ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gallantry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gallantry*, -gallantry-

gallantry ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gallantry (n.) ความกล้าหาญ
English-Thai: HOPE Dictionary
gallantryn. ความกล้าหาญ,ความชอบช่วยเหลือคนอื่น,การชอบเอาอกเอาใจสตรี,การกระทำหรือการพูดที่กล้าหาญ, Syn. heroism,courage,courtesy,politeness
English-Thai: Nontri Dictionary
gallantry(n) ความกล้าหาญ,ความสง่างาม,การเอาใจหญิง,ความเจ้าชู้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is how a true knight behaves - with gallantry and honour.นี่แหละอัศวินที่แท้จริง ผู้เปี่ยมไปด้วยความกล้าหาญและเกียรติยศ
Sadly, the age of gallantry seems to be dead.น่าเศร้าเสียจริงที่ยุคของผู้กล้า ได้หมดสิ้นไปเสียแล้ว
In particular, Detective Sergeant Terry Hicock, who having tragically lost his life in the line of duty has been singled out for the Queen's Gallantry Medal for Bravery, along with fellow officer Detective Inspector Alice Frampton.แต่ถึงกระนั้น จ่าฝ่ายสืบสวนเทอรี่ ฮิคค้อก ซึ่งได้เสียชีวิตไป ในหน้าที่ครั้งนี้อย่างน่าเสียดาย ได้รับเหรียญกล้าหาญขั้นที่หนึ่ง ควีนกาลันทรี่เป็นการตอบแทน
We take great pride in honoring the many men and women who demonstrated exceptional gallantry in the face of overwhelming enemy force.เราภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ยกย่อง เหล่าทหารชายหญิง ที่ได้แสดงความกล้าหาญอย่างยิ่งใหญ่ เมื่อเผชิญกับกองกำลังที่ท่วมท้นของศัตรู
It is my great pleasure to present you with a Silver Star for your exceptional heroism and gallantry in combat operations.ผมยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มอบเหรียญซิลเวอร์สตาร์ให้คุณ สำหรับความกล้าหาญในปฏิบัติการรบ
The child was raised as a prince, winning the love of the kingdom with his gallantry and good heart.เด็กน้อยเติบใหญ่ในฐานะเจ้าชาย ผู้ครองใจประชาชน ด้วยความห้าวหาญและอ่อนโยน
Captain Deckard Shaw, distinguished himself by acts of gallantry of the risk of his life above and beyond the call of dutyร้อยเอก เด็คการ์ด ชอว์ โดดเด่นจากวีรกรรมอันกล้าหาญ ที่ยอมสละชีวิตตนเองเกินกว่าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
For extraordinary heroism and conspicuous gallantry,สำหรับการกระทำเยี่ยงวีรบุรุษ.. และความกล้าหาญอันโดดเด่น
By the conspicuous gallantry, professional skill and determination of the pilots, together with the outstanding technical skill and devotion to duty of the ground personnel, the 332nd has reflected great credit on itself and on the Armed Forces of the Uniอีกทั้งมีประสิทธิภาพและคุณภาพของนักบิน ทีมช่างที่มีความสารถ และเจ้าหน้าที่ภาคพื้น ทั้งหมด

gallantry ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
勇み肌[いさみはだ, isamihada] (n) gallantry
勇敢さ[ゆうかんさ, yuukansa] (n) bravery; heroism; gallantry
武者振り[むしゃぶり, mushaburi] (n) prowess; gallantry
競い肌[きおいはだ, kioihada] (n) manliness; gallantry
侠勇[きょうゆう, kyouyuu] (n) gallantry; chivalry
武侠[ぶきょう, bukyou] (n) chivalry; gallantry; heroism

gallantry ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Galanterie {f}gallantry
Tapferkeit {f}gallantry

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gallantry
Back to top