ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดีเยี่ยม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดีเยี่ยม*, -ดีเยี่ยม-

ดีเยี่ยม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดีเยี่ยม (adj.) excellent See also: well-done, outstanding Syn. ดีเลิศ
ดีเยี่ยม (adv.) very well See also: very good Syn. ดีเลิศ, ยอดเยี่ยม
ดีเยี่ยม (adj.) excellent Syn. ดียิ่ง, ประเสริฐ
ดีเยี่ยม (v.) be excellent See also: be best, be marvelous, be wonderful, be superb, be splendid, be matchless Syn. เด็ดสะระตี่, ดีเด่น, ดีเลิศ
ดีเยี่ยม (adj.) prominent See also: excellent, outstanding, eminent, remarkable, notable, conspicuous, distinguished Syn. เยี่ยม, เลิศ, ยอดเยี่ยม, วิเศษ, พิเศษ
ดีเยี่ยม (adj.) of the highness grade See also: of the first water, excellent
ดีเยี่ยม (adj.) prime See also: first-rate, best Syn. ดีที่สุด, ดียอด, ดีเลิศ
ดีเยี่ยม (adj.) first- class See also: topflight, crack Syn. ชั้นหนึ่ง, แถวหน้า, แนวหน้า, ยอดเยี่ยม, ชั้นเลิศ, ชั้นแนวหน้า Ops. ชั้นต่ำ, ชั้นเลว
ดีเยี่ยม (adj.) nice See also: good, perfect, satisfactory Syn. เยี่ยม, ดีเลิศ, ยอดเยี่ยม Ops. ร้าย
English-Thai: HOPE Dictionary
choice(ชอยซฺ) n. การเลือก,สิ่งที่ถูกเลือก,ทางเลือก,ความพิถีพิถัน,เนื้อชั้นดีadj. ดีเยี่ยม,เด่นที่สุด,ซึ่งเลือกสรรแล้ว,คัดเลือก, See also: choiceness n. ดูchoice -Phr. (at choice เลือกได้ตามชอบใจ)
dandy(แดน'ดี) n. ผู้ชายที่สำรวย,คนขี้โอ่,คนเจ้าชู้,สิ่งหรือคนที่มีคุณภาพดีเป็นพิเศษ adj. สำรวย,ชอบแต่งตัวเกินไป,ชั้นหนึ่ง,ดีเยี่ยม, See also: dandily adv. ดูdandy dandyish adj. ดูdandy dandiacal adj. ดูdandy dandyism n. ดูdandy
delicious(ดิลิช'เชิส) adj. อร่อย,ดีเยี่ยม,เพลิดเพลิน,สุขใจ., See also: deliciousness n. ดูdelicious, Syn. palatable
finished(ฟิน'นิชทฺ) adj. ปลาย,สิ้นสุด,เสร็จ,ยุติ,สมบูรณ์,ดีเยี่ยม,ประณีตงดงาม
first-rateadj.,ชั้นหนึ่ง,ดีเยี่ยม,ดีเลิศ,อันดับหนึ่ง,ดีมาก. adv. ดีมาก
funky(ฟัง'คี) adj. ตื่นตระหนก.,น่ากลัว,หดหู่ใจ,เหม็น,คล้ายดิน,ดีเยี่ยม,ยั่วยวน.
gear(เกียร์) n.,vt. (ใส่) ล้อฟันเฟือง,เฟือง,เกียร์,เครื่องสวม,เครื่องขี่ม้า,เครื่องมือ,อุปกรณ์,เสื้อผ้า,ยุทธสัมภาระ,เสื้อเกราะ vi. สวมใส่พอดี,ใส่ได้พอดี. adj. อัศจรรย์,ดีเยี่ยม
grand(แกรนดฺ) adj. ใหญ่โต,มหึมา,ชั้นหนึ่ง,สำคัญมาก,ดีเยี่ยม,ผึ่งผาย,งดงาม,น่านับถือ,โอหัง,อวดดี,สมบูรณ์,ครอบคลุม. n. เปียนโนขนาดใหญ่,1000 ดอล-ลาร์., See also: grandly adv. grandness n., Syn. stately,main,excellent,good -A.
high endชั้นดีชั้นสูงหมายถึง ผลิตภัณฑ์ชั้นดีเยี่ยมที่บางบริษัททำการผลิตขี้นมา แน่นอนที่ราคาจะต้องสูงตามไปด้วย เป็นที่นิยมในกลุ่มคนที่มีฐานะดี บางบริษัทอาจสนใจผลิตตรงข้าม กล่าวคือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่พอใช้ได้ และราคาถูก เป็นที่นิยมในกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย ซึ่งเรียกว่า low end แต่ก็มีข้อดีก็คือ จะทำให้ขายได้จำนวนมากกว่า ดู low end เปรียบเทียบ
high-tonedadj. ซึ่งมีอุดมการณ์สูง,สูงส่ง,ดีเยี่ยม,หยิ่ง., Syn. hightone
lovely(ลัฟว'ลี) adj. สวยงาม,น่ารัก,ดีงาม,เป็นที่น่าเบิกบานใจ. adv. ดีมาก,ดีเยี่ยม., See also: loveliness n. ดูlovely, Syn. attractive ###A. ugly
nobeln. รางวัลโนเบลจากกองทุนของAlfred B. Nobel สำหรับผู้มีผลงานดีเยี่ยม
nobel prizen. รางวัลโนเบลจากกองทุนของAlfred B. Nobel สำหรับผู้มีผลงานดีเยี่ยม
peachy(พี'ซี) n. คล้ายลูกท้อ,คล้ายลูกพีช,ดีเยี่ยม
sensational(เซนเซ'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับความรู้สึกสัมผัส,เกี่ยวกับความรู้สึก ตื่นเต้น,เกรียวกราว,เกี่ยวกับความฉลาด,เกี่ยวกับไหวพริบ,เกี่ยวกับเหตุผล,ดีเยี่ยม,ดีเลิศ,อย่างยิ่ง,ยิ่งใหญ่, Syn. exciting,stimulating,
superb(ซูเพิร์บ') adj. ดีเลิศ,ยอดเยี่ยม,ดีเยี่ยม,รวย,มากมาย,ใหญ่ยิ่ง,โอ่อ่า,สง่างาม., See also: superbly adv. superbness n., Syn. excellent
topflight(ทอพ'ไฟลทฺ) adj. ดีเลิศ,ดีเยี่ยม,ชั้นหนึ่ง,มีความชำนาญ., Syn. first-rate
wonderful(วัน'เดอะฟูล) adj. มหัศจรรย์,ยอดเยี่ยม,น่าพิศวง,ดีเยี่ยม, See also: wonderfully adv. wonderfulness n., Syn. wondrous
wondrous(วัน'เดริส) adj. มหัศจรรย์,น่าพิศวง,ดีเยี่ยม,ยอดเยี่ยม adv. อย่างมหัศจรรย์,อย่างน่าพิศวง,อย่างดีเยี่ยม,อย่างยอดเยี่ยม, See also: wondrousness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
delicious(adj) อร่อย,มีรสกลมกล่อม,โอชะ,ถูกปาก,ดีเยี่ยม
distinction(n) ความดีเยี่ยม,ลักษณะพิเศษ,ความเด่น,การแบ่งแยก,ความแตกต่าง,
finished(adj) ดีเยี่ยม,เรียบร้อย,แนบเนียน,เกลี้ยงเกลา,เสร็จ,สิ้นสุด
FIRST-first-class(adj) ดีเยี่ยม,ชั้นหนึ่ง,เลิศ,ชั้นเลิศ,ชั้นเยี่ยม
FIRST-first-rate(adj) ดีเยี่ยม,เยี่ยม,เลิศ,ชั้นหนึ่ง,ชั้นเยี่ยม
foremost(adj) มาก่อน,แรก,หน้าสุด,สำคัญ,ชั้นเยี่ยม,ดีเยี่ยม
grand(adj) ใหญ่โต,ใหญ่หลวง,หรูหรา,สำคัญ,ยิ่งใหญ่,มหึมา,ชั้นหนึ่ง,ดีเยี่ยม
superb(adj) ดีเยี่ยม,ดีเลิศ,ยิ่งใหญ่,มากมาย,โอ่อ่า
superfine(adj) ดีเยี่ยม,ดีเหลือ,เป็นพิเศษ
tiptop(adj) เลิศ,ดีเยี่ยม,ชั้นยอด,สุดยอด,สูงสุด
transcendent(adj) ดีเยี่ยม,พ้น,เกิน,เหนือธรรมชาติ
transcendental(adj) ดีเยี่ยม,ยอดเยี่ยม,เหนือธรรมชาติ,เกินธรรมดา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
capital (adj.) ดีเยี่ยม Syn. splendid, first-rate, delightful
choice (sl.) ดีเยี่ยม
crack (adj.) ดีเยี่ยม Syn. excellent
crackerjack (adj.) ดีเยี่ยม Syn. excellent
excel (vi.) ดีเยี่ยม See also: ยอดเยี่ยม, เก่ง, มีพรสวรรค์ Syn. exceed, surpass, transcend
far-out (sl.) ดีเยี่ยม
proper (adj.) ดีเยี่ยม
superfine (adj.) ดีเยี่ยม See also: ยอดเยี่ยม Syn. excellent
top-hole (n.) ดีเยี่ยม See also: ชั้นหนึ่ง
topflight (n.) ดีเยี่ยม See also: ชั้นนำ, ชั้นเยี่ยม
wonderful (adj.) ดีเยี่ยม See also: ยอดเยี่ยม, เลอเลิศ Syn. admirable, excellent, outstanding
ultra (adj.) ดีเยี่ยม (คำแสลง)
dandy (adj.) ดีเยี่ยม (คำไม่เป็นทางการ) See also: คุณภาพดี Syn. excellent
super (adj.) ดีเยี่ยม (คำไม่เป็นทางการ) See also: วิเศษ, ยอดเยี่ยม, สุดยอด Syn. best, excellent, tiptop, wonderful
all-right (adj.) ที่ดีเยี่ยม (คำสแลง) See also: อย่างยอดเยี่ยม Syn. excellent, good
blinder (n.) สิ่งที่ดีเยี่ยมในกีฬา
champion (adv.) อย่างดีเยี่ยม See also: อย่างยอดเยี่ยม Syn. very well
class (adj.) ที่ดีเยี่ยม
corker (sl.) คนหรือสิ่งที่ดีเยี่ยม
excellently (adv.) อย่างดีเยี่ยม See also: อย่างยอดเยี่ยม, อย่างดีเลิศ, อย่างเยี่ยมยอด Syn. outstandingly
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're gonna do greatคุณจะต้องทำมันได้ดีเยี่ยม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Did you guys find anything yet?- ดีเยี่ยม พวกคุณเจออะไรบ้างมั้ย?
Great, and then suddenly he's packing up his things and telling me that it's over.ดีเยี่ยม แต่อยู่ดี ๆ เขาก็เก็บข้าวของ และบอกฉันว่ามันจบแล้ว
That's perfect. I'm good at that.ดีเยี่ยม ใช่ฉันรู้สึกดี
Fine work as always. Well done.ดีเยี่ยมเช่นเคย เก่งมาก
Great. Great. That's great.ดีเยี่ยมไปเลย นั่นล่ะ ดีมาก
Goodbye, Crawley. Maxim's got a great friend.ลาก่อนครอว์ลี่ย์ แม็กซิมมีเพื่อนที่ดีเยี่ยม
What an excellent fish dolphin is to eat cooked and what a miserable fish raw.สิ่งที่เป็นปลาโลมาปลาที่ดีเยี่ยม จะกินสุก และสิ่งที่ดิบปลาอนาถ
John is an excellent mimic. Any animal that he has heard, parfaitement.จอห์นเป็นเลียนแบบที่ดีเยี่ยม สัตว์ใด ๆ ที่เขาได้ยิน
We'll head back to the old u. n. and let them know what a good job you're doing.เราจะกลับไป U-N รายงานว่า พวกคุณทำงานได้ดีเยี่ยม
Oh, and doing a fabulous job.อ๋อ และก็ทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมซะด้วย
And they've been doin' very well in practice all week.และพวกเขาก็ซ้อมได้ดีเยี่ยม ตลอดทั้งอาทิตย์
After screening we are left as you see with two healthy boys and two very healthy girls.และหลังจากการคัดเลือก, เราจะเหลืออย่างที่คุณเห็น เด็กผู้ชายแข็งแรง2คน และเด้กผู้หญิงแข็งแรงสุขภาพดีเยี่ยมอีก2คน
His credentials are impeccable. An expiration date you wouldn't believe.ประวัติเค้าดีเยี่ยม คุณต้องไม่เชื่อแน่ๆ
Sun Security has been the best since your father started it.หน่วยคุ้มครองของสันดีเยี่ยม ตั้นแต่พ่อของคุณจัดตั้งมา
This is truly a great day.วันนี้เป็นวันที่ดีเยี่ยมจริงๆ ครับ.
I was an excellent mime. Still am. Would you like to see my skills?ผมเป็นใบ้ที่ดีเยี่ยม ยังคง am คุณต้องการที่จะดูทักษะของฉันได้อย่างไร
His blood allows for a perfect union between our species.เลือดของเขารวมกับของเราได้อย่างดีเยี่ยม
Oh great, this is just great. San Diego.โอ้เลิศ มันดีเยี่ยม ซานดิเอโก้
It could be said that my plan is working in a very good kind of way.บอกได้เลยว่าแผนของชั้นมันดีเยี่ยมไปเลย
A very agreeable alternative.เป็นตัวแทนที่ดีเยี่ยม
The greatest mother four degenerate bastards ever had.แม่ที่ดีเยี่ยมที่สุด เท่าที่เด็กเหลือขอ 4 คนจะมีได้
A glass of soju would be perfect!ถ้าได้โซจูซักแก้วจะดีเยี่ยม
I can't help wondering what someone with your credentials is doing in a place like this.ฉันอดคิดไม่ได้ว่า คนที่มีประวัติดีเยี่ยมอย่างเธอ หลงเข้ามาทำอะไรในคุกแบบนี้
Stay super, bro.คงความดีเยี่ยมน่ะพี่ชาย
The prospect of death is strong motivation.ความรักตัวกลัวตาย เป็นแรงจูงใจอันดีเยี่ยม
Superbly done. You've been of great service.ทำงานได้ดีมาก เจ้าทำงานได้ดีเยี่ยมเลย
Listen, whatever happens you've done a fantastic job, Chris.ฟังนะ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น คุณทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยม คริส
If you want to hit me, then hit me as much as you'd like. I'm all good.ถ้าแกต้องการอัดฉัน เมื่อแกอัดฉันแล้ว มากจนแกพอใจ ฉันดีเยี่ยม
Yeah,it's a great house.สุขสิ บ้านนั้นดีเยี่ยม
Trust me, you are in excellent hands.เชื่อฉัน,คุณมีมือที่ดีเยี่ยม
What a wonderful location!โลเกชั่นดีเยี่ยมอะไร!
See every thing is fine.ดูสิทุกอย่างดีเยี่ยม
I think it's time I saw some commitment to excellence from you.ผมว่าถึงเวลาแล้วที่ ผมควรได้เห็นความรับผิดชอบ อย่างดีเยี่ยม จากคุณ
Yeah, everything's great.ค่ะ ทุกอย่างดีเยี่ยม
Grizzley's back in town. Who's got the Cracker Jacks?กริซลี่กลับมาในเมืองแล้ว ใครจะได้ความดีเยี่ยมไป
There is excellence all around you.มีความดีเยี่ยมอยู่รอบๆ ตัวเรา
They want a nice, normal, boring-ass life.พวกเค้าต้องการชีวิตที่ดีเยี่ยมปกติ \น่าเบื่อแสนเซ็ง
Still, perfect score on your placement exam.แต่พวกเธอทำคะแนนทดสอบได้ดีเยี่ยม
I want to be great. Greatness, Meredith.ฉันต้องการความดีเยี่ยม ความยิ่งใหญ่ เมเรดิธ
It's good news.มันเป็นข่าวดี ข่าวดีเยี่ยมคือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดีเยี่ยม
Back to top