brush

แปลว่า


vt ปัด
vi แปรง
n แปรง
n การสัมผัสเบาๆ
ความหมายเหมือนกับ: touch
vt กวาด
ความหมายเหมือนกับ: sweep
n ถ่านเก็บไฟในไดนาโมและมอเตอร์ไฟฟ้า
n หมู่ไม้เตี้ยๆ
ความหมายเหมือนกับ: bush
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม้พุ่ม

รูปภาพ


brush แปรงแปรง

หมวดคำ