หมวดคำภาษาอังกฤษ > แมลง (Insects)

หมวด แมลง (Insects)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดนี้ได้แก่
รูป
คำศัพท์
ประเภท
ความหมาย

ant
ant
n
มด

bee
bee
n
ผึ้ง

beetle
n
แมลงปีกแข็ง เช่น ตัวด้วง

bumblebee
n
ผึ้งมีขนตัวใหญ่ที่ส่งเสียงหึ่งๆ

butterfly
n
ผีเสื้อ

caterpillar
n
หนอนผีเสื้อ

centipede
n
ตะขาบ

cockroach
n
แมลงสาบ

cocoon
n
รังไหมดิบ

cricket
n
จิ้งหรีด

dragonfly
n
แมลงปอ

firefly
n
หิ่งห้อย

flea
n
หมัด

fly
fly
n
แมลงวัน

grasshopper
n
ตั๊กแตน

grub
n
ตัวอ่อนของแมลง

ladybug
n
แมลงเต่าทอง

mantis
n
ตั๊กแตนตำข้าว (จัดอยู่ในตระกูล Mantidae)

mayfly
n
แมลงชีปะขาว

millepede
n
กิ้งกือ

mosquito
n
ยุง

moth
n
ผีเสื้อราตรี ออกหากินตอนกลางคืน

n
แมลงดูดเลือดจำพวก Phlebotomus

scorpion
n
แมงป่อง

silkworm
n
ตัวไหม

spider
n
แมงมุม

tarantula
n
แมงมุมพิษตัวใหญ่ในตระกูล Theraphosidae

termite
n
ปลวก

n
เพลี้ยไฟ

n
เห็บ

wasp
n
ตัวต่อตระกูล Vespidae Sphecidae

n
ตัวด้วง อยู่ในตระกูล Curculionidae

worm
n
หนอนค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top