ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prance*, -prance-

prance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prance (vi.) เคลื่อนไหวอย่างมีชีวิตชีวา See also: ร่าเริง, กระฉับกระเฉง Syn. frisk
prance (vi.) เคลื่อนไหวด้วยท่าทางโอ้อวด
prance (n.) การเคลื่อนไหวอย่างมีชีวิตชีวา
English-Thai: HOPE Dictionary
prance(แพรนซฺ,พรานซฺ) vi.,n. (การ) (ม้า) ชูขาหน้าขึ้นทั้ง2ขา,ขี่ม้าอย่างสบาย,ไปอย่างแคล่วคล่อง,การขี่ม้าเดินโอ้อวด., See also: prancer n. prancingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
prance(n) การเหยาะย่าง,การเดินอวด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผันผยอง (v.) prance See also: swagger
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Horses prance through a silver stormม้าคะนองโผนกระโจนเรียงกัน
About kicking my husband out, and you prance inว่าฉันไล่สามีออกจากบ้าน แต่เธอดันแส่
You want to prance around like that even after getting sexually harassed by suspects yesterday?เธออยากจะทำอะไรก็ได้ เหมือนที่เธอทำเมื่อวานงั้นหรอ?
Is that why you prance around in that little maid's outfit like you're headed to a fetish ball?ที่คุณเดินยั่วยวนไปมาด้วยชุดแม่บ้านนั่น เหมือนเป็นเรดาร์ เขย่าอารมณ์ลูกไอ้นั่นตลอดเวลา
I won't let her just prance around in front of me.ให้ทั้งชีวิตของเธอเป็นเหมือนที่พ่อของเธอเคยเป็นมา
We'd be doing the work while you prance around with an alibi.เราต้องเป็นคนลงมือทั้งหมด ส่วนเธอแค่เต้น แถมยังมีข้อแก้ตัวอีก
Prance around here in your perfect white lab coat, acting like you know every damn thing.Is that what you want? More innocent girls to die?
Prance for us now. Come on, like you do when you wanna get laid.เหยาะย่าง สำหรับเรา ตอนนี้ มาสิ , เหมือนที่คุณ ทำเมื่อคุณ ต้องการที่จะ ได้รับการ วาง
Prance for us. Prance, show horse!เหยาะย่าง สำหรับเรา เดินอวด การแสดง ม้า
Go together like Prancer and Vixenแล้วนั่น แซมมี คาห์ลมั้ย?
Sometimes he borrows your armor and he prances around the courtyard, flailing your sword, going, "I am Fabious!บางครั้งเจ้าชายยืมชุดเกราะของท่านมาใส่ และเดินอวดไปทั่วลานปราสาท กวัดแกว่งดาบของท่าน พูดว่า "ข้าคือฟาเบียส
Um, Adventures in Babysitting, uh, Prancer, Newsies, Curly Sue.Um, Adventures in Babysitting, uh, Prancer, Newsies, Curly Sue.

prance ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiāng, ㄒㄧㄤ, 骧 / 驤] prance (as a horse)

prance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
跳ねる[はねる, haneru] (v1,vi) (1) to jump; to leap; to prance; to spring up; to bound; to hop; (2) to break up; to close; to come to an end; (3) (instead of 撥ねる) to hit (e.g. to have a car hit something or someone); (P)

prance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผันผยอง[v.] (phanphayøng) EN: prance FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prance
Back to top