ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scrub

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scrub*, -scrub-

scrub ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scrub (vt.) ถูทำความสะอาดอย่างแรง See also: ขัด, ขัดออก
scrub (vi.) ทำความสะอาดโดยถูอย่างแรง
scrub (n.) การขัดถู See also: การถู, การขัด
scrub (n.) ป่าละเมาะ See also: พื้นที่เต็มไปด้วยต้นไม้เล็กๆ หรือพุ่มไม
scrub (adj.) สัตว์เลี้ยงพันธุ์ผสม Syn. mongrel
scrub (n.) พุ่มไม้ See also: ต้นไม้เล็กๆ
scrub away (phrv.) ถู/ขัดด้วยแปรง See also: ขัดออกด้วยแปรง
scrub down (phrv.) ถู/ขัดทำความสะอาดด้วยแปรง
scrub out (phrv.) แปรงทำความสะอาด Syn. scour out
scrub out (phrv.) ขีดออก See also: ขีดฆ่าออก Syn. cross out
scrub round (phrv.) ยกเลิก See also: เลื่อน Syn. call off, scrub out
scrub round (phrv.) ไม่ปฏิบัติตาม See also: ไม่เชื่อฟัง Syn. get round, skate round, slide round
scrub up (phrv.) ล้างทำความสะอาด (ตัวเอง) โดยเฉพาะพยาบาลและหมอ
scrubber (int.) คนขัด See also: คนถู, ผู้ขัด, เครื่องขัด, เครื่องถู
scrubbily (adv.) อย่างขัดถู
scrubbiness (n.) การขัดถู
scrubbing brush (n.) แปรงขัดเล็บ
scrubby (adj.) เตี้ย See also: แคระ, ปกคลุมไปด้วยพุ่มไม้, เล็กกว่าปกติ, เต็มไปด้วยขนที่สั้นแข็ง
English-Thai: HOPE Dictionary
scrub(สครับ) vt. ถูอย่างแรง,ขัดอย่างแรง,ขัดสิ่งสกปรกออก,ล้าง,ล้างแก๊ส,ทำให้อากาศบริสุทธิ์,ทำงานหนัก,เลื่อนหรือระงับ (การส่งขีปนาวุธ) vi. ทำความสะอาดโดยการขัดถู n. ต้นไม้เล็ก ๆ ,พุ่มไม้,สัตว์เลี้ยงพันธุ์ผสมหรือพันธุ์เลว,สิ่งที่เล็กกว่าปกติ,ของชั้นเลว,นักกีฬาชั้นสอง,ไม้กวาดแปรงที่ใช้จนขนสั้น adj. เล็กกว่าปกติ,แคระ,เตี้ย,คนชั้นเลว,กระจอก,ไม่สำคัญ
English-Thai: Nontri Dictionary
scrub(adj) แคระ,แกร็น,เตี้ย,เลว,กระจอก,ไม่สำคัญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
scrub typhus feverไข้รากสาดใหญ่จากป่าละเมาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scrub typhusสครับ ทัยฟัส [TU Subject Heading]
Scrubber (Chemical technology)การดักจับเขม่าควันกลิ่น [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การขัด (n.) scrub See also: rub, scrape Syn. การถู, การเช็ด, การครูด
การสี (n.) scrub See also: rub, scrape Syn. การถู, การขัด, การเช็ด, การครูด
การเช็ด (n.) scrub See also: rub, scrape Syn. การถู, การขัด, การครูด
ขัดสี (v.) scrub See also: rub, scour Syn. ถูกัน, เสียดสี
ถู (v.) scrub See also: wipe, scour, polish, rub, graze Syn. สี, เช็ด
ถูกัน (v.) scrub See also: rub, scour Syn. เสียดสี
เสียดสี (v.) scrub See also: rub, scour Syn. ถูกัน
ป่าแคระ (n.) scrub forest
เช็ดหน้า (v.) scrub one´s face See also: rub the face dry, wipe one´s face
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I suggest you scrub that hand with ammonia as soon as possible.ผมแนะนำว่า ให้คุณขัดมือนั่นด้วยแอมโมเนีย อย่างเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้
I scrub my face with soapฉันก็แค่ล้างหน้าด้วยสบู่น่ะ
Use your hands and scrub it off!ใช้มือพวกเธอ ขัดมันออกมา !
They turn your insides out. You wanna run home and scrub yourself.เห็นแล้วอยากจะสำรอก อยากจะวิ่ง กลับบ้านไปขัดตัวซะเดี๋ยวนั้น
Wash your face, comb your hair, scrub your hands, brush your teeth, blow your nose.ไปล้างหน้า หวีผม ถูมือ แปรงฟัน แล้วก็สั่งขี้มูกซะ
You want shit to do? Go wash the floors. Scrub out the toilets.นายมีงานต้องทำ ไปล้างพื้น ขัดห้องน้ำ
Excellent. Stevens, we will scrub in as soon as an O.R. Is free.สวีเวนส์,เราจะเข้าผ่าทันที ที่ห้องโอ อาร์ ว่าง
I'm about to scrub in on an awake open-heart surgery.ฉันกำลังจะเข้าร่วมผ่าตัดหัวใจแบบไม่สลบ อะไรนะ ไม่สลบ
Go scrub your face, and I'll heat up some oatmeal.ลุกขึ้นล้างหน้าล้างตาซะ แม่อุ่นข้าวโอ๊ตไว้ให้แล้ว
Trillacheerytune inthetub as you scrub a stubborn mildew stain# Trill a cheery tune in the tub as you scrub a stubborn mildew stain
There's a guacamole facial and a seaweed body scrub on the menu.มีพอกหน้าด้วยกวาคาโมล แถมยังมีขัดตัวด้วยสาหร่ายทะเลด้วย
I held off the worst of the infection, but you're gonna have to open it up, cut out and scrub away anything that's dead, working your way out, sewing it together and you got to try to make sure you don't re-infect it.ผมระวังแผลติดเชื้อมาก แต่คุณต้องเปิดมันออก ตัดและขัดเนื้อที่ตายออก แล้วเย็บแผลให้สนิท

scrub ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恙虫病[yàng chóng bìng, ㄧㄤˋ ㄔㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ, 恙虫病 / 恙蟲病] Scrub typhus; Tsutsugamushi disease; Mite-borne typhus fever
刷子[shuā zi, ㄕㄨㄚ ㄗ˙, 刷子] brush; scrub
板刷[bǎn shuā, ㄅㄢˇ ㄕㄨㄚ, 板刷] scrubbing brush
擦洗[cā xǐ, ㄘㄚ ㄒㄧˇ, 擦洗] scour; scrub
灌木丛[guàn mù cóng, ㄍㄨㄢˋ ㄇㄨˋ ㄘㄨㄥˊ, 灌木丛 / 灌木叢] scrub
洗刷[xǐ shuā, ㄒㄧˇ ㄕㄨㄚ, 洗刷] wash; brush; scrub

scrub ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スクラブ[, sukurabu] (n,vs) scrub
ツツガムシ病;恙虫病[ツツガムシびょう(ツツガムシ病);つつがむしびょう(恙虫病), tsutsugamushi byou ( tsutsugamushi byou ); tsutsugamushibyou ( tsutsugamushi byou )] (n) scrub typhus; tsutsugamushi disease
ごしごし;ゴシゴシ[, goshigoshi ; goshigoshi] (n,vs,adv) (on-mim) scrubbing; rubbing briskly; rasping
シュッシュッ;しゅっしゅっ[, shusshutsu ; shusshutsu] (adv-to,adv) (1) (on-mim) choo-choo; chug-chug; chuff-chuff; hiss-hiss; (2) (on-mim) brush-brush; scrub-scrub
亀の子たわし;亀の子束子[かめのこたわし, kamenokotawashi] (n) tortoise-shaped scrubbing brush (from company name)
垢すり;垢擦り[あかすり, akasuri] (n,vs) scrubbing; getting grime off
垢掻き[あかかき, akakaki] (n) (arch) (See 湯女) female assistant who scrubbed customers at public baths and also offered sexual services (Edo period)
拭き掃除[ふきそうじ, fukisouji] (n,vs) cleaning; scrubbing
摩する[まする, masuru] (vs-s) (1) to rub; to scrub; (2) to draw near; to press
擦り;錯[こすり, kosuri] (n) rubbing; scrubbing; scraping
束子[たわし, tawashi] (n) scrubbing brush; scourer
水仕事[みずしごと, mizushigoto] (n) scrubbing and washing; kitchen work
糠袋[ぬかぶくろ, nukabukuro] (n) rice-bran bag (used for scrubbing the skin when bathing)
紅葉袋;もみじ袋[もみじぶくろ, momijibukuro] (n) (See 糠袋) rice-bran bag (used for scrubbing the skin when bathing)

scrub ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เช็ด[v.] (chet) EN: wipe ; rub ; clean ; mop ; scrub FR: essuyer ; sécher ; nettoyer en frottant ; frotter
เช็ดหน้า[v. exp.] (chet nā) EN: scrub one's face ; rub the face dry ; wipe one's face FR: essuyer le visage
เช็ดถู[v.] (chetthū) EN: rub ; scrub ; wipe ; clean FR:
ขัด[v.] (khat) EN: scrub ; polish ; wipe ; rub ; burnish ; scrub off ; scrape ; sand FR: récurer ; polir ; astiquer
ขัดหม้อ[v. exp.] (khat mø) EN: scrub a pot FR: récurer une casserole
ขัดพื้น[v. exp.] (khat pheūn) EN: scrub the floors FR: récurer le sol
ขัดพื้นให้สะอาด[v. exp.] (khat pheūn ) EN: scrub the foor FR: récurer le sol
ขัดสี[v.] (khat sī) EN: scrub ; rub ; scour FR:
ขัดถู[v.] (khat thū) EN: polish ; burnish ; wipe ; scrub ; rub FR: récurer ; polir ; astiquer
ขยี้[v.] (khayī) EN: rub ; scrub FR: frotter
ล้าง[v.] (lāng) EN: wash ; clean ; scrub ; bathe FR: laver ; nettoyer ; récurer
ล้างพื้น[v. exp.] (lāng pheūn) EN: scrub the floor FR: récurer le sol
ป่าชัฏ[n. exp.] (pā chat) EN: thorn forest ; scrub ; thicket FR:
ป่าแคระ[n.] (pākhrae) EN: scrub forest FR:
ป่าละเมาะ[n.] (pālamǿ) EN: grove ; wood ; scrub forest ; bracken FR: broussaille [f] ; buisson [m] ; fourré [m] ; hallier [m]
พยาบาลวิชาชีพ[n. exp.] (phayābān wi) EN: registered nurse ; scrub nurse FR:
ถู[v.] (thū) EN: scrub ; rub ; wipe ; polish ; clean FR: frotter ; récurer ; frictionner
ถูเนื้อถูตัว[v. exp.] (thū neūa th) EN: scrub oneself FR:
ถูพื้น[v. exp.] (thū pheūn) EN: scrub the floor FR: récurer le sol

scrub ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bismarckhuhn {n} [ornith.]Bismarck Scrub Fowl
Borneobuschsänger {m} [ornith.]Kinabalu Scrub Warbler
Großfußhuhn {n} [ornith.]Dusky Scrub Fowl
Lapérousehuhn {n} [ornith.]Marianas Scrub Fowl
Layardhuhn {n} [ornith.]Band Is Scrub Fowl
Malleescheindrossel {f} [ornith.]Southern Scrub Robin
Natalheckensänger {m} [ornith.]Brown Scrub Robin
Wüstenprinie {f} [ornith.]Streaked Scrub Warbler
Säureluftwäscher {m} [techn.]acid scrubber
Algenfilter {m}algal scrubber
Südlicher Buschfliegenstecher {m} [ornith.]Scrub Flycatcher
Barrattbuschsänger {m} [ornith.]Scrub Warbler
Stammhuscher {m} [ornith.]Scrub Tit
Buschorganist {m} [ornith.]Scrub Euphonia
Rotscheiteltangare {f} [ornith.]Scrub Tanager
Buschvireo {m} [ornith.]Scrub Greenlet
Buschstärling {m} [ornith.]Scrub Blackbird
Buschhäher {m} [ornith.]Scrub Jay
Wurzelbürste {f}scrubbing brush
armselig {adj} | armseliger | am armseligstenscrubby | scrubbier | scrubbiest
struppig {adv}scrubbily

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scrub
Back to top