ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความยาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความยาก*, -ความยาก-

ความยาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความยาก (n.) difficulty See also: trouble, hardness
ความยากจน (n.) poverty See also: beggary, impoverishment Syn. ความยากจนข้นแค้น, ความจน, ความแร้นแค้น Ops. ความรวย, ความร่ำรวย
ความยากจนข้นแค้น (n.) poverty See also: destitution, penury, indigence Syn. ความยากจน, ความยากแค้น, ความแร้นแค้น Ops. ความรวย, ความร่ำรวย
ความยากลำบาก (n.) difficulty See also: hardship, discomfort Syn. ความยุ่งยาก, ความลำบาก Ops. ความสบาย, ความสะดวก
ความยากแค้น (n.) impoverishment See also: poverty Syn. ความยากจน, ความยากจนข้นแค้น, ความแร้นแค้น Ops. ความรวย, ความร่ำรวย
English-Thai: HOPE Dictionary
acataposisความยากในการกลืน
antipoverty(แอนทีพอฟ' เวอที) adj. ซึ่งบรรเทาหรือขจัดความยากจน (angainst poverty)
beggary(เบก'เกอรี) n. ความยากจน,คนขอทาน,ชีวิตคนขอทาน
delicacy(เดล'ละคะซี) n. ความละเอียดอ่อน,ความประณีต,ความอ่อนช้อย,คุณสมบัติที่แตกง่าย,ความบอบบางที่ต้องใช้ความระมัดระวัง,ความอ่อนแอ,ความแคล่วคล่อง,ความยากที่จะจัดการ,ความลำบาก., Syn. modesty
destitution(เดสทิทิว'เชิน) n. การขาดแคลน,ความอดอยาก,ความยากจน., See also: destitute adj.
difficulty(ดิฟ'ฟะคัลที) n. ความยากลำบาก,ความยุ่งยาก,อุปสรรค,ความดื้อรั้น,ความขัดสน -make difficulties ทำให้ยุ่งยาก,คัดค้าน, Syn. quarrel
distraint(ดิสเทรนท') n. การอายัดทรัพย์เพื่อบีบบังคับ,ความยากลำบาก
indigency(อิน' ดิเจินซี) n. ความยากจน
kiaugh(คิอา) n. ความยากลำบาก,ความกลุ้มใจ
mill(มิล) n. โรงเครื่องจักรเครื่องกล,โรงงาน,โรงสี,โรงโม่,โรงบดวัตถุ,เครื่องบด,โรงประกอบหัตถกรรม,หน่วยงานที่ผลิตสิ่งใด ๆ ขึ้นเป็นจำนวนมาก . vt. บด,โม่,ต่อสู้,เอาชนะ,ตี,ชก,ต่อย. -Phr. (through the mill ผ่านความยากลำบาก), See also: millable adj.
misease(มิสซีซ') n. ความไม่สบายกาย,ความทุกข์ใจ,ความทนทุกข์,ความยากจน
misery(มิซ'เซอะรี) n. ความทุกข์ยาก,ความยากเข็ญ,ความไม่มีความสุขอย่างมาก,ความเจ็บปวด, Syn. suffering
misfortune(มิสฟอร์'เชิน) n. โชคไม่ดี,โชคร้าย,ความทุกข์ยาก,ความยากเข็ญ, Syn. adversity
necessity(นะเซส'ซิที) n. ความจำเป็น,สิ่งจำเป็น,ความขัดสน,ความยากจน. -Phr. (of necessity อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงเป็นแน่แท้), Syn. want,need
poverty(พอฟ'เวอที) n. ความยากจน,ความขาดแคลน,ความขัดสน,ความไม่พอเพียง, Syn. indigence,lack
riour(ริก'กะ) n. ความแข็งทื่อ,ความเข้มงวด,ความไม่ยืดหยุ่น,ความยากลำบาก, Syn. rigor
scrape(สเครพ) vt.,vi.,n. (การ) ขูด,ขูดออก,ครูด,ถู,เช็ด,เช็ดออก,โกน,เบียด,เฉียด,แฉลบ,รวบรวมด้วยความยากลำบาก,อดออม,กระทำได้อย่างหวุดหวิด,พอดำเนินชีวิตผ่านไปได้วัน ๆ หนึ่ง,เสียงกรอบแกรบ,เสียงถู,เสียงเสียดสี,บริเวณขูด (ถลอก,เช็ด,โกน) ,สถานการณ์ที่ลำบาก,สภาพที่ลำบาก,ความ
severity(ซีเวีย'ริที) n. ความรุนแรง,ความเข้มงวด,ความกวดขัน,ความเคร่ง,การเอาจริงเอาจัง,ความยากลำบาก,ความแม่นยำ,การลงโทษอย่างรุนแรง,การเหน็บแนม,การเสียดสี
travail(ทระเวล') n.,vi. (ทำ,ได้รับ) งานยากลำบาก,งานตรากตรำ,ความทุกข์ทรมานจากความยากลำบาก,การคลอดลูก,ความเจ็บปวดแห่งการคลอดลูก., Syn. agony,pain,toil,labour,toil
trial(ไทร'เอิล) n. การทดลอง,การสอบสวน,การซ้อม,การทรมาน,ความเจ็บปวด,ความยากลำบาก,บุคคลที่ลำบากลำบน,เรื่องที่ยากลำบาก adj. เกี่ยวกับการทดสอบ,เป็นตัวอย่าง, Syn. experiment,tryout,ordeal,test
tribulation(ทริบบิวเล'เชิน) n. ความยากลำบาก,ความยากแค้น,ภัยพิบัติ, Syn. oppression
trouble(ทรัพ'เบิล) n. ความยุ่งยาก,ความยากลำบาก,การรบกวน,สิ่งรบกวน,อุปสรรค,ความเป็นทุกข์,ความเจ็บปวด,ความขัดแย้ง,ความไม่สบาย vt. รบกวน,ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้เป็นทุกข์,ทำให้ลำบาก. -Phr. (in trouble ยุ่งยาก,ตั้งครรภ์ก่อนสมรส), See also: troubledly adv. troub
wallow(วอล'โล) vi. กลิ้ง,เกลือกกลิ้ง,หมกมุ่น,ไปด้วยความยากลำบาก,n. การกลิ้งการเกลือกกลิ้ง,สถานที่สัตว์เกลือกกลิ้ง,ปลักควาย, See also: wallower n., Syn. grovel,flounder,revel
want(วอนทฺ) vt. vi.,ต้องการ,ปรารถนา,อยาก,ขาดแคลน,หา,ล่า n. สิ่งที่ต้องการ,สิ่งที่จำเป็น,ความขาดแคลน,ความยากจน,การขาดแคลนสิ่งจำเป็นของชีวิต,ความรู้สึกต้องการ Phr. (want out ต้องการออก), See also: wanter n., Syn. esire,lack,sha
English-Thai: Nontri Dictionary
beggary(n) ความยากจน,ความแร้นแค้น,ความยากไร้
destitution(n) ความอัตคัด,ความขาดแคลน,ความยากจน,ความอดอยาก
difficulty(n) ความยาก,ความยุ่งยาก,ความลำบาก,อุปสรรค,ขวากหนาม
hardness(n) ความยาก,ความทรหด,ความหนัก,ความแข็ง,ความรุนแรง
hardship(n) ความยากลำบาก,ความทุกข์ทรมาน
hitch(n) เงื่อน,ปม,การผูก,ความขลุกขลัก,ความยาก,การสะดุด,อุปสรรค
indigence(n) ความยากจน,ความขัดสน
misery(n) ความทุกข์ทรมาน,ความยากไร้,ความขัดสน,ความน่าสังเวช
poverty(n) ความยากจน,ความขัดสน,ความอัตคัด
tribulation(n) ความทุกข์ทรมาน,ความลำบาก,ความยากแค้น,ภัยพิบัติ
wretchedness(n) ความยากจน,ความชั่วร้าย,ความเคราะห์ร้าย,ความน่าเวทนา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
war against povertyการณรงค์ต่อต้านความยากจน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Povertyความยากจน [TU Subject Heading]
Bookmobile library ห้องสมุดเคลื่อนที่ Bookmobile library หมายถึง ห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นบริการประเภทหนึ่งของห้องสมุดประชาชนใช้ยานพาหนะที่ออกแบบเพื่อใช้เป็นห้องสมุด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงหนังสือได้ ภายในยานพาหนะนี้จะมีพื้นที่เพียงพอสำหรับคนที่จะนั่งและอ่านหนังสือภายในรถและสามารถบรรทุกหนังสือออกไปให้บริการแก่ประชาชนและกลุ่มบุคคลที่มีความยากลำบากในการเข้าถึงห้องสมุด เช่น ชุมชนแออัด บ้านพักคนชรา สถานพักฟื้น เป็นต้น ทั้งในท้องถิ่นที่ห้องสมุดนั้นตั้งอยู่หรือในท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล สำหรับยานพาหนะที่ใช้มีทั้งรถยนต์ รถลาก หรือเรือ ผู้ให้บริการในรถอาจเป็นเจ้าหน้าที่ที่ขับรถทำหน้าที่เป็นบรรณารักษ์ไปด้วยในตัว บางทีมีพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ขับรถและบรรณารักษ์ นอกจากให้บริการหนังสืออ่านแล้วรถของห้องสมุดเคลื่อนที่บางแห่งอาจมีสื่ออื่น ๆ เช่น วีดิทัศน์ เทปเสียง ซีดี-รอม ของเล่น และเกมต่าง ๆ ให้บริการด้วย บริการของห้องสมุดเคลื่อนที่เป็นประโยชน์อย่างมาก แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลที่ไม่สามารถไปใช้บริการของห้องสมุดได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะไม่มีเวลา การคมนาคมไม่สะดวก หรือยังไม่เห็นความสำคัญของห้องสมุดหรือสาเหตุอื่น ๆ
Indigent Nationalsคนในชาติที่ต้องประสบความยากจนข้นแค้นในต่างแดน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
burdensomeness (n.) ความยาก Syn. heaviness
onerousness (n.) ความยาก Syn. burdensomeness, heaviness
toughness (n.) ความยาก Syn. difficulty
penury (n.) ความยากจน See also: ความอัตคัด, ความขัดสน Syn. poverty, impoverishment, privation
poorness (n.) ความยากจน See also: ความขาดแคลน Syn. need, poverty, starvation
want (n.) ความยากจน Syn. indigence, poverty, scarcity Ops. abundance, adequate, plenty
indigence (n.) ความยากจนข้นแค้นอย่างที่สุด See also: ความแร้นแค้น Syn. destitution, poverty Ops. richness, weathiness
indigency (n.) ความยากจนข้นแค้นอย่างที่สุด See also: ความแร้นแค้น Syn. destitution, poverty Ops. richness, weathiness
arduousness (n.) ความยากลำบาก See also: ความยากเข็บ Syn. difficulty,
bovver (sl.) ความยากลำบาก See also: ปัญหา, อุปสรรค
difficulty (n.) ความยากลำบาก See also: ความยุ่งยาก, ความเดือดร้อน, อุปสรรค Syn. annoyance, disavantage, problem, trouble
disavantage (n.) ความยากลำบาก See also: ความยุ่งยาก, ความเดือดร้อน, อุปสรรค Syn. annoyance, problem, trouble
tribulation (n.) ความยากลำบาก
troublesomeness (n.) ความยากลำบาก
pains (n.) ความยากลำบาก (ในการทำงาน) See also: ความเพียรพยายาม, ความอุตสาหะ Syn. trouble, effort
dyslogia (n.) ความยากลำบากในการกลั่น
anguished (adj.) ซึ่งประสบกับความยากลำบาก See also: ซึ่งถูกกดขี่, ซึ่งถูกบังคับ Syn. wretched
choke down (phrv.) กลืนด้วยความยากลำบาก
hack out (phrv.) วางแผนด้วยความยากลำบาก
hard pressed (adj.) ซึ่งประสบกับความยากลำบาก See also: ซึ่งถูกกดขี่, ซึ่งถูกบังคับ Syn. anguished, wretched
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have some difficulty in expressing myselfฉันมีความยากลำบากบ้างในการพูดอธิบายเกี่ยวกับตัวเอง
Are you aware of difficulty?คุณรู้ถึงความยากลำบากหรือเปล่า?
None of us is afraid of difficultiesพวกเราไม่มีใครกลัวความยากลำบาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Poverty is the worst form of violence.ความยากจนเป็นความโหดร้ายที่สุด
Poverty doesn't suit you.ความยากจนไม่เหมาะกับเจ้าเอาซะเลย
A mountain to climb.ความยากลำบากที่ต้องฝ่าฟัน
True trials await, and I will greet thee with the hammer of my fist and the slide of my sword.ความยากลำบากและความทรมานเฝ้ารออยู่ และข้าจะสู้กับพวกมันด้วยกำปั้น และดาบที่กวัดแกว่งของข้า
I seem to be having a slight difficulty.ฉันดูเหมือนจะมีความยากลำบาก เล็กน้อย
By doing so, you will add enormously to the enemy's difficulties.โดยทำเช่นนี้คุณจะเพิ่มมหาศาล ความยากลำบากของศัตรู
And from their luxury in the midst of our terrible poverty they instruct us on what is justice, what is sedition.ความสุขสบายของพวกเขา ท่ามกลาง ความยากไร้แสนเข็ญของเรา
India lives in her villages and the terrible poverty there can only be removed if their local skills can be revived.อินเดียมีหมู่บ้านมากมาย เเละความยากจนจะหมดไปได้ ถ้างานท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟู
Nothing. I'm having difficulty gauging distance.ฉันมีความยากลำบากในการวัด ระยะทาง
Through dangers untold and hardships unnumbered...ผ่านอันตรายเหลือพรรณนา และความยากลำบากนับไม่ถ้วน
Through dangers untold... and hardships unnumbered...ผ่านอันตรายมากมาย และความยากลำบากเหนือคณา
"Through dangers untold... and hardships unnumbered...ผ่านอันตรายขนานับ และความยากแค้นมากมาย
Through dangers untold and hardships unnumbered...ข้าผ่านอันตรายเหลือพรรณนา และความยากลำบากนับไม่ถ้วน
Gotta keep...one jump ahead of the breadlineกระโดดหนึ่งครั้งหนีระดับความยากจนนี้
He has difficulty getting down the stairs.เขามีความยากลำบาก การลงบันได
"a sentence I would have no difficulty in passing in this case."ประโยคที่ผมจะมีความยากลำบากไม่มี ในการผ่านในกรณีนี?
Aren't those really issues that deal more with poverty?ปัญหานั้น ความจริงเป็นปัญหา ความยากจน ไม่ใช่หรือ
"Give me your tired, your hungry, your poor.""เอาความเหน็ดเหนื่อย ความหิว และความยากจน มาให้ฉัน"
This is how you overcome adversityนี่คือวิธีการที่นายจะเอาชนะความยากลำบากได้
What makes you feel better when you feel terrible?อะไรจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นเมื่อคุณตกอยู่ในความยากลำบาก
Scare anything that tries to come close. Enough for a couple of blasts.หวาดกลัวทุกอย่าง เวลาความยากลำบากเข้ามาใกล้ และมันพอที่จะระเบิดได้ทั้งคู่
The working class is suffering from extreme poverty!กลุ่มชนชั้นแรงงานกำลังทนทุกข์กับความยากจนแสนสาหัส
Until then, you must endure all the hardships and wait.ถึงตอนนั้น เจ้าต้องอดทนต่อความยากลำบากและการรอคอย
To succeed your ambition, to build a country, the road to your future will be difficult.ทำความฝันของเจ้าที่จะสร้างประเทศให้สำเร็จ หนทางสู่อนาคตของเจ้าจะต้องพบเจอกับความยากลำบาก
All the humiliation and difficulties you experienced will be over soon.ความอัปยศและความยากลำบากที่พระองค์ได้รับ จะยุติลงในไม่ช้านี้พะย่ะค่ะ
If it is truly like this, the days after marriage will prove to be difficult. Please think twice.ถ้าหากเป็นเช่นนั้น หลังจากวันแต่งงานของพระองค์จะมีแต่ความยากลำบากแน่ๆ กรุณาตัดสินใจอีกครั้งเถอะ
True, she talks a lot, but I'll keep her indoors and won't let her out.จะอนุโลมกันบ้างไม่ได้รึไง คุณจะยึดหลักนโยบาย โดยไม่นึกถึงปัญหาความยากจน
The world of poverty defies the imagination.โลกของความยากจน ท้าจินตนาการจริงๆ
Poverty Forced Her to Prostitute*ความยากจนที่บังคับให้เธอ เป็นโสเภณี*
Is it you Poverty?นี่คือคุณเหรอ คุณความยากจน?
Why is Poverty on your back?ทำใม ความยากจน ถึงได้เกาะที่หลังของเธอล่ะ?
Girl who used to have Poverty on her back gets to handle money everyday at the bank.*สาวน้อยผู้ที่เคย แบก ความยากจน เอาไว้ที่หลัง* *กลับมีเงินทองให้ใช้ อย่างไม่ขาดสายจากธุรกิจส่วนตัว*
AII the wars, all the famines.ทั้งหมดของสงคราม และ ความยากแค้น
When you have any difficulties, it will become a Guardian God to protect you.เมื่อนายพบความยากลำบากมันจะกลายเป็นเทพคุ้มครอง เพื่อปกป้องนาย
You've had a rough couple of days,คุณได้รับความยากลำบากมา 2 วัน
Me scratching to get in.ฉันพยายามเข้าถึงคุณด้วยความยากลำบาก
And people only think of haiti for war and poverty.และคนชอบคิดว่าไฮติ มีแต่สงครามและความยากจน
I have tried that hard to have you.ผมผ่านความยากลำบากแสนสาหัส เพื่อมีคุณ
When I think about all the hard work I put into raising you...เมื่อคิดถึงความยากลำบาก ในการเลี้ยงดูเธอ...
My family's been at large for more than 2 4 hours.ครอบครัวของผมตกอยู่ในความยากลำบาก มามากกว่า 24 ชั่วโมงแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความยาก
Back to top