ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

งีบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *งีบ*, -งีบ-

งีบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
งีบ (v.) nap See also: slumber, doze, sleep, drowse Syn. หลับ, นอน Ops. ตื่น
งีบ (clas.) taking a nap See also: sleeping
งีบหลับ (v.) nap See also: have/take a nap, doze off, drop off, kip, nod off, snooze Syn. งีบ
English-Thai: HOPE Dictionary
doze(โดซ) {dozed,dozing,dozes} vt.,vi.,n. (การ) ม่อยหลับ,งีบหลับ,สัปหงก,เคลิ้ม. vt. ใช้เวลาในการงีบหลับ, See also: dozer n. ดูdoze, Syn. nap
nap(แนพ) {napped,napping,naps} v. งีบหลับ,ม่อยหลับ,เผลอ n. การนอนหลับในระยะเวลาอันสั้น, Syn. doze,sleep
siesta(ซิเอส'ทะ) n. การพักเที่ยงหรือการงีบหลับตอนเที่ยง ,การนอนกลางวัน, Syn. nap,afternoon rest
sleep-in(สลีพ'อิน) adj. เผลอหลับ,งีบหลับ
slumber(สลัม'เบอะ) vi.,vt. นอนหลับ (โดยเฉพาะหลับไปงีบหนึ่ง) ,อยู่ในภาวะสงบ,ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยการนอนหลับ,ฆ่าเวลาโดยการนอนหลับ., See also: slumberer n. slumberless adj., Syn. sleep,doze
slumberous(สลัม'เบอรัส,สลัม'บรัส) adj. ง่วงนอน,ง่วงหลับ,ชวนให้หลับ,เกี่ยวกับการงีบหลับ,เงียบสงัด,ขี้เกียจ,เงื่องหงอย., Syn. slumbery,sleepy
slumbrous(สลัม'เบอรัส,สลัม'บรัส) adj. ง่วงนอน,ง่วงหลับ,ชวนให้หลับ,เกี่ยวกับการงีบหลับ,เงียบสงัด,ขี้เกียจ,เงื่องหงอย., Syn. slumbery,sleepy
snooze(สนูซ) vi.,n. (การ) นอน,นอนหลับ,งีบหลับ,สัปหงก,นั่งสัปหงก., See also: snoozer n. snoozy adj.
wink(วิงคฺ) vi.,vt.,n. (การ) กระพริบ,ขยิบตา,ส่งสายตา,ขยับตา,ระยิบระยับ,สิ้นสุด,กลั่นน้ำตา,จำนวนน้อยที่สุด,ในเวลาฉับพลัน,การงีบ wink at เมินเฉย, Syn. blink,twinkle
English-Thai: Nontri Dictionary
doze(n) การสัปหงก,การงีบหลับ,อาการเคลิ้ม
slumber(n) การนอนหลับ,การงีบหลับ
wink(n) แสงระยิบระยับ,การกะพริบตา,การขยิบตา,การงีบหลับ,เวลาชั่วพริบตา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
nap (vi.) งีบ See also: ม่อยหลับไป Syn. snooze, slumber Ops. awaken
take forty winks (idm.) งีบสักพัก (คำไม่เป็นทางการ) See also: หลับสักพัก
catnap (vi.) งีบหลับ Syn. doze, nap
doze (vi.) งีบหลับ See also: สัปหงก, เคลิ้มหลับ Syn. sleep, nap, snooze
slumber (vi.) งีบหลับ See also: เคลิ้มหลับ, สัปหงก, นอนหลับ Syn. catnap, nap, sleep Ops. awaken
snooze (vi.) งีบหลับ (คำไม่เป็นทางการ) See also: นอนหลับ Syn. drowse, nap, sleep Ops. awaken
flake (vi.) งีบหลับ (แสลง) See also: ม่อยหลับ, งีบ Syn. take a nap
take a nap (vi.) งีบหลับ (แสลง) See also: ม่อยหลับ, งีบ
doze off (phrv.) งีบหลับไป See also: หลับไปโดยไม่รู้ตัว, งีบ Syn. drop off, get off, go off, nod off, put off, send off
beddy-bye (n.) การงีบหลับ See also: การเคลิ้มหลับ, การสัปหงก, การนอนหลับ Syn. sleep, sleepiness
cat nap (n.) การงีบ See also: การม่อยหลับไป Syn. siesta, snooze, doze
catnap (n.) การงีบหลับ (คำไม่เป็นทางการ) See also: การหลับสั้นๆ Syn. doze
doze (n.) การงีบหลับ See also: การสัปหงก, การเคลิ้มหลับ Syn. nap, snooze
forty winks (idm.) การงีบหลับ
forty winks (sl.) การงีบหลับ
kip (n.) การงีบหลับ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. sleep, nap
nap (n.) การงีบ See also: การม่อยหลับไป Syn. siesta, cat nap, snooze, doze
napped (adj.) ซึ่งงีบหลับ
siesta (n.) การงีบหลับตอนเที่ยง See also: การนอนกลางวัน Syn. doze, nap, rest
sleepiness (n.) การงีบหลับ See also: การเคลิ้มหลับ, การสัปหงก, การนอนหลับ Syn. beddy-bye, sleep
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Now I can take a nap without worrying anyตอนนี้ฉันสามารถหลับสักงีบโดยไม่ต้องกังวลใดๆ ได้แล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mid-afternoon nap in your vagina?งีบตอนกลางบ่ายในเตียงช่องคลอด?
Take a nap. Never felt natural.งีบหลับ,มันรู้สึกไม่เป็นธรรมชาติ
Dock that Chink a day's pay for napping on the job.ตัดเงินไอ้เจ๊กนั่นฐานแอบงีบ
One guy'll drive, the other'll sleep. ok.คนนึงขับ อีกคนงีบเอาแรง
I could take a nap right here.ฉันงีบตรงนี้เลยก็ได้นะ
It's okay, you know. You just nodded off again.ไม่เป็นไร เพียงแต่เธองีบไปอีกแล้วล่ะ
You want me to deprioritise my reports until you advise of a status upgrade?เผลองีบไปแล้วตื่นขึ้นมา อยู่ที่ไหนไม่รู้ แล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมไปอยู่ที่นั่นได้ยังไง
You must be working too hard.ฉันแค่งีบไปน่ะ คุณทำงานหนักเกินไป
Then just make it that night.ฉันงีบหลับบนรถไฟประจำเลยหล่ะ
Yes. It's so fast.นี่เธองีบหลับระหว่างทำข้อสอบเหรอ
They will have their wedding soon.ปัญหานี้แสนจะง่าย ได้งีบหลังจากทำเสร็จแล้วใช้มั้ย
Maybe I'll try to shut my eyes for a while.งั้นฉันจะไปงีบสักพัก
The only sport you can play while taking a nap.มันเป็นกีฬาที่คุณเล่นได้ขณะที่คุณงีบหลับนะ
Kids take naps. You ever take a nap, Rosen?เด็ก ๆ ก็งีบกัน คุณเคยงีบมั้ย โรเซ็น
Did you and your sister often take naps...คุณกับน้องสาวคุณงีบกันบ่อยมั้ย
Walter, what did you do while taking naps with your sister?วอลเตอร์ คุณทำอะไรมั้ย ตอนที่คุณงีบกับน้องสาวคุณ
I meant later, when you two took naps... when the two of you held each other... when you were 10 or 11, and she was eight or nine... when the two of you were all alone... completely alone in that big house.ผมหมายถึงต่อจากนั้น ตอนที่คุณสองคนงีบ ตอนที่คุณสองคนกอดกันและกัน ตอนที่คุณอายุ 10 หรือ 11 แล้วเธออายุ 8 หรือ 9
Yeah. No, not me, it felt more like a nap.หลับแล้ว ส่วนฉันเหมือนแค่งีบเฉยๆ
So we're watching people fall asleep?- เราคอยดูคนงีบหลับเเข่งกันงั้นเหรอ
I'm tired of these lonesome old ranches.ฉันเหนื่อยกับฟาร์มเงีบบๆ ที่นี้แล้วนะ
Next time you're tired, go take a nap instead of coming to practice.ครั้งหน้าถ้าเธอเหนื่อย ก็ไปงีบซะ แทนที่จะมาฝึกทั้งแบบนี้
The thing that slumbers there, it is not human.มันพึ่งนอนหลับไปงีบหนึ่ง มันไม่ใช่คน
No... I'm just tired.ฉันเพลีย เลยอยากงีบหน่อย
Hey, Sarah. You want to take a nap?เฮ้ซาร่าอยากหลับสักงีบไหม
Jesus, Ryan, keep it down, will you? I got a huge fucking headache.งีบยหน่อย Ryan ฉันปวดหัวจะแตกอยู่แล้ว
I bet he's taking a nap somewhere. He'll be back.ฉันพนันได้เลยว่าเขากำลังงีบอยู่ที่ไหนสักแห่ง เดี๋ยวเขาก็มา
Baby was so excited even not sleeping, i mention her dark circles then she dozed off.ยัยหนูตื่นเต้นดีใจมากจนนอนไม่หลับ ฉันพูดหมายถึงเธองีบหลับในช่วงดึก
Chop, chop. I gotta nap in an hour.ให้ไว ฉันจะไปงีบสักชั่วโมง
LET'S GO AND TALK SOMEWHERE QUIETER.ไปหาที่เงีบยกว่านี้คุยกันเถอะ
So I think I'm just gonna take a nice long nap,and sleep it off.ฉันว่าฉันจะไปงีบยาวๆ และพักผ่อน
He sleeps with his eyes half open during class.เขาชอบงีบตาค้างในห้องเรียน
I never stay up this late! Just, please, let me sleep!ป่านนี้ทุกทีข้าหลับอยู่ น่า ขอข้างีบหน่อย!
Grayer, I think you should take a nap.เกรเยอร์ ย่าคิดว่าหนูควรจะไปงีบนะ
No, let's take a little nap. Please.ไม่,ของีบสักแป๊ป ได้โปรด
I'll tell you after a nap.ของีบก่อนแล้วจะเล่าให้ฟัง
Little like a sweet nap at middayเหมือนที่งีบหลับตอนเที่ยงวัน
Uh, can I do that later? I'm sort of taking a nap.ไว้ก่อนได้ไหม ผมงีบอยู่
I thought you were taking a nap.คุณว่ากำลังงีบอยู่นี่
During my nap, I had the filthiest little dream.ตอนผมงีบ ผมฝันลามกนิดหน่อย
A decent night's sleep without anything trying to eat me.แ่ค่อยากหลับสักงีบ แล้วก็กินอะไรสักหน่อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า งีบ
Back to top