bitter

แปลว่า


adj ขม
ความหมายเหมือนกับ: acetic , tangy
adj ขมขื่น
ความหมายเหมือนกับ: embittered , rancorous
คำที่เกี่ยวข้อง: ขื่นขม , ทุกข์ใจ , ระทมใจ , ชอกช้ำ , ตรอมตรม
adj หนาวจัด
ความหมายเหมือนกับ: freezing
คำที่เกี่ยวข้อง: หนาวมาก