ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชื่นชอบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชื่นชอบ*, -ชื่นชอบ-

ชื่นชอบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชื่นชอบ (v.) be satisfied See also: be pleased, impress, like, love, be fond of Syn. ติดอกติดใจ, จับใจ, ชื่นชม, ประทับใจ, ตรึงใจ, ติดใจ, พอใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
likable(ไล'คะเบิล) adj. น่ารัก,น่าชื่นชอบ., See also: likableness n. ความน่ารัก,ความน่าชื่นชอบ. likebility n. ความน่ารัก,ความน่าชื่นชอบ.
likeable(ไล'คะเบิล) adj. น่ารัก,น่าชื่นชอบ., See also: likableness n. ความน่ารัก,ความน่าชื่นชอบ. likebility n. ความน่ารัก,ความน่าชื่นชอบ.
liking(ไล'คิง) n. ความชอบ,การชื่นชอบ,ความรู้สึกชื่นชอบ, Syn. partiality
lovable(ลัฟ'วะเบิล) adj. น่ารัก,น่าชื่นชอบ., See also: lovability n. ดูlovable lovableness n. ดูlovable lovably adv., Syn. amiable
loveable(ลัฟ'วะเบิล) adj. น่ารัก,น่าชื่นชอบ., See also: lovability n. ดูlovable lovableness n. ดูlovable lovably adv., Syn. amiable
English-Thai: Nontri Dictionary
favourable(adj) เหมาะ,โชคอำนวย,ซึ่งอำนวยประโยชน์,เป็นที่ชื่นชอบ,เป็นที่โปรดปราน
favourite(adj) ที่ชอบมาก,ที่โปรดปราน,ที่ชื่นชอบ
likable(adj) น่ารัก,น่าคบ,น่าพอใจ,เป็นที่ชื่นชอบ
lovable(adj) น่ารัก,น่าชื่นชอบ
loveable(adj) น่ารัก,น่าชื่นชอบ
prepossessing(adj) ถูกใจ,ชื่นชอบ,มีใจโน้มเอียง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
favor (vt.) ชื่นชอบ See also: เชิดชู, ยกย่อง Syn. honor, value Ops. dislike, disesteem
favour (vt.) ชื่นชอบ See also: เชิดชู, ยกย่อง Syn. honor, value Ops. dislike, disesteem
go in for (phrv.) ชื่นชอบ See also: สนุกสนานกับ, เลือกชอบ Syn. go for, go on
have a pick-me-up (idm.) ชื่นชอบบางสิ่ง See also: ปรารถนาบางสิ่ง
make over (phrv.) ชื่นชอบมาก See also: หลงใหล
extort from (phrv.) เสนอ (สิ่งที่ชื่นชอบ) ให้กับ See also: ให้ (สิ่งที่ชื่นชอบ) กับ, ขู่เข็ญ, รีดไถจาก
fashion after (phrv.) เลียนแบบ (คนที่ชื่นชอบ) See also: ลอกเลียน, ทำตัวเหมือน
fashion on (phrv.) เลียนแบบ (คนที่ชื่นชอบ) See also: ลอกเลียน, ทำตัวเหมือน
fashion upon (phrv.) เลียนแบบ (คนที่ชื่นชอบ) See also: ลอกเลียน, ทำตัวเหมือน
favorable (adj.) ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ See also: ซึ่งเป็นที่ปรารถนา, ซึ่งเป็นที่นิยม Syn. favourable, desirable, pleasing, welcome Ops. ill-disposed, uninclined
favourable (adj.) ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ See also: ซึ่งเป็นที่ปรารถนา, ซึ่งเป็นที่นิยม Syn. desirable, pleasing, welcome Ops. ill-disposed, uninclined
jet set (n.) กลุ่มคนร่ำรวยที่ชื่นชอบการเดินทางโดยเครื่องบินไอพ่น Syn. wealthy people
lapse from grace (phrv.) หมดความชื่นชอบ
matinee idol (n.) ดาราชายที่ผู้หญิงชื่นชอบ
oldie but goodie (sl.) สิ่งที่เก่าแต่ยังเป็นที่ชื่นชอบ See also: คนที่ยังน่าคบหา
predilection (n.) การชื่นชอบ Syn. preference, liking
rate with (phrv.) เป็นที่ชื่นชอบของ
suck up to (phrv.) พยายามทำให้ชื่นชอบด้วยการยอมทำตามหรือเชื่อฟัง Syn. make up to, play up to
wealthy people (n.) กลุ่มคนร่ำรวยที่ชื่นชอบการเดินทางโดยเครื่องบินไอพ่น
xenophile (n.) ผู้ชื่นชอบชาวต่างชาติ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
If you jump the queue you will make yourself unpopularถ้าคุณลัดคิว คุณจะทำให้ตัวเองไม่เป็นที่ชื่นชอบ
It would make me popularมันอาจทำให้ฉันเป็นที่ชื่นชอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My favourite testees back from early retirement\ NMy ชื่นชอบ testees กลับจากต้นเกษียณ
I appreciate your enthusiasm.ชื่นชอบคุณมากจริงครับ
Just be yourself, and they'll all adore you.เป็นตัวของตัวเอง เเล้วพวกเขาก็จะชื่นชอบคุณ
Home is favourite.บ้านเป็นที่ชื่นชอบของฉันคิดว่า คุณจะไม่ต้องการให้เรา
Whereas, as you all know... this is my favorite gathering of the year.ในขณะที่คุณทุกคนรู้ว่า ... นี่คือการชุมนุมที่ชื่นชอบของปี
You told us at dinner that we were eating one of your favorite recipes, and monkey's brains, though popular in Cantonese cuisine, are not often to be found in Washington, D.C.คุณบอกกับเราว่างานเลี้ยงอาหารค่ำ ที่เรากำลังรับประทานนั้น เป็นหนึ่งในสูตรที่คุณชื่นชอบ และสมองของลิง เป็นอาหารที่นิยมแต่ในกวางตุ้ง
Sitting here at dinner, Mrs. Peacock told us she was eating one of her favorite recipes, and monkey's brains, though popular in Cantonese cuisine, are not often to be found in Washington, D.C.ตอนที่นั่งรับประทานอาหารเย็น คุณนายพีคอร์คบอกว่าเธอกิน เป็นหนึ่งในสูตรที่คุณชื่นชอบ และสมองของลิง เป็นอาหารที่นิยมแต่ในกวางตุ้ง
I know. The people are quite taken with her.ข้ารู้ ประชาชนชื่นชอบเธอนะ
The trouble is, a lot of highly paid favourite sons are in danger of having their rice bowls broken and going hungry, all on account of these goddamn notebooks.ปัญหาคือคนจำนวนมากที่ชื่นชอบจ่ายสูง ตกอยู่ในอันตรายของการมีชามข้าวหักและจะหิว ทั้งหมดในบัญชีของโน้ตบุ๊ค goddamn เหล่านี้
Two minutes for slashing, two minutes for hooking and let's not forget my personal favorite two minutes for high-sticking.สองนาทีสำหรับเจ็บแสบสองนาทีสำหรับ hooking ... ... และให้ไม่ลืมที่ชื่นชอบส่วนตัวของฉัน ... ... สองนาทีสูงติด
That must be Splinter's favorite.ที่จะต้องเป็นที่ชื่นชอบของแตกคอ
It's unfortunate what we find pleasing to the touch and pleasing to the eye... is seldom the same.มันโชคร้ายสิ่งที่เราพบที่ชื่นชอบที่จะสัมผัสและเจริญตา ... ไม่ค่อยเหมือนกัน
I asked each of you to discuss one of your favourite poems.ครูเคยขอให้พวกเธอวิเคราะห์ บทกวีที่พวกเธอชื่นชอบ
The Sisters have taken quite a liking to you.น้องสาวได้รับความชื่นชอบมากกับคุณ
Any favorite passages?ข้อความใด ๆ ที่ชื่นชอบ?
It turns out Andy's favorite hobby was toting his wall out into the exercise yard.แต่กลับกลายเป็นงานอดิเรกที่ชื่นชอบของแอนดี้เป็นลูกหาบผนังของของเขาออกไปในลานออกกำลังกาย
Take your lovers' quarrel elsewhere.Toki ใช้ที่ชื่นชอบได้ตรวจของคุณ ทะเลาะกันที่อื่น ๆ
I've never been more popular.ฉันไม่เคยเป็นที่ชื่นชอบมากขนาดนี้เลย
It's a spicy, fragrant dish that I'm sure you will enjoy.เป็นอาหารจานเผ็ดเด็ดดวง ที่คุณต้องชื่นชอบ
A rather unfair observation as we have also developed a keen interest in the brewing of ales and the smoking of pipe-weed.เป็นการสังเกตที่ไม่ค่อยยุตติธรรมนัก เพราะพวกเรายังชื่นชอบ เบียร์ข้าวมอลต์ และยาสูบอีกด้วย
You don't care about classes, but you like school because you're popular and you'll never be on top again.เธอไม่สนใจห้องเรียนเลย / แต่เธอชอบโรงเรียน ...ก็เพราะเธอเป็นที่ชื่นชอบ แต่เธอจะไม่มีวันไปสู่จุดสูงสุดอีกครั้ง
I'm sorry to bother you but you look like a person who appreciates fine art so I wanted your opinion.แต่คุณดูเหมือนจะเป็นคนที่ชื่นชอบศิลปะ ดังนั้นผมเลยอยากได้ความเห็นของคุณ
Let's do it. Let's make a commercial.- ฉันชื่นชอบเธอมากเลยรู้มั้ย
You're going into show business, right?และยังเป็นที่ชื่นชอบของคนมากมาย
Kensington's a popular guy around here today.เคนซิงตั้งเป็นที่ชื่นชอบ ของทุกคนวันนี้
She loved poetry. She could recite 100 poems by heart.เธอชื่นชอบบทกวีมาก เธอสามารถท่องบทกวีได้เป็น 100 ครั้งขึ้นใจ
Because I love that show.เพราะว่าผมชื่นชอบเกมโชว์นั่นมาก
My wife is quite fond of the story.ภรรยาของฉันชื่นชอบตำนานนี้มากทีเดียว
I didn't ask to be Dad's favorite.ฉันไม่ได้ร้องขอให้เป็นที่ชื่นชอบของพ่อ
Well, my lectures are pretty popular, But i'm sure we could squeeze you in.อืม การบรรยายของผมค่อนข้างเป็นที่ชื่นชอบ แต่ผมมั่นใจว่าเราสามารถรับคุณเข้ามาได้
Yet the young people like Western products and food instead.ผู้คนเหล่านี้ก็ยังชื่นชอบ ผลิตภัณฑ์และอาหารจากตะวันตก
And that will make the judo varsity team popular. We'll get more members.และนั่นจะทำให้ชมรมยูโดเป็นที่ชื่นชอบ พวกเราก็จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้น
But you would have to be an idiot of elephantine proportions not to appreciate this '61 Château Latour.แต่แกต้องโง่มหาโง่ ถ้าไม่ชื่นชอบซาโตว์ ลาตัวร์ ปี 61 ขวดนี้
Please allow me to introduce to you your most avid of admirers, my daughter, Miss Lefroy.โปรดอนุญาตให้ผมแนะนำ คนที่ชื่นชอบคุณมากๆ ลูกสาวผมเอง มิสเลอฟรอย
My personal odds-on favorite from the '88 games, possibly the greatest player ever to emerge from the West.เป็นต่อส่วนบุคคลของฉันชื่นชอบ '88 จากเกม อาจจะเป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่เคยโผล่ออกมาจากตะวันตก
Hello, cam video loverสวัสดี ผู้ชื่นชอบวิดีโอแชท
Hello, cam video lovers, do you want a private session tonight, my love?สวัสดี คนที่ชื่นชอบวีดีโอแชท คุณอยากจะคุยเป็นการส่วนตัวกับชั้นมั้ย, ที่รัก
Hello, cam video lover.สวัสดี ผู้ชื่นชอบวิดีโอแชท
Hello, cam video lovers.สวัสดี ผู้ชื่นชอบวิดีโอแชท
You don't care about me. I'm about to drown.เธอไม่ได้ชื่นชอบฉัน ฉันรู้สึกราวกับว่าจมน้ำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชื่นชอบ
Back to top