ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดูด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดูด*, -ดูด-

ดูด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดูด (v.) absorb Syn. ดูดซึม, ดูดกลืน, ซึมซับ
ดูด (v.) suck See also: drink, imbibe Syn. สูบ, สูด, อัด
ดูดกลืน (v.) absorb Syn. ดูด, กลืน
ดูดซับ (v.) absorb See also: suck Syn. ซับ, ดูดซึม, ซึมซับ, ดูด, ซึม
ดูดซึม (v.) absorb See also: suck up, soak up Syn. ดูดกลืน, ซับ, ซึมซับ, ดูด, ซึม, ดูดซับ
ดูดดึง (v.) attract See also: suck, tug, pull in, haul in, draw in Syn. ดึงดูด, ดูด, ดึง Ops. ผลัก, ดัน
ดูดดื่ม (v.) impressively See also: deeply affected, absorbed mentally, absorbed emotionally Syn. ซาบซึ้ง, หลงใหล, เคลิบเคลิ้ม
ดูดนม (v.) suck up milk
ดูดน้ำ (v.) pump
ดูดบุหรี่ (v.) smoke See also: inhale, suck
ดูดยา (v.) smoke Syn. สูบบุหรี่
ดูดวง (v.) foretell See also: prophesy Syn. ดูชะตา
ดูดาย (v.) be indifferent See also: ignore, be unconcerned, without taking any interest, take no heed, be disinterested Syn. วางเฉย, เพิกเฉย, ไม่เอาใจใส่ Ops. เอื้อเฟื้อ
ดูด (v.) look good See also: have good appearance Ops. ดูไม่ดี, ดูแย่
ดูดเลือด (v.) suck blood
English-Thai: HOPE Dictionary
absorb(แอบซอร์บ,-ซอร์บ') vt. ดูด,รับเอา,ซึม,ทำให้หมกมุ่น, ทำให้สนใจ,กลืน,รับภาระ
absorbent(แอบซอร์'เบินทฺ,-ซอร์' เบินทฺ) adj., n.ซึ่งสามารถดูดซึม,ยาดูดซึม, Syn. absorbency)
absorption(แอบซอร์พ' เชิน) n. การดูดซึม, การรับ, การหมกมุ่น. -absortive adj.
adsorb(แอดซอร์บ', -ซอร์บ') vt. ดูดซับ, ดูดเข้าที่ผิวหนัง -adsorbent adj.,n. -adsorption n.
adsorbate(แอดซอร์' เบท) สารที่ถูกดูดเข้า
affinity(อะฟิน' นิที) n. ความสัมพันธ์อย่างสนิท, ความดึงดูด, ความดึงดูดความสนใจ,การมีอารมณ์ร่วม,ความชอบพอกัน,ความพอใจในการร่วม, ความ สัมพรรค, Syn. inclination-A. antipathy)
allurement(อะเลียว' เมินทฺ) n. เสน่ห์, อำนาจดึงดูดใจ, สิ่งหรือวิธีหรือกระบวนการดึงดูดใจ, Syn. charm, temptation
alluring(อะเลียว' ริง) adj. ซึ่งล่อใจ, ซึ่งดึงดูดใจ, มีเสน่ห์. -alluringness n., Syn. tempting)
animal magnetismอำนาจที่ทำให้คนสะกดจิตได้ การดึงดูดทางกายต่อเพศตรงข้าม, ความดึงดูดทางเพศ., Syn. biomagnetism
antidiuretic hormoneอาจเรียกว่า vasopressin กระตุ้นให้ไตดูดซึมน้ำกลับไว้ในร่างกาย เป็นผลให้ปัสสาวะมีน้อยลง ถ้าขาดฮอร์โมนนี้ทำให้เกิดโรคเบาจืด ทำให้ปัสสาวะมาก กระหายน้ำมาก
aphid(เอ'ฟิด, แอฟ'ฟิด) n. แมลงที่ในตระกูล Aphididae ที่ดูดน้ำจากต้นหรือใบของพืช, Syn. phant louse. -aphidian adj., n. -aphidous adj. (soft-bodied homopterous insects)
appeal(อะพีล') n.,vi. อุทธรณ์,ร้องขอ,อ้อนวอน,เรียกร้อง,ใช้,อาศัย,ดึงดูดใจ,ซาบซึ้ง. -appealer n., Syn. request, call)
appealing(อะพีล'ลิง) adj. ดึงดูดความสนใจ (ความต้องการ, ความอยากรู้อยากเห็น,ความเห็นใจ) -appealingness n., Syn. attractive, charming, pleasing ###A. repulsive)
appetence(แอพ' พิเทินซฺ) n. ความอยากอย่างมากตามธรรมชาติ, แนวโน้มของสัญชาตญาณ, การดึงดูด, ความสัมพรรค, การติดนิสัย (intense desire)
archimedes screwเครื่องมือที่ประกอบด้วยท่อที่งอเป็นเกลียวรอบแกน ใช้ดูดน้ำขึ้นสูงระดับที่สูงกว่า, Syn. Archimedean screw
arrest(อะเรสทฺ') vt. จับ,จับกุม,ดึงดูด,ทำให้หยุด,กั้น, ยับยั้ง,เกาะตัว. -n. การจับกุม,ภาวะที่ถูกจับกุม,การหยุดยั้ง,ภาวะที่ถูกหยุดยั้ง. -arrester n. -arrestment n., Syn. stop,halt)
arresting(อะเรส'ทิง) adj. ซึ่งดึงดูดความสนใจ,ซึ่งจับกุม, Syn. striking,notable ###A. dull
arrestive(อะเรส'ทิฟว) adj.มักจับกุม, ดึงดูดความสนใจ (tending to arrest)
aspirate(แอส'พะเรท) -vt. ออกเสียงได้ยิน,ออกเสียงตัว h,ขจัดของเหลวจากโพรงร่างกาย โดยใช้เครื่องดูด,หายใจเอาของเหลวเข้าไปในปอด
aspirator(แอส'พะเรเทอะ) n. เครื่องสูบอากาศ,เครื่องช่วยหายใจ,เครื่องดูดของเหลวออกจากร่างกาย
assimilable(อะซิม'มิละเบิล) adj. เอาอย่างได้,ย่อยและดูดซึมได้ -assimilability n.
assimilate(อะซิม'มิเลท) vt.,vi. นำเข้าดูดซึม,เปลี่ยนอาหารให้เป็นสารที่ดูดซึมได้,เอาอย่าง,ย่อย,ทำให้เหมือน,ทำให้คล้ายกัน,กลายเป็นเหมือน -assimilator n. -assimilation n., Syn. incorporate, integrate,-A. reject)
assimilation(อะซิมมิเล'เชิน) n. กระบวนการนำเข้าและทำให้เหมือนหรือคล้ายกัน,การย่อยและดูดซึม,การปรับเข้ากันของลักษณะของสังคม
attract(อะแทรคทฺ') vt.,vi. ดึงดูด,จูงใจ,กระ-ตุ้นความสนใจ,มีเสน่ห์,ล่อใจ. -attractable adj.
attraction(แอทแทรค'เชิน) n. การดึงดูดความสนใจ,เสน่ห์,แรงดึงดูด,สิ่งหรือบุคคลที่ดึงดูดความสนใจ, Syn. affinity,charm, enticement ###A. repulsion, rejection)
attractive(อะแทรค'ทิฟว) adj. ซึ่งดึงดูดความสนใจ,มีเสน่ห์,มีแรงดึงดูด. -attractiveness n., Syn. appealing,inviting, enticement
breast-feedvt. ให้นมเด็ก (จากเต้านม) ,ดูดนม
catchy(แคท'ชี) adj. ดึงดูดใจ,จำได้ง่าย,มีเล่ห์,ประเดี๋ยวเดียว,ไม่ปะติดปะต่อ, See also: catchiness n. ดูcatchy, Syn. interesting ###A. dull
charisma(คะริซ'มะ) n.พรสวรรค์,ความสามารถพิเศษ,คุณสมบัติพิเศษในการดึงดูดใจคนจำนวนมาก, See also: charismatic adj., Syn. charism -pl. charismata
brain damagedใช้การไม่ได้ไร้สมองหมายถึง อะไรก็ตามที่ภายนอกดูดี แต่ข้างในจริง ๆ นั้นแย่มาก ๆ เข้าทำนอง "ข้างนอกสุกใส ข้างในต๊ะติ่งโหน่ง" สำนวนภาษาไทย อีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายคล้ายกันก็คือ "สวยแต่รูป จูบไม่หอม" ถ้าใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็หมายถึงเครื่องที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกับที่โฆษณาเอาไว้
charm(ชาร์ม) {charmed,charming,charms} n. เสน่ห์,เครื่องราง,เวทมนตร์คาถา,สิ่งประดับกระจุ๋มกระจิ๋ม,การท่องคาถาอาคม -vt.ดึงดูดใจ,ใช้เวทมนตร์คาถา,ทำเสน่ห์ -vi. ประทับใจ,หลงเสน่ห์,ใช้เวทมนตร์คาถา., See also: charmedly adv. charmer n. คำที่มีความหมาย
chiromancyn. วิชาดูเส้นลายมือการดูดวงจากเส้นลายมือ
coccyxn. กระดูดก้นกบ,กระดูกหาง., See also: coccygeal adj. ดูcoccyx
crying(ไคร'อิง) adj. เกี่ยวกับการร้องไห้,เกี่ยวกับการร้องหา,เกี่ยวกับการแผดเสียงร้อง,ซึ่งดึงดูดความสนใจ,ซึ่งเรียกร้องความสนใจ, Syn. pressing
cupper(คัพ'เพอะ) n. ผู้ใช้ถ้วยดูดเลือด
cuppingn. การใช้ถ้วยดูดเลือด (โดยทำให้เกิดสุญญากาศในถ้วย)
cymbal(ซิม'เบิล) n. ฉาบ,ฉิ่ง, See also: cymbaler n. ดูcymbal cymbaleer n. ดูดูcymbal cymbalist n. ดูดูcymbal
dot matrix printerเครื่องพิมพ์แบบจุดส่วนมากเรียกกันสั้น ๆ ว่า dot matrix หรือ dot printer หมายถึง เป็นเครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์แสดงผลของคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ใช้เข็มตอกลงบนกระดาษ ทำให้ผลที่ออกมาดูเป็นจุดเรียงไปตามตารางรูปสี่เหลี่ยม จุดเหล่านี้จะรวมกันเป็นตัวอักขระที่เป็นรูปและขนาดที่ต้องการ สำหรับเส้นโค้งนั้นเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ทำไม่ได้ดีนัก แต่หากมีจุดเรียงกันได้ละเอียดเท่าใด เส้นโค้งก็จะดูดีขึ้นและตัวอักษรก็จะดูสวยงามขึ้น คุณภาพของเครื่องพิมพ์นั้น จึงวัดกันเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว ยิ่งเครื่องพิมพ์มีคุณภาพ ก็ต้องยิ่งมีจำนวนจุดต่อนิ้วมากมีความหมายเหมือน dot printer ดู printer ประกอบ
dot printerเป็นเครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์แสดงผลของคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ใช้เข็มตอกลงบนกระดาษ ทำให้ผลที่ออกมาดูเป็นจุดเรียงไปตามตารางรูปสี่เหลี่ยม จุดเหล่านี้จะรวมกันเป็นตัวอักขระที่เป็นรูปและขนาดที่ต้องการ สำหรับเส้นโค้งนั้นเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ทำไม่ได้ดีนัก แต่หากมีจุดเรียงกันได้ละเอียดเท่าใด เส้นโค้งก็จะดูดีขึ้นและตัวอักษรก็จะดูสวยงามขึ้น คุณภาพของเครื่องพิมพ์นั้น จึงวัดกันเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว ยิ่งเครื่องพิมพ์มีคุณภาพ ก็ต้องยิ่งมีจำนวนจุดต่อนิ้วมากมีความหมายเหมือน dot matrix printerดู printer ประกอบ
draw(ดรอ) {drew,drawn,drawing,draws} vt.,vi. ดึง,ลาก,โก่ง,น้าว,ถอน,จับ (ฉลาก) ,เอาออก,ดึงออก,ชักนำ,วาด,สเก็ตช์,เขียน,บรรยาย,ร้อยกรอง,พรรณนา -Phr. (draw on ใกล้เข้ามา) . -Phr. (draw up ยกร่าง,ร่าง,ออกแบบ) n. การดึง,การลาก,สิ่งที่ดึงดูดใจ,การเสมอกัน,ส่วนที่ชักขึ้น
English-Thai: Nontri Dictionary
absorb(vt) ดึงดูด,ซึมซับ,ดูดกลืน,หมกมุ่น,รับภาระ
absorbent(adj) ซึ่งสามารถดูดซึม,ซึ่งสามารถซึมซับ,ซึ่งสามารถดึงดูด
absorbing(adj) ซึ่งดึงดูดใจ,ซึ่งน่าสนใจ
absorption(n) การดูดซึม,การซึมซับ,ความหมกมุ่น
absorptive(adj) ที่สามารถดูดซึม,ที่สามารถซึมซับ,ที่ดึงดูด
attractively(adv) อย่างน่าดึงดูดใจ,อย่างมีเสน่ห์,อย่างจูงใจ
adsorb(vt) ดูดซึม,ดูดซับ
alluring(adj) ล่อใจ,ยั่วยวน,ดึงดูดใจ,มีเสน่ห์,งดงาม
appeal(vt) ขอร้อง,อ้อนวอน,ร้องเรียน,อุทธรณ์,เรียกร้อง,ดึงดูดความสนใจ
assimilate(vt) ทำให้เหมือนกัน,ย่อย,ดูดซึม,รับไว้
assimilation(n) ความคล้ายกัน,การเอาอย่าง,การย่อย,การดูดซึม
attract(vt) ดึงดูดใจ,จูงใจ,ชวนมอง,ล่อใจ
attraction(n) การดึงดูด,เสน่ห์,สิ่งจูงใจ,สิ่งล่อใจ
attractive(adj) ที่ดึงดูด,มีเสน่ห์,น่ามอง,ที่จูงใจ
attractiveness(n) ความน่าดึงดูดใจ
catching(adj) ติดต่อ,แพร่หลาย,ระบาด,ดึงดูด
charm(n) เสน่ห์,ความดึงดูดใจ,ความจับใจ,ความยั่วยวนใจ,คำสาป
charming(adj) มีเส่นห์,จับใจ,ยั่วยวนใจ,สวยงาม,ทีดึงดูดใจ
drier(n) ไดร์,เครื่องทำให้แห้ง,การดูดความชื้น
engulf(vt) ดูด,กลืน,ซัดเข้าหาอ่าว,ท่วม,จุ่ม
flea(n) ตัวหมัด,เล็น,เหลือบ,เห็บ,ตัวดูดเลือด
glamor(n) ความงาม,เสน่ห์,ความเย้ายวนใจ,ความดึงดูดใจ
glamour(n) ความงาม,เสน่ห์,ความเย้ายวนใจ,ความดึงดูดใจ
gloat(vi) เพ่งดูด้วยความพอใจ,ย่ามใจ,มองด้วยความละโมบ
GOOD-good-looking(adj) งาม,สวย,สวยงาม,ดูดี,หน้าตาดี,หล่อ
gravitate(vi) ถ่วง,จมลง,ไหล,ดึงดูด
gravitation(n) แรงโน้มถ่วง,แรงดึงดูด
gravity(n) ความถ่วง,แรงดึงดูด,ความเอาการเอางาน,ความสำคัญ,ความจริงจัง
homely(adj) ของบ้าน,ไม่ดึงดูดใจ,ไม่สวย,เรียบๆ
imbibe(vt,vi) ดื่ม,กลืน,สูบเข้า,ดูดซึม
inflow(n) การไหลเข้า,การดูดเข้า
inhale(vi) หายใจเข้า,อัด,ดูด,สูด
leech(n) ปลิง,ทาก,ตัวดูดเลือด,กาฝาก
lure(n) เหยื่อล่อ,นกต่อ,เครื่องล่อ,แรงดึงดูด 
magnet(n) แม่เหล็ก,เครื่องดึงดูด,สิ่งดึงดูดใจ
magnetic(adj) เหมือนแม่เหล็ก,เกี่ยวกับแม่เหล็ก,ดึงดูด
magnetize(vt) ทำให้เหมือนแม่เหล็ก,สะกดจิต,ดึงดูด
melodramatic(adj) เหมือนตัวละคร,ที่ดูดดื่ม,ที่ยั่วยวนใจ
noticeable(adj) น่าสนใจ,น่าดึงดูดใจ
observatory(n) หอดูดาว,หอคอย,ที่สังเกตการณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
adsorbดูดซับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suckleดูดนม [มีความหมายเหมือนกับ suck ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absorb๑. ดูดซึม๒. ดูดกลืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absorbent๑. ตัวดูดซึม๒. -ดูดซึมได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absorption๑. การดูดซึม๒. การดูดกลืน [แสง] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
adsorbateสิ่งถูกดูดซับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aspirate๑. ดูดออก๒. สิ่งดูดออก๓. สูดสิ่งแปลกปลอม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aspiration๑. การดูดออก๒. การสูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
attractionการดึงดูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
centigrayหน่วยรังสีดูดกลืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
desiccantสารดูดความชื้น [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
draftลมดูด, ลมเป่า [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
drierอุปกรณ์ดูดซับความชื้น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
endothermic reactionปฏิกิริยาแบบดูดกลืนความร้อน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
intestinal absorptionการดูดซึมทางลำไส้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lactation๑. การหลั่งน้ำนม๒. ระยะหลั่งน้ำนม๓. การดูดนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recrementส่วนถูกดูดซึมกลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
resorption๑. การดูดซึมกลับ [มีความหมายเหมือนกับ reabsorption]๒. การสูญสลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sorption๑. การดูดซับ [มีความหมายเหมือนกับ adsorption]๒. การดูดซึม [มีความหมายเหมือนกับ absorption ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suck๑. ดูด๒. ดูดนม [มีความหมายเหมือนกับ suckle] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suckling-ดูดนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suctionการดูด (ด้วยเครื่อง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
updraft carburetor; downdraught carburettorคาร์บูเรเตอร์แบบดูดขึ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Absorbedดูดซึม, ถูกดูดซึมไป [การแพทย์]
Evacuateดูด,เอาออก [การแพทย์]
Absorbการดูดแสง, ดูดซึม, ดูด, การดูดซึม, ดูดกลืน, ดูดซับ, ถูกดูดซึมได้, การดูดซับ, การละลายตัวเอง [การแพทย์]
Absorbentทำหน้าที่ดูดซับ [การแพทย์]
Absorption การดูดซึม, การดูดกลืน การดูดซึมสารชนิดหนึ่งเข้าในสารอีกชนิดหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Absorption Coefficientสัมประสิทธิ์การดูดแสง, ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซึม [การแพทย์]
Activated Carbon ถ่านไวงาน ถ่านกัมมันต์ คาร์บอนกัมมันต์ ถ่านสังเคราะห์ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซับสูง [สิ่งแวดล้อม]
Adsorbรวมตัว, ดูดซับ [การแพทย์]
Adsorbate สารถูกดูดซับ สารถูกดูดแนบ ดู Adsorption (Adsorption หมายถึง กระบวนการที่ทำให้อะตอมหรือโมลกุลหรือไอออน ต่างๆ ถูกดูดยึดไว้ที่ผิวของวัสดุด้วยแรงทางเคมีหรือทางฟิสิกส์ เช่น การดูดแนบของไอออนบวกบนผิวอนุภาคดินเหนียวซึ่งมีประจุเป็นลบ ) [สิ่งแวดล้อม]
Air Pressure and Vacuum Pumpเครื่องดูดอากาศและอัดอากาศ [การแพทย์]
antidiuretic hormone (ADH) [vasopressin]ฮอร์โมนแอนติไดยูเรติก, ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหลัง ทำหน้าที่กระตุ้นหลอดเลือดให้บีบตัวและช่วยให้หลอดไตดูดน้ำกลับเข้าสู่เส้นเลือด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Aspirateสูบ, ดูด [การแพทย์]
Aspirationการสูดสำลัก, การสูดสำลักเข้าปอด, การเจาะดูด, การดูด, การเจาะ, วิธีเจาะแล้วดูดออกด้วยเข็ม [การแพทย์]
Atmospheric absorptionการดูดกลืนของ บรรยากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Attenuationการลด (ความเข้มของรังสี), การลดลงของความเข้มของรังสีเมื่อผ่านสสารเนื่องจากกระบวนการดูดกลืนและการกระเจิงรังสี [นิวเคลียร์]
Attraction Energyพลังงานดึงดูด [การแพทย์]
Book jacketใบหุ้มปกแผ่นหุ้มปกนอกของหนังสือ เป็นกระดาษมีสีสันสวยงาม มีรูปภาพประกอบหรือไม่มีก็ได้ ด้านหน้ามีชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ส่วนที่พับเข้าข้างในและด้านหลัง อาจมีคำวิจารณ์ของนักวิจารณ์ หรือมีภาพ และประวัติโดยสังเขปของผู้แต่ง และรายชื่อเล่มอื่น ๆ ของผู้แต่งอีกด้วย ใบหุ้มปกเป็นเครื่องตกแต่งหนังสือให้สวยงาม ดึงดูดสายตาผู้อ่านให้เกิดความสนใจ อีกทั้งยังเป็นส่วนที่ช่วยรักษาปกนอกให้ใหม่อยู่เสมอ
Cephalopods ปลาหมึก เป็นสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง อยู่ในจำพวกหอยที่มีวิวัฒนาการสูง มีตาสามารถมองเห็นภาพได้และมีระบบขับเคลื่อนตัวได้อย่างรวดเร็ว เหมือนปลา สามารถไล่ล่าเหยื่อได้ จึงจัดเป็นเนคตอนชนิดหนึ่ง ลำตัว มีลักษณะคล้ายถุง ห่อหุ้มอวัยวะภายในและเหงือกไว้ มีระยางค์รอบปาก 8-10 อัน ประกอบด้วยปุ่มดูด (sucker) ซึ่งช่วยในการจับและเกาะยึด ปลาหมึกมี 4 พวก คือ พวกรูปร่างยาว (squid), พวกรูปร่างแบนกว้าง (cuttlefish), พวกลำตัวกลม (octopus) และพวกที่มีเปลือกอยู่ด้านนอกตัว (nautilus) [สิ่งแวดล้อม]
Cohesion แรงยึดกัน แรงดึงดูดโมเลกุลระหว่างอนุภาคในสารใดๆ ซึ่งจะทำให้อนุภาคนั้น เกาะอยู่ด้วยกัน [สิ่งแวดล้อม]
Desiccantsสารดูดความชื้น,สารที่ดูดน้ำ,ตัวดูดความชื้น [การแพทย์]
Diffusionบริเวณเจ็บปวดกว้าง,เป็นทั่วๆไป,การซึม,การซึมผ่าน,การกระจาย,การแพร่,การแผ่ออกไป,การแพร่กระจาย,วิธีดูดซึม,แพร่กระจาย,การกระจาย,ซึมซ่าน,การแพร่,การซ่านซึม,การซึมซ่าน,การซึมซ่าน,อยู่กระจายทั่วไป,การแพร่ผ่าน,การแพร่ผ่าน,การซึมซาบ,ซึมผ่าน,กระจาย,การแพร่กระจาย,การแพร่ผ่าน [การแพทย์]
Drieritesตัวดูดความชื้น [การแพทย์]
Electronegative, Highlyดึงดูดอีเล็คตรอนได้ดี [การแพทย์]
Endothermicพลังงานที่ต้องดูดเข้าไป,ปฏิกิริยาดูดความร้อน [การแพทย์]
Fellatioเฟลลาซิโอ,การดูดดมอวัยวะเพศผู้ [การแพทย์]
grayหน่วยวัดปริมาณรังสีดูดกลืน, หน่วยวัดปริมาณรังสีดูดกลืน โดย 1 เกรย์ มีค่าเท่ากับ 1 จูล ต่อกิโลกรัมของมวลสาร [นิวเคลียร์]
Greenhouse effect ปรากฏการณ์เรือนกระจก ภาวะที่กลุ่มของก๊าซชนิดต่างๆมาห่อหุ้มชั้นบรรยากาศของโลกไว้ กลุ่มก๊าซเหล่านี้ประกอบด้วยก๊าซหลักๆ 5 ชนิด ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ สารซีเอฟซี ออกไซด์ของไนโตรเจน มีเธนและโอโซน ก๊าซเหล่านี้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของบรรยากาศโลกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเป็นกลุ่มก๊าซที่มีความสามารถในการดูดซับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ เป็นผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นจนเหมาะที่สิ่งมีชีวิตต่างๆจะอาศัยอยู่ได้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Infrastructure โครงสร้างพื้นฐาน ระบบพื้นฐานการขนส่ง เช่น ถนน ทางรถไฟ สนามบิน การสื่อสาร โทรคมนาคม เป็นต้น อุตสาหกรรมหลัก และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ของประเทศหนึ่ง โครงสร้างพื้นฐานจะเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในประเทศหนึ่ง โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาจะช่วยดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติได้ [สิ่งแวดล้อม]
Intestinal Absorptionการดูดซึมของลำไส้; ลำไส้, การดูดซึม [การแพทย์]
Labour absorptionการดูดกลืนแรงงาน [เศรษฐศาสตร์]
large intestineลำไส้ใหญ่, อวัยวะที่เป็นทางเดินอาหารต่อจากลำไส้เล็กไปยังทวารหนัก ทำหน้าที่รับกากอาหารจากลำไส้เล็กและดูดน้ำจากกากอาหาร  ลำไส้ใหญ่ของคนมีความยาวประมาณ 1.5 เมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mist หมอกน้ำค้าง เป็นน้ำในอากาศหรือไฮโดรมีทิเออร์ (hydrometeor) ซึ่งประกอบ ด้วยละอองเล็กมากจนไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือละอองน้ำ ดูดความชื้น (hydroscopic water droplets) ลอยอยู่ในอากาศ หมอกน้ำค้างมีลักษณะเช่นเดียวกับหมอกแต่บางกว่า เมื่อมีหมอกน้ำค้างเกิดขึ้นเหนือที่ใดมักจะแลดูคล้ายม่านบาง สีเทาคลุมอยู่เหนือภูมิประเทศแห่งนั้น ทำให้ทัศนวิสัยที่ผิวพื้นดินลดลงน้อยกว่าหมอก แต่ยังเห็นได้ใกล้เกินกว่า 1 กิโลเมตร ความชื้นสัมพันธ์ในหมอกน้ำค้างมักจะน้อยกว่า 95% หมอกน้ำค้างเป็นสภาพอากาศที่อยู่ระหว่างฟ้าหลัวชื้น (damp haze) กับหมอก [สิ่งแวดล้อม]
osmotic pressureosmotic pressure, แรงดูดซึม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Poisonสารพอยซัน(ต่อปฏิกิริยานิวเคลียร์), วัสดุใดๆ ที่มีภาคตัดขวางการดูดกลืนนิวตรอนสูง ซึ่งจะดูดกลืนนิวตรอนบางส่วนจากปฏิกิริยาลูกโซ่การแบ่งแยกนิวเคลียสในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เป็นผลให้การเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ลดลง
Quicksandทรายดูด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
refrigerationการทำความเย็น, การทำให้สารทำความเย็นเปลี่ยนสถานะเป็นไอ และดูดความร้อนจากบริเวณใกล้เคียง ทำให้อุณหภูมิบริเวณนั้นเย็นลง ใช้ในการถนอมอาหาร การปรับอากาศ  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Selective absorptionการเลือกดูดกลืน [อุตุนิยมวิทยา]
small intestineลำไส้เล็ก, อวัยวะที่เป็นทางเดินอาหารต่อจากกระเพาะอาหารไปยังลำไส้ใหญ่ทำหน้าที่ย่อยและดูดซึมอาหารไปเลี้ยงร่างกาย  ลำไส้เล็กของคนมีความยาวประมาณ 6 เมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pop-up bookหนังสือสามมิติหนังสือสามมิติ (Pop-up book) เป็นหนังสือเด็กประเภทหนึ่งที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่เด็ก กล่าวคือ รูปเล่มนอกจากจะมีภาพ มีตัวหนังสือแล้ว ยังมีสิ่งอื่นที่แปลกไปจากหนังสือธรรมดา กล่าวคือ ภาพประกอบในหนังสือเล่มนี้ จะโผล่ออกมาจากพื้นของกระดาษได้ เมื่อหนังสือถูกเปิดขึ้นและภาพจะถูกพับเก็บลงไป เมื่อปิดหนังสือลง ลักษณะเด่นของหนังสือประเภทนี้อยู่ที่ความน่าตื่นเต้น การมีกลไกที่ซับซ้อนสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กได้ ซึ่งหนังสือประเภทนี้มักจะเป็นหนังสือสำหรับเด็กเล็กๆ ที่ผู้จัดทำมีเป้าหมายเพื่อเรียกร้องความสนใจให้เด็กอยากมาเปิดหนังสืออ่าน มักจะเป็นหนังสือที่มีราคาแพงกว่าหนังสือภาพของเด็กทั่วไป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Sedimentation การตกตะกอน หมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง กระบวนการตกจมและทับถมของสารแขวนลอยในน้ำ น้ำเสียหรือของเหลวอื่นๆ เนื่องจากแรงโน้มถ่วง วิธีการทำให้สารตกตะกอน มักทำโดยการลดความเร็ว การไหลให้ต่ำลงจนถึงจุดที่สารแขวนลอยนั้นจะจมลง หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง การตกตะกอนของสารแขวนลอย อาจเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก หรือจากการเหวี่ยง ความเร็วในการตกตะกอนใช้บอกขนาดโดยเฉลี่ยของอนุภาคได้ การตกตะกอนยังเป็นขบวนการสำคัญในการบำบัดน้ำเสีย และการทำน้ำประปา [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
drag on (phrv.) ดูด See also: สูบ Syn. drag at, pull on
draw (vt.) ดูด
suck (vt.) ดูด See also: ดูดด้วยปาก Syn. absorb, engulf, swallow
take up (phrv.) ดูด See also: ซึม, ซับ (น้ำ) Syn. sop up, suck in
wick (vt.) ดูด (ของเหลว)
sponge up (phrv.) ดูด/ซับด้วยฟองน้ำ
siphon off (phrv.) ดูดของเหลวออกด้วยท่อหรือสาย Syn. siphon out
siphon out (phrv.) ดูดของเหลวออกด้วยท่อหรือสาย
suck under (phrv.) ดูดข้างใต้ See also: สูบข้างใต้
suck up (phrv.) ดูดขึ้น
pull on (phrv.) ดูดควันผ่าน Syn. drag at, drag on
suck from (phrv.) ดูดจาก See also: สูบจาก
adsorb (vt.) ดูดซับ See also: ซึมซับ
absorb (vt.) ดูดซึม See also: ซับ, ดูด, ดูดซับ, ซึมซับ Syn. digest, suck up, suck in Ops. eject, dispell, discharge
absorb into (phrv.) ดูดซึม See also: ดูดซับ, ซึมซับ, ซึมเข้าสู่
imbibe (vi.) ดูดซึม See also: ซึมซับ Syn. absorb
imbibe (vt.) ดูดซึม See also: ซึมซับ Syn. absorb
imbue with (phrv.) ดูดซึม See also: ซึมซับ Syn. penetrate with, permeate with
assimilate (vt.) ดูดซึมสารอาหาร Syn. absorb, digest
resorb (vt.) ดูดซึมใหม่
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You look nice this morningคุณดูดีมากเช้านี้
You look good in anythingเธฮใส่อะไรก็ดูดีหมด
You look ten times better than she didคุณดูดีกว่าเธอเป็นสิบเท่า
You look better than everคุณดูดีกว่าที่เคยเป็น
I just go with what looks best on meฉันก็แค่เข้ากันได้ดีกับสิ่งที่ดูดีที่สุดสำหรับฉัน
But the other one seemed nicerแต่อีกชุดดูดีกว่านะ
You're right, the blue dress looks betterคุณพูดถูกแล้ว ชุดสีฟ้าดูดีกว่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Suck it or you're gonna die. Suck it!ดูด มันหรือคุณ กำลังจะ ตาย ดูด มัน !
Didn't she vacuum a lot?- ดูด แล้วเขาก็ดูดเธอ
Well, I'm real sorry for your fuckin' loss, but your dead wife can suck my dick.เออ เรารู้สึกเสียใจกลับ นายด้วย แต่ว่า เมียนาย สามารถ ดูด ! @#!
*Ruffians, thugs, poison Ivy, quicksand.*♪อันธพาล, อันธพาล, ไม้เลื้อยพิษ, ดูด
Sucky, sucky, sucky till the crack is goneดูด ดูด ดูด จนโคเคนเกลี้ยง
Suck my... (BLEEP)ดูด ... (แหลม) ของฉัน
Doon! The guards are here! You traitor!ดูด การ์ด อยู่ที่นี่ ไอ้ทรยศ
Suck on the straw, see where the drink leaks.ดูด มองหาจุดที่น้ำเล็ด
Suck it, bitch. I said you're gonna suck it.ดูด มัน บ้า ฉัน บอกว่าคุณ กำลัง จะ ดูดมัน
We're getting outta here. See?ดูด เคซี่ย์ได้รับมัน
Sucks nitro. Phase 4 head.ดูด ไนโตร ระยะที่ 4 หัว
Dude, you're job kinda sucks, huh?ดูด,งานคุณนี่แย่จัง,ฮา
Dude, a busted shoulder does not mean she almost died.ดูด,รูปปั้นครึ่งตัวหัวและไหล่ ไม่ส่งผลให้ เธอเกือบตายหรอก,เข้าใจ
Drinking your blood.ดูด... เลือด... คน...
Sausages don't count.ดูดกระเจี้ยวไม่นับรวมด้วยนะ
You mother... - JOSH: Clay.ดูดกลับไปนะ ดูดกลับเข้าไป!
Suckin' the life right outta you. It's killin' you, man.ดูดกลืนชีวิตนาย กลืนกินชีวิตนาย
Absorbing radiation from the planet's core.ดูดกินกัมมันตระรังสี จากแกนโลก
Stick them in already. Get infected, you fucking vampire asshole.ดูดกูสิ จะได้ติดไปด้วยกัน ไอ้แวมไพร์เหี้ย
Suck it up and pay up, fellas.ดูดขึ้นและค่าใช้จ่ายขึ้นคน
Drain me till I'm dead."ดูดจนกว่าหนูจะตายไปเลย"
Sucking the lives out of little children!ดูดชีวิต ของเด็กทั้งหมด!
The petals of these particular flowers absorb all the low-energy, long red wavelengths of light.ดูดซับทั้งหมดพลังงานต่ำ ความยาวคลื่นยาวสีแดงของแสง แต่กลีบสะท้อนให้เห็นถึง
Locking lips like all is forgiven.ดูดดื่มกันซะ สงสัยอดีตคงไม่สำคัญแล้วล่ะ
I can't see anything. Give me some suction. No, no, no, no, no. (suction gurgling)ดูดตรงนี้ที ไม่นะ ไม ไม่
Suck on that, Tennessee Williams.ดูดที่เทนเนสซีวิลเลียม
We sucked the town dry of gas just to run the generators.ดูดน้ำมันทั้งเมือง มาใช้กับเครื่องปั่นไฟจนหมด
Your balls bitch.ดูดปุ๊นไป ไอ้น้องบ้า
It turns into this black hole... this giant energy-sucking mass that doesn't just collapse in on itself.ดูดพลังงาน จากสิ่งอื่นรอบตัว
Fully fed is the safest way to enter the Temple.ดูดพลังจนเต็มปลอดภัยที่สุด
When I'm through with these Smurfs, I'll have all the power I've ever dreamed of!ดูดพลังสเมิร์ฟพวกนี้ได้หมด ก็ได้พลังทั้งหมดที่เฝ้าฝัน
Suck on that thing. Don't play with it.ดูดมันสิ อย่าทำเป็นเล่น
Big time, big time on the pipe.ดูดยา ดูดยามาเป็นเวลานาน
Look at all the stars.ดูดวงดาวทั้งหมดนั้นสิ
Looking up at those stars...ดูดวงดาวเหล่านั้นสิ...
Look at those angry eyes and giant teeth.ดูดวงตาที่โกรธเกรี้ยว และฟันซี่ยักษ์นี่สิ
The green-eyed monster rears his ugly head.ดูดวงตาสีเขียวของสัตว์ประหลาด ด้านหลังหัวน่าเกลียดๆของเขาสิ
Look at Emma's eyes-Like a hunter's.ดูดวงตาเอ็มมาสิ เหมือนนักล่า
Comme c'est beau. C'est magnifique. Toutes ces couleurs.ดูดวงอาทิตย์ขึ้นสิ พูดได้คำเดียว "มหัศจรรย์"
Fortune tell...ดูดวงเหรอ... .........

ดูด ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
吸引[きゅういん, kyuuin] Thai: การดูดซับ English: absorption
整える[ととのえる, totonoeru] Thai: จัดแต่งให้ดูดี English: to arrange

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดูด
Back to top