ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขยะแขยง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขยะแขยง*, -ขยะแขยง-

ขยะแขยง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขยะแขยง (v.) loathe See also: abhor, feel a repugnance, regard with disgust Syn. สะอิดสะเอียน
ขยะแขยง (v.) loathe See also: feel a loathing for, have a nauseated feeling at the sight of, cause to goose-flesh Syn. แขยงขน, สะอิดสะเอียน, แสยงขน
ขยะแขยง (v.) dislike See also: have a bias against, detest, be prejudiced against, loathe, disgust, hate Syn. ไม่พอใจ, รังเกียจ, ลำเอียง, เกลียด Ops. ชอบ, รัก
English-Thai: HOPE Dictionary
crappy(แครพ'พี) adj. น่าซัง,น่าขยะแขยง,ต่ำช้า
creep {crept(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creeping(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creeps}(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creepy(ครีพ'พี) adj. ซึ่งเลื้อย,ซึ่งคลาน,น่ากลัว,น่าขยะแขยง, See also: creepily adv. ดูcreepy
crept(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
crud(ครัด) {crudded,crudding,cruds} n. สิ่งสะสมหรือคราบที่สกปรกโสมม,คนที่สกปรกโสมม,สิ่งที่ไร้ค่า,น่ารังเกียจ น่าขยะแขยง vt.,vi. ทำให้เป็นนมเปรี้ยวหรือนมที่เข้มข้น
disgust(ดิสกัสทฺ') n. ความน่ารังเกียจ,ความน่าขยะแขยง,ความสะอิดสะเอียน,ความน่าชัง. vt. ทำให้อาเจียน, ทำให้น่าชัง,ทำให้น่าขยะแขยง., See also: disgustedness n. ดูdisgust, Syn. offend,irk,repulsion
disgustful(ดิสกัส'ฟูล) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าอาเจียน,น่าขยะแขยง,น่าสะอิดสะเอียน
disgusting(ดิสกัส'ทิง) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าอาเจียน,น่าขยะแขยง., Syn. offensive,odious ###A. attractive
ghoul(กูล) n. ปอบ,ผีที่กินซากศพ,ผู้ขโมยศพ,คนที่สนุกสนานกับสิ่งที่น่าขยะแขยง., See also: ghoulish adj.
gruesome(กรู'เซิม) adj. น่ากลัว,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง, See also: gruesomeness,grewsomeness n., Syn. grisly,frightful
loathsome(โลธฺ'เซิม) adj. น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง, See also: loathsomeness n.
macabre(มะคา'บระ,-คาบ',-คา'เบอะ) adj. น่ากลัว,น่าขยะแขยง,น่าขนลุก,เกี่ยวกับความตาย
obnoxious(อับนอค'เชิส) adj. น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,ได้รับอันตรายหรือสิ่งเลวได้ง่าย,มีกลิ่นเหม็น., See also: obnoxiousness n., Syn. objectionable
obscene(อับซีน') adj. ลามก,อนาจาร,ลามกอนาจาร,หยาบโลน,หยาบคาย,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง., See also: obsceneness n., Syn. lewd ###A. decent
odious(โอ'เดียส) adj. น่ารังเกียจ,น่าเกลียด,อัปลักษณ์,น่าขยะแขยง., See also: odiousness n., Syn. abhorrent
odium(โอ'เดียม) n. ความเกลียดชังมาก,ความขยะแขยง,ความอัปลักษณ์,ความอัปยศอดสู, Syn. opprobrium
revolt(รีโวลทฺ') vi.,vt.,n. (การ) ปฏิวัติ,กบฏ,จลาจล,ทรยศ,เอาใจออกห่าง,หักหลัง,รังเกียจ,ขยะแขยง, See also: revolter n., Syn. rebel,mutiny,feel horror
revolting(รีโวล'ทิง) adj. น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,เป็นกบฏ,เอาใจออกห่าง,ซึ่งก่อการกำเริบ, Syn. disgusting
revulsion(รวัล'เชิน) n. ความรู้สึกขยะแขยง,การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและฉับพลัน,การถอยกลับ,การถอนกลับ, See also: revulsionary adj. revulsive adj., Syn. recoil ###A. liking
shit(ชิท) n. อุจจาระ,การขับถ่ายอุจจาระ,การเสแสร้ง,การพูดเกิน ความจริง,การพูดเหลวไหล. vi. ถ่ายอุจจาระ. n. คำอุทานแสดงความรัง-เกียจความขยะแขยงความผิดหวังหรืออื่น ๆ
sick(ซิค) adj. ป่วย,ไม่สบาย,คลื่นไส้,คลื่นเหียน,เป็นไข้,ไม่สบายใจ,รำคาญใจ,เอียน,ร้อนใจ,เจ็บใจ,รังเกียจ,ขยะแขยง,เสื่อมเสีย,ซีด,ขาวซีด,อมโรค,ได้พืชผลไม่ค่อยดี,มีเชื้อโรค,เปราะ,กลิ่นไม่ดี. n. คนป่วย,คนไข้, Syn. ill,ailing,queasy,bored,t
unlovely(อันเลิฟว'ลี) adj. ไม่มีชีวิตชีวา,ไม่สวย,น่าเกลียด,อัปลักษณ์,น่าขยะแขยง., See also: unloveliness adv. -S.,unbecoming
worm(เวิร์ม) n. หนอน,ตัวหนอน,ไส้เดือน,พยาธิ,หนอนพยาธิ,ตัวไหม,สิ่งที่น่าขยะแขยง vi. เลื้อยเหมือนตัวหนอน,ค่อย ๆ สืบรู้,ไช,ใช้เพทุบาย. vt. ขับพยาธิ,ค่อย ๆ สืบรู้,ทำให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างช้า ๆ ,ใช้เพทุบาย, See also: wormer n. wormlike,wormish adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
abhor(vt) รังเกียจ,ขยะแขยง,เกลียดชัง,ชิงชัง
abhorrence(n) ความรังเกียจ,ความขยะแขยง,ความเกลียดชัง,ความชิงชัง
abominable(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกลียด
abominate(vt) ขยะแขยง,รังเกียจ,เกลียด
abomination(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความเกลียด
damnable(adj) น่าขยะแขยง,น่าเกลียดน่ากลัว,น่าเบื่อหน่าย,อัปรีย์,น่าสาปแช่ง
disgust(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความสะอิดสะเอียน,ความชั่ว
hideous(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าเกลียด,เขย่าขวัญ,น่าสยดสยอง
abhorrent(adj) น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,น่าเกลียดชัง,น่าชิงชัง
horrid(adj) น่าเกลียดน่ากลัว,น่าขยะแขยง,น่าสยดสยอง
horrify(vt) ทำให้กลัว,ทำให้ขยะแขยง,ทำให้ตกใจ
loathsome(adj) น่าเกลียด,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง
obnoxious(adj) น่าสะพรึงกลัว,น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ
odious(adj) น่าเกลียดชัง,น่ากลัว,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง
recoil(vi) ถอยกลับ,ครั่นคร้าม,ขนลุก,หดตัว,ขยะแขยง
revolting(adj) น่าขยะแขยง,น่าสะอิดสะเอียน,น่ารังเกียจ,กำเริบ
revulsion(n) ความรู้สึกขยะแขยง,การเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน
rotten(adj) เสื่อมโทรม,เน่าเปื่อย,เลวทราม,น่าขยะแขยง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
abhorrance (n.) ความขยะแขยง See also: ความน่ารังเกียจ, ความสะอิดสะเอียน, ความไม่สบอารมณ์ Syn. loathing, dislike, distaste
bestial (adj.) โหดร้ายและน่าขยะแขยง
creepy (adj.) น่าขยะแขยง See also: น่ากลัว Syn. disgusting, spooky
disgust (n.) ความขยะแขยง See also: ความน่ารังเกียจ, ความสะอิดสะเอียน, ความไม่สบอารมณ์ Syn. loathing, abhorrance, dislike, distaste
disgust (vt.) ทำให้ขยะแขยง See also: ทำให้น่ารังเกียจ, ทำให้สะอิดสะเอียน, ทำให้ไม่สบอารมณ์ Syn. displease, upset, revot, horrify, traumatize Ops. please, delight, enchant
macabre (adj.) น่าขยะแขยง
nauseaous (adj.) น่าขยะแขยง See also: น่ารังเกียจ
nauseate (vi.) รู้สึกขยะแขยง See also: ้รังเกียจ Syn. disgust, displease, repel, repulse Ops. delight, please
nauseate (vt.) ทำให้ขยะแขยง See also: ทำให้รังเกียจ Syn. disgust, displease, repel, repulse Ops. delight, please
nauseated (adj.) น่าขยะแขยง See also: น่ารังเกียจ, น่าคลื่นไส้
nauseating (adj.) น่าขยะแขยง See also: น่ารังเกียจ Syn. nauseaous
nauseousness (n.) ความน่าขยะแขยง
obnoxiousness (n.) ความน่าขยะแขยง
odiously (adv.) อย่างน่าขยะแขยง See also: อย่างน่ารังเกียจ
odiousness (n.) ความน่าขยะแขยง See also: ความน่ารังเกียจ Syn. ugliness
ratbag (n.) คนน่าขยะแขยง
revot (vt.) ทำให้ขยะแขยง See also: ทำให้น่ารังเกียจ, ทำให้สะอิดสะเอียน, ทำให้ไม่สบอารมณ์ Syn. displease, upset, horrify, traumatize Ops. please, delight, enchant
traumatize (vt.) ทำให้ขยะแขยง See also: ทำให้น่ารังเกียจ, ทำให้สะอิดสะเอียน, ทำให้ไม่สบอารมณ์ Syn. displease, upset, revot, horrify Ops. please, delight, enchant
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You disgust me, jerk!แกทำให้ฉัน ขยะแขยง ไอ้พวกโง่ ไอ้เศษสวะ
Macabre, strange, ugly.มันบ้อบอ ขยะแขยง แปลกประหลาด น่าเกลียดชัง
I’d feel... fury, you know, disgust.ผมคงจะรู้สึกโกรธจัด ขยะแขยง ความบ้า แล้วนายรู้สึกอย่างไร?
He was always over at Boylan's playing cards.# เพราะเจ้าน่ากลัว ขยะแขยง #
Rotate ten degrees.# เพราะเจ้าน่ากลัว ขยะแขยง #
I didn't wanna tell you this because it's gross.โอเค ฉันไม่อยากบอกเรื่องพวกนี้กับเธอ เพราะ ขยะแขยง แต่เป็นเอลฟ์ตัวสุดท้าย
Disgusting! Those are terrible!มันหน้า ขยะแขยง จะตาย
It's disgusting, we're in the kitchen.ขยะแขยง เราอยู่ในครัวนะ
Fucking disgusting. So come on, ask a question.ขยะแขยงชิบเป๋ง จัดมาเลย ถามมาได้เลย
Although I kind of enjoyed it.ขยะแขยงมาก แต่ฉันกลับชอบมัน
More or less nauseating than the prospect of life in prison?ขยะแขยงมากหรือน้อยกว่า โอกาสที่จะติดคุกตลอดชีวิตล่ะ
That's so gross, man. It's disgusting. You shouldn't do that.ขยะแขยงว่ะเพื่อน แหวะมากเลย นายไม่น่าทำงั้นเลย
The Phooey remarks that for the world he has peace in his heart.**น่าขยะแขยง ที่สุดในโลก** เขามีใจที่สงบ
Clark, will you put this mutt with the others where it belongs ?แต่มันน่ากลัว และก็น่าขยะแขยงมาก แต่ยังไง เบนนิ่ง ไปตามเพื่อนๆ มาดูเร็ว
He's a goddamn homeless bum!ชั้นไม่ใช่คนแบบนั้น นี่นายรู้มั้ย ว่าคนประเภทไหนที่น่าขยะแขยงที่สุดในโลก
I'll never give up everything. That's disgusting.ผมไม่เคยยอมแพ้ให้กับอะไร มันน่าขยะแขยง
"but the hideous unholy abominations...แต่มีบางอย่างที่น่าขยะแขยง อยู่ภายใต้เงาทะมึนนั้น
Have you seen one? They're hideous.คุณเคยเห็นมันมั้ย สัตว์น่าขยะแขยง
You disgusting freaks!พวกตัวประหลาดน่าขยะแขยง!
Loathsome humans!ได้ยินฉันมนุษย์น่าขยะแขยง!
I am not disputing the fact that the child is confused... and harbors some sick ideas... but I am not ready to give up on him yet.ฉันไม่เถียงหรอกว่า เด็กคนนั้นสับสน... และมีความฝังใจที่น่าขยะแขยง... แต่ฉันยังไม่ยอม ปัดเขาลงถังขยะหรอก
I understand, 'cause guys are gross.ฉันก็เข้าใจนะ เพราะผู้ชายมันน่าขยะแขยง
I'm just not used to being tossed into a filthy, disgusting jail.ฉันไม่เคยถูกโยนมาขังในคุกที่ขยะแขยงแบบนี้
It's too freaky. Makes my skin crawl.มันน่ากลัวเกินไป ทำผิวหนังผมน่าขยะแขยง
I find this disgusting, but I can't help myself.ผมรู้สึกขยะแขยง แต่ผมทำอะไรไม่ได้
Of course not, how disgusting!ไม่ แน่นอน ขยะแขยงขนาดนี้!
Yeah, it's a disgusting word.ใช่มันเป็นคำที่น่าขยะแขยง
You're disgusting.เธอนี่น่าขยะแขยงจริง ๆ
There will be time when you need it.ฉันก็ขยะแขยงผู้ชายอย่างคุณที่สุด
She's a scum-sucking road whore! She ruined my life!เธอมันน่าขยะแขยง เธอทำลายชีวิตของชั้น !
Your face disgusts meหน้าตาเธอนี่ทำให้ฉันขยะแขยง
You're so disgusting.คุณนี่น่าขยะแขยงจริงๆ
Your ugly face disgusts me.หน้านายนี่มันน่าขยะแขยงเหลือเกิน
You filthy, disgusting animal.ไอ้คนสกปรกลามก สัตว์เดรัจฉานน่าขยะแขยง
"No" he said, "they come in, sailors, and fishermen too." And the Dr. looked queezy like he didn't want to hear any more,"ไม่"เขาบอก "พวกช่างประมงมักจะมา พวกลูกเรือด้วย" และด็อกเตอร์ดูขยะแขยงเหมือนเขาไม่อยากฟังอีกแล้ว
Is it me? Have I been horribly pushy and obnoxious on the subject?เป็นเพราะฉันดูน่าขยะแขยง หรือฉันเป็นอะไรที่น่ารังเกียจรึเปล่า
To me, you also look like a monster.สำหรับชั้น เธอเองก็น่าขยะแขยงพอกัน
You're one sick puppy, you know that?นายนี่มันน่าขยะแขยง รู้ตัวมั้ย?
Is this pee? Because if it is, that's really gross.นี่มันฉี่รึเปล่าน่ะ เพราะถ้ามันใช่ มันน่าขยะแขยงมากเลยนะ
It's terrifying, all these animals and bugs.น่าขยะแขยง, สัตว์และแมลงพวกนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขยะแขยง
Back to top