ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

buff

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *buff*, -buff-

buff ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
buff (vt.) การขัดเพื่อทำให้พื้นผิวนุ่ม
buff (vt.) ขัดให้เป็นเงา Syn. shine
buff (adj.) ที่มีสีน้ำตาลอมเหลือง Syn. yellowish-brown
buff (n.) สีน้ำตาลอมเหลือง See also: สีแทน
buff (n.) คนที่รู้หรือสนใจเรื่องใดเป็นพิเศษ Syn. enthusiast
buff (n.) การเปลือยกาย (คำที่ไม่เป็นทางการ)
buff (adj.) ที่มีรูปลักษณ์ภายนอกน่าดึงดูด (คำแสลง)
buff (n.) หนังที่ไม่ได้ย้อม มีลักษณะหนานุ่ม มักจะทำจากหนังควาย
buff (adj.) ที่ทำจากหนังควาย
buff (n.) ควาย (คำที่ไม่เป็นทางการ)
buff (vt.) ทำให้แรงน้อยลง
buff (n.) เกราะที่ป้องกันใบหน้าส่วนล่างและลำคอ
buffalo (n.) กระบือ See also: ทุย, ควาย Syn. bison
buffaloed (sl.) สับสน See also: ยุ่งเหยิง, มึนงง
buffer (n.) แป้นปะทะที่หัวท้ายรถพ่วงในขบวนรถไฟ
buffer (n.) เครื่องรับน้ำหนักกระแทก See also: เครื่องรับแรงปะทะ Syn. safeguard
buffer (n.) เครื่องขัดเงา
buffer (vt.) รับน้ำหนักกระแทก Syn. cushion
buffer (vi.) ใส่สารบัฟเฟอร์
buffer (n.) สารผ่อนความเป็นกรดหรือความเป็นด่าง
buffer state (n.) ประเทศบริวาร Syn. protectorate
buffet (n.) อาหารที่ลูกค้าต้องบริการตัวเอง
buffing (n.) การตกแต่งเล็บและมือ (การเสริมสวย) See also: การทำเล็บ Syn. nial-polishing
buffon (n.) ตัวตลก See also: ตัวละครตลก Syn. entertainer, clown, jester, comic
buffon (n.) นักแสดงตลก Syn. entertainer, jester, performer
buffon (n.) ตัวละครตลก See also: ตัวตลก Syn. entertainer, clown, jester, comedian
buffon (n.) ตัวตลก See also: ตัวโจ๊ก, จำอวด Syn. clown, fool
buffon (n.) เรื่องของคนหรือสถานการณ์ที่น่าหัวเราะ See also: ตัวตลก Syn. clown, laughing stock
buffon (n.) ตัวตลก See also: ตัวโจ๊ก Syn. comedian
buffonery (n.) พฤติกรรมที่หยาบ, คึกคะนอง และอึกทึก Syn. foolery
buffoon (n.) คนเล่นตลกหยาบๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
buff(บัฟ) n. หนังหนาสีเหลืองอ่อน vt. ลดกำลัง
buffalo(บัฟ'ฟะโล) {buffaloed,buffaloing,buffalos} n. ควาย,ควายป่า (ในเมริกา) vt. ทำให้ยุ่งเหยิงใจ,ทำให้งง,ข่ม,กดขี่
buffer(บัฟ'เฟอะ) {buffered,buffering,buffers} n. ตัวกันชน,สารที่สามารถทำให้ทั้งกรดและด่างเป็นกลาง,เครื่องขัดเงา,คนงานขัดเงา vt. ใส่ตัวทำให้กรดหรือด่างเป็นกลาง,ผ่อนคลาย,ปกป้อง,กันชน, Syn. cushion ที่พัก (ข้อมูล) กันชนบัฟเฟอร์ในกรณีที่อัตราความเร็วในการทำงานของอุปกรณ์บางอย่างมีความเร็วไม่เท่ากัน เป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์และหน่วยประมวลผลซึ่งทำงานด้วยความเร็วที่แตกต่างกันมาก คอมพิวเตอร์ประมวลผลเสร็จแล้วจึงต้องส่งผลมารออยู่ที่บัฟเฟอร์ก่อน เพราะเครื่องพิมพ์จะใช้เวลามากกว่าในการพิมพ์ (พิมพ์ตามไม่ทัน) เราจะพบบ่อย ๆ ว่า แม้ว่าจะสั่งให้หยุดพิมพ์ แต่เครื่องพิมพ์จะไม่หยุดทันที ทั้งนี้เป็นเพราะมีข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ส่งไปรออยู่ที่บัฟเฟอร์แล้ว เครื่องพิมพ์จะต้องพิมพ์จนหมดข้อมูลในบัฟเฟอร์นี้ จึงจะหยุด คอมพิวเตอร์นั้นจะมีที่พักข้อมูลทั้งเมื่อรับข้อมูลเข้าและเมื่อส่งข้อมูลออก อันที่จริง บัฟเฟอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยความจำนั่นเอง
buffer staten. รัฐกันชน
buffet(บัฟ'ฟิท) {buffetted,buffetting,buffets} n. การทุบ,การตี,การต่อย,การกระทบอย่างแรง. ตู้เก็บตู้ชามผ้าคลุมโต๊ะและอื่น,ห้องอาหารเครื่องดื่ม,เคาน์เตอร์บริการอาหารและเครื่องดื่มเอง. vt. ทุบ,ตี,ต่อย,กระทบอยู่เรื่อย. vi. ต่อสู้ด้วยหมัดมือ,ต่อสู้. adj. ประกอบด้วยอ
buffon. ตอนตลกของละครอุปรากร
buffoon(บะฟูน') n. ตัวตลก,ตัวตลกโปกฮาอย่างหยาบ., See also: buffoonery n. ดูbuffoon ,buffoonerism n. ดูbuffoon buffoonishness n. ดูbuffoon buffoonish adj. ดูbuffoon, Syn. crown
English-Thai: Nontri Dictionary
buff(n) หนังวัว,หนังควาย,สีเนื้อ,สีเหลืองอ่อน
buffalo(n) ควาย
buffer(n) กันชน,ตัวกั้นกลาง,แป้นปะทะ
BUFFER buffer state(n) รัฐกันชน,ประเทศกันชน
buffet(n) การตี,การทุบ,ห้องเลี้ยงบุฟเฟ่ต์
buffoon(n) ตัวตลก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
buffer๑. ที่พัก(ข้อมูล)๒. บัฟเฟอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
buffer stateรัฐกันชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Buff Colorสีเหลืองแกมเทา [การแพทย์]
Buffalo Humpไขมันพอกเป็นหนอกบริเวณไหล่ด้านหลัง,ไขมันเพิ่มสูงที่บริเวณลำตัว,ไขมันพอกมากที่บริเวณไหล่และใต้ต้นคอลงมา,หนอก,หลังเป็นหนอก,หลังนูนขึ้นมา,หลังเป็นโหนก [การแพทย์]
Buffaloesกระบือ [TU Subject Heading]
Buffer บัพเฟอร์ สารละลายที่มี pH ค่อนข้างคงที่เมื่อเติมกรดหรือด่างลงไป สารละลาย บัฟเฟอร์ประกอบด้วย กรดอ่อน หรือเกลือของกรดอ่อน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระบือ (n.) buffalo Syn. ควาย
ควาย (n.) buffalo See also: carabao Syn. กระบือ
ทุย (n.) buffalo See also: buffalo with short and twisted horns Syn. ควาย, กระบือ
มหิงส์ (n.) buffalo Syn. ควาย, กระบือ
มหิษ (n.) buffalo Syn. ควาย, กระบือ, มหิงส์
ประเทศกันชน (n.) buffer state Syn. รัฐกันชน
รัฐกันชน (n.) buffer state
มูลภัณฑ์กันชน (n.) buffer stock See also: buffer price
บุฟเฟ่ต์ (n.) buffet
โต้ (v.) buffet See also: counter Syn. ต้าน, ทวน, สวน
พัดกระหน่ำ (v.) buffet (of wind) See also: strike (of wind), hit strongly
ช่องจมูกวัวควาย (n.) hole in a nose of an ox or a buffalo through which put a cord/rope called
ตะพาย (n.) hole in a nose of an ox or a buffalo through which put a cord/rope called Syn. ช่องจมูกวัวควาย
นุ่งน้อยห่มน้อย (v.) be in the buff See also: leave one´s body bare
นุ่งลมห่มฟ้า (v.) be stripped to the buff See also: be naked, be in buff, be in the nude Syn. เปลือยกาย, แก้ผ้า, แก้ผ้าแก้ผ่อน, นุ่งน้อยห่มน้อย
สายตะพาย (n.) rope in the nose of a buffalo
แก้ผ้า (v.) be stripped to the buff See also: be naked, be in buff, be in the nude Syn. เปลือยกาย, แก้ผ้าแก้ผ่อน, นุ่งน้อยห่มน้อย
แก้ผ้าแก้ผ่อน (v.) be stripped to the buff See also: be naked, be in buff, be in the nude Syn. เปลือยกาย, แก้ผ้า, นุ่งน้อยห่มน้อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They can buff that shit out.พวกเขาสามารถหนังที่อึออก
Langlois had been sacked by the government... and it seemed like every film buff in Paris had turned out in protest.ลองกัวส์ ถูกบีบให้ออก โดยรัฐบาล... และมันทำให้ แฟนหนังพันธุ์แท้ ทั้งปารีสออกมาประท้วง
Guys don't like buff girls.หนุ่มๆไม่ชอบสตรีเหล็กนะ
You're pretty buff for a nerd.นายนี่เป็นเด็กเนิร์ด ที่ดูถึกดีนะ
She had this totally buff Surrie in Maui, She took it surfing, parasailing, deep sea diving.เขาพูดว่ามันดีและใ่ส่เซอรโรเกท เพื่อขับรถ, เล่นเซิร์ฟ และ โดดร่ม ใน Maui
You know being a history buff and all.รู้มั้ย แบบว่าเอาอย่าง ผู้คลั่งไคล้ประวัติศาสตร์ ทำนองนั้น
You're going to want to buff up if you start dating this one.คุณกำลังต้องการเป็นคนโง่ ถ้าคุณเริ่มเดตกับใครสักคน
Cole, I just... Go get a chamois. Come buff this out.ฉันแค่.. เอาผ้าชามัวร์มา เช็ดรอยนี้ด้วย
Lena Abbott's confirmation, it would buff his reputation in certain circles, wouldn't it?การยืนยันรับตำแหน่งของลีน่า แอ็บบ็อต จะทำให้ชื่อเสียงเขา โดดเด่นขึ้น
Buff bubble... Bubble gum?บัฟ บั๊บเบิ้ล, หมากฝรั่งเหรอ
Buff that right out.ช่างมันเถอะ ฉันคิดว่าเราสามารถ
And I'll use small words, so that you'll be sure to understand, you warthog-faced buffoon.และจะพยายามใช้ถ้อยคำไม่มากนัก เพื่อเจ้าจะได้เข้าใจ เจ้าหน้าหมูโสโครก

buff ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
防波堤[fáng bō dī, ㄈㄤˊ ㄅㄛ ㄉㄧ, 防波堤] breakwater; seawall; fig. defensive buffer zone
布法罗[Bù fǎ luó, ㄅㄨˋ ㄈㄚˇ ㄌㄨㄛˊ, 布法罗 / 布法羅] Buffalo, New York state
浅黄色[qiǎn huáng sè, ㄑㄧㄢˇ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ, 浅黄色 / 淺黃色] buff; pale yellow
缓冲器[huǎn chōng qì, ㄏㄨㄢˇ ㄔㄨㄥ ㄑㄧˋ, 缓冲器 / 緩衝器] buffer (computer science)
自助餐[zì zhù cān, ㄗˋ ㄓㄨˋ ㄘㄢ, 自助餐] buffet; self-service meal
芭菲[bā fēi, ㄅㄚ ㄈㄟ, 芭菲] Buffy (the vampire slayer), star of TV series
水牛[shuǐ niú, ㄕㄨㄟˇ ㄋㄧㄡˊ, 水牛] water buffalo
回绝[huí jué, ㄏㄨㄟˊ ㄐㄩㄝˊ, 回绝 / 回絕] rebuff
挨揍[ái zòu, ㄞˊ ㄗㄡˋ, 挨揍] to be beaten; to take a drubbing; buffeted; knocked about
快餐部[kuài cān bù, ㄎㄨㄞˋ ㄘㄢ ㄅㄨˋ, 快餐部] snack bar; buffet
巴菲特[Bā fēi tè, ㄅㄚ ㄈㄟ ㄊㄜˋ, 巴菲特] Warren Buffett (1930-), US billionaire investor and philanthropist ("Sage of Omaha"), principal owner of holding company Berkshire Hathaway
沃伦・巴菲特[Wò lún, ㄨㄛˋ ㄌㄨㄣˊ· Ba1 fei1 te4, 沃伦・巴菲特 / 沃倫・巴菲特] Warren Buffett (1930-), the Sage of Omaha, US investor and philanthropist, principal owner of holding company Berkshire Hathaway

buff ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
歴女[れきじょ, rekijo] (n) (See 戦国時代) young woman strongly interested in pre-Edo history; young woman making use of speech and mannerisms of pre-industrial Japan; female history buff
アドレス変換バッファ[アドレスへんかんバッファ, adoresu henkan baffa] (n) {comp} Translation Look-aside Buffer; TLB
アノア[, anoa] (n) anoa (either of two small African water buffalo of genus Bubalus)
アフリカ水牛[アフリカすいぎゅう;アフリカスイギュウ, afurika suigyuu ; afurikasuigyuu] (n) (uk) African buffalo; Cape buffalo (Syncerus caffer)
アメリカ野牛[アメリカやぎゅう, amerika yagyuu] (n) buffalo; American bison
イメージバッファ[, ime-jibaffa] (n) {comp} image buffer
インデックスバッファ[, indekkusubaffa] (n) {comp} index buffer
インド水牛[インドすいぎゅう, indo suigyuu] (n) Indian buffalo
オペラブッファ[, operabuffa] (n) opera buffa (ita
カットバッファ[, kattobaffa] (n) {comp} cut buffer
キーバッファ[, ki-baffa] (n) {comp} key buffer
キーボードバッファ[, ki-bo-dobaffa] (n) {comp} keyboard buffer
キャプチャバッファ[, kyapuchabaffa] (n) {comp} capture buffer
スクリーンイメージバッファ[, sukuri-n'ime-jibaffa] (n) {comp} screen image buffer
スクリーンバッファ[, sukuri-nbaffa] (n) {comp} screen buffer
セルバッファ[, serubaffa] (n) {comp} cell buffer
バイキング(P);ヴァイキング[, baikingu (P); vaikingu] (n) (1) Viking; (2) (abbr) (See バイキング料理) smorgasbord; all-you-can-eat buffet; (P)
バイキング料理[バイキングりょうり, baikingu ryouri] (n) smorgasbord; all-you-can-eat buffet
バッファオーバーフロー[, baffao-ba-furo-] (n) {comp} buffer overflow
バッファオーバーフロー攻撃[バッファオーバーフローこうげき, baffao-ba-furo-kougeki] (n) {comp} buffer overflow attack
バッファオーバラン[, baffao-baran] (n,vs) {comp} buffer overrun
バッファメモリ[, baffamemori] (n) {comp} buffer memory
バッファリン[, baffarin] (n) (See アスピリン) aspirin (from Bufferin)
バッファロー[, baffaro-] (n) buffalo
バファリン[, bafarin] (n) {comp} buffer-in (computing term); (P)
ビュッフェ(P);バッフェイ;バフェ[, byuffe (P); baffei ; bafe] (n) (See 立食) buffet (fre
ブッフェ[, buffe] (n) buffet
中間国[ちゅうかんこく, chuukankoku] (n) buffer state
安全圏[あんぜんけん, anzenken] (n) safety zone; buffer (e.g. against defeat)
幇間;太鼓持ち[たいこもち;ほうかん(幇間), taikomochi ; houkan ( houkan )] (n) (1) professional jester; professional entertainer; comedian; buffoon; (2) flatterer; sycophant; brown-noser
映画ファン[えいがファン, eiga fan] (n) cinema fan; cinema-goer; cinephile; film aficionado; film buff; film fan; movie buff; movie fan
水牛[すいぎゅう, suigyuu] (n) water buffalo; (P)
立食[りっしょく, risshoku] (n) stand-up meal; buffet
立食パーティー[りっしょくパーティー, risshoku pa-tei-] (n) (standing) buffet party
緩衝器[かんしょうき, kanshouki] (n) shock absorber; buffer
緩衝国[かんしょうこく, kanshoukoku] (n) buffer state
車止め[くるまどめ, kurumadome] (n) (railway) buffer stop; bumper; bumping post
道化[どうけ, douke] (n,vs) antics; buffoonery; clowning
道化者[どうけもの, doukemono] (n) buffoon; jester
野牛[やぎゅう, yagyuu] (n) buffalo
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アドレス変換バッファ[アドレスへんかんバッファ, adoresu henkan baffa] Translation Look-aside Buffer, TLB
イメージバッファ[いめーじばっふぁ, ime-jibaffa] image buffer
キャプチャバッファ[きゃぷちゃばっふぁ, kyapuchabaffa] capture buffer
スクリーンイメージバッファ[すくりーん'いめーじばっふぁ, sukuri-n ' ime-jibaffa] screen image buffer
スクリーンバッファ[すくりーんばっふぁ, sukuri-nbaffa] screen buffer
セルバッファ[せるばっふぁ, serubaffa] cell buffer
パケットバッファ[ぱけっとばっふぁ, pakettobaffa] packet buffer
バッファ[ばっふぁ, baffa] buffer
バッファプール[ばっふぁぷーる, baffapu-ru] buffer pool
バッファメモリ[ばっふぁめもり, baffamemori] buffer memory
バッファリングレベル[ばっふぁりんぐれべる, baffaringureberu] buffering level
バファリン[ばふぁりん, bafarin] buffer-in
フレームバッファ[ふれーむばっふぁ, fure-mubaffa] frame buffer
ブロックバッファリング[ぶろっくばっふぁりんぐ, burokkubaffaringu] block buffering
共通バッファ[きょうつうバッファ, kyoutsuu baffa] common buffer
内部バッファ[ないぶバッファ, naibu baffa] internal buffer
単純緩衝法[たんじゅんかんしょうほう, tanjunkanshouhou] simple buffering
受信バッファ[じゅしんバッファ, jushin baffa] receive buffer

buff ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คอหนัง[n. exp.] (khø nang) EN: movie fan ; movie lover ; movie buff ; film buff FR:
บุฟเฟ่ต์[n.] (bupfē = buf) EN: buffet FR: buffet [m]
ช่องจมูกวัวควาย[n. exp.] (chǿng jamūk) EN: hole in a nose of an ox/buffalo FR:
ฟันฝ่า[v.] (fanfā) EN: struggle ; fight against ; overcome ; buffet ; surmount ; get through FR: lutter contre ; affronter ; surmonter
ฝืน[v.] (feūn) EN: go against ; break ; resist ; disobey ; oppose ; withstand ; rebuff ; infringe ; defy ; disregard ; violate FR: se rebiffer ; résister ; défier
จูงจมูก[v.] (jūngjamūk) EN: lead someone by the nose ; lead a buffalo by the nose FR: mener par le bout du nez
กันชน[n.] (kanchon) EN: bumper ; buffer FR: pare-chocs [m] ; parechoc [m]
การเลี้ยงควาย[n. exp.] (kān līeng k) EN: FR: élevage de buffles [m]
การเลี้ยงกระบือ[n. exp.] (kān līeng k) EN: FR: élevage de buffles [m]
กาสร[n.] (kāsøn) EN: buffalo FR: buffle [m]
เขาควาย[n. exp.] (khao khwāi) EN: buffalo horn FR: corne de buffle [f]
คาราบาว[n.] (khārābāo) EN: carabao ; water buffalo ; Bubalus bubalis FR: Bubalus bubalis
เขตกันชน[n. exp.] (khēt kancho) EN: buffer zone FR:
ขี้ควาย[n. exp.] (khī khwāi) EN: buffalo dung FR:
คอกควาย[n. exp.] (khøk khwāi) EN: buffalo coral ; buffalo pen FR:
ควาย[n.] (khwāi) EN: buffalo ; water buffalo ; carabao ; Bubalus bubalis FR: buffle [m] ; karbau [m] ; kérabau [m] ; Bubalus bubalis
ควายแดง[n. exp.] (khwāi daēng) EN: red buffalo FR:
ควายเอเชีย [n. exp.] (khwāi Ēchīa) EN: Asiatic water buffalo FR:
ควายแคระ[n. exp.] (khwāi khrae) EN: Anoas ; dwraf buffalo FR:
ควายแม่น้ำ[n. exp.] (khwāi maēnā) EN: river buffalo ; riverine buffalo FR:
ควายน้ำ[n. exp.] (khwāi nām) EN: water buffalo FR:
ควายป่า[n.] (khwāipā) EN: Wild Water Buffalo ; Asiatic Buffalo ; Asiatic Water Buffalo FR: buffle d'Asie [m]
ควายปลัก[n. exp.] (khwāi plak) EN: swamp buffalo FR:
ควายไทย[n. exp.] (khwāi Thai ) EN: Thai buffalo FR:
ควายธนู[n. exp.] (khwāithanū) EN: buffalo amulet FR:
กระบือ[n.] (krabeū) EN: water buffalo ; carabao FR: buffle [m] ; karbau [m] ; kérabau [m]
กระบือนม[n. exp.] (krabeū nom) EN: water buffalo FR:
ล่ามควาย[v. exp.] (lām khwāi) EN: tether a buffalo FR: attacher un buffle
เลี้ยงควาย[v. exp.] (līeng khwāi) EN: FR: élever des buffles ; s'occuper des buffles
ลูกกระทิง[n. exp.] (lūk krathin) EN: buffalo calf FR:
ลูกหม่อ[n. exp.] (lūk mø) EN: FR: bufflon [m] ; buffletin [m]
ลุลาย[n.] (lulāi) EN: water buffalo FR:
หม่อ[n.] (mø) EN: FR: beuglement du jeune buffle [m]
มูลภัณฑ์กันชน[n.] (mūnlaphanka) EN: buffer stock FR:
หนังกระบือ[n. exp.] (nang krabeū) EN: buffalo hide FR:
เนื้อควาย[n. exp.] (neūa khwāi) EN: buffalo meat FR: viande de buffle [f]
แหง่[n.] (ngāe) EN: calf FR: jeune buffle [m] ; bufflon [m] ; buffletin [m]
นกเด้าดินพันธุ์ไซบีเรีย[n. exp.] (nok daodin ) EN: Buff-bellied Pipit ; American Pipit FR: Pipit d'Amérique [m] ; Pipit farlousane [m] ; Pipit à ventre roux [m]
นกหัวขวานด่างท้องดำ[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Black-and-Buff Woodpecker FR: Pic à jugulaire [m]
นกหัวขวานแคระอกเทา[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Grey-and-buff Woodpecker FR: Pic trapu [m]

buff ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blinde Kuh f; Blindekuh {f} (Kinderspiel)blind man's buff; blindman's buff
Alektoweber {m} [ornith.]White-billed Buffalo Weaver
Braunschwanztachuri {m} [ornith.]Buff-banded Tyrannulet
Anlaufplatte {f} [techn.]axial buffer disc
Büffel {m} [zool.] | Büffel
Prellbock {m}buffer stop; buffer
Pufferanschlag {m}buffer stop
Pufferbatterie {f}buffer battery
Puffergestänge {n}buffer linkage
Pufferscheibe {f}buffer washer
Kanalspeicher {m}channel buffer
kaltes Büfett; kaltes Buffet {m}cold buffet
Isabelltangare {f} [ornith.]Burnished-buff Tanager
Lederfarbe {f}buff
lederfarben; gelbbraun {adj}buff
ledern {adj}; Leder...buff
Ockerbauchtaube {f} [ornith.]Buff-bellied Dove
Ockerbaucheremit {m} [ornith.]Buff-bellied Hermit
Ockerbrauen-Blattspäher {m} [ornith.]Buff-browed Foliage-gleaner
Panamaschopfohr {n} [ornith.]Buffy Tuftedcheek
Posse {f}buffoonery
Einsteckpuffer {m}protection buffer
Puff {m}buffet
Puffergröße {f}buffersize
Pufferung {f}buffering
Gummipuffer {m}rubber buffer
ausgebufft; klug; gerissen {adj} | ausgebuffter; klüger | am ausgebufftesten; am klügstensavvy [Am.] | savvier | savviest
Anrichte {f}; Büffet
Büfett {n}; Buffet
Termitenspecht {m} [ornith.]Buff-spotted Woodpecker
Tukkispecht {m} [ornith.]Buff-necked Woodpecker
Braunbrusttyrann {m} [ornith.]Buff-breasted Flycatcher
Braunbrust-Spateltyrann {m} [ornith.]Buff-throated Tody Tyrant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า buff
Back to top