ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความยุ่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความยุ่ง*, -ความยุ่ง-

ความยุ่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความยุ่ง (n.) busyness See also: industrious, diligent, assiduous, sedulous Ops. ความว่าง, การไม่มีงาน
ความยุ่งยาก (n.) trouble See also: difficulty Syn. ความยุ่งเหยิง Ops. ความเรียบร้อย, ความสงบ
ความยุ่งเหยิง (n.) complexity See also: disorderliness, complication, intricateness Syn. ความสับสน, ความวุ่นวาย, ความไม่เป็นระเบียบ Ops. ความเป็นระเบียบ
English-Thai: HOPE Dictionary
hot waterความยุ่งยาก,ความลำบาก
beleaguer(บิลี'เกอะ) {beleaguered,beleaguering,beleaguers} vt. ล้อมรอบด้วยกองทหาร,โอบล้อม,โอบตี,เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงหรือความลำบาก, See also: beleaguer n., Syn. harass,annoy,vex
blight(ไบลทฺ) n.,vi.,vt. (ประสบ,ทำให้ประสบ) โรคเหี่ยวแห้งและตายของพืช,สาเหตุของความเสื่อมโทรม,ความหายนะ,ความยุ่งเหยิง, Syn. affliction,decay
butchery(บุช'เชอรี) n. โรงฆ่าสัตว์,การฆ่าสัตว์ขาย,คนฆ่าคนตายอย่างทารุณโหดร้าย,การฆาตกรรม,การทำลาย,ความยุ่งเหยิง
cobweb(คอบ'เวบ) n. ใยแมงมุม,เส้นใยแมงมุม,แผนการ,ความยุ่งเหยิงสับสน vt. ทำให้ยุ่งเหยิง
complication(คอมพลิเค'เชิน) n. ความซับซ้อน,ความยุ่งเหยิง,ความแทรกซ้อน,โรคแทรกซ้อน,สิ่งแทรกซ้อน, Syn. variation,problem
confusion(คันฟิว'เชิน) n. ความยุ่งเหยิง,ความไม่ชัด,ความงงงวย,การให้ยุ่งหรือสับสน,ความพ่ายแพ้,ความเสื่อมสลาย, Syn. puzzlement,disorder
crisscross(ครีส'ครอส) adj. ไขว้,กากบาท,แกงได้,ซึ่งตัดสลับกัน n. กากบาท,แกงได้,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน. vt. เขียนกากบาท,เขียนแกงได้ vi. เคลื่อนสลับไปมา, Syn. crosswise
cross(ครอส) {crossed,crossing,crosses} n. กากบาท,ไม้กางเขน,-Phr. (the Crossไม้กางเขนที่พระเยซูถูกตรึงตนตาย) ,สัญลักษณ์ศาสนาคริสต์,ศาสนาคริสต์,แกงไต,รูปไขว้,ตรา,การตัดสลับกัน,การประสบอุปสรรค,ความลำบาก,ความยุ่งยากใจ,การผสมข้ามพันธ์ (สัตว์หรือพืช) ,พันธุ์ผสม,หมัดเหว
cumbrance(คัม'บรันซ) n. ความลำบาก,ความยุ่งยาก,การรบกวน,ภาระ
derangement(ดิเรนจฺ'เมินทฺ) n. ความยุ่งเหยิง,ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย,ความบ้า
difficulty(ดิฟ'ฟะคัลที) n. ความยากลำบาก,ความยุ่งยาก,อุปสรรค,ความดื้อรั้น,ความขัดสน -make difficulties ทำให้ยุ่งยาก,คัดค้าน, Syn. quarrel
disorganisationn. ความไม่เป็นระเบียบ,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง
disorganizationn. ความไม่เป็นระเบียบ,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง
fluster(ฟลัส'เทอะ) {flustered,flustering,flusters} vt. ทำให้งงงวย,ทำให้ยุ่งใจ,ทำให้มึนเมา,ทำให้สลึมสลือ. vi. งงงวย,สลึมสลือ. n. ความตื่นเต้น,ความยุ่งยากใจ,ความเกรียวกราว
fog(ฟอก) {fogged,fogging,fogs} n. หมอก,ควันหมอก,ความยุ่งเหยิงใจ,ความคลุมเครือ,ฟ้ามัว vt. ปกคลุมด้วยหมอก,ทำให้เกิดฟ้ามัวขึ้น,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งง. vi. ปกคลุมไปด้วยหมอก
garboil(การ์'บอยล์) n. ความสับสน,ความยุ่งเหยิง
hash(แฮช) n. เนื้อสับหรือเนื้อหั่นที่บางครั้งใส่ผัก,ความยุ่งเหยิง,กัญชา vt. สับเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ทำให้ยุ่ง
labyrinth(แลบ'บะรินธฺ) n. ห้องหูชั้นใน,ทางวกวน,เขาวงกต,สิ่งที่วกเวียน,ความยุ่งยากสับสน, Syn. intricacy,maze,coil
maze(เมซ) n. ทางคดเคี้ยว,ระบบทางสื่อสารที่ยุ่งเหยิง,เขาวงกต,สภาวะที่สับสน,ความยุ่งเหยิง,ความวกเวียน,การเคลื่อนวกเวียน.
mire(ไม'เออะ) n. บึง,หนอง,ตม,โคลน,เลน,หล่ม,ปลัก,ห้วงแห่งความยุ่งยาก. vt. ทำให้ติดหล่มพัวพันกับสิ่งยุ่งยาก,ทำให้เปื้อนเปราะ vi. ติดหล่ม, Syn. mud
mishmash(มิช'แมช) n. ความยุ่งเหยิง,ของจับฉ่าย
moil(มอยลฺ) vi. ทำงานหนัก,เข็น,ทำงานเหนื่อยยาก n. งานหนัก,ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล., See also: moiler n.
overset(โอ'เวอะเซท) vi.,vt. (ทำให้) คว่ำ,ล้มล้าง n. การล้มคว่ำ,ความยุ่งเหยิง
perplexity(เพอเพลค'ซิที) n. ความงงงวย,ความยุ่งเหยิงใจ,ความไม่แน่ใจ,ความสลับซับซ้อน
pickle(พิค'เคิล) n.ของดอง,ความยุ่งยาก,ความลำบาก vi. ดอง,แช่เกลือ แช่ในกรด,ใส่น้ำยา, See also: pickler n.
pie(ไพ) n. ขนมยัดไส้ที่มีเปลือกกรอบทำด้วยแป้งอบ,ขนมเค้กเป็นชั้นของครีมวุ้นหรืออื่น ๆ ,ตัวพิมพ์ผสม,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,นกกางเขน,นกจำพวก Pica pica vt. ทำให้ยุ่ง,ทำให้สับสน
pother(พอธ'เธอะ) n.,v. (ทำให้เกิด,กลาย) เสียงโกลาหล,ความอึกทึกครึกโครม,ความยุ่งเหยิง,กลุ่มควันที่ตลบ.
puddle(พัด'เดิล) n. แอ่งน้ำเล็ก ๆ (โดยเฉพาะบนพื้นดิน) ,หลุม,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง,โคลน,เลน,ดินเลน,โลหะที่กำลังหลอม. vt.,vi. ทำให้เป็นแอ่งหรือหลุม,กวน,คลุก,ผสม,เล่นโคลน,ลุยโคลน., See also: puddler n. puddly adj.
ravel(แรฟ'เวิล) vt. แก้เชือกออก,คลายออก,แย่งชิง n. ความยุ่งเหยิง,ความซับซ้อน, See also: raveler,raveller n. ravelly adj., Syn. fray,separate,loosen
ruffle(รัฟ'เฟิล) vt. ทำให้ไม่เรียบ,ทำให้ขรุขระ,ทำให้สาก,ทำให้หยาบ, (นกหรือไก่) พองขนรอบคอ,กระเพื่อม,พับเป็นจีบ,ทำให้ย่น vi. กระเพื่อม,ย่น,เป็นคลื่น,ฉงนสนเท่ห์,เคืองใจ n. การเป็นคลื่น,การกระเพื่อม,สิ่งที่คล้ายขนปุยรอบคอนก,ความยุ่งเหยิง,สิ่งรบกวนใจ,ความเคืองใจ
skein(สเคน) n. กลุ่มด้าย,กลุ่มใยไหม,ไจด้าย,ไจไหม,เข็ดด้าย,เข็ดไหม,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,กลุ่มด้ายที่ยุ่งเหยิง, Syn. hank,coil
smother(สมัธ'เธอะ) vi. ทำให้หายใจยาก,ทำให้หายใจหอบ,ดับ,ทำให้ตาย,ขจัด,ทำลายล้าง,ข่มอารมณ์,ข่มใจ,อดกลั้น,กลบ,กลั้น,ปิดมิดชิด,ปกปิด,ปกคลุม. vi.หายใจออก,หายใจหอบ,ถูกข่ม,ถูกปิดบัง. n.. ควันหนาจนหายใจลำบาก,สภาพที่หายใจลำบาก,สภาพที่ถูกข่มเอาไว้,หมอกหนาจัด,ความยุ่งเหยิง
squall(สควอล) n. ลมพายุที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน (มักมีฝนหิมะหรือลูกเห็บ) ,ความโกลาหลอย่างกะทันหัน,ความยุ่งยากอย่างกะทันหัน vi. พัดกระหน่ำ,เกิดพายุอย่างกะทันหัน., See also: squallish adv.
squally(สควอล'ลี) adj. มีลมพายุที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน (มักมีฝน หิมะหรือลูกเห็บ) ,มีมรสุม,คุกคาม,มีความยุ่งยาก,ไม่ราบรื่น
stink(สทิงคฺ) {stank/stunk,stunk,stinking,stinks} vi. ส่งกลิ่นเหม็น,รุกราน,เสื่อมทราม,มีจำนวนมาก (โดยเฉพาะเงิน) . vt. ทำให้เหม็น,ไล่ด้วยกลิ่นเหม็น,ได้กลิ่นเหม็นของ n. กลิ่นเหม็น,ความเหม็นโฉ่,ความยุ่งเหยิง,เรื่องอื้อฉาว,, See also: stinks n. วิชาเคมี
swirl(สเวิร์ล) vi.,vt.,n. (การ) หมุน,หมุนรอบ,วน,วนเวียน,วิงเวียนศรีษะ,สิ่งที่บิดงอ,เส้นขดงอ,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน..
thorn(ธอร์น) n. หนาม,พืชมีหนาม,ความยุ่งเหยิง,หอกข้างแคร่,สิ่งที่ทำให้ยุ่งยากหรือโมโห vt. ตำด้วยหนาม.
tousle(ทู'เซิล) vt. ทำให้ยุ่ง,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้กระเซิง,ขยี้ผม. n. ความยุ่งเหยิง,ความกระเซิง, Syn. disorder
trouble(ทรัพ'เบิล) n. ความยุ่งยาก,ความยากลำบาก,การรบกวน,สิ่งรบกวน,อุปสรรค,ความเป็นทุกข์,ความเจ็บปวด,ความขัดแย้ง,ความไม่สบาย vt. รบกวน,ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้เป็นทุกข์,ทำให้ลำบาก. -Phr. (in trouble ยุ่งยาก,ตั้งครรภ์ก่อนสมรส), See also: troubledly adv. troub
English-Thai: Nontri Dictionary
ado(n) ความยุ่งยาก,ความวุ่นวาย,ความโกลาหล,ความกังวลใจ
agitation(n) ความยุ่งยาก,การก่อกวน,การปลุกปั่น,ความตื่นเต้น
business(n) ความยุ่ง,ความวุ่นวาย,งานยุ่ง
cobweb(n) ใยแมงมุม,แผนการ,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง
chaos(n) ความสับสนวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล,กลียุค
clutter(n) กองระเกะระกะ,ความยุ่งเหยิง
complication(n) ความซับซ้อน,ความสับสน,ความยุ่งยาก,ความแทรกซ้อน
confusion(n) ความสับสน,ความงงงวย,ความยุ่งเหยิง
daze(n) ความงุนงง,ความงงงัน,ความยุ่งใจ
derangement(n) ความยุ่งเหยิง,ความบ้า,ความวิกลจริต,ความฟั่นเฟือน
difficulty(n) ความยาก,ความยุ่งยาก,ความลำบาก,อุปสรรค,ขวากหนาม
disorder(n) ความวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,ความไม่เป็นระเบียบ,ความอลหม่าน
disruption(n) การแบ่งแยก,การแตกแยก,ความยุ่ง
embarrassment(n) ความยุ่งใจ,ความกระดาก,ความลำบากใจ,ความอึดอัดใจ
entanglement(n) ความยุ่งเหยิง,ความพัวพัน,สิ่งพัวพัน,สิ่งกีดขวาง
fog(n) หมอก,ควัน,ฝ้า,ความคลุมเครือ,ความมัว,ความยุ่งใจ
fuss(n) ความจู้จี้,ความจุกจิก,ความยุ่ง,ความวุ่นวาย
hash(n) ของผสมกัน,กัญชา,ความยุ่งเหยิง
havoc(n) ความหายนะ,ความเสียหาย,ความฉิบหาย,ความยุ่งเหยิง
imbroglio(n) ความยุ่งยาก,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,ความเข้าใจผิด
intricacy(n) ความยุ่งยาก,การพัวพัน,ความสับสน,ความสลับซับซ้อน
jumble(n) ความยุ่งเหยิง,ความปนเป,ของสัพเพเหระ,ของจิปาถะ
labyrinth(n) เขาวงกต,ทางซับซ้อน,ความยุ่งยาก,หูชั้นใน
mess(n) ความสับสน,ความไม่เป็นระเบียบ,ความยุ่งเหยิง,อาหารจานหนึ่ง
turmoil(n) ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล,ความสับสน
muddle(n) ความยุ่ง,ความยุ่งเหยิง,ความเหลวไหล,ความสับสน
muss(n) ความยุ่ง,ความสับสน,ความอลหม่าน,ความไม่มีระเบียบ
perturbation(n) การรบกวน,การก่อกวน,ความยุ่งเหยิง
pother(n) ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล,ความอึกทึกครึกโครม
ruffle(n) ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,สิ่งรบกวน
skein(n) ไจไหม,กลุ่มด้าย,ความยุ่งเหยิง
snarl(n) ความยุ่ง,การเห่า,การคำราม
swirl(n) การบิด,การหมุน,การวน,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน
thorn(n) หนาม,ต้นไม้ที่มีหนาม,ความยุ่งยาก,หอกข้างแคร่
trouble(n) ความเดือดร้อน,การรบกวน,ความยุ่งยาก
tumble(n) การล้ม,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน
upturn(n) การหกกลับ,การหงาย,การแหงน,การพลิกขึ้น,ความยุ่งเหยิง
welter(n) การล้มลุก,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Complexityการจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนซับซ้อน,ความยุ่งยากและซับซ้อน,ความซับซ้อน [การแพทย์]
Distressคับขัน,ความทรมาน,ความรู้สึกเป็นทุกข์,ความยุ่งยากใจ,สภาวะคับขัน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
aggravation (n.) ความยุ่งยาก See also: ปัญหา Syn. annoyance, irritation Ops. pacifier
distress (n.) ความยุ่งยาก See also: ปัญหา, ความลำบาก Syn. hardship
hassle (n.) ความยุ่งยาก See also: ปัญหา Syn. aggravation, annoyance, irritation Ops. pacifier
hot water (n.) ความยุ่งยาก See also: ความลำบาก
labyrinth (n.) ความยุ่งยาก See also: ความสลับซับซ้อน Syn. perplexity
stickler (n.) ความยุ่งยาก See also: ผู้ยึดติด
complicacy (n.) ความยุ่งยากซับซ้อน Syn. complication, complexity
chaos (n.) ความยุ่งเหยิง See also: ความสับสน Syn. confusion, disorder
clutter (n.) ความยุ่งเหยิง See also: ความวุ่นวาย, ความชุลมุน, ความอลหม่าน Syn. disarray
hash (n.) ความยุ่งเหยิง
helter-skelter (n.) ความยุ่งเหยิง See also: ความไม่มีระเบียบ, ความสับสน
ravelment (n.) ความยุ่งเหยิง
shambles (n.) ความยุ่งเหยิง See also: ความโกลาหล, สถานการณ์สับสนวุ่นวาย Syn. chaos, confusion, mess Ops. order
tangle (n.) ความยุ่งเหยิง See also: ความพัลวัน, ความสับสน
to-do (n.) ความยุ่งเหยิง See also: ความโกลาหล Syn. commotion, fuss
be hard pressed (idm.) ประสบความยุ่งยาก (เกี่ยวกับเวลา,เงิน,งาน ฯลฯ) See also: ไม่มีเวลา, ยุ่งมาก Syn. press for, push for
beleaguered (adj.) ซึ่งเต็มไปด้วยความยุ่งยากลำบาก
bog down (phrv.) พบกับความยุ่งยาก
bring up against (phrv.) ทำให้ประสบกับ (ความยุ่งยาก) Syn. be up against, come up against
brush up against (phrv.) พบโดยบังเอิญ (มักเป็นการพบกับความยุ่งยาก) See also: พบโดยไม่คาดคิด Syn. rub against, rub up against
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There are too many complications for meมีความยุ่งยากซับซ้อนมากเหลือเกินสำหรับฉัน
How did I get into this mess?ฉันตกอยู่ในความยุ่งยากนี้ได้อย่างไร?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All this trouble over one drop of liquid.ความยุ่งยากทั้งหมดนี่ กับแค่พวกนี้แค่หยดเดียว
There's a complication I don't need.ความยุ่งยากที่ผมไม่อยากเจอ
A fine mess you've made, honey.ความยุ่งยากที่เธอสร้างขึ้นจะแก้ได้ หลานรัก
Trouble in paradise?ความยุ่งยากบนสวรรค์งั้นหรือ
The chaos of the afterlife needs to be contained every day.ความยุ่งเหยิงของชีวิตหลังความตาย จำเป็นต้องถูกจัดการทุกวัน
The derangement of the senses.ความยุ่งเหยิงของประสาทสัมผัส
I remember...a time of chaos ruined dreams...this wasted land.ผมยังจำได้... เวลาแห่งความยุ่งเหยิง ฝันอันโหดร้าย...
And in this maelstrom of decay ordinary men were battered and smashed.ในวังวนแห่งความยุ่งเหยิงนี้... ...คนทั่วไป ต่างถูกกระทำจนสูญสิ้น
It must have produced hardship.คงทำให้เกิดความยุ่งยาก
It was your lack of policy that started this mess in the first place!มันเป็นความขาดแคลนนโยบาย ที่จะเริ่มความยุ่งยากในที่แรก
I've had reports that anti-government elements are using this "Akira" madness of yours as an excuse to whip up their terrorist fervor!ผมได้รับรายงานเกี่ยวกับกลุ่ม ต้านรัฐบาลได้มีการใช้... ..."อากิระ" ความยุ่งยากของพวกคุณเช่นคำขอโทษ เพื่อจะกระตุ้นความหวาดกลัวทั้งหลาย!
I'm sorry for your trouble.ฉันขอโทษสำหรับความยุ่งยากลำบาก
You know all those fires are a lot of trouble.คุณก็รู้ไฟพวกนั้นคือความยุ่งยาก
Now something came leaking out, took the little ones first... then passed it on to us.ตอนนี้มีบางอย่างประหลาดเกิดขึ้น เขาเอาเด็กๆไป แล้วทิ้งความยุ่งยากไว้ให้เรา
It has brought him as much trouble as glory.มันนำความยุ่งยากมาให้เขา เท่าๆ กับชื่อเสียง
I grew up in a dangerous world of one period of turmoil after another...ฉันโตขึ้นในโลกที่อันตราย ในยุคแห่งการเริ่มต้นความยุ่งเหยิงทั้งหมด...
Less talking, if you don't mind.เริ่มกันเลยดีกว่า ถ้าไม่ได้สร้างความยุ่งยากให้เขา
Sorry to trouble you.ขอโทษนะ ที่สร้างความยุ่งยากให้แก่คุณ
Chaos Theory is correct except that chaos is actually not chaotic at all but perfectly controlled.ทฤษฎีไร้ระเบียบพูดถูกยกเว้นที่ว่า ความยุ่งเหยิงจริง ๆ แล้วก็ไม่ยุ่งเหยิงทั้งหมด แต่มันควบคุมได้
"I'm not sure I can handle complicated"?- ฉันไม่แน่ใจว่าจะรับมือความยุ่งยากได้
I'll do it for you. All you got to do is say it again.มันทำเพื่อคุณ/คุณได้ความยุ่งเหยิงมากมันเป็นสิทธิในการพูดอีกครั้ง
She had a whole mess of crabs and STDs!เธอมี ความยุ่งเหยิงทั้งหมดของ crabs\และ STDs!
I wanted me some kids, a whole mess of them.ฉันต้องการฉันเด็กจำนวนหนึ่ง\ความยุ่งเหยิงทั้งหมดของพวกเขา
And I'm responsible for my mess.แต่ผมต้องรับผิดชอบกับความยุ่งเหยิงของผม
I'm just waiting for the other thoughts to string all this mess together.ฉันแค่กำลังรอให้ความคิดอื่น ๆ ผูกติด กับความยุ่งเหยิงทั้งหมดเข้าด้วยกัน
Usually when you people make a mess, at least you can see it.โดยปกติแล้วเมื่อคนของคุณก่อความยุ่งยาก อย่างน้อยคุณก็ต้องรับรู้
But these are very troubling signs.นี่คือสัญญาณแห่งความยุ่งยากขนานใหญ่
Look at the mess you're in now, huh?แกไม่ดูแลพี่สาวฉัน ดูความยุ่งยากที่แกก่อขึ้นซิ
I, uh, I realize that I've made things difficult for you lately... um and I want to take responsibility for that.หนู เ่อ่อ หนูเข้าใจแล้วว่าหนูสร้างความยุ่งยาก ให้กับพ่อมากในช่วงนี้... อืม...
Other times, it helps me control the chaos.บางครั้ง มันก็ช่วยควบคุมความยุ่งเหยิง
We've been through a lot of turmoil And made a lot of difficult choices,เราผ่านความยุ่งยากมากมาย และต้องตัดสินใจเรื่องยากลำบาก
Linderman made a mess of things And i'm here to right the ship.ลินเดอร์แมน ก่อความยุ่งเหยิงไว้ หลายเรื่องและผมมาที่นี่เพื่อแก้ลำ
Due to complications with the insurance companies,เนื่องจากความยุ่งยาก ที่เกิดขึ้นกับบริษัทประกัน
I can't handle such complications in life.ฉันบังคับความยุ่งยาก ในชีวิตไม่ได้
We don't want any trouble.เราไม่ต้องการความยุ่งยากใดๆ.
In plain sight, too, you must feel like a fool.เธอจะช่วยเราปัดกวาด ความยุ่งเหยิงที่คุณทำไว้
Our apologies.จะสร้างความยุ่งยากให้พวกเรา
How could you have any trouble selling this treasure?คุณมีความยุ่งยากอะไร ที่จะขายสมบัติอันนี้?
You have a mess to clean up.คุณต้องเก็บกวาดความยุ่งเหยิงนี่แล้ว
You storm in here, and you turn this town upside down, and then you just walk away, and you leave us with this mess.คุณโหมกระหน่ำมาที่นี่ และพวกคุณทำให้เมืองนี้กลับยุ่งเหยิง และจากนั้นพวกคุณเเค่เดินจากไป และพวกคุณทิ้งความยุ่งเหยิงเอาไว้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความยุ่ง
Back to top