ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กำลังกาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กำลังกาย*, -กำลังกาย-

กำลังกาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กำลังกาย (n.) strength See also: stamina, brawn, sturdiness, toughness, might, robustness Ops. แรงใจ
กำลังกาย (n.) strength See also: sinews, physical power, vigour, bodily strength, physical force, energy, power, effort Syn. กำลัง, พลัง, ความแข็งแรง, พละ, กำลัง
กำลังกาย (n.) strength See also: might, energy, effort Ops. แรงใจ
กำลังกาย (n.) strength See also: might, energy, effort Ops. แรงใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
cardiac outputอัตราการไหลของเลือดออกจากหัวใจ โดยในผู้ใหญ่ประมาณ 5-6 ลิตร/นาที ขณะออกกำลังกายเพิ่มได้เป็น 20 -40 ลิตร/นาที
coabbr. สัญลักษณ์ธาตุโคบอลต์ (cobalt) abbr. อัตราการไหลของเลือดออกจากหัวใจ โดยในผู้ใหญ่ประมาณ 5-6 ลิตร/นาที ขณะออกกำลังกายเพิ่มได้เป็น 20 -40 ลิตร/นาที
constitutional(คอนสทิทิว'เชินเนิล) adj. เป็นรากฐาน,เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ,เป็นส่วนสำคัญ,ถูกต้องหรือเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ,เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ. n. การเดินหรือการออกกำลังกายที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ, Syn. basic
exercise(เอค'เซอไซซ) v.,n. (การ) ออกกำลังกาย,ฝึกหัด,การฝึกฝน,ปฏิบัติ,ดำเนินการ,เป็นห่วง,ทำให้เป็นห่วง., See also: exercisable adj. exerciser n.
exert(เอคเซิร์ท') {exerted,exerting,exerts} vt. ออกแรง,ออกกำลังกาย,พยายาม,ใช้อำนาจหน้าที่., See also: exertive adj., Syn. put
exertion(เอคเซอ'เชิน) n. การออกแรง,การสำแดง,การออกกำลังกาย,ความพยายาม
might(ไมทฺ) n. อำนาจ,ความสามารถ,ประสิทธิภาพ,กำลังกาย,แรง,อำนาจหรือกำลังที่เหนือกว่า -Phr. (with might and main มีอำนาจเต็มที่) v. อดีตกาลของ may-
regimen(เรจ'จะเมน) n. กฎเกณฑ์,หลัก,กฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดเกี่ยวกับการกิน การออกกำลังกายหรือกิจกรรมอื่น ๆ ,การปกครอง,ระบบการเมือง,รัฐบาล, Syn. rule,government
vitality(ไวแทล'ลิที) n. กำลังกาย,กำลังวังชา,กำลังจิต,ความสามารถในการอยู่รอด,พลังชีวิต,พลังที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำเนินอยู่ได้, Syn. exuberance
workout(เวิร์ค'เอาทฺ) n. การทดลอง,การทดสอบ,การออกกำลังกาย,ระยะเวลาออกกำลังกาย
English-Thai: Nontri Dictionary
exercise(n) แบบฝึกหัด,การบ้าน,การออกกำลังกาย,การฝึกหัด,การฝึกฝน
trapeze(n) ราวสำหรับออกกำลังกาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
exerciseกายบริหาร, การออกกำลังกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exertionกายบริหาร,การออกกำลังกาย,ออกแรง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
physical strength (n.) กำลังกาย See also: ความแข็งแรงของร่างกาย
vitality (n.) กำลังกาย See also: กำลังใจ, ความสามารถในการอยู่รอด Syn. liveliness, spirit Ops. lethargy, languor, spiritlessness
daily dozen (idm.) การออกกำลังกายประจำวัน (คำไม่เป็นทางการ)
eurhythmics (n.) การเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงดนตรีเพื่อออกกำลังกาย บำบัดโรค หรือฝึกซ้อมดนตรี Syn. eurythmics
eurythmics (n.) การเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงดนตรีเพื่อออกกำลังกายหรือบำบัดโรค หรือฝึกซ้อมดนตรี Syn. eurhythmics
exercise (n.) การออกกำลังกาย See also: การบริหารร่างกาย, การออกกำลัง Syn. activity, drill, training
regimen (n.) กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย
treadmill (n.) เครื่องออกกำลังกายแบบสายพานวิ่ง / ลู่วิ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They have no time to work outพวกเขาไม่มีเวลาสำหรับออกกำลังกาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We've got splish-splash the water class down by the lake.มีฝึกออกกำลังกายใต้น้ำ ที่หาดทะเลสาบ
He's out with the others they're exercising.เขาออกกับคนอื่น ๆ ... ... พวกเขากำลังออกกำลังกาย
Landing officers, exercise.เจ้าหน้าที่เชื่อมโยงไปถึงการออกกำลังกาย
Trying to forget anything as intriguing as this would be an exercise in futility.พยายามที่จะลืมอะไรเป็นที่น่าสนใจเช่นนี้จะมีการออกกำลังกายในความไร้ประโยชน์
It turns out Andy's favorite hobby was toting his wall out into the exercise yard.แต่กลับกลายเป็นงานอดิเรกที่ชื่นชอบของแอนดี้เป็นลูกหาบผนังของของเขาออกไปในลานออกกำลังกาย
I was merely running a drill.ผมแค่ออกกำลังกายก็เท่านั้น
Uh... yes. I'd like to order... ..the Erika Pekkari dust ruffles.ลองพวกสมุนไพร แล้วก็ออกกำลังกายให้มากขึ้น โธ่, ไม่เอาน่า.
You've been working out, haven't you?คุณออกกำลังกายมาใช่มั้ย
Do you mind? I'm trying to work out here. Unless... you want to spot me.โทษทีนะ ผมออกกำลังกายอยู่ ยกเว้นคุณจะมาช่วยผม
You exercise, eat right, say, 30, 40 years.ถ้าออกกำลังกายดี กินอย่างถูกต้อง ก็ 30-40 ปีมั้ง
Peter, I do my Jane Fonda workout tape three times a week.ปีเตอร์ ฉันออกกำลังกายกับวีดีโอ Jane Fonda อาทิตย์ละ 3 ครั้ง
I can't play, guys! I'm working out with my dad!ฉันเล่นไม่ได้แล้วนะ ฉันจะไปออกกำลังกายกับพ่อ
UneventfuI.ก็เรื่อย ๆ ตอนเช้าออกกำลังกายชั่วโมงนึง
And especially so when the swami started one-partner exercises.โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อสวามี เริ่มจับคู่ออกกำลังกาย
No, I would never tell tales, such as with the frequency she does it, the poor child must think that binging and purging are aerobic excercise.ไม่นี่ ชั่นไม่มีอะไร ก็แค่ ยัยนั่นมักจะ เด็กที่ไม่ค่อยรู้อะไรมักจะคิดว่ายัยนั่น สวยด้วยการออกกำลังกาย
Sea lions are known for their athleticism and dolphins are known for their intelligence.สิงโตทะเลเป็นที่รู้กันว่าบ้าออกกำลังกาย ปลาโลมาเป็นที่รู้กันว่ามันฉลาด
Oh, Well, I'm dancing for exercise, like Vern,อ้อ ผมก็มาออกกำลังกาย เหมือนเวิร์น
Morning exercise?ออกกำลังกายยามเช้าหน่อยมั้ย
Sorry I made you waitฉันออกกำลังกายบ่อย เธอก็รู้นี่
Why is she wearing workout clothes?หล่อนใส่ชุดออกกำลังกายทำไม?
If you were gonna work out in the middle of the day, the only reason to wear workout clothes, do you really need a push-up bra?หมายถึง ถ้าจะออกกำลังกายกลางวันแสกๆ แบบนี้ ทำไมต้องให้เสี้อในดันทรงด้วย?
Girls got gymnastics, I gotta take them.เด็กๆ ต้องไปออกกำลังกาย ฉันต้องพาพวกแกไป
Have you been exercising?คุณไปออกกำลังกายมาหรือ?
Why aren't you doing any exercise?ทำไมคุณถึงไม่ออกกำลังกายล่ะครับ?
Ask him, why isn't he exercising and why's he reading all the time?ถามเขาซิ,ว่าทำไมเขาถึงไม่ออกกำลังกาย และทำไมเขาถึงอ่านหนังสือตลอดเวลา?
How could the Ab Scissor four-minute ab machine--?-ไอ้เจ้าเครื่องออกกำลังกาย Ab Scissor ทำกล้ามเนื้อในสี่นาที--
Those in front cry, "Back!"เมื่อกำลังกายไร้ผล พวกมันก็เปลี่ยนไปใช้เวทมนตร์
I was out exercising, brought these for you.ชั้นไปออกกำลังกายข้างนอกมา เอานี้มาให้เธอแหละ
They have all the good exercise equipment.เค้ามีอุปกรณ์ออกกำลังกายครบเลย
Dr.Bailey tried to stop the bleeding, but because she was starving herself and over training, her heart couldn't take the strain.ดร.เบลีย์พยายามจะหยุดเลือด แต่เธอขาดอาหารและออกกำลังกายมากเกินไป หัวใจของเธอรับภาวะกดดันไม่ไหว
And it could be yours for the low, low price of a humdrum, everyday cardio cath.และนี่คงเป็นชีวิตที่น่าเบื่อราคาถูก, ทุกๆวันกับการออกกำลังกาย
Now, I'm just a little bug.ตอนนี้ ผมเป็นแค่แมลงตัวเล็กๆ มาออกกำลังกายอะไรตอนดึกป่านนี้
Let me show you the exercise equipment.ผมพาไปดู เครื่องออกกำลังกายดีกว่า
Ah, you look good. You working out?อ้า คุณดูดีนี้ คุณออกกำลังกายหรือ?
Maybe speak a foreign language... do an exercise in neo-Boolean math.อาจจะพูดภาษาต่างประเทศ จะออกกำลังกายในทาง คณิตศาสตร์นีโอบูลีน
And be careful when you exercise. Your wife, Kyung-ah.ใช้ออกกำลังกายดี ๆ ล่ะ จากคยอง-อา ภรรยาพี่
Yeah! "Desperately Seeking Spawn. " Right next to terriers and iguanas and used fitness equipment.มีสิ หน้า"อยากมีลูกสุดๆ"ไง อยู่ถัดจากหน้า พวกหมากับกิ้งก่า แล้วก็เครื่องออกกำลังกายมือสอง
You don't make anything. It's for exercising.คุณไม่ต้องทำอะไรเลย มันใช้สำหรับออกกำลังกาย
I'II go do some exercise..ผมจะไปออกกำลังกายสักหน่อย...
Intense exercise was my next course of action.การออกกำลังกายแบบหักโหม คือหลักสูตรการบำบัดต่อไปของผม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กำลังกาย
Back to top