ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การตำหนิ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การตำหนิ*, -การตำหนิ-

การตำหนิ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การตำหนิ (n.) warning See also: caution, admonition, counseling, advice Syn. การติ, การต่อว่า, การเตือน, การว่ากล่าว
การตำหนิ (n.) condemnation See also: censure, reproach, comment, review Syn. การต่อว่า, การวิพากย์วิจารณ์
English-Thai: HOPE Dictionary
accusation(แอคคิวเซ' เชิน) n. การกล่าวหา, คำประนาม, การตำหนิ, การกล่าวโทษ, การใส่ความ, Syn. allegation
animadversion(แอนนิแมดเวอ' เชิน) n. การตำหนิ, การวิจารณ์, คำตำหนิ, คำวิจารณ์ (censure)
blame(เบลม) {blamed,blaming,blames} vt. กล่าวโทษ,ตำหนิ,ประณาม,นินทา,กล่าวร้าย,โยนความผิดให้ -Phr. (be to blame ควรถูกตำหนิ,ควรรับผิดชอบ) n. การตำหนิ,ความรับผิดชอบ,ภาระ, See also: blamer n. blameful adj. ดูblame blameless adj. ดูblame -Conf. put
censurableadj. ควรได้รับการตำหนิ,ควรตำหนิ,น่าตำหนิ, See also: censurableness n.
correction(คะเรค'เชิน) n. การแก้ไข,การตรวจแก้,สิ่งที่ได้แก้ไข,การลงโทษ,การตำหนิ, Syn. rectification
opprobrium(อะโพร'เบรียม) n. การตำหนิ,การสบประมาท,ความน่าอัปยศอดสู,สิ่งที่ทำให้อัปยศอดสู
reflect(รีเฟลคทฺ') vt.,vi. สะท้อนกลับ,ส่องกลับ,สะท้อนภาพให้เห็น,ครุ่นคิด,ไตร่ตรอง,ส่อให้เห็น,นำมาสู่ (ชื่อเสียง,การตำหนิ), See also: reflectibility n. reflectingly adv., Syn. cast back,mirror,show,ponder
reflection(รีเฟลค'เชิน) n. การสะท้อนกลับ,การส่องกลับ,สิ่งที่สะท้อนกลับ,ภาพสะท้อน,แสงสะท้อน,ความร้อนสะท้อนกลับ,การครุ่นคิด,การไตร่ตรอง,การตำหนิ,การกล่าวหา,การพับกลับ,การงอกลับ., See also: al adj., Syn. reflexion,thought
reprehension(เรพริเฮน'เชิน) n. การตำหนิ,การดุ,การต่อว่า,การประณาม,การจับผิด, See also: reprehensive adj. ., Syn. blameworthy
reprobation(เรพระเบ'เชิน) n. การประณาม,การตำหนิ,การสาปแช่ง,การทอดทิ้ง,การปฏิเสธ,การไม่ยอมรับ, See also: reprobationary adj.
reproof(รีพรูฟ') n. การตำหนิ,การติเตียน,การกล่าวหา,การดุ,การประณาม, See also: reproofless adj., Syn. censure,rebuke
roast(โรสทฺ) vt.,vi. ย่าง,ปิ้ง,ผิงไฟ,อบ,ทำให้อุ่น,ตำหนิอย่างรุนแรง,ล้อเล่น n. เนื้อย่าง,เนื้อปิ้ง,เนื้ออบ,สิ่งที่ถูกย่าง (ปิ้ง,อบ,ผิง) ,งานเลี้ยงที่มีการย่างเนื้อ,การตำหนิอย่างรุนแรง adj. ย่าง,ปิ้ง,อบ, Syn. ridicule
stricture(สทริค'เชอะ) nการกล่าวหา,การกล่าวโทษ,การตำหนิอย่างรุนแรง,การตีบตัว,การหดตัว,การจำกัด,การควบคุม., See also: strictured adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
animadversion(n) การวิจารณ์,การติเตียน,การตำหนิ
blame(n) การติเตียน,การตำหนิ,คำติเตียน,คำตำหนิ
censure(n) การตำหนิ,การด่าว่า,การติเตียน,การวิจารณ์
condemnation(n) การกล่าวโทษ,การประณาม,การตำหนิ,การลงโทษ,การตัดสินความ
rap(n) การตี,การเคาะ,การตำหนิ,การลงโทษ,การด่าว่า
rebuke(n) การตำหนิ,การว่ากล่าว,การต่อว่า,การประณาม
reprimand(n) การตำหนิ,การดุว่า,การประณาม,การกล่าวหา
reproach(n) ความไม่พอใจ,คำติเตียน,การต่อว่า,การตำหนิ,การประณาม
reprobation(n) การสาปแช่ง,การตำหนิ,การประณาม,การปฏิเสธ,การทอดทิ้ง
snub(n) การบอกปัด,การปฏิเสธ,การตำหนิ
twit(n) การตำหนิ,การว่ากล่าว,การบ่น,การเหน็บแนม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
censureการตำหนิโทษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reprimandการตำหนิโทษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
censure (n.) การตำหนิ See also: การติเตียน
dressing down (idm.) การตำหนิ See also: การดุว่า
opprobrium (n.) การตำหนิ Syn. criticism
reprehension (n.) การตำหนิ See also: การต่อว่า, การคอยจับผิด Syn. objection, rebuke Ops. praise
reprimand (n.) การตำหนิ See also: การติเตียน, การกล่าวหา, การประณาม Syn. blame, rebuke
reproach (n.) การตำหนิ See also: การว่ากล่าว, การต่อว่า Syn. blame, rebuke
self-abuse (n.) การตำหนิตัวเอง See also: การใช้ความสามารถในทางที่ผิด Syn. self-destruction, self-murder
self-murder (n.) การตำหนิตัวเอง See also: การใช้ความสามารถในทางที่ผิด Syn. self-destruction
reproof (n.) การตำหนิติเตียน Syn. censure, rebuke, reprimand
stricture (n.) การตำหนิอย่างรุนแรง See also: การวิจารณ์อย่างรุนแรง Syn. blame, censure, criticism
ear bashing (sl.) การตำหนิอย่างแรง
accept (vt.) ยอมรับการตำหนิ See also: รับผิดชอบ
philippic (n.) การสนทนาหรือการบรรยายที่เป็นการตำหนิอย่างรุนแรง See also: การต่อว่า, การตำหนิ Syn. tirade, reproach
tirade (n.) การสนทนาหรือการบรรยายที่เป็นการตำหนิอย่างรุนแรง See also: การต่อว่า, การตำหนิ Syn. reproach
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're all to blame!เธอทุกคนต้องได้รับการตำหนิ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You do deserve, Dr. Karev, to be chastised for your stunningly poor decision making.คุณสมควรได้รับ,ดร.คาเรฟ,ในการตำหนิเพื่อให้ง
And I should shoulder the blame for what's happened.และผมควรจะ ได้รับการตำหนิ กับสิ่งที่เกิดขึ้น
Committee said he was becoming unstable, fanatical.กับการตำหนิว่ามันคือความผิดของคุณ คณะกรรมการกล่าวว่าเขามีอารมณ์ไม่แน่นอน, คลั่ง
And If this is going to be some running diatribeและถ้านี่จะหมายถึงการตำหนิกันแล้วละก้อ
But I don't think it's the blame that's important.แต่ผมไม่คิดว่าการตำหนิจะเป็นเรื่องสำคัญ
Of course.มันนานมาแล้ว ตั้งแต่ฉันเคยฟังการตำหนิโดยการแร็ป
Well, good night.พี่,ส่งมาให้ผม ผมจะย่างให้แล้วพี่ก็ไปล้างพวกนี้ [แก้แค้นโดยการตำหนิทันที]
The other is a teacher who's had the worse student feedback for the past 3 years.อีกท่านหนึ่งคือ อาจารย์ที่ได้รับการตำหนิมาตลอดสามปี
He needed to blame someone. But it's not you that's to blame.เค้าต้องการตำหนิใครสักคน แต่ไม่ใช่ท่านที่ต้องโดนตำหนิ
I wasted so much time hating myself for the stupid mistakes that I made, but the truth is, is that without all of those,ฉันเสียเวลามากมายกับการตำหนิตัวเอง สำหรับสิ่งแย่ๆที่ฉันเคยทำ แต่มันคือเรื่องจริง
I'm afraid I have to shoulder the blame,ผมเกรงว่า ผมควรได้รับการตำหนิ
It would be unconscionable to condemn another realm to the suffering that we've endured.มันจะเป็นการไร้สำนึก ทั้งการตำหนิจากอาณาจักรอื่น ทั้งความทุกข์ทรมานที่เราต้องทน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การตำหนิ
Back to top