dance

แปลว่า


n การเต้นรำ
ความหมายเหมือนกับ: dancing , hop , jig
คำที่เกี่ยวข้อง: ศิลปการเต้นรำ , การเต้นระบำ , การฟ้อนรำ , การรำ , การร่ายรำ , การลีลาศ , นาฏกรรม , นาฎศิลป์
n งานเต้นรำ
ความหมายเหมือนกับ: ball
คำที่เกี่ยวข้อง: งานลีลาศ , งานบอล
vi เต้นรำ
ความหมายเหมือนกับ: prance , hop , jig
คำที่เกี่ยวข้อง: รำ , ร่ายรำ , เต้น , เต้นระบำ , เต้นลีลาศ , เคลื่อนไหวเหมือนเต้นรำ

รูปภาพ


dance เต้นรำเต้นรำ

หมวดคำ