ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความคลั่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความคลั่ง*, -ความคลั่ง-

ความคลั่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความคลั่ง (n.) madness See also: craze, mania Syn. ความบ้าคลั่ง, ความคลั่งไคล้
ความคลั่ง (n.) craze See also: insanity, craziness, madness Syn. การคลุ้มคลั่ง, การเพ้อคลั่ง Ops. ความมีสติ
ความคลั่งไคล้ (n.) infatuation See also: enchantment, bewitchment, fascination Syn. ความมัวเมา
ความคลั่งไคล้ (n.) madness See also: craze, mania Syn. ความบ้าคลั่ง
ความคลั่งไคล้ (n.) enamouredness See also: fascination, enchantment Syn. ความหลงใหล, ความหลง
English-Thai: HOPE Dictionary
adoration(อะดอ' เรเชิน) adj. การบูชา, การเคารพ, ความคลั่งรัก, Syn. worship, love)
bug(บัก) {bugged,bugging,bugs} n. แมลง,เชื้อจุลินทรีย์,ความบกพร่อง,แฟน,คนคลั่ง,เครื่องดักฟัง,ความคลั่ง,เหยื่อตกปลาที่คล้ายแมลง vt. รบกวน,ติดตั้งเครื่องดักฟังในที่ลับ, Syn. fault,defect จุดบกพร่องหมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโปรแกรมอันเนื่องมาจากคำสั่งในโปรแกรมนั้นเอง ซึ่งทำให้การทำงานของโปรแกรมไม่ถูกต้อง มีข้อผิดพลาด หรือไม่ราบรื่นเท่าที่ควร นอกจากปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมแล้ว อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องก็ได้ คำนี้มาจากคำ bug ที่แปลว่า ตัวด้วง ตัวแมลง ที่ชอบทำให้คอมพิวเตอร์สมัยก่อนเสีย (เกิดการลัดวงจรขึ้น) การแก้ไขจุดบกพร่องของโปรแกรม จึงใช้คำว่า "debug"
cacoethesn. ความบ้า,ความคลั่ง, See also: cacoethic adj.
cult(คัลทฺ) n. การบูชา,ลัทธิ,ศาสนา,ความคลั่งในศาสนา,พิธีปฎิบัติในศาสนาหรือลัทธิ, See also: cultism n. ดูcult cultist n. ดูcult, Syn. worship,devotion,clique
madness(แมด'นิสฺ) n. ความบ้า,ความวิกลจริต,ความคลั่ง,ความคลั่งไคล้,โรคกลัวน้ำ,ความโง่บรม,ความโกรธจัด,ความกระตือรือร้นอย่างมาก, Syn. insanity
mania(เม'เนีย,เมน'ยะ) n. ความบ้า,ความตื่นเต้นหรือกระตือรือร้นอย่างมากเกินปกติ,ความคลั่ง,ความบ้าคลั่ง, Syn. craze
maniacal(มะไน'อะเคิล) adj. (เกี่ยวกับ) ความบ้า,ความคลั่ง,คนบ้า, See also: maniacally adv.
rage(เรจฺ) n. ความเดือดดาล, ความรุนแรงของลม คลื่นไฟโรคอื่น ๆ ,ความรุนแรงของอารมณ์,ความอยากอาหารหรืออื่น ๆ ,ความคลั่ง,ความเร่าร้อน,สิ่งที่คลั่งไคล้ไหลหลง. vi. พูดหรือกระทำด้วยความเดือดดาล,รีบเร่งไป,ลุกลาม,โหมพัด,โหมกระหน่ำ., See also: ragingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
bigotry(n) ความคลั่งศาสนา,ความดื้อรั้น,ความดันทุรัง
fanaticism(n) ความบ้า,ความคลั่ง
frenzy(n) ความคลั่ง,ความบ้า,ความบ้าคลั่ง,ความคุ้มคลั่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
craziness (n.) ความคลั่งไคล้
extremism (n.) ความคลั่งไคล้ See also: ความหลงใหลอย่างมาก Syn. zeal Ops. moderation, indifference
fanaticism (n.) ความคลั่งไคล้ See also: ความหลงใหลอย่างมาก Syn. zeal, extremism Ops. moderation, indifference
mania (n.) ความคลั่งไคล้ See also: ความหลงใหล, ความลุ่มหลง, ความขาดสติ Syn. craze, lunacy, madness
rage (n.) ความคลั่งไคล้ See also: ความนิยมชั่วครั้งคราว, แฟชั่น Syn. craze, fad
manic (adj.) เกี่ยวกับความคลั่งไคล้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
♪ the animal inside of you. ♪ความคลั่งที่อยู่ในตัวเธอ
His zealotry has lead to the senseless death of Andres Quintana, and this office will use everything in its power to see him brought to justice.ความคลั่งไคล้ของเขาเป็นเหตุของการตาย อย่างไร้เหตุผลของ แอนเดรส ควินทาน่า และสำนักงานนี้จะพยายามอย่างสุดกำลัง ที่จะหาตัวเขาเพื่อความเป็นธรรม
Her character is half-way between madness and reality.บทนางอยู่ครึ่งทาง ระหว่างความคลั่งและสมจริง
Come, Leonidas.มันไม่มีสิ่งใดเหลือ ให้ความคลั่งเพียงชั่วครู่ของท่าน
It's love that makes me act this crazy.ความรักทำให้ผม เกิดความคลั่งไคล้
I just remember being in a rage.ผมยังจำได้ถึงการตกอยู่ในช่วงแห่งความคลั่งแค้น
It's a perfect replica, Roland.นี่เป็นแบบจำลอง ที่สมบูรณ์ที่สุด,โลแลน ความคลั่งไคล้ที่มากไป
This isn't the old crazy, this is a whole new crazy.นี่มันไม่ใช่ความคลั่งใคล้แต่หนหลัง ทั่งหมดนี้เป็นความคลั่งใคล้ใหม่
Their emotions, like greed or envy or revenge.เกิดอารมณ์ขึ้นมา อย่างความโลภ ความริษยา หรือความคลั่งแค้น
If these tattoos are a fetish,ถ้ารอยสักเหล่านี้เป็นวัตถุที่ แสดงความคลั่งไคล้ทางเพศ
It's a fetish, an obsession linked either to a profoundly deep love or possibly disgust of lips.มันคือความคลั่งไคล้ ความหลงใหลเชื่อมโยงกับ ความรักอย่างสุดซึ้งหรือเป็นความน่ารังเกียจของปาก
And it's only a matter of time before this rage and anger causes the unsub to go after her directly.และตอนนี้ ก็ขึ้นอยู่กับเวลา ก่อนที่ความคลั่งไคล้และความโกรธ จะทำให้คนร้าย พุ่งเป้าไปที่เธอจริงๆ
Let's get this party crazy!เริ่มนาทีแห่งความคลั่ง
♪ She's a mania, maniac... ♪#หล่อนนั้นหลงใหลในความคลั่ง#
Just throw the religious base a bone.แค่โยนความคลั่งในศรัทธานั่นทิ้ง เหมือนโยนกระดูกสักชิ้น
Their gift was also their passion.พรสวรรค์กลายเป็นความคลั่งใคล้
These values undermine the appeals of fanaticism and ignorance and, after all, the universe is mostly dark, dotted by islands of light.ค่าเหล่านี้ทำลายอุทธรณ์ ของความคลั่งไคล้และความโง่เขลา และหลังจากที่ทุก
If somebody ate me, all my, like, rage and my sexual, you know, energy would go into that...ถ้ามีคนกินตัวผม ความคลั่งและพลังทางเพศทั้งหมดของผมไป จะกลายเป็นอย่างนั้น...
And I started right after that my first Web site and then, you know, decided to do a whole network of them and all different kinds of fetishes.และฉันเริ่มเลยหลังจากนั้น เว็บไซต์แรกของฉัน จากนั้นตัดสินใจทำ พวกเครือข่ายต่าง ๆ และวัตถุที่แสดง ความคลั่งไคล้ทางเพศแบบต่าง ๆ
And I'd always have, you know, these soirée affairs, and I'd have a curator with all these fetish kind of art, and I'd have these custom-made outfits, and I'd have an open bar.ฉันไปร่วมงานราตรีสังคมตลอด และฉันจะมีผู้ดูแลพร้อมกับวัตถุแสดง ความคลั่งไคล้ทางเพศเชิงศิลป์พวกนี้ ฉันจะมีพวกชุดสั่งตัด
"There's like a whole prolapse fetish genre of film.""มีหนังประเภทที่แสดง ความคลั่งไคล้ทางเพศจากการปลิ้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความคลั่ง
Back to top