ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ข่มขู่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ข่มขู่*, -ข่มขู่-

ข่มขู่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข่มขู่ (v.) threaten See also: bully, intimidate, terrorize, menace Syn. ขู่, ข่มขวัญ, ขู่เข็ญ Ops. ปลอบโยน
English-Thai: HOPE Dictionary
minatory(มิน'นะโทรี่,-ทอรี่) adj. คุกคาม,ขู่เข็ญ,ข่มขู่,เป็นลางร้าย
English-Thai: Nontri Dictionary
browbeat(vt) ข่มขู่,ขู่เข็ญ,รังแก,ถมึงตา
intimidate(vt) ขู่ขวัญ,ทำให้กลัว,ข่มขู่,คุกคาม
intimidation(n) การขู่ขวัญ,การทำให้กลัว,การข่มขู่,การคุกคาม
overawe(vt) ทำให้ราบคาบ,ข่มขู่,ขู่ขวัญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bulldozeข่มขู่ว่าจะใช้กำลัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
intimidationการข่มขู่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
menaces, demand withเรียกร้องโดยข่มขู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
threatขู่, การข่มขู่, การขู่เข็ญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forceแรง,การข่มขู่ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hector (vt.) ข่มขู่ See also: พูดพาลใส่ Syn. bluster
assailant (n.) ผู้ข่มขู่เพื่อปล้นทรัพย์สิน Syn. attacker, robber
attacker (n.) ผู้ข่มขู่เพื่อปล้นทรัพย์สิน Syn. assailant, robber
bullying (adj.) ซึ่งเป็นการข่มขู่ Syn. menacing
intimidatory (adj.) ซึ่งเป็นการข่มขู่ Syn. menacing, bullying
mugger (n.) ผู้ข่มขู่เพื่อปล้นทรัพย์สิน Syn. assailant, attacker, robber
shakedown (n.) การข่มขู่ See also: การกรรโชก Syn. blackmail
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Kidnappning, extortion, assault on this man Brown here, as well as your previous problems with the law, I mean...ลักพาตัว ข่มขู่ ทำร้ายร่างกายคุณบราวน์ เท่ากับว่าปัญหาของคุณก่อนหน้านี้ กับกฏหมายพวกนี้
Otherwise, we got Buckley's threats hanging over our heads for the rest of our lives.ไม่งั้น เราต้องถูกบัคลี่ย์ ข่มขู่ แขวนคอเรา ไปตลอดชีวิตที่เหลือของเรา
You haven't had to bribe or charm or threaten your way to a seat at that table.คุณยังไม่ได้ติดสินบน หว่านล้อม หรือ ข่มขู่ เพื่อให้ได้มานั่งที่นี่
George Cazuli, is no stranger to carrying out threats-- assault and battery, spousal abuse, and the attempted arson of one of his competitor's factories.จอร์จ คาซูรี ไม่มีใครที่ไม่รู้จัก ข่มขู่ ข่มขืนและทำร้ายร่างกาย และพยายามลอบวางเพลิง
Uh, extortion, racketeering, suspected of armed robbery.ข่มขู่ ฉ้อโกง และต้องสงสัย คดีการใช้อาวุธปล้น
Disturbing ones. Threatening to kill him if he didn't take his love for him seriously.ข่มขู่จะเอาชีวิตถ้าเจคอบไม่รับรักเขา
Threatening to kill him if he didn't take his love for him seriously.ข่มขู่จะเอาชีวิตถ้าไม่ตอบรับความรัก.
Threaten me with what you wrongfully perceive to be my weaknesses?ข่มขู่ฉัน ด้วยความผิดของเธอ \ มาเป็นจุดอ่อนของฉันได้ยังไง?
Assault with a deadly weapon.ข่มขู่ด้วยอาวุธอันตราย
Threaten them if they break rules.ข่มขู่พวกเขาถ้าหากว่าพวกเขาแหกกฎ
Shake him till the damn ball falls out.ข่มขู่มันจนกระทั่ง มันยอมบอกเรื่องลูกบอล
Threatened to take away my deal.ข่มขู่ยกเลิกข้อตกลงของฉัน
Eight hundred and forty-nine counts of racketeering.ข่มขู่รีดไถ 849 กระทง
Threatened to tell Bodaway that I was Bridget.ข่มขู่ว่าจะบอกโบดาเวย์ ว่าฉันคือบริดเจท
You bigfoot the CIA, you play hardball with my wife, and you expect me to sit back and take this shit?ข่มขู่เมียฉัน แล้วแกคิดว่าฉันจะนั่งนิ่งๆ ทนเรื่องพวกนี้เหรอ เราจะจัดการแบบนี้
Threaten her? With what?ข่มขู่เหรอ เรื่องอะไรล่ะ
You see, it's nothing but air.ข่มขู่ให้คู่ต่อสู้กลัว
Or because it would have meant bullying and badgering a helpless old man.หรือเพราะมันจะมีความหมายและการข่มขู่รบกวนคนเก่าทำอะไรไม่ถูก
All my life I've awaited your coming and dreaded it.ตลอดชีวิต ฉันรอพวกคุณ มาข่มขู่ฉันอยู่เเล้ว
I don't have to take this abuse much longer.ฉันจะทนให้ข่มขู่ไม่ไหวเเล้วนะ
My clients contend that they were forced to confess... through brutality and intimidation.ลูกค้าของผมเห็นว่า พวกเขาถูกบังคับให้สารภาพ ... ผ่านความโหดร้าย และการข่มขู่
Quietly standing there while our country gets raped?จะยืนนิ่งเงียบอยู่ตรงนั้น / มองดูประเทศเราถูกข่มขู่?
He'll blackmail customers and film them with whoresเขาข่มขู่เอาเงินลูกค้า โดยใช้หนังที่่แอบถ่ายลูกค้านอนกับหญิงขายบริการ
We have been pressured and coerced to pass drugs of questionable safety including RBST.เราถูกกดดันและถูกข่มขู่ ให้ออกใบอนุญาตแก่ยาที่มีปัญหาความปลอดภัย ซึ่งรวมทั้งฮอร์โมน RSBT
.. The plan as outlined to me was to form an organization of veterans to use as a bluff or as a club at least to intimidate the government... but the corporate cabal had picked the wrong man....เค้าโครงของแผนการนั้นคือให้ผมก่อตั้งองค์กร ของทหารผ่านศึก หรืออย่างน้อยก็เป็นสโมสร เพื่อเอาไว้ข่มขู่รัฐบาล...
Well, maybe they're intimidating the other creatures with their big winkies.มันอาจจะแค่มองหน้าและข่มขู่สัตว์น้ำตัวอื่น ด้วยน้องชายขนาดใหญ่ของมันก็ได้
Not on purpose, she bullied me.ไม่ใช่สักหน่อย ยัยนี่ข่มขู่ฉันต่างหาก
Gratnik's been sending the ambassador some threatening letters.แกรท์นิคส่งจดหมายข่มขู่บางอย่าง ถึงท่านเอกอัครราชทูต
Did you threaten him?คุณข่มขู่ท่านทูตใช่ไหมคะ
If you will threat me with a knife, at least to cut me a little.ถ้าจะข่มขู่ชั้นด้วยมีด อย่างน้อยต้อง บาดคอหน่อยนึง
These are... three death threat letters sent to the G-Boy competition,นี่มัน จดหมายข่มขู่ 3 ฉบับที่ส่งถึง การประกวดG-Boy Contest
In the end, no one will threaten BuYeo.สุดท้าย ก็จะไม่มีใครกล้าข่มขู่พูยอได้อีก
By the looks of this, a little assault as well.เท่าที่ชั้นเห็น นี่มีการข่มขู่อีกนะ
Madman. You're a madman.ไม่มีใคร เพอร์เชินหรือกรีก ไม่มีใครข่มขู่พลนำสาร
You bring the crowns and heads of conquered kings to my city steps.เจ้าข่มขู่ประชาชนของข้า ด้วยการตกเป็นทาสและความตาย
Anyone trying to acquire this kind of fuel has to be considered a threat.ใคร ๆ ก็อยากได้เชื้อเพลิงแบบนี้ มาเพื่อใช้ทำการข่มขู่
Your Honor, from the outset, Mr. Burrows' case has been tainted by a conspiracy characterized by destruction of evidence, distortion of the truth, and witness intimidation.ศาลที่เคารพคดีของเบอโรวส์ เิกิดจากการสมคบคิดตั้งแต่แรก มีการทำลายหลักฐาน ศาลที่เคารพคดีของเบอโรวส์ เิกิดจากการสมคบคิดตั้งแต่แรก มีการทำลายหลักฐาน บิดเบือนความจริง ข่มขู่พยาน
You like Min-su, don't you?ฉันไม่ได้ข่มขู่เธอตอนที่เราเจอกันครั้งแรกใช่ไหม?
Said he threatened to hit her.บอกว่าเขาข่มขู่และทำร้ายเธอ
I'm the furthest thing from a threat.ฉันอยู่ห่างไกลจากคำว่า ข่มขู่มากนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ข่มขู่
Back to top