ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้มตุ๋น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้มตุ๋น*, -ต้มตุ๋น-

ต้มตุ๋น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้มตุ๋น (v.) swindle See also: deceive, trick, dupe, hoodwink, cheat, bamboozle, gull, defraud Syn. ต้ม, หลอกลวง, หลอก, คดโกง, โกง
ต้มตุ๋น (adj.) deceptive See also: fraudulent, dishonest Syn. ฉ้อโกง, ฉ้อ, ยักยอก, หลอก, หลอกลวง, ทุจริต, คดโกง Ops. ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, สุจริต
ต้มตุ๋น (v.) defraud See also: embezzle, bilk, fleece, gyp, rook, cheat, swindle, rip off Syn. ฉ้อโกง, ฉ้อ, ยักยอก, หลอก, หลอกลวง, ทุจริต, คดโกง Ops. ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, สุจริต
ต้มตุ๋น (v.) hood wink See also: cheat or deceive, trick, mislead Syn. หลอก, ลวง, โกง, ต้ม, ฉ้อฉล, หลอกล่อ, ตุ๋น
English-Thai: Nontri Dictionary
cozen(vt) โกง,หลอกลวง,ต้มตุ๋น,ล่อลวง,หลอกต้ม
cozenage(n) การโกง,การหลอกลวง,การต้มตุ๋น,การล่อลวง,การหลอกต้ม
deceive(vt) หลอกลวง,ต้มตุ๋น,ลวง
deception(n) ความหลอกลวง,การตบตา,ความเข้าใจผิด,เล่ห์เพทุบาย,การต้มตุ๋น
dupe(n) คนถูกหลอกลวง,คนถูกหลอกใช้,คนถูกต้มตุ๋น,หมู
fraud(n) การโกง,การหลอกลวง,คนโกง,คนหลอกลวง,ความเท็จ,นักต้มตุ๋น
fraudulent(adj) เท็จ,ฉ้อโกง,ฉ้อฉล,หลอกลวง,ต้มตุ๋น
hawk(n) นกเหยี่ยว,คนขี้โกง,นักต้มตุ๋น,คนหลอกลวง
impost(n) คนโกง,คนเสแสร้ง,คนต้มตุ๋น
juggler(n) นักเล่นกล,นักเล่นปาหี่,นักต้มตุ๋น,คนเจ้าเล่ห์,คนโกง
kite(n) ว่าว,คนโกง,คนโลภ,คนเจ้าเล่ห์,นักต้มตุ๋น
quackery(n) การหลอกลวง,การต้มตุ๋น
racketeer(n) การฉ้อโกง,การต้มตุ๋น,ผู้ขู่เอาเงิน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
quack (vt.) ต้มตุ๋น See also: ล่อลวง Syn. counterfeit, sham
charlatan (n.) นักต้มตุ๋น See also: พวกสิบแปดมงกุฏ, พวกกำมะลอ Syn. fake, fraud, impostor, mountebank, phony
counterfeiter (n.) นักต้มตุ๋น See also: นักต้ม Syn. shammer, simulator, impostor Ops. professional person, qualified person
quack (n.) นักต้มตุ๋น See also: นักต้ม Syn. counterfeiter, shammer, simulator, impostor Ops. professional person, qualified person
rook (n.) นักต้มตุ๋น (คำสแลง) See also: นักหลอกลวง Syn. swindler
shammer (n.) นักต้มตุ๋น See also: นักต้ม Syn. counterfeiter, simulator, impostor Ops. professional person, qualified person
shill (n.) การต้มตุ๋น See also: การหลอกลวง
simulator (n.) นักต้มตุ๋น See also: นักต้ม Syn. counterfeiter, shammer, impostor Ops. professional person, qualified person
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nasty little bottom feeder. You know the type.โหด ต้มตุ๋น คุณรู้นี่
So Vince was a scam artist, this woman Jane's a thief,วินซ์ เป็นพวก ต้มตุ๋น ป้าคนนี้ก็เป็นโจร
A scam. A hustle. Bunco.กลโกง ต้มตุ๋น ฉ้อโกง หลอกลวง
We've got ID theft, fraud, check fraud, and impersonating a religious official.เราได้ประวัติเธอแล้ว มีทั้งขโมยตัวตน ต้มตุ๋น และเลียนแบบนักบวชในศาสนาด้วย
Tax evasion, fraud, unpaid parking tickets.เลี่ยงภาษี ต้มตุ๋น ใบสั่งจราจร
I want rustlers, cutthroats, murderers, bounty hunters desperados, mugs, pugs, thugs, nitwits, half-wits, dimwits vipers, snipers, con men, Indian agents, Mexican bandits muggers, buggerers, bushwackers, hornswagglers horse thieves, bull dykes, train robbฉันต้องการโจรปล้นวัว พวกปาดคอ ฆาตกร นักล่าค่าหัว พวกนอกกฏหมาย พวกรีดไถ นักมวย นักเลง พวกสารพัดพิษ พวกซุ่มยิง พวกต้มตุ๋น สายสืบอินเดียนแดง โจรเม็กซิกัน
Although the impostor has been shot down... it looks like Christmas will have to be cancelled this year.ถึงแม้ว่า นักต้มตุ๋น จะถูกยิงตายแล้ว ดูเหมือนว่า ปีนี้เราคงต้องยกเลิกคริสต์มัส
I repeat, the impostor has been shot down... but there's still no sign yet of Santa.ย้ำอีกครั้ง นักต้มตุ๋นถูกยิงตายแล้ว แต่ก็ยังไม่มีสัญญาณจากซานต้า
We thought he was a holy man, but he was a fraud, power-mad and dangerous.เราคิดว่าเขาเป็นนักบวช แต่ว่าเขาเป็นนักต้มตุ๋น อำนาจอันร้ายกาจและอันตราย
Captain, captain, there is, a card game on 49th street.ผู้กองๆ ตรงนั้น ตรงนั้นมีการเล่นไพ่การพนันตรงถนน 49 ผมคิดว่าอาจจะเป็นพวกนักต้มตุ๋น
LEOPOLD : He's a charlatan. He's a faker.มันเป็นพวกต้มตุ๋น พวกจอมปลอม
Can you take us to the doctor?ไม่ใช่พวกต้มตุ๋น - ถ้าแกหลอกโดนฉันเหยียบแน่
Are you a lawyer, or a swindler?คุณเป็นทนายจริง ๆ หรือพวกต้มตุ๋น?
Those loan sharks drive me crazy. Fuck!ไอ้นายทุนจอมต้มตุ้นมันทำชั้นแทบบ้า,ไอ้สารเลว!
Either accept my challenge or reveal yourself as a sham.คุณจงรับเดิมพัน หรือไม่ก็รับว่าคุณเป็นแค่นักต้มตุ๋น
It's fop. Finest in the shop.นักต้มตุ๋น เลิศรสที่สุดในร้าน
He's a sociopathทั้งโกหก ทั้งสร้างภาพ เขาเป็นนักต้มตุ๋น
A federal agent came to me and said that you were a sociopath.หน่วยสืบราชการลับคนนึง เข้ามาหาฉัน บอกว่าคุณเป็นพวกต้มตุ๋น
That was no damn exorcism, that was a straight-up con job.ไม่มีการไล่ผีสั่วๆแบบนั้นหรอก, แค่พวกต้มตุ๋นย่ะ.
I thought you said it was a con job.ก็แกบอกว่ามันพวกต้มตุ๋น
Heifer, it's not a con job if you got your money's worth.ยังไงซะ อาจไม่ใช่ต้มตุ๋นก็ได้ ถ้ามันคุ่มค้าเงินที่เสียไป
I lost my family to a swindler.ผมต้องสูญเสียครอบครัวเพราะนักต้มตุ๋น
I became a swindler myself to get revenge.ผมจึงกลายมาเป็นนักต้มตุ๋นเพื่อแก้แค้น
A swindler who cons other swindlers.นักต้มตุ๋นที่โกงพวกนักต้มตุ๋นด้วยกันเอง
Alone I will feed on... indulgent swindlers...ผมจะจัดการกับพวกนักต้มตุ๋นด้วยตัวของผมเอง
In the world there are three types of swindlers.โลกนี้ประกอบไปด้วยนักต้มตุ๋นสามประเภท
And there is a swindler who only feeds on red and white swindlers.และสุดท้าย ผู้ที่มีอำนาจสูงสุงเหนือนักต้มตุ๋นใดๆ
He's the don of the swindling world.เขาเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในโลกของนักต้มตุ๋น
Ishigaki Tooru, a white swindler. A even swindler.อิชิกาคิ โทโอรุเป็นชิโรซากิ นักต้มตุ๋นกระจอก
Ishigaki is so serious about swindling that he argues over the most mundane items.อิชิกาคินั้นจะต้มตุ๋นโดยใช้สิ่งของเป็นเหยื่อล่อ
Ishigaki even used that child as bait. Oh, really?อิชิกาคิใช้ลูกสาวของฉันเพื่อต้มตุ๋นฉัน
A swindler who cons other swindlers?นักต้มตุ๋นที่ต้มตุ๋นนักต้มตุ๋นคนอื่น
Swindling my father and being the perpetrator of his bankruptcy, that is what Ishigaki is really like.เขาต้มตุ๋นพ่อของฉันและถูกกล่าวหาว่าเป็นคนผิดเกี่ยวกับการที่บริษัทล้มละลาย นั่นคือสิ่งที่อิชิกาคิต้องการจริงๆ
No matter how earnest he was, he's still a swindler.ไม่ว่าเขาจะได้เงินคืนมามากเท่าไร, เขาก็ยังคงเป็นนักต้มตุ๋นอยู่ดี
A giant in the swindling world.ผู้มีอิทธิพลในโลกของนักต้มตุ๋น
Fifteen years ago Katusragi set up a swindling scheme that affected all of Japan's economic situation.สิบห้าปีที่แล้ว คัทซึรากิวางอุบายให้นักต้มตุ๋นจัดการโกงเพื่อให้สถานการณ์ของเศรษฐกิจในญี่ปุ่นสั่นคลอน
Because of that, Kurosaki's father got tricked by a swindler. Japan was in a deep depression.เพราะเรื่องนั้น, พ่อของคุโรซากิจึงถูกนักต้มตุ๋นโกง ในตอนนั้นญี่ปุ่นอยู่ในสภาวะซบเซา
It is a common swindling pattern.มันเป็นรูปแบบการต้มตุ๋นง่ายๆ
Is the only way to catch these kind of swindlers to see if their plans go well or not?-หลักฐานยังไม่เพียงพอ มีทางเดียวเท่านั้นที่สามารถจับนักต้มตุ๋นประเภทนี้ได้ คือต้องมองว่าแผนของมันไปได้ดีหรือไม่
Ishigaki Tooru is a swindler who has been affecting the Japanese economy for 10 years.อิชิกาคิ โทโอรุเป็นนักต้มตุ๋นที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของญี่ปุ่นมากเป็นสิบปี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้มตุ๋น
Back to top