appearance

แปลว่า


n การปรากฏตัว
ความหมายเหมือนกับ: presentation , coming
n ภาพลักษณ์
คำที่เกี่ยวข้อง: สิ่งที่ปรากฎให้เห็น
n รูปร่างหน้าตา
ความหมายเหมือนกับ: look , looks , aspect , features
คำที่เกี่ยวข้อง: รูปร่าง , รูปลักษณะ , รูปลักษณ์ , รูปโฉม