ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดึงดูด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดึงดูด*, -ดึงดูด-

ดึงดูด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดึงดูด (v.) attract See also: appeal, draw, arouse interest, fascinate, charm Syn. ล่อใจ, เย้ายวนใจ, ติดใจ, ยั่วยวนใจ, ลุ่มหลง, ดึงดูดความสนใจ, ตรึงใจ
ดึงดูด (v.) attract See also: magnetize, allure, entice, lure, draw Syn. ดูด
ดึงดูดความสนใจ (v.) attract See also: appeal, draw, arouse interest, fascinate, charm Syn. ล่อใจ, เย้ายวนใจ, ติดใจ, ยั่วยวนใจ, ลุ่มหลง, ตรึงใจ
ดึงดูดใจ (adj.) stimulating See also: arousing, encouraging Syn. เร้าอารมณ์
ดึงดูดใจ (v.) sexy Syn. เย้ายวน, น่าหลงใหล, น่ามอง, ชวนมอง
English-Thai: HOPE Dictionary
affinity(อะฟิน' นิที) n. ความสัมพันธ์อย่างสนิท, ความดึงดูด, ความดึงดูดความสนใจ,การมีอารมณ์ร่วม,ความชอบพอกัน,ความพอใจในการร่วม, ความ สัมพรรค, Syn. inclination-A. antipathy)
allurement(อะเลียว' เมินทฺ) n. เสน่ห์, อำนาจดึงดูดใจ, สิ่งหรือวิธีหรือกระบวนการดึงดูดใจ, Syn. charm, temptation
alluring(อะเลียว' ริง) adj. ซึ่งล่อใจ, ซึ่งดึงดูดใจ, มีเสน่ห์. -alluringness n., Syn. tempting)
animal magnetismอำนาจที่ทำให้คนสะกดจิตได้ การดึงดูดทางกายต่อเพศตรงข้าม, ความดึงดูดทางเพศ., Syn. biomagnetism
appeal(อะพีล') n.,vi. อุทธรณ์,ร้องขอ,อ้อนวอน,เรียกร้อง,ใช้,อาศัย,ดึงดูดใจ,ซาบซึ้ง. -appealer n., Syn. request, call)
appealing(อะพีล'ลิง) adj. ดึงดูดความสนใจ (ความต้องการ, ความอยากรู้อยากเห็น,ความเห็นใจ) -appealingness n., Syn. attractive, charming, pleasing ###A. repulsive)
appetence(แอพ' พิเทินซฺ) n. ความอยากอย่างมากตามธรรมชาติ, แนวโน้มของสัญชาตญาณ, การดึงดูด, ความสัมพรรค, การติดนิสัย (intense desire)
arrest(อะเรสทฺ') vt. จับ,จับกุม,ดึงดูด,ทำให้หยุด,กั้น, ยับยั้ง,เกาะตัว. -n. การจับกุม,ภาวะที่ถูกจับกุม,การหยุดยั้ง,ภาวะที่ถูกหยุดยั้ง. -arrester n. -arrestment n., Syn. stop,halt)
arresting(อะเรส'ทิง) adj. ซึ่งดึงดูดความสนใจ,ซึ่งจับกุม, Syn. striking,notable ###A. dull
arrestive(อะเรส'ทิฟว) adj.มักจับกุม, ดึงดูดความสนใจ (tending to arrest)
attract(อะแทรคทฺ') vt.,vi. ดึงดูด,จูงใจ,กระ-ตุ้นความสนใจ,มีเสน่ห์,ล่อใจ. -attractable adj.
attraction(แอทแทรค'เชิน) n. การดึงดูดความสนใจ,เสน่ห์,แรงดึงดูด,สิ่งหรือบุคคลที่ดึงดูดความสนใจ, Syn. affinity,charm, enticement ###A. repulsion, rejection)
attractive(อะแทรค'ทิฟว) adj. ซึ่งดึงดูดความสนใจ,มีเสน่ห์,มีแรงดึงดูด. -attractiveness n., Syn. appealing,inviting, enticement
catchy(แคท'ชี) adj. ดึงดูดใจ,จำได้ง่าย,มีเล่ห์,ประเดี๋ยวเดียว,ไม่ปะติดปะต่อ, See also: catchiness n. ดูcatchy, Syn. interesting ###A. dull
charisma(คะริซ'มะ) n.พรสวรรค์,ความสามารถพิเศษ,คุณสมบัติพิเศษในการดึงดูดใจคนจำนวนมาก, See also: charismatic adj., Syn. charism -pl. charismata
charm(ชาร์ม) {charmed,charming,charms} n. เสน่ห์,เครื่องราง,เวทมนตร์คาถา,สิ่งประดับกระจุ๋มกระจิ๋ม,การท่องคาถาอาคม -vt.ดึงดูดใจ,ใช้เวทมนตร์คาถา,ทำเสน่ห์ -vi. ประทับใจ,หลงเสน่ห์,ใช้เวทมนตร์คาถา., See also: charmedly adv. charmer n. คำที่มีความหมาย
crying(ไคร'อิง) adj. เกี่ยวกับการร้องไห้,เกี่ยวกับการร้องหา,เกี่ยวกับการแผดเสียงร้อง,ซึ่งดึงดูดความสนใจ,ซึ่งเรียกร้องความสนใจ, Syn. pressing
draw(ดรอ) {drew,drawn,drawing,draws} vt.,vi. ดึง,ลาก,โก่ง,น้าว,ถอน,จับ (ฉลาก) ,เอาออก,ดึงออก,ชักนำ,วาด,สเก็ตช์,เขียน,บรรยาย,ร้อยกรอง,พรรณนา -Phr. (draw on ใกล้เข้ามา) . -Phr. (draw up ยกร่าง,ร่าง,ออกแบบ) n. การดึง,การลาก,สิ่งที่ดึงดูดใจ,การเสมอกัน,ส่วนที่ชักขึ้น
engagingadj. เป็นที่ดึงดูดใจ,มีเสน่ห์,น่ารัก,ซึ้ง,ทำให้คนติด
engrossingadj. หมกมุ่น,ซึ่งดึงดูดความสนใจ,น่าทึ่ง,ซึ่งทำให้เพลิดเพลินมาก
fascination(แฟสซะเน'เชิน) n. การทำให้หลงเสน่ห์,ความตรึงใจ,เสน่ห์,อำนาจดึงดูดใจ, Syn. charm
fetching(เฟท'ชิง) adj. มีเสน่ห์,ซึ่งดึงดูดใจ., See also: fetchingly adv., Syn. attractive,charming
geotropismn. การเคลื่อนไหวเข้าหาหรือห่างออกจากแรงดึงดูดของโลก
glamor(แกลม'เมอะ) n. เสน่ห์,ความดึงดูดใจ,ความตื่นเต้นและการผจญภัย, Syn. allure,charm
glamorous(แกลม'เมอรัส) adj. ซึ่งดึงดูดใจ,มีเสน่ห์,เต็มด้วยความตื่นเต้นและการผจญภัย, Syn. enchanting
glamour(แกลม'เมอะ) n. เสน่ห์,ความดึงดูดใจ,ความตื่นเต้นและการผจญภัย, Syn. allure,charm
glamourous(แกลม'เมอรัส) adj. ซึ่งดึงดูดใจ,มีเสน่ห์,เต็มด้วยความตื่นเต้นและการผจญภัย, Syn. enchanting
goody(กูด'ดี) n. สิ่งที่ดี,สิ่งที่ดึงดูดใจ,ขนมหวาน,กุลสตรี, See also: goodies n. สิ่งที่ทำให้เกิดความปีติยินดี.
gravitation(แกรฟวิเท'เชิน) n. แรงดึงดูดของโลก, See also: gravitational adj. gravitationally adv., Syn. attraction
gravitative(แกรฟวิเท'ทิฟว) adj. ซึ่งเกี่ยวกับแรงดึงดูด
gravity(แกรฟ'วิที) n. แรงดึงดูดของโลก,แรงศูนย์ถ่วงของโลก,น้ำหนัก,แรงดึงดูด,ลักษณะที่รุนแรง,ความจริงจัง,ความเคร่งขรึม, Syn. attraction,seriousness
groovy(กรูฟ'วี) adj. ซึ่งดึงดูดใจมาก,ซึ่งกระตุ้นอย่างแรง
homely(โฮม'ลี) adj. ไม่สวย,ไม่ดึงดูดใจ,ธรรมดา ๆ ,เป็นมิตรมาก., See also: homeliness n., Syn. unpretentious
invitation(อินวิเท'เชิน) n. การเชื้อเชิญ,การเชิญ,คำเชิญ,บัตรเชิญ,ความดึงดูดใจ,การชักจูง., See also: invitational adj., Syn. bid,summons
inviting(อินไว'ทิง) adj. เป็นการเชื้อเชิญ,ดึงดูดใจ., See also: invitingly adv. invitingness n., Syn. attractive,charming
killing(คิล'ลิง) n. การฆ่า,การทำลาย,เหยื่อทั้งหมดที่ได้จากการล่า adj. ซึ่งถูกฆ่า,ถึงตาย,เหนื่อยอ่อน,ดึงดูดความสนใจ,ขบขันมาก,อดที่จะหัวเราะไม่ได้., See also: killingly adv.
loss leaderสิ่งของที่ขายในราคาขาดทุนเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาที่ร้าน
lure(เลียว'เออะ) {lured,luring,lures} n. สิ่งล่อ,เครื่องล่อ,เหยื่อล่อ,เสน่ห์,แรงดึงดูด,เหยื่อตกปลา. vi. ล่อ,ดึงดูดใจ,ล่อใจ., See also: luringly adv. ดูlure, Syn. temptation
magnetism(แมก'นิทิสซึม) n. คุณสมบัติของแม่เหล็ก,อำนาจแม่เหล็ก,ตัวที่ทำให้เกิดอำนาจแม่เหล็ก,เสน่ห์,อำนาจดึงดูด
magnetite(แมก'นิไททฺ) n. แร่เหล็กออกไซด์สีดำสามารถถูกแม่เหล็ก ดึงดูดไว้ดีมาก
English-Thai: Nontri Dictionary
absorb(vt) ดึงดูด,ซึมซับ,ดูดกลืน,หมกมุ่น,รับภาระ
absorbent(adj) ซึ่งสามารถดูดซึม,ซึ่งสามารถซึมซับ,ซึ่งสามารถดึงดูด
absorbing(adj) ซึ่งดึงดูดใจ,ซึ่งน่าสนใจ
absorptive(adj) ที่สามารถดูดซึม,ที่สามารถซึมซับ,ที่ดึงดูด
attractively(adv) อย่างน่าดึงดูดใจ,อย่างมีเสน่ห์,อย่างจูงใจ
alluring(adj) ล่อใจ,ยั่วยวน,ดึงดูดใจ,มีเสน่ห์,งดงาม
appeal(vt) ขอร้อง,อ้อนวอน,ร้องเรียน,อุทธรณ์,เรียกร้อง,ดึงดูดความสนใจ
attract(vt) ดึงดูดใจ,จูงใจ,ชวนมอง,ล่อใจ
attraction(n) การดึงดูด,เสน่ห์,สิ่งจูงใจ,สิ่งล่อใจ
attractive(adj) ที่ดึงดูด,มีเสน่ห์,น่ามอง,ที่จูงใจ
attractiveness(n) ความน่าดึงดูดใจ
catching(adj) ติดต่อ,แพร่หลาย,ระบาด,ดึงดูด
charm(n) เสน่ห์,ความดึงดูดใจ,ความจับใจ,ความยั่วยวนใจ,คำสาป
charming(adj) มีเส่นห์,จับใจ,ยั่วยวนใจ,สวยงาม,ทีดึงดูดใจ
glamor(n) ความงาม,เสน่ห์,ความเย้ายวนใจ,ความดึงดูดใจ
glamour(n) ความงาม,เสน่ห์,ความเย้ายวนใจ,ความดึงดูดใจ
gravitate(vi) ถ่วง,จมลง,ไหล,ดึงดูด
gravitation(n) แรงโน้มถ่วง,แรงดึงดูด
gravity(n) ความถ่วง,แรงดึงดูด,ความเอาการเอางาน,ความสำคัญ,ความจริงจัง
homely(adj) ของบ้าน,ไม่ดึงดูดใจ,ไม่สวย,เรียบๆ
lure(n) เหยื่อล่อ,นกต่อ,เครื่องล่อ,แรงดึงดูด 
magnet(n) แม่เหล็ก,เครื่องดึงดูด,สิ่งดึงดูดใจ
magnetic(adj) เหมือนแม่เหล็ก,เกี่ยวกับแม่เหล็ก,ดึงดูด
magnetize(vt) ทำให้เหมือนแม่เหล็ก,สะกดจิต,ดึงดูด
noticeable(adj) น่าสนใจ,น่าดึงดูดใจ
ravishing(adj) สวยบาดใจ,น่าชื่นชม,มีเสน่ห์,น่าหลงใหล,ดึงดูดใจ
savour(n) รสชาติ,กลิ่น,เสน่ห์,แรงดึงดูด,ลักษณะเฉพาะ,ความอร่อย
savoury(adj) รสดี,กลิ่นดี,ดึงดูดใจ,น่ากิน
seduce(vt) พาเขว,นำไปในทางชั่ว,ดึงดูดใจ
seductive(adj) ล่อใจ,ยั่วยวนใจ,ดึงดูดใจ
suction(n) แรงดึงดูด,การดูด,การดื่มเหล้า,การจิบเหล้า
unbecoming(adj) ไม่เหมาะสม,ไม่งดงาม,ไม่ดึงดูดใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
attractionการดึงดูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electronegative, Highlyดึงดูดอีเล็คตรอนได้ดี [การแพทย์]
Attraction Energyพลังงานดึงดูด [การแพทย์]
Book jacketใบหุ้มปกแผ่นหุ้มปกนอกของหนังสือ เป็นกระดาษมีสีสันสวยงาม มีรูปภาพประกอบหรือไม่มีก็ได้ ด้านหน้ามีชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ส่วนที่พับเข้าข้างในและด้านหลัง อาจมีคำวิจารณ์ของนักวิจารณ์ หรือมีภาพ และประวัติโดยสังเขปของผู้แต่ง และรายชื่อเล่มอื่น ๆ ของผู้แต่งอีกด้วย ใบหุ้มปกเป็นเครื่องตกแต่งหนังสือให้สวยงาม ดึงดูดสายตาผู้อ่านให้เกิดความสนใจ อีกทั้งยังเป็นส่วนที่ช่วยรักษาปกนอกให้ใหม่อยู่เสมอ
Cohesion แรงยึดกัน แรงดึงดูดโมเลกุลระหว่างอนุภาคในสารใดๆ ซึ่งจะทำให้อนุภาคนั้น เกาะอยู่ด้วยกัน [สิ่งแวดล้อม]
Infrastructure โครงสร้างพื้นฐาน ระบบพื้นฐานการขนส่ง เช่น ถนน ทางรถไฟ สนามบิน การสื่อสาร โทรคมนาคม เป็นต้น อุตสาหกรรมหลัก และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ของประเทศหนึ่ง โครงสร้างพื้นฐานจะเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในประเทศหนึ่ง โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาจะช่วยดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติได้ [สิ่งแวดล้อม]
Pop-up bookหนังสือสามมิติหนังสือสามมิติ (Pop-up book) เป็นหนังสือเด็กประเภทหนึ่งที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่เด็ก กล่าวคือ รูปเล่มนอกจากจะมีภาพ มีตัวหนังสือแล้ว ยังมีสิ่งอื่นที่แปลกไปจากหนังสือธรรมดา กล่าวคือ ภาพประกอบในหนังสือเล่มนี้ จะโผล่ออกมาจากพื้นของกระดาษได้ เมื่อหนังสือถูกเปิดขึ้นและภาพจะถูกพับเก็บลงไป เมื่อปิดหนังสือลง ลักษณะเด่นของหนังสือประเภทนี้อยู่ที่ความน่าตื่นเต้น การมีกลไกที่ซับซ้อนสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กได้ ซึ่งหนังสือประเภทนี้มักจะเป็นหนังสือสำหรับเด็กเล็กๆ ที่ผู้จัดทำมีเป้าหมายเพื่อเรียกร้องความสนใจให้เด็กอยากมาเปิดหนังสืออ่าน มักจะเป็นหนังสือที่มีราคาแพงกว่าหนังสือภาพของเด็กทั่วไป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Sedimentation การตกตะกอน หมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง กระบวนการตกจมและทับถมของสารแขวนลอยในน้ำ น้ำเสียหรือของเหลวอื่นๆ เนื่องจากแรงโน้มถ่วง วิธีการทำให้สารตกตะกอน มักทำโดยการลดความเร็ว การไหลให้ต่ำลงจนถึงจุดที่สารแขวนลอยนั้นจะจมลง หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง การตกตะกอนของสารแขวนลอย อาจเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก หรือจากการเหวี่ยง ความเร็วในการตกตะกอนใช้บอกขนาดโดยเฉลี่ยของอนุภาคได้ การตกตะกอนยังเป็นขบวนการสำคัญในการบำบัดน้ำเสีย และการทำน้ำประปา [สิ่งแวดล้อม]
Supportive Industry อุตสาหกรรมสนับสนุน อุตสาหกรรมผลิตสินค้าส่วนประกอบ ที่ใช้ในการผลิตสินค้าสำเร็จรูป ที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค เช่น อุตสาหกรรมผลิตเหล็กกล้า ถือเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุน ที่จำเป็นของอุตสาหกรรมผลินชิ้นส่วนรถยนต์ และอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ ความพร้อมของอุตสาหกรรม ที่ผลิตสินค้าสนับสนุนที่จำเป็นนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
allure (vt.) ดึงดูด See also: ยั่วยวน, ล่อใจ, ล่อตาล่อใจ, จูงใจ Syn. attract, entice, fastinate
allure (vi.) ดึงดูด See also: ยั่วยวน, ล่อใจ, ล่อตาล่อใจ, จูงใจ Syn. attract, entice, fastinate
appeal (vt.) ดึงดูด See also: ทำให้สนใจ Syn. attract, engage
arrest (vt.) ดึงดูด See also: ดึงดูดความสนใจ Syn. to catch and keep
catch (vt.) ดึงดูด Syn. attract
draw to (phrv.) ดึงดูด See also: ทำให้ดึงดูด
fastinate (vt.) ดึงดูด See also: ยั่วยวน, ล่อใจ, ล่อตาล่อใจ, จูงใจ Syn. attract, entice
fastinate (vi.) ดึงดูด See also: ยั่วยวน, ล่อใจ, ล่อตาล่อใจ, จูงใจ Syn. attract, entice
to catch and keep (vt.) ดึงดูด See also: ดึงดูดความสนใจ
attract to (phrv.) ดึงดูด (ปกติใช้รูป passive voice) See also: ล่อ, ชวนให้สนใจ, ทำให้สนใจ
attract (vt.) ดึงดูดความสนใจ Syn. allure, charm, appeal to
draw (vt.) ดึงดูดความสนใจ Syn. attract
draw attention to (vt.) ดึงดูดความสนใจ See also: ทำให้เด่นชัด Syn. highlight
spotlight (vt.) ดึงดูดความสนใจ See also: ทำให้เด่นชัด Syn. highlight, draw attention to
pack in (phrv.) ดึงดูดฝูงชนจำนวนมาก
appeal to (phrv.) ดึงดูดใจ See also: ทำให้สนใจ
fetch (vi.) ดึงดูดใจ See also: จับใจ
have an appeal for (idm.) ดึงดูดใจ See also: ทำให้สนใจ, มีมนตร์เสน่ห์สำหรับ
have an attraction for (idm.) ดึงดูดใจ See also: ทำให้สนใจ, มีมนตร์เสน่ห์สำหรับ
have an fascination for (idm.) ดึงดูดใจ See also: ทำให้สนใจ, มีมนตร์เสน่ห์สำหรับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I do find you very charming, attractive and funny.ฉันพบว่าที่จริงคุณช่าง... มีเสน่ห์ ดึงดูด และมีอารมณ์ขัน
♪ electric, magnetic, energetic ♪~ประกายไฟ ดึงดูด มีชีวิตชีวา~
But they go on and on about how the gringos and their online gaming money attracts undesirables, breeds prostitution, even drugs.แต่พวกเขาไปบนและบน เกี่ยวกับวิธีการ Gringos และ เงินเล่นเกมออนไลน์ของพวกเขา ดึงดูด undesirables สายพันธ โสเภณียาเสพติดแม้.
Attractive, high-stakes games hidden in the darker reaches of the Internet.ดึงดูด พวกบ้าเกมส์ที่แอบอยู่ในเนต
Attractive but treacherous.ดึงดูด แต่ไม่น่าไว้ใจ
Tempting, but not a chance. No.ดึงดูด แต่ไม่ได้มีโอกาส เลขที่
Brought it to S.H.I.E.L.D.'s attention.ดึงดูดความสนใจของหน่วยชีลด์
They pull this off,ดึงดูดความสนใจพวกมันไปทางอื่น
This one is plunging towards the Sun, gaining speed in an unbroken free fall that lasts hundreds of thousands of years.ดึงดูดความเร็วในฤดูใบ ไม้ร่วงฟรีติดต่อกัน ที่กินเวลานับร้อยนับพัน ๆ ปี เมื่อแรงโน้มถ่วงของดาว เนปจูนให้มันลากจูงอื่น
Well, sometimes opposites attract.ดึงดูดด้วยความแตกต่างมั้ง
AND THERE ARE SEVERAL COMPETING THEORIES. ONE OF THE MORE OMINOUS CALLS IT "PHANTOM ENERGY."ดึงดูดเรื่องปกติที่ มีมวลที่มองไม่เห็นของ
Bad shit is gonna find you.ดึงดูดเรื่องเลวร้ายเข้ามา
An errant fly attracted by the stench of rot.ดึงดูดแมลงวันที่บินหลงทางด้วยกลิ่นเหม็นเน่า
Attracted by the Comet Orchid's scent, the moth slurps its pollen with its foot-long tongue, exactly as Darwin expected it would.ดึงดูดโดยกลิ่นกล้วยไม้ดาวหาง, มอด slurps เกสรกับ ลิ้นฟุตยาวของมัน ตรงตามที่ดาร์วินคาดว่ามันจะ
Just go over there and talk. Huh?ดึงดูดใจ และให้ความแตกต่าง ไม่ไปคุยกับเธอซะหน่อยเหรอ?
Glad you're not one of those who lets these emotional appeals influence him.ดีใจที่คุณไม่ได้เป็นหนึ่งในผู้ที่ช่วยดึงดูดความสนใจของอารมณ์เหล่านี้มีอิทธิพลต่อเขา
Thank you, you've saved my life again, sir.คุณช่วยชีวิตฉันไว้อีกครั้งครับ จากนั้นเขาก็จะไม่เป็นที่ดึงดูด รอบเธอ
But then your daughter would lose a father instead of gaining a husband.แต่แล้วลูกสาวของคุณจะสูญเสียพ่อ แทนที่จะดึงดูดสามี
After these first rituals, with fearsome gravity he brands each girl on the shoulder burning a number into their tender fleshNwith พิธีศาสนาแรกเหล่านี้หลังจาก,\แรงดึงดูดของโลกน่ากลัว... ...เขาตรา girl on แต่ละคน ไหล่... ...การเผาไหม้ตัวเลข into their เนื้ออ่อน
You will be rather attractive one day.โตขึ้นเจ้าคงจะดูน่าดึงดูดใจนะ
Wooden girl becomes major tourist attraction.สาวน้อยนางนี้ ก็เลยกลายมาเป็นจุดดึงดูดหลักพวกนักท่องเที่ยว
Right, well, using layman's terms, we use a rotating magnetic field to focus a narrow beam of gravitons.ก็ได้ ใช้ภาษาชาวบ้านก็คือ เราใช้เครื่องปั่นแรงดึงดูดปั่นสนามพลังแม่เหล็กให้รวมศูนย์
It's called a gravity drive.-นี่ละที่เขาเรียกเครื่องปั่นแรงดึงดูด
They had the go-ahead to use the gravity drive to open the gateway to Proxima Centauri and then, they just disappeared.พวกขับเคลื่อนเครื่องปั่นแรงดึงดูด แล้วมุ่งไปข้างหน้า จากนั้นก็หายวับไปอย่างไร้ร่องรอยจนถึงตอนนี้
That's the core, the gravity drive.นั้นคือเครื่องปั่นแรงดึงดูด
...and we're preparing to engage the gravity drive, and open the gateway to Proxima Centauri.กำลังจะเปิดเครื่องปั่นแรงดึงดูดและเปิดประตูมิติ
You ever seen fire in zero gravity?เคยเห็นเปลวไฟตอนไร้แรงดึงดูดไหม
It's over. - No, it's not. Weir's activated the gravity drive.ไม่ยังไม่จบหรอก เวียร์สั่งเดินเครื่องปั่นแรงดึงดูด
You know, you gotta be sure the fucken, in other manner, from all I know, But ah....the point is...a job like this can atract a lot of attention.แต่ประเด็นก็คือ งานแบบนี้ดึงดูดความสนใจมากทีเดียว
Even in our miserable condition... we feel the lure of Tibet's holiest city... home of the Dalai Lama.แม้ว่าเราจะเหนื่อยยากปางตาย แต่ก็รู้สึกได้ถึงแรงดึงดูดใจ ของเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของทิเบต วิหารของทะไลลามะ
I wasn't groovy enough.ฉันน่าดึงดูดพอจนกระทั่งเธอโผล่มา
He's not a very well-drawn character. His dialogue was just so-so.เขาไม่มีคาแรคเตอร์ที่น่าดึงดูดนัก บทพูดเขาก็งั้น งั้น
You draw far too much attention to yourself, "Mr. Underhill."เจ้าดึงดูดความสนใจมากไปหน่อยนะ ท่านอันเดอร์ฮิล
They will never stop hunting you.ถูกดึงดูดสู้พลังของเเหวนเอกธำมรงค์ พวกเขาจะไม่เลิกล่าเจ้า
Single means many pulls.เดี๋ยวมันจะมีแรงดึงดูดมาก
At one-sixth Earth's gravity, you're guaranteed to get back on the dance floor.ที่แรงดึงดูด 1 ต่อ 6 ของโลก คุณจะเต้นรำได้ทั้งคืน
I believe in harmony as a law in the universe like gravity, you know, we're meant to vibrate together.ฉันเชื่อในกฎของกลิ่นมันเป็นแรงดึงดูด นายรู้มั้ยมันหมายถึงเรา
You might attract a shark.คุณอาจจะดึงดูดพวกฉลามหรือสัตว์อื่นก็ได้
People like Shelby and Austin are genetically programmed to find each other.คนแบบเชลบี้ และ ออสติน เหมือนถูกกำหนดไว้ด้วยยีนส์พันธุกรรม เพื่อดึงดูดเข้าหากันและกัน
I am a very appealing person.ฉันเป็นคนที่มีเสน่ห์น่าดึงดูด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดึงดูด
Back to top