ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bee

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bee*, -bee-

bee ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bee (n.) ผึ้ง See also: ภมร Syn. bumblebee
bee (n.) การรวมตัวเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน See also: งานสังสรรค์
bee-keeper (n.) คนเลี้ยงผึ้ง
beef (n.) เนื้อวัว See also: วัวที่เลี้ยงไว้ฆ่าเป็นอาหาร
beef (vi.) บ่น (คำสแลง) Syn. complaint
beef (n.) การบ่น Syn. complaint Ops. compliment
beef (n.) กำลังกล้ามเนื้อ See also: อำนาจ, พละกำลัง
beef bayonet (sl.) อวัยวะเพศชาย
beef curtains (sl.) อวัยวะเพศหญิง
beef fat (n.) ไขมันสัตว์ที่ใช้สำหรับทำเทียนไข See also: ไขมันสัตว์ Syn. mutton fat, wax, grease
beef up (phrv.) ทำให้แข็งแกร่ง (คำไม่เป็นทางการ) See also: ทำให้แข็งแรง, ทำให้มีพละกำลัง
beefburger (n.) แฮมเบอร์เกอร์ชนิดหนึ่ง
beefcake (n.) ชายที่มีกล้ามใหญ่
beefier (adj.) อ้วนมาก (ขั้นกว่าของ beefy)
beefiest (adj.) อ้วนมาก (ขั้นสูงสุดของ beefy)
beefily (adv.) อย่างอ้วนมาก
beefsteak (n.) สเต็กประเภทหนึ่ง
beefy (adj.) อ้วนมาก
beehive (n.) รังผึ้ง See also: รวงผึ้ง Syn. hive
beekeeping (n.) การเลี้ยงผึ้ง
beeline (n.) ทางตรง See also: ทางลัดตัดตรง
been (vi.) เป็น See also: อยู่, คือ Syn. be
been had (sl.) โดนโกง Syn. was had
beep (n.) เสียงเตือนแหลมสั้น See also: เสียงบี๊ปๆ, เสียงแตรรถยนต์
beep (vt.) ทำเสียงเตือนแหลมสั้น See also: ส่งเสียงเตือนบี๊ปๆ
beep (vt.) เรียกโดยใช้วิทยุติดตามตัว
beeper (n.) เครื่องวิทยุติดตามตัว See also: เครื่องเพจเจอร์ Syn. bleeper, pager
beer (n.) เบียร์
beer barrel (n.) ถังเบียร์ See also: ถังที่มีหัวและก้นแบน ส่วนใหญ่ใช้บรรจุเบียร์
beer belly (sl.) ท้องใหญ่ See also: พุงโต
beer gut (sl.) ท้องใหญ่ See also: พุงโต
beer monster (sl.) คนที่ดื่มเหล้าอย่างหนัก (มักหมายถึงคนที่ยังหนุ่ม) See also: ปีศาจสุรา
beery (adj.) กลิ่นเบียร์
beeswax (n.) ขี้ผึ้ง
beeswax (vt.) ทาด้วยขี้ผึ้ง See also: เคลือบด้วยขี้ผึ้ง
beeswax (sl.) ภาระ See also: ความวิตกกังวล, ความห่วงใย
beet (n.) พืชชนิดหนึ่งคล้ายหัวผักกาด
beetle (n.) แมลงปีกแข็ง เช่น ตัวด้วง
beetle (vi.) ไปหรือมาอย่างรีบร้อน
beetle (n.) สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายค้อน See also: ไม้ตี
English-Thai: HOPE Dictionary
bee(บี) n. ผึ้ง,งานสังสรรค์,กวี,ความคิดที่แปลก
beech(บีชฺ) n. พืชจำพวก Fagus มีผลเปลือกรูปสามเหลี่ยมที่กินได้, See also: beechen,beechy adj.
beef(บีฟ) {beefed,beefing,beefs} n. เนื้อวัว,เนื้อควาย,วัวสำหรับฆ่าเป็นอาหาร,กำลังกล้ามเนื้อ,อำนาจ,พละกำลัง,น้ำหนัก,การบ่น vi. บ่น, See also: beef up ทำให้แข็งแรง,เพิ่มกำลัง,เพิ่มจำนวน
beef cattlen. วัวหรือควายสำหรับฆ่าเป็นอาหาร
beehive(บี'ไฮฟฺ) รังผึ้ง,สถานที่จอแจ
beekeepern. คนเลี้ยงผึ้ง, See also: beekeeping n. การเลี้ยงผึ้ง
beeline(บี'ไลน์) n. ทางตรง
been(บีน) pp. ของ be -Conf. gone
beep(บีพ) {beeped,beeping,beeps} n. เสียงปี๊บ ๆ (เช่นเสียงแตรรถยนต์) vi.,vt. ทำเสียงปี๊บ ๆ
beer(เบียร์) n. เบียร์ -Phr. (dark beer เบียร์ดำ)
beer gardenสถานที่ดื่มเหล้า มักตกแต่งให้คล้ายสวน
beer hallบาร์หรือสถานรื่นรมย์ที่มีเหล้าดนตรีการเต้นรำและอื่น ๆ
beerhouse(เบียร์'เฮาซฺ) n. สถานที่ดื่มเหล้าเท่านั้น
beeswax(บีซ'แวคซฺ) n. ขี้ผึ้ง vi. ใส่ขี้ผึ้งเข้าไป
beet(บีท) n. พืชจำพวก Betaที่มีรากใหญ่สีแดงหรือขาว รากที่กินได้ของพืชจำพวก นี้,ใบของพืชจำพวก นี้ ใช้ทำสลัดกินได้
beet sugarn. น้ำตาลจากรากต้นsugar beet
beetle(บี'เทิล) n. แมลงปีกแข็ง
beeves(บีฟซ) n. พหูพจน์ของ beef
English-Thai: Nontri Dictionary
bee(n) ผึ้ง,แมลงภู่
beef(n) เนื้อวัว
beefy(adj) อ้วน,มีแต่เนื้อ
beehive(n) รังผึ้ง,รวงผึ้ง
been(vt) pp ของ be
beer(n) เบียร์
beeswax(n) ขี้ผึ้ง
beet(n) หัวผักกาด
beetle(n) แมลงปีกแข็ง,คนสายตาสั้น,ค้อน,เครื่องทุบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
beepเสียงเตือน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beeper๑. ตัวทำเสียงเตือน๒. วิทยุเรียกตัว, วิทยุตามตัว [มีความหมายเหมือนกับ pager] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bee cultureการเลี้ยงผึ้ง [TU Subject Heading]
Beechบีช [TU Subject Heading]
Beefเนื้อโค [TU Subject Heading]
Beef cattleโคเนื้อ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Beerเบียร์ [TU Subject Heading]
Beeswaxขี้ผึ้งขี้ผึ้งจากผึ้ง [การแพทย์]
Beetหัวบีท [การแพทย์]
Beetlesแมลงปีกแข็ง [การแพทย์]
Beetrootหัวบีท [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผึ้ง (n.) bee Syn. ภุมรา, ภุมริน, ภุมเรศ, ภมร, แมลงผึ้ง, แมลงภู่
ผึ้ง (n.) bee Syn. ภุมริน, ภุมเรศ, ภมร, แมลงผึ้ง, แมลงภู่
ผึ้ง (n.) bee Syn. ภุมรา, ภุมเรศ, ภมร, แมลงผึ้ง, แมลงภู่
ผึ้ง (n.) bee Syn. ภุมรา, ภุมริน, ภุมเรศ, ภมร, แมลงผึ้ง, แมลงภู่
ผึ้ง (n.) bee Syn. ภุมรา, ภุมริน, ภมร, แมลงผึ้ง, แมลงภู่
ผึ้ง (n.) bee Syn. แมลงผึ้ง, มธุการี
ผึ้ง (n.) bee Syn. แมลงผึ้ง, มธุกร
ผึ้ง (n.) bee Syn. แมลงผึ้ง
ผึ้งรวง (n.) bee See also: Apis indica Syn. พรวด
ภมร (n.) bee Syn. แมลงผึ้ง, แมลงภู่, ภุมระ, ภมริน, ภระมร
ภมริน (n.) bee Syn. แมลงผึ้ง, แมลงภู่, ภุมระ, ภมร, ภระมร
ภระมร (n.) bee Syn. ภมร, แมลงผึ้ง, แมลงภู่, ภุมระ, ภมร, ภมริน
ภุมระ (n.) bee Syn. ภุมรา, ภุมริน, ภุมเรศ, ผึ้ง, ภมร, แมลงผึ้ง, แมลงภู่
ภุมรา (n.) bee Syn. ภุมริน, ภุมเรศ, ผึ้ง, ภมร, แมลงผึ้ง, แมลงภู่
ภุมริน (n.) bee Syn. ภุมรา, ภุมเรศ, ผึ้ง, ภมร, แมลงผึ้ง, แมลงภู่
ภุมรี (n.) bee Syn. ภุมรา, ภุมริน, ภุมเรศ, ผึ้ง, ภมร, แมลงผึ้ง, แมลงภู่
ภุมเรศ (n.) bee Syn. ภุมรา, ภุมริน, ผึ้ง, ภมร, แมลงผึ้ง, แมลงภู่
มธุกร (n.) bee Syn. แมลงผึ้ง, ผึ้ง, มธุการี
มธุการี (n.) bee Syn. แมลงผึ้ง, ผึ้ง, มธุกร
มธุลีห์ (n.) bee Syn. ผึ้ง, แมลงผึ้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You've been here many daysคุณอยู่ที่นี่หลายวันแล้ว
I've already been thereฉันไปที่นั่นมาแล้ว
You have not been honest with meคุณไม่ซื่อสัตย์กับฉัน
I realize you have been given no choiceฉันเข้าใจว่าคุณไม่มีทางเลือกเลย
Neither of you has ever been there?พวกคุณทั้งสองไม่เคยไปที่นั่นหรือ
It's been five years since I last saw youเป็นเวลา 5 ปีแล้วนับแต่ที่ฉันเจอคุณครั้งสุดท้าย
How have you been these years?คุณเป็นอย่างไรบ้างหลายปีมานี้
It's been a whole year since I last saw youเกือบปีแล้วนับจากที่ฉันเจอคุณล่าสุด
How have you been these day?คุณสบายดีไหม
It has been a long time since I last came hereมันนานมากแล้วนับแต่ที่ฉันมาที่นี่ครั้งล่าสุด
They've been working on this project since last yearพวกเขาทำงานในโครงการนี้ตั้งแต่ปีที่แล้ว
She's been living there since her birthเธออาศัยอยู่ที่นั่นมาตั้งแต่เกิด
How long have you been married?คุณแต่งงานมานานแค่ไหนแล้ว
Because it can't possibly have been bothเพราะมันไม่สามารถจะเป็นได้ทั้งสองอย่าง
You've been working all summer on thatคุณทำในสิ่งนั้นมาตลอดฤดูร้อน
You've been call hereคุณถูกเรียกตัวมาที่นี่
How long has he been sick?เขาป่วยมานานแค่ไหนแล้ว
It could have been done by a professional designerมันควรจะทำโดยนักออกแบบมืออาชีพนะนี่
Where have you been all night?คุณไปอยู่ที่ไหนมาตลอดคืน
I've been looking all over for youฉันมองหาคุณจนทั่ว
You have been nothing but trouble to meคุณไม่ได้มีความสำคัญอะไรนอกจากเป็นตัวปัญหาสำหรับฉัน
I've never been to France beforeฉันไม่เคยไปฝรั่งเศสมาก่อน
I've been to many countries, many placesฉันไปมาหลายประเทศ หลายสถานที่
I've never been anywhere in the area of Asiaฉันยังไม่เคยไปที่ไหนในเอเชียมาก่อน
Where have you been lately?คุณไปอยู่ที่ไหนมาช่วงนี้?
Where have you been for the last month?คุณไปอยู่ที่ไหนมาเมื่อเดือนที่แล้ว?
Where have you been since school finished?คุณไปอยู่ที่ไหนมาตั้งแต่ออกจากโรงเรียน?
Where have all of you been recently?พวกคุณทุกคนไปอยู่ที่ไหนมาไม่นานมานี้?
I've been tied up with extra workฉันยุ่งอยู่กับการทำงานพิเศษอยู่
We've been tied up with businessพวกเรายุ่งอยู่กับธุรกิจ
Where have you been?คุณไปไหนมาหรือ?
I've been to the moviesฉันไปดูหนังมา
It's been a very weird nightมันเป็นคืนที่แปลกประหลาดมากจริงๆ
I realize now that I have been wrongตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันผิด
How long have you been working togetherพวกคุณทำงานด้วยกันมานานแค่ไหน?
You know I've never been to Chinaคุณรู้ไหมฉันไม่เคยไปประเทศจีนมาก่อน
How long have you guys been together?พวกคุณคบกันมานานแค่ไหนแล้ว?
You've been here long enoughคุณอยู่ที่นี่มานานพอควรแล้ว
I've been waiting two months for this momentฉันคอยเวลานี้มาสองเดือนแล้ว
I've been thinking about what you saidฉันคิดถึงสิ่งที่คุณพูดอยู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When Morgan gets a bee in his bonnet...เมื่อมอร์แกนมีผึ้งอยู่ในกางเกง
I had a bee on me.เมื่อกี้ผึ้งมันตอมผมหน่ะ
And Gretchen found herself a new clique and a new queen bee to serve.และเกรทเชนค้นพบสมาคมใหม่ของเธอเอง กับผึ้งนางพญาตัวใหม่เพื่อมารับใช้
There's a big spelling bee coming up with all the other schools.มีการแข่งขันสะกดคำแข่งกับ ร.ร. อื่น
You see that bee over there?คุณเห็นผึ้งตัวนั้นมั้ย
I confronted my queen bee a long time ago.ผมเผชิญหน้ากับผึ้งนางพญาของผมเมื่อนานมาแล้ว
I spent yesterday evening watching you interview the Bee Gees.เมื่อวานตอนค่ำผมใช้เวลาดูนาย สัมภาษณ์คณะบีจีส์
"A bee stung my tongue."คือผึ้งมันต่อยลิ้นของผม
Oh. How did a bee sting your tongue?แล้วผึ้งมันไปต่อยลิ้นคุณได้ยังไง
One bee sting, and she blows up like... well, like, judy.มีครั้งหนึ่งเธอถูกผึ้งต่อย จนตัวบวมเหมือนกับ เหมือนจูดี้
Subtitles by Red Bee Media LtdSubtitles by Red Bee Media Ltd\ Thai Translation by naraku666,noei1984,meaw2408
Subtitles by Red Bee Media LtdSubtitles by Red Bee Media Ltd

bee ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胡思乱想[hú sī luàn xiǎng, ㄏㄨˊ ㄙ ㄌㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˇ, 胡思乱想 / 胡思亂想] to indulge in flights of fancy (成语 saw); to let one's imagination run wild; to have a bee in one's bonnet; unrealistic utopian fantasy
[dīng, ㄉㄧㄥ, 叮] sting (of mosquito, bee etc); to ask
养蜂[yǎng fēng, ㄧㄤˇ ㄈㄥ, 养蜂 / 養蜂] bee-keeping; apiculture
[pí, ㄆㄧˊ, 啤] beer
啤酒[pí jiǔ, ㄆㄧˊ ㄐㄧㄡˇ, 啤酒] beer
将军肚子[jiāng jūn dù zi, ㄐㄧㄤ ㄐㄩㄣ ㄉㄨˋ ㄗ˙, 将军肚子 / 將軍肚子] beer belly (complimentary)
榉木[jǔ mù, ㄐㄩˇ ㄇㄨˋ, 榉木 / 櫸木] beech
比埃兹巴伯[Bǐ āi zī bā bó, ㄅㄧˇ ㄞ ㄗ ㄅㄚ ㄅㄛˊ, 比埃兹巴伯 / 比埃茲巴伯] Beelzebub
牛肉[niú ròu, ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ, 牛肉] beef
牛肉芹菜[niú ròu qín cài, ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ ㄑㄧㄣˊ ㄘㄞˋ, 牛肉芹菜] beef and celery
牛肉面[niú ròu miàn, ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ ㄇㄧㄢˋ, 牛肉面] beef noodle soup
甜菜[tián cài, ㄊㄧㄢˊ ㄘㄞˋ, 甜菜] beet
甲虫[jiǎ chóng, ㄐㄧㄚˇ ㄔㄨㄥˊ, 甲虫 / 甲蟲] beetle
芥兰牛肉[jiè lán niú ròu, ㄐㄧㄝˋ ㄌㄢˊ ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ, 芥兰牛肉 / 芥蘭牛肉] beef with broccoli
菜牛[cài niú, ㄘㄞˋ ㄋㄧㄡˊ, 菜牛] beef cattle (grown for meat)
铁板牛肉[tiě bǎn niú ròu, ㄊㄧㄝˇ ㄅㄢˇ ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ, 铁板牛肉 / 鐵板牛肉] beef grilled on a hot iron plate
青椒牛柳[qīng jiāo niú liǔ, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄠ ㄋㄧㄡˊ ㄌㄧㄡˇ, 青椒牛柳] beef with green peppers
蜂巢[fēng cháo, ㄈㄥ ㄔㄠˊ, 蜂巢] beehive; wasp's nest; honeycomb; fig. honeycomb figure
蜂箱[fēng xiāng, ㄈㄥ ㄒㄧㄤ, 蜂箱] beehive
蜜蜂房[mì fēng fáng, ㄇㄧˋ ㄈㄥ ㄈㄤˊ, 蜜蜂房] beehive
蜂蜡[fēng là, ㄈㄥ ㄌㄚˋ, 蜂蜡 / 蜂蠟] beeswax
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 蛣] beetle
贝多芬[Bèi duō fēn, ㄅㄟˋ ㄉㄨㄛ ㄈㄣ, 贝多芬 / 貝多芬] Beethoven
拨乱反正[bō luàn fǎn zhèng, ㄅㄛ ㄌㄨㄢˋ ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ, 拨乱反正 / 撥亂反正] bring order out of chaos; set to rights things which have been thrown into disorder
大黄蜂[dà huáng fēng, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄤˊ ㄈㄥ, 大黄蜂 / 大黃蜂] bumblebee
熊蜂[xióng fēng, ㄒㄩㄥˊ ㄈㄥ, 熊蜂] bumblebee
[bā, ㄅㄚ, 豝] corned beef; female pig
杯垫[bēi diàn, ㄅㄟ ㄉㄧㄢˋ, 杯垫 / 杯墊] a mug cushion; a beer mat
雄蜂[xióng fēng, ㄒㄩㄥˊ ㄈㄥ, 雄蜂] drone (bee)
粪金龟[fèn jīn guī, ㄈㄣˋ ㄐㄧㄣ ㄍㄨㄟ, 粪金龟 / 糞金龜] dung beetle
粪金龟子[fèn jīn guī zǐ, ㄈㄣˋ ㄐㄧㄣ ㄍㄨㄟ ㄗˇ, 粪金龟子 / 糞金龜子] dung beetle
[qiāng, ㄑㄧㄤ, 蜣] dung beetle
铁板牛柳[tiě bǎn niú liǔ, ㄊㄧㄝˇ ㄅㄢˇ ㄋㄧㄡˊ ㄌㄧㄡˇ, 铁板牛柳 / 鐵板牛柳] fillet beef teppanyaki (fast grilled on hot iron plate)
飞碟[fēi dié, ㄈㄟ ㄉㄧㄝˊ, 飞碟 / 飛碟] flying saucer; frisbee
飞盘[fēi pán, ㄈㄟ ㄆㄢˊ, 飞盘 / 飛盤] frisbee
步行虫[bù xíng chóng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˊ ㄔㄨㄥˊ, 步行虫 / 步行蟲] ground beetle
[xiāng, ㄒㄧㄤ, 膷] hashed beef; soup
膜翅目[mó chì mù, ㄇㄛˊ ㄔˋ ㄇㄨˋ, 膜翅目] Hymenoptera (insect order including ants and bees)
一窝蜂[yī wō fēng, ㄧ ㄨㄛ ㄈㄥ, 一窝蜂 / 一窩蜂] like a swarm of bees; everyone swarms around pushing and shouting; a hornet's nest
天牛[tiān niú, ㄊㄧㄢ ㄋㄧㄡˊ, 天牛] Longhorn beetle

bee ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スペリングコンテスト[, superingukontesuto] (n) spelling bee
熊ん蜂[くまんばち;クマンバチ, kumanbachi ; kumanbachi] (n) (1) (uk) (See 熊蜂・1) Japanese carpenter bee (Xylocopa appendiculata circumvolans); (2) (col) wasp; hornet; yellow jacket
熊蜂[くまばち;クマバチ, kumabachi ; kumabachi] (n) (1) Japanese carpenter bee (Xylocopa appendiculata circumvolans); (2) (col) (See 熊ん蜂・2) wasp; hornet; yellow jacket
田舎っ兵衛;田舎兵衛;田舎っぺ[いなかっぺえ(田舎っ兵衛;田舎兵衛);いなかっぺい(田舎っ兵衛;田舎兵衛);いなかっぺ, inakappee ( inaka tsu bee ; inaka bee ); inakappei ( inaka tsu bee ; inaka bee ); i] (n) (vulg) hick; country bumpkin; yokel
蜂の子;はちの子[はちのこ, hachinoko] (n) {food} (See 黒雀蜂) hornet larva (esp. of yellowjacket species Vespula flaviceps); bee larva
蜂群崩壊症候群[ほうぐんほうかいしょうこうぐん, hougunhoukaishoukougun] (n) Colony Collapse Disorder; Vanishing Bee Syndrome
養蜂場[ようほうば, youhouba] (n) bee yard; apiary
アサヒビール[, asahibi-ru] (n) (1) Asahi beer; (2) Asahi Breweries, Ltd.
あっかんべー;あかんべえ;あかんべ;あっかんべえ;あかんべい;アカンベー[, akkanbe-; akanbee ; akanbe ; akkanbee ; akanbei ; akanbe-] (int,n,vs) facial gesture of pulling one's eyelid down and sticking out one's tongue
アフターレコーディング[, afuta-reko-deingu] (n) adding sounds to a soundtrack after a film has been made (wasei
アフレコ[, afureko] (n) (abbr) (See アフターレコーディング) adding sounds to a soundtrack after a film has been made (wasei
いい加減にする;好い加減にする[いいかげんにする, iikagennisuru] (exp,vs-i) to put an end to something; to get something over with; to quit something one has been engaged in too long or to an excessive degree
インテリジェントデザイン[, interijientodezain] (n) intelligent design (theory that life or the universe must have been designed by an intelligent being)
エージドビーフ[, e-jidobi-fu] (n) aged beef
お久しぶり[おひさしぶり, ohisashiburi] (exp) (abbr) (sl) (See お久・おひさ) it's been a long time; long time no see
お凸(P);御凸[おでこ, odeko] (n) (1) (uk) (sens) (See 凸・でこ) brow; forehead; (2) (uk) prominent forehead; beetle brow; (3) (uk) (col) not catching anything (in fishing); (P)
お変わりありませんか[おかわりありませんか, okawariarimasenka] (exp) (pol) how have (you) been? (gen. used after some time apart); lit
お座敷;御座敷[おざしき, ozashiki] (n) (1) (pol) (See 座敷・1) tatami room; (2) gathering (to which one has been invited to perform as a geisha, etc.)
ガラパゴスリングテールダムセルフィッシュ[, garapagosuringute-rudamuserufisshu] (n) Southern whitetail major (Stegastes beebei); Galapagos ringtail damselfish
カルビ[, karubi] (n) {food} Korean-style beef ribs (kor
クワス[, kuwasu] (n) kvass (fermented beverage resembling beer but made from rye or barley) (rus
コールドビーフ[, ko-rudobi-fu] (n) cold beef
コロラド葉虫[コロラドはむし;コロラドハムシ, kororado hamushi ; kororadohamushi] (n) (uk) Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata)
コンビーフ;コーンビーフ[, konbi-fu ; ko-nbi-fu] (n) corned beef
ご馳走さま(P);御馳走様[ごちそうさま, gochisousama] (int) (1) word used after one has been treated (esp. used after a meal); (2) used after hearing something lovey-dovey; (P)
サザンビーフ[, sazanbi-fu] (n) "southern" beef (i.e. produced in Australia)
さす[, sasu] (v5s,vt) (1) (See 為せる・1) to make (someone) do; (2) (See 為せる・2) to allow (someone) to; (aux-v,v5s) (3) auxiliary verb indicating the causative; (4) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (5) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (6) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions; (n) (7) (arch) swidden
されなければならない[, sarenakerebanaranai] (exp) (See なければならない) must have been done; has to have been done
しもた屋;仕舞屋(io);仕舞た屋;仕舞うた屋[しもたや(しもた屋;仕舞屋;仕舞た屋);しもうたや(仕舞屋;仕舞うた屋), shimotaya ( shimota ya ; shimai ya ; shimai ta ya ); shimoutaya ( shimai ya ; shima] (n) store that has been gone out of business; household that lives without carrying on a business
ジョッキ(P);ジョッキー(P)[, jokki (P); jokki-(P)] (n) (1) beer mug; stein; tankard; (2) (usually ジョッキー) jockey; (P)
ジンベエザメ属[ジンベエザメぞく, jinbeezame zoku] (n) Rhincodon (genus of one species of whale shark, Rhincodon typus, in the family Rhincodontidae)
ジンベエザメ科[ジンベエザメか, jinbeezame ka] (n) Rhincodontidae (family of whale sharks containing only one species of one genus, Rhincodon typus)
スイスチャード[, suisucha-do] (n) (See 不断草) Swiss chard (Beta vulgaris var. cicla); silverbeet
すき焼き(P);すき焼(P);鋤焼き;鋤焼;剥焼;寿喜焼[すきやき, sukiyaki] (n) {food} thin slices of beef, cooked with various vegetables in a table-top cast-iron pan; sukiyaki; (P)
せる;させる[, seru ; saseru] (aux-v,v1) (1) (せる is for 五段 verbs, させる for 一段; follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs; senses 1-3 of せる are sometimes abbreviated as 〜す) auxiliary verb indicating the causative; (2) (hum) (usu. as 〜(さ)せてもらう, 〜(さ)せていただく, etc.) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (3) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (4) (hon) (as 〜(さ)せられる, 〜あら(さ)せられる, 〜(さ)せ給う, etc.) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions
タマカイ[, tamakai] (n) giant grouper (Epinephelus lanceolatus); brindle bass; bumblebee grouper; Queensland grouper
たりけり[, tarikeri] (exp,aux-v) (arch) auxiliary verb indicating past condition or occurrence (e.g. "was", "had been", etc.)
たろう[, tarou] (aux) (1) (equivalent to ただろう) ought to have been; was ... right?; (2) (ksb
チルドビーフ[, chirudobi-fu] (n) chilled beef
っ放し[っぱなし(P);っはなし, ppanashi (P); hhanashi] (n-suf) (uk) keep ...-ing (negative nuance, with the state being improper, unpleasant, etc.); have been ...-ing; leaving (something) on; leaving (something) still in use; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ビープ[びーぷ, bi-pu] beep
ビープ音[ビープおん, bi-pu on] beep

bee ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บี[n. prop.] (Bī ) EN: Bee FR: Bee
กันลง[n.] (kanlong) EN: carpenter bee FR:
กันลอง[n.] (kanløng) EN: carpenter bee FR:
ขมุม[n.] (khamum) EN: bee FR: abeille [f]
ครุ่นคิด[v.] (khrunkhit) EN: ponder ; muse ; be toughtful ; be immersed in thought ; be engrossed in thought ; be absorbed in thought ; be deep in thought ; have a bee in one's bonnet ; mull FR:
กล้วยไม้ผึ้ง[n. exp.] (klūaymāi ph) EN: bee orchid FR:
แมลงภู่[n.] (malaēngphū) EN: carpenter bee ; Xylocopa FR: bourdon [m] ; Xylocopa
มธุการี[n.] (mathukārī) EN: bee FR:
มธุกร[n.] (mathukøn) EN: bee FR:
มธุลีห์[n.] (mathulī) EN: bee FR:
มธุพรต[n.] (mathuphrot) EN: large black bee FR:
ภมรี[n.] (phamarī) EN: queen bee FR:
ภมริน[n.] (phamarin) EN: bee FR: abeille [f]
ภมร[n.] (phamøn) EN: bee ; carpenter bee FR: abeille [f]
ผึ้ง[n.] (pheung) EN: bee ; honeybee ; Apidae FR: abeille [f] ; abeilles sociales [fpl] ; apidés [mpl] ; Apidae
ผึ้งโก๋น[n.] (pheungkōn) EN: Apis cerana ; Asiatic honey bee ; eastern honey bee FR: Apis cerana
ผึ้งหลวง[n. exp.] (pheung lūan) EN: Apis dorsata ; giant honey bee FR: Apis dorsata
ผึ้งม้าน[n. exp.] (pheung mān) EN: Apis andreniformis ; black dwarf honey bee FR: Apis andreniformis
ผึ้งมิ้ม[n. exp.] (pheung mim) EN: honeybee ; bee ; Apis florea FR:
พึ่งงาน[n. exp.] (pheung ngān) EN: worker bee FR: abeille ouvrière [f] ; ouvrière [f] ; abeille travailleuse [f]
ผึ้งพันธุ์ [n. exp.] (pheung phan) EN: Apis mellifera ; western honey bee ; European honey bee FR: Apis mellifera
ผึ้งโพรง[n. exp.] (pheung phrō) EN: Apis cerana ; Asiatic honey bee ; eastern honey bee FR: Apis cerana
ภระมรี[n.] (phramarī) EN: queen bee FR:
ภระมร[n.] (phramøn) EN: bee FR:
พรวด[n.] (phrūat) EN: Asiatic honey bee ; Apis cerana FR: Apis cerana
ภู่[n.] (phū) EN: carpenter bee FR: bourdon [m]
ภุมระ ; ภุมรา ; ภุมริน ; ภุมรี ; ภุมเรศ[n.] (phummara ; ) EN: bee FR:
ถูกผึ้งต่อย[n. exp.] (thūk pheung) EN: bee sting FR: piqûre d'abeille
ตัวผึ้ง[n. exp.] (tūa pheung) EN: bee FR: abeille [f]
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบมองดู[v. exp.] (aēp møngdū) EN: FR: regarder à la dérobée
อ้าปาก[v. exp.] (ā pāk) EN: open one's mouth ; open the mouth FR: ouvrir la bouche ; être bouché bée
อ้าปากค้าง[v. exp.] (ā pāk khāng) EN: gape ; stare open-mouthed FR: être bouche-bée
อาบน้ำร้อนมาก่อน[v. exp.] (āp nām røn ) EN: have been through this before FR: ne pas être né d'hier ; ne pas être tombé de la dernière pluie
บาร์เบียร์[n. exp.] (bā bīa) EN: bar ; beer bar FR: bar [m] ; bar à bière [m]
เบียร์[n.] (bīa) EN: beer ; ale FR: bière [f] ; pils [f] (Belg.)
เบียร์อาชา[TM] (Bīa Āchā) EN: Archa Beer FR:
เบียร์อาซาฮี[TM] (Bīa Āsāhī) EN: Asahi Beer FR:
เบียร์เบลเยียม[n. exp.] (bīa Bēnyīem) EN: Belgian beer FR: bière belge [f]
เบียร์ช้าง[TM] (Bīa Chāng) EN: Chang beer FR: bière Chang [f]

bee ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Karminspint {m} [ornith.]Carmine Bee Eater
Celebesspint {m} [ornith.]Sulawesi Beared Bee Eater
Bienenkönigin {f}queen bee
Rosenspint {m} [ornith.]Rosy Bee Eater
Saphirspint {m} [ornith.]Blue-headed Bee Eater
Aaskäfer {m} [zool.]burying beetle; sexton beetle
Einigung {f} | Einigung über Beendigung des Vertragesagreement | agreement of rescission
Borkenkäfer {m} [zool.]bark beetle
Lorbeer {m}; Lorbeerblatt
Beefsteak {n}beefsteak
Beeinträchtigung {f} | Beeinträchtigungen
Beendigung {f}; Beendung
Rinderroulade {f} [cook.]beef roll
fleischig; kräftig {adj} | fleischiger; kräftiger | am fleischigsten; am kräftigstenbeefy | beefier | beefiest
fleischig {adv}beefily
Beerdigung {f} | Beerdigungen
Beere {f} | Beeren
Bierdeckelpappe {f}beer coaster board
Biergarten {m}beer garden
Bierhumpen {m}beer stein
Bierzelt {n}beer tent
Beet {n}; Blumenbeet
Beet {n}; Gemüsebeet
Brombeerstrauch {m} [bot.] | Brombeersträucher
Brombeere {f} [bot.] | Brombeeren
Boysenbeere {f}; eine Art Brombeere [bot.]boysenberry
Heliosaelfe {f} [ornith.]Bumblebee Hummingbird
Hummelgrundel {f} (Hypogymnogobius xanthozona) [zool.]bumblebee goby
Hummelwels {m} (Leiocassis micropogon) [zool.]bumblebee catfish
Dosenbier {n}canned beer
Tafelspitz {n} [cook.]cap of rump; boiled fillet of beef
Rotbuche {f} [bot.]copper beech
Moosbeere {f}; Kranbeere
Verminderung {f}; Beeinträchtigung
Ödem {n}; Wasseransammlung in Gefäßen [med.] | angioneurotisches Ödem; Flüssigkeitsansammlung im Gewebeedema [Am.]; oedema [Br.] | angioedema
Eingabe {f} | neue Eingabe | falsche Eingabeentry | re-entry | misentry
Bienenfresser {m} [ornith.]European Bee-eater (Merops apiaster)
Rinderfilet {n} [cook.]fillet of beef; fillet steak
Gnu {n} [zool.]gnu; wildebeest
Himbeere {f} | Himbeeren

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bee
Back to top