraceful
狂態[きょうたい, kyoutai] (n) disgraceful behavior; disgraceful behaviour
醜態[しゅうたい, shuutai] (n) shameful sight; disgraceful behavior; disgraceful behaviour; (P)
醜状[しゅうじょう, shuujou] (n) disgraceful state of affairs
醜行[しゅうこう, shuukou] (n) disgraceful (scandalous) conduct; shameful behavior; shameful behaviour
不祥[ふしょう, fushou] (adj-na,n) disgraceful; inauspicious; ill-omened; ominous; scandalous
年甲斐も無い;年甲斐もない;年がいもない[としがいもない, toshigaimonai] (exp,adj-i) unbecoming; unsuitable; disgraceful; wrong for one's age; unworthy of one's years; thoughtless for one's age
恥ずべき[はずべき, hazubeki] (adj-f) disgraceful; shameful
端たない(ateji)(P);端ない(ateji)[はしたない, hashitanai] (adj-i) improper; immodest; disgraceful; shameful; vulgar; low; (P)
見っともない[みっともない, mittomonai] (adj-i) (uk) shameful; disgraceful; indecent; unseemly; unbecoming; improper; (P)

disgraceful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อับอาย[adj.] (ap-āi) EN: shameful ; disgraceful ; degrading ; ashamed ; embarrassed FR: honteux
อับอายขายหน้า [v. exp.] (ap-āi khāin) EN: be disgraceful ; be shameful ; be ashamed FR: être déshonoré
อประมาณ[adj.] (aparamān) EN: odious ; disgraceful ; shameful FR:
อปยศ[adj.] (apayot) EN: disgraceful ; degrading ; shameful ; dishonorable ; infamous FR: ignoble ; honteux ; déshonorant
อัปยศ[adj.] (appayot) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious ; disreputable ; dishonorable FR: ignoble ; honteux ; déshonorant
อัประมาณ[adj.] (appramān) EN: odious ; disgraceful ; shameful FR:
บัดสี[adj.] (batsī) EN: shameful ; disgraceful ; ignominious ; ashamed ; disgusting ; sickening FR: honteux ; ignoble ; choquant ; scandaleux
บัดสีบัดเถลิง[adj.] (batsībattha) EN: disgraceful ; shameful ; disgusting ; sickening FR:
ขายหน้า[adj.] (khāinā) EN: abashed ; ashamed ; shameful ; disgraceful FR:
ขายหน้าขายตา[adj.] (khāinākhāit) EN: abashed ; ashamed ; shameful ; disgraceful FR:
งามหน้า[v.] (ngāmnā) EN: be disgraceful ; be shameful ; be inglorious ; be dishonorable; be ignominious FR:
อดสู[adj.] (otsū) EN: ashamed ; shameful ; disgraceful FR:
ประเจิดประเจ้อ[adj.] (prajoētpraj) EN: improperly exposed in public ; unduly exposed to the public eye ; shameful ; disgraceful FR: indécent
ไร้ยศ[adj.] (rai yot) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious ; disreputable ; dishonorable FR: ignoble ; honteux ; déshonorant
ทำให้ขายหน้า[v. exp.] (thamhai khā) EN: disgrace ; be disgraced ; be humiliated ; be disgraceful FR:
อุจาด[adj.] (ujāt) EN: disgraceful ; ugly FR: obscène ; indécent
อัปยศ[adv.] (appayot) EN: disgracefully ; ignominiously FR:
ทุด[interj.] (thut) EN: Disgraceful! FR:

disgraceful ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schmachvoll {adj} | schmachvoller | am schmachvollstendisgraceful | more disgraceful | most disgraceful
Schande {f}disgracefulness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disgraceful
Back to top