bold

แปลว่า


adj กล้าหาญ
ความหมายเหมือนกับ: adventurous , fearless
คำที่เกี่ยวข้อง: ห้าว , กล้า
คำตรงข้าม: cowardly
adj ชัดเจน
ความหมายเหมือนกับ: marked
คำที่เกี่ยวข้อง: เห็นชัด
คำตรงข้าม: unnoticeable