custom

แปลว่า


n กิจวัตร
ความหมายเหมือนกับ: habit , practice , routine
n ขนบธรรมเนียม
ความหมายเหมือนกับ: tradition , folkways
คำที่เกี่ยวข้อง: ประเพณี
adj ซึ่งทำตามสั่ง
adj ซึ่งปรับปรุงให้เหมาะสม