ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

please

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *please*, -please-

please ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
please (adv.) ได้โปรด (ใช้แสดงการขอร้อง) See also: กรุณา, โปรด
please (int.) ได้โปรด (ใช้แสดงการขอร้อง) See also: กรุณา, โปรด
please (vt.) ทำให้พอใจ See also: ทำให้ถูกใจ Syn. gratify, satisfy Ops. displease
please (vi.) ให้ความพอใจ See also: ให้ความเพลิดเพลิน
please (vi.) ชอบ See also: พอใจ, พึงปรารถนา, ต้องการ Syn. desire, like, wish
please oneself (idm.) ทำสิ่งที่คุณเลือก
pleased (adj.) พอใจ See also: ยินดี, อภิรมย์, มีความสุข Syn. happy
pleasedly (adv.) อย่างพอใจ See also: อย่างยินดี, อย่างอภิรมย์, อย่างมีความสุข Syn. happily
pleasedness (adj.) ความพอใจ See also: ความปรารถนา, ความชอบ
English-Thai: HOPE Dictionary
please(พลีซ) vi.,vt. (ทำ) ให้ความเพลิดเพลิน,ให้ความพอใจ,พอใจ,ต้องการ., See also: pleasable adj. pleaseness n. pleaser n.
English-Thai: Nontri Dictionary
please(vt) ทำให้พอใจ,โปรด,ทำให้ชอบ,ทำให้ถูกใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขอเดชะ (unk.) May it please Your Majesty
กรุณา (adv.) please See also: kindly Syn. โปรด, ช่วย
ปรวด (v.) please See also: favor, like, be pleased, be kind enough to Syn. โปรด, โปรดปราน
พึงตา (v.) please See also: satisfy with
พึงพอใจ (v.) please See also: satisfy Syn. พึงใจ, พอใจ, ถูกใจ
พึงใจ (v.) please See also: fascinate with, like, admire Syn. พอใจ, พึงพอใจ, ถูกใจ
เป็นที่ชอบใจ (v.) please See also: delight, amuse, entertain, gratify, satisfy Syn. เป็นที่ชื่นชอบ
โปรด (aux.) please Syn. ได้โปรด, กรุณา
ได้โปรด (aux.) please Syn. กรุณา
ตรึงตา (v.) please the eye See also: be pleased with, catch one´s eyes Syn. ตรึงตาตรึงใจ, ต้องตา
ต้องตา (v.) please the eye See also: pleasant to the eye, good to look at Syn. ถูกตา, ชวนมอง
กระหยิ่มใจ (v.) be pleased See also: be elated, be happy, be delighted, be euphoric, be glad, be contented
กรุ้มกริ่ม (v.) be pleased See also: be elated, be happy, be delighted, be euphoric, be glad, be contented Syn. กระหยิ่มใจ
ชื่นชมยินดี (v.) be pleased with See also: be exultant, be satisfied with, be happy, be thrilled, rejoice Syn. ปิติยินดี, ปลาบปลื้ม, พึงใจ
ปริ่ม (v.) be pleased See also: be delighted, be glad, be brimful of Syn. ปริ่มใจ, ปริ่มยิ้ม, ปริ่มเปรม, ปรีดิ์เปรม, ยินดี, ปลื้มใจ
ปริ่มยิ้ม (v.) be pleased See also: be delighted, be glad, be brimful of Syn. ปริ่มใจ, ปริ่มเปรม, ปรีดิ์เปรม, ยินดี, ปลื้มใจ
ปริ่มเปรม (v.) be pleased See also: be delighted, be glad, be brimful of Syn. ปริ่มใจ, ปริ่มยิ้ม, ปรีดิ์เปรม, ยินดี, ปลื้มใจ
ปริ่มใจ (v.) be pleased See also: be delighted, be glad, be brimful of Syn. ปริ่มยิ้ม, ปริ่มเปรม, ปรีดิ์เปรม, ยินดี, ปลื้มใจ
ปรีดิ์เปรม (v.) be pleased See also: be delighted, be glad, be brimful of Syn. ปริ่มใจ, ปริ่มยิ้ม, ปริ่มเปรม, ยินดี, ปลื้มใจ
ปลื้ม (v.) be pleased See also: be overjoyed, be happy, be delighted, be gratified Syn. ปลาบปลื้ม, ยินดี
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Would you please open the door for me?คุณช่วยกรุณาเปิดประตูให้ฉันหน่อยได้ไหม
If there's anything you need, please call meถ้ามีอะไรที่คุณต้องการได้โปรดเรียกผม
Could anyone please step back away from…?ทุกคนช่วยถอยออกจาก...หน่อยได้ไหม
I'm very please to meet youฉันดีใจที่ได้พบกับคุณ
Would you please write this down?คุณช่วยเขียนนี่ลงไปได้ไหม
Would you please give me a few examples?คุณช่วยกรุณายกตัวอย่างให้ฉันฟังสักหน่อยได้ไหม?
Will you please phone her for me?คุณช่วยกรุณาโทรหาเธอให้ฉันหน่อยได้ไหม?
Could you please speak louder?คุณช่วยกรุณาพูดให้ดังขึ้นหน่อยได้ไหม?
Can you please take a photo of me?คุณช่วยกรุณาถ่ายภาพให้ฉันหน่อยได้ไหม?
Would you please give me a few examples?คุณช่วยกรุณายกตัวอย่างสักสองสามอย่างได้ไหม?
Now will you please get to the point?ตอนนี้คุณช่วยเข้าสู่ประเด็นหน่อยได้ไหม?
Could you please check?คุณช่วยกรุณาตรวจสอบให้หน่อยได้ไหม?
From now on, please don't give him any more workจากนี้เป็นต้นไป ได้โปรดอย่าได้ให้งานใดๆ แก่เขาอีกเลย
Could you please stop letting other people wake me up?ช่วยกรุณาอย่าให้คนอื่นมาปลุกผมได้ไหม
I think there's something wrong with me, could you please hurry home?ฉันคิดว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นกับฉัน คุณช่วยรีบกลับมาหน่อยได้ไหม
Could you please go buy a few snacks for our guest?เธอช่วยไปซื้อขนมสักสองสามอย่างมาให้แขกของเราหน่อยได้ไหม
I'll work harder so please don't kick me outฉันจะทำงานให้หนักมากขึ้น ได้โปรดอย่าไล่ฉันออกเลย
Could you please not make things even more complicated?คุณได้โปรดอย่าทำสิ่งต่างๆ ให้มันยุ่งเหยิงไปมากกว่านี้ได้ไหม
Everyone, please don't lose hope!ทุกคนอย่าได้สิ้นหวังนะ
I only try to please others, I never thought about what I wantฉันพยายามแต่จะทำให้คนอื่นๆ พอใจ ฉันไม่เคยคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันต้องการเลย
Please don't be angry with meได้โปรดอย่าโกรธฉันเลย
Please forgive me for being so lateได้โปรดให้อภัยฉันด้วยที่มาสาย
Please think nothing of itได้โปรดอย่าคิดอะไรมาก
Please give my best regards to your familyโปรดฝากความปรารถนาดีของฉันไปยังครอบครัวของคุณด้วย
Please give me a handโปรดช่วยฉันหน่อย
Please give me your adviceโปรดให้คำแนะนำฉันด้วย
Please call me before you comeโปรดโทรหาฉันก่อนที่คุณจะมา
Please tell me you're kiddingโปรดบอกฉันมาว่าคุณล้อเล่น
Please leave the building at onceโปรดออกไปจากตึกนี้โดยทันที
Please excuse me, won't you?ฉันขอตัวก่อนได้ไหม
Please take me to someone who speaks Englishโปรดพาฉันไปหาใครก็ได้ที่พูดภาษาอังกฤษได้
Please find someone who speaks Englishโปรดหาใครก็ได้ที่พูดภาษาอังกฤษให้หน่อย
Please sit down and talk to meโปรดนั่งลงและคุยกัน
Please tell me what are they doing here?โปรดบอกฉันมาว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่ที่นี่?
Please, make yourself comfortableได้โปรดทำตัวตามสบายนะ
Please give these sweets to Nida from meโปรดฝากขนมนี่ให้นิดาด้วยจากผมนะ
Please say that againได้โปรดพูดอีกครั้ง
Please come earlierกรุณามาแต่เนิ่นๆ
Please be more carefulได้โปรดระวังหน่อย
Please come with us if you would like to do soโปรดมากับพวกเราถ้าคุณอยากมาด้วย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And please make Grumpy like me.และกรุณ? าโทรกรัมปี เหมือนฉัน
Well, you can't please everybody.ก็ ที่คุณไม่สามารถโปรดทุกคน
What a stupid thing to do. Oh, I'm so sorry. Please don't bother.ฉันขอโทษด้วย อย่าลําบากเลยค่ะ มันไม่สําคัญอะไร
Would you please tell me, Mr. De Winter, why you asked me to come out with you?บอกฉันหน่อยสิคะ คุณเดอ วินเทอร์ ว่าคุณชวนฉันออกมาด้วยกันทําไม
And another thing, please promise me never to wear black satin or pearls, or to be 36 years old.แล้วอีกอย่าง สัญญากับผมนะว่า คุณจะไม่ใส่ชุดซาตินสีดําเเละสร้อยไข่มุก - หรือว่าอายุ 36
Oh, please don't joke about it. Mrs. Van Hopper's waiting.โอ้ อย่าล้อเล่นสิคะ คุณนายแวน ฮอปเปอร์กําลังรออยู่...
Mr. De Winter says please for you to come up to his room.คุณเดอ วินเทอร์เรียนเชิญให้ไปพบที่ห้องครับ
Come in. - Oh, please don't get up, Mr. Crawley.- ไม่ต้องลุกขึ้นหรอกค่ะ คุณครอว์ลี่ย์
Mr. Crawley, please don't think me morbidly curious. It isn't that.คุณครอว์ลี่ย์คะ อย่าหาว่าฉันสอดรู้สอดเห็นเลย
Goodbye, Mr. Jack, and please be careful.ลาก่อนค่ะ คุณแจ็ค ระวังตัวด้วย
Oh, please don't come in, Beatrice. I don't want anyone to see my costume.อย่าเพิ่งเข้ามาเลยค่ะ เบียทริซ ฉันไม่อยากให้ใครเห็นชุด
All those voting guilty, please raise your hands.ทุกคนที่ลงคะแนนผิดโปรดยกมือของคุณ

please ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不吝珠玉[bù lìn zhū yù, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄣˋ ㄓㄨ ㄩˋ, 不吝珠玉] lit. do not begrudge gems of wisdom (成语 saw, humble expr.); fig. Please give me your frank opinion.; Your criticism will be most valuable.
对不起,请先登录[duì bu qǐ, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄨ˙ ㄑㄧˇ, qing3 xian1 deng1 lu4, 对不起,请先登录 / 對不起,請先登錄] Sorry, please register first
薄面[bó miàn, ㄅㄛˊ ㄇㄧㄢˋ, 薄面] humility term: my meager sensibilities; blushing face; please do it for my sake (i.e. to save my face)
洋洋自得[yáng yáng zì dé, ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ ㄗˋ ㄉㄜˊ, 洋洋自得] immensely please with oneself (成语 saw); proud; complacent
下面请看[xià miàn qǐng kàn, ㄒㄧㄚˋ ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄥˇ ㄎㄢˋ, 下面请看 / 下面請看] please see below
宽衣[kuān yī, ㄎㄨㄢ ㄧ, 宽衣 / 寬衣] Please take off your coat (honorific)
留步[liú bù, ㄌㄧㄡˊ ㄅㄨˋ, 留步] please stay; no need to see me out
[chěng, ㄔㄥˇ, 逞] please oneself; presume on; boast
珍重[zhēn zhòng, ㄓㄣ ㄓㄨㄥˋ, 珍重] precious; extremely valuable; (honorific) Please take good care of yourself!
哗众取宠[huá zhòng qǔ chǒng, ㄏㄨㄚˊ ㄓㄨㄥˋ ㄑㄩˇ ㄔㄨㄥˇ, 哗众取宠 / 嘩眾取寵] sensationalism; vulgar claptrap to please the crowds; playing to the gallery; demagogy
只管[zhǐ guǎn, ㄓˇ ㄍㄨㄢˇ, 只管] solely engrossed in one thing; just (one thing, no need to worry about the rest); simply; by all means; please feel free; do not hesitate (to ask for sth)
分神[fēn shén, ㄈㄣ ㄕㄣˊ, 分神] to give attention to sth; please give (some of your valuable) attention to my task
不用客气[bù yòng kè qi, ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙, 不用客气 / 不用客氣] You're welcome (that is, please don't thank me); There is no need to stand on ceremonies.
别太客气[bié tài kè qi, ㄅㄧㄝˊ ㄊㄞˋ ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙, 别太客气 / 別太客氣] lit. no excessive politeness; Don't mention it!; You're welcome!; Please don't stand on ceremony.
随便[suí biàn, ㄙㄨㄟˊ ㄅㄧㄢˋ, 随便 / 隨便] as one wishes; as one pleases; willful; at random; casual
不快[bù kuài, ㄅㄨˋ ㄎㄨㄞˋ, 不快] be unhappy; be displeased; be in low spirits; be indisposed; feel under the weather; be out of sorts
[biàn, ㄅㄧㄢˋ, 忭] delighted; pleased
欢天喜地[huān tiān xǐ dì, ㄏㄨㄢ ㄊㄧㄢ ㄒㄧˇ ㄉㄧˋ, 欢天喜地 / 歡天喜地] delighted; wild with joy; lit. pleased with heaven, happy with earth (成语 saw)
不悦[bù yuè, ㄅㄨˋ ㄩㄝˋ, 不悦 / 不悅] displease; unpleasant
使生气[shǐ shēng qì, ㄕˇ ㄕㄥ ㄑㄧˋ, 使生气 / 使生氣] displease
为所欲为[wéi suǒ yù wéi, ㄨㄟˊ ㄙㄨㄛˇ ㄩˋ ㄨㄟˊ, 为所欲为 / 為所欲為] do whatever one pleases
别客气[bié kè qi, ㄅㄧㄝˊ ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙, 别客气 / 別客氣] don't mention it; no formalities, please
信笔[xìn bǐ, ㄒㄧㄣˋ ㄅㄧˇ, 信笔 / 信筆] to write freely; to express oneself as one pleases
快慰[kuài wèi, ㄎㄨㄞˋ ㄨㄟˋ, 快慰] feel pleased
[wǔ, ˇ, 妩 / 嫵] flatter; to please
春风得意[chūn fēng dé yì, ㄔㄨㄣ ㄈㄥ ㄉㄜˊ ㄧˋ, 春风得意 / 春風得意] flushed with success; proud of one's success (in exams, promotion etc); as pleased as punch
[yí, ㄧˊ, 怡] harmony; pleased
洋洋得意[yáng yáng dé yì, ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ ㄉㄜˊ ㄧˋ, 洋洋得意] immensely pleased with oneself (成语 saw); proud; complacent
[qí, ㄑㄧˊ, 祈] implore; pray; please
[huān, ㄏㄨㄢ, 欢 / 歡] joyous; happy; pleased
绷着脸[běng zhe liǎn, ㄅㄥˇ ㄓㄜ˙ ㄌㄧㄢˇ, 绷着脸 / 繃著臉] to have a taut face; to pull a long face; to look displeased
乐不可支[lè bù kě zhī, ㄌㄜˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄓ, 乐不可支 / 樂不可支] overjoyed (成语 saw); as pleased as punch
使高兴[shǐ gāo xìng, ㄕˇ ㄍㄠ ㄒㄧㄥˋ, 使高兴 / 使高興] please; make happy; gratify; rejoice
喜滋滋[xǐ zī zī, ㄒㄧˇ ㄗ ㄗ, 喜滋滋] pleased; happy
[yuè, ㄩㄝˋ, 悦 / 悅] pleased
[yú, ㄩˊ, 愉] pleased
[yì, ㄧˋ, 怿 / 懌] pleased; rejoice
[huān, ㄏㄨㄢ, 懽] pleased
[xīn, ㄒㄧㄣ, 歆] pleased; moved
[kàn, ㄎㄢˋ, 衎] pleased

please ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ありなさい[, arinasai] (exp) please be ....
いらしてください[, irashitekudasai] (exp) (See いらっしゃってください) please come (and visit us); please come (to our shop)
いらっしゃってください[, irasshattekudasai] (exp) (pol) (See いらっしゃる) please come (and visit us); please come (to our shop)
およしなさい[, oyoshinasai] (exp) please stop
お平らに;お平に;御平に;御平らに[おたいらに, otairani] (exp) please make yourself comfortable; please relax your sitting position
お掛け下さい;おかけ下さい;御掛け下さい[おかけください, okakekudasai] (exp) (uk) (and many other meanings of 掛ける) please sit down; please have a seat
お構いなく;御構いなく[おかまいなく, okamainaku] (exp) (pol) please don't fuss over me
お願い;御願い[おねがい, onegai] (n,vs) (1) (hon) (See 願い) request; wish; (int) (2) (abbr) (See 御願いします) please
お願いいたします;お願い致します[おねがいいたします, onegaiitashimasu] (exp) (hon) (See お願いします) please
お願い申し上げる[おねがいもうしあげる, onegaimoushiageru] (exp,v1) (pol) (very polite) please
ご免ください(P);御免下さい;ご免下さい;御免ください[ごめんください, gomenkudasai] (exp) (1) may I come in?; (2) (pol) please forgive me; I'm sorry; (P)
ご笑納;御笑納[ごしょうのう, goshounou] (n,vs) (hum) (See つまらない物ですが,笑納) please accept (this); used to refer to another's acceptance of one's present
ご覧ください;御覧ください;ご覧下さい;御覧下さい[ごらんください, gorankudasai] (exp) (uk) (hon) please look at it
ご遠慮ください(P);ご遠慮下さい(P)[ごえんりょください, goenryokudasai] (exp) please refrain from ~ (e.g. smoking, etc.); (P)
しばおま[, shibaoma] (exp) (abbr) (from しばらくお待ち下さい) (See お待ち) please wait; one moment please
ちょんまげ[, chonmage] (aux) (sl) (after the -te form of a verb) (See 頂戴・3) please do (for me)
よろしくお願いいたします;宜しくお願い致します[よろしくおねがいいたします, yoroshikuonegaiitashimasu] (exp) (hon) please remember me; please help me; please treat me well
よろしくお願いします;宜しくお願いします[よろしくおねがいします, yoroshikuonegaishimasu] (exp) please remember me; please help me; please treat me well; I look forward to working with you
ヨロピク;よろぴく[, yoropiku ; yoropiku] (adv) (1) (variant of よろしく) well; properly; suitably; (exp) (2) best regards; please remember me
下さい[ください, kudasai] (exp) (1) (uk) (hon) please give me; (2) (after te-form of a verb or a noun prefixed with o- or go-) please do for me; (P)
呼び出し放送;呼出放送;呼出し放送[よびだしほうそう, yobidashihousou] (n) announcement calling for someone (e.g. "would XX please come to the ticket counter")
妄言多謝[もうげんたしゃ;ぼうげんたしゃ, mougentasha ; bougentasha] (exp) Kindly excuse my reckless remarks; Please excuse my thoughtless words. (used deferentially, in a letter, etc.)
宜しく(P);宜敷く(ateji);夜露死苦(ateji)[よろしく, yoroshiku] (exp,adv) (1) (uk) (夜露死苦 is slang) well; properly; suitably; (2) best regards; please remember me; please treat me favorably (favourably); please take care of; (P)
愛きょうを振りまく;愛嬌を振りまく;愛きょうをふりまく;愛嬌を振り撒く[あいきょうをふりまく, aikyouwofurimaku] (exp,v5k) (common error is 愛想を振りまく) to make oneself pleasant to everybody; to smile at everybody; to try to please everybody; to make things pleasant
給え[たまえ, tamae] (aux-v) (uk) (male) (See 下さい) please (imperative form of an auxiliary verb, suffixed to the -masu stem of another verb)
裏面に続く[りめんにつづく, rimennitsuduku] (exp,v5k) continued overleaf; please turn over; PTO
お気に召す;御気に召す[おきにめす, okinimesu] (exp,v5s) (hon) (See 気に召す) to like; to prefer; to be pleased by
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you)
お願いします(P);御願いします[おねがいします, onegaishimasu] (exp) (hum) please; (P)
ことよろ;コトヨル[, kotoyoro ; kotoyoru] (n) (col) (abbr) (See あけおめことよろ) abbreviation of "kotoshi mo yoroshiku onegai shimasu" (please be kind to me again this year)
ご満悦の体;ご満悦の態[ごまんえつのてい, goman'etsunotei] (exp) looking satisified; looking very pleased
どうか[, douka] (adv,n) please; somehow or other
どうぞ[, douzo] (adv) (1) (Was written 何卒 once) (See 何卒) please; kindly; (2) by all means; (P)
どうぞ宜しく[どうぞよろしく, douzoyoroshiku] (exp) (uk) pleased to meet you
のさばる[, nosabaru] (v5r) to act as one pleases; to throw one's weight around; to have everything one's own way
はっちゃける[, hacchakeru] (v1) to make merry and forgot one's troubles; to do as one pleases
ほくほく[, hokuhoku] (adv,n,vs) (1) (on-mim) not soggy; (2) pleased with oneself; chuckling to oneself
ませ;まし[, mase ; mashi] (aux) (1) (pol) (See ます) (used to make a polite request or demand) please; (2) used to increase the politeness of a greeting, apology, etc.
もて遊ぶ;玩ぶ;弄ぶ;翫ぶ[もてあそぶ, moteasobu] (v5b,vt) (1) (uk) to play with (a toy, one's hair, etc.); to fiddle with; (2) to toy with (one's emotions, etc.); to trifle with; (3) to do with something as one pleases; (4) to appreciate
一人悦に入る[ひとりえつにいる, hitorietsuniiru] (exp,v5r) to be pleased with oneself; to chuckle with delight

please ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาใจ[v.] (aojai) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well ; appease FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter ; gâter
เอาใจยาก[v. exp.] (aojai yāk) EN: hard to please FR: être exigeant ; être difficile ; faire la fine bouche
เอาอกเอาใจ[v.] (ao-ok-aojai) EN: try to please ; please FR: être prévenant
เชิญ เชิญ[v. exp.] (choēn choēn) EN: Come in! ; Please go ahead ; Please help yourselves FR:
เชิญเข้ามา[v. exp.] (choēn khao ) EN: please come in FR: veuillez entrer
เชิญนั่ง[v. exp.] (choēn nang) EN: Sit down, please ; Please be seated ; Please sit down ; Please take a seat FR: Asseyez-vous s'il vous plait ; Veuillez prendre place
เชิญตามสบาย[v. exp.] (choēn tām s) EN: as you please FR: Faites comme chez vous
เชิญทางนี้[xp] (choēn thāng) EN: This way, please FR:
ช่วย...[X] (chūay ...) EN: Please … ; Please do me a favour ; be kind enough to … FR: ... s'il vous plaît ? ; Veuillez … ; Auriez-vous l'amabilité de ...
ช่วยปิดหน้าต่าง[v. exp.] (chūay pit n) EN: Please close the window FR:
ได้โปรด[v.] (dāi prōt) EN: please FR:
โดนใจ[v.] (dōn jai) EN: be to one's taste ; catch one's fancy ; take one's fancy ; please ; be to one's liking ; resonate with FR:
ด้วย[loc.] (dūay) EN: please ; kindly FR: s'il vous plaît
ฝากสวัสดี...ด้วย[xp] (fāk sawatdī) EN: please say hello to ... FR: remettre le bonjour à ...
ให้หน่อย[v. exp.] (hai nǿi) EN: please ; will you? FR: s'il vous plait
จับเส้น[v.] (japsen) EN: know how to please someone FR:
กรุณา[v. exp.] (karunā) EN: please ; be kind FR: s'il vous plaît ; je vous en prie ; ayez l'amabilité de ; soyez gentil de
กรุณาถอดรองเท้า[X] (karunā thøt) EN: please take off your shoes ; please remove your shoes FR: veuillez enlever vos chaussures
เก็บเงิน[v. exp.] (kep ngoen) EN: the bill please ; the check please FR: L'addition, s'il vous plaît
เก็บเงินหน่อย[v. exp.] (kep ngoen n) EN: The bill, please ; Check, please ! (Am.) FR:
เก็บตังค์[v. exp.] (kep tang) EN: the bill please ; the check please FR: L'addition, s'il vous plaît
ขา[adv.] (khā) EN: yes ; please FR: oui
คิดเงินด้วย[xp] (khit ngoen ) EN: check, please FR: l'addition, s'il vous plaît
ขอ ...[v.] (khø ...) EN: ... please ; may ; I request ... ; I'd like … ; please give me a … ; may I ask for ... FR: puis-je ... ? ; je voudrais ... s'il vous plaît
ขอบิล[v. exp.] (khø bin) EN: please give me a receipt! FR: l'addition, s'il vous plaît !
ขอความกรุณา[X] (khø khwām k) EN: please FR:
ขอ … หน่อย[xp] (khø … nǿi) EN: ... please ; may ; I request ... ; I'd like … ; Please give me a … ; May I ask for ... FR: puis-je ... ? ; je voudrais ... s'il vous plaît
ขอทีอย่า...[X] (khøthī yā .) EN: please don't … FR:
ขอตัวกลับก่อน(นะ)[xp] (khøtūa klap) EN: please excuse me (when leaving) FR: désolé mais il faut que j'y aille
กินง่าย[v. exp.] (kin ngāi) EN: be easy to please (about food) FR:
ก็ตามใจ[X] (kø tāmjai) EN: please yourself ; it's up to you FR:
แล้วแต่จะโปรด[xp] (laēotāe ja ) EN: as it may please the court ; as it may please your Majesty FR: comme il siéra à votre honneur (litt.)
งอแง[adj.] (ngø-ngaē) EN: finicky ; hard to please ; fretful ; whining ; childish FR: difficile à contenter
หน่อย[part.] (nǿi) EN: please FR: s'il vous plait
โอ้โลมปฏิโลม[v.] (ōlōmpatilōm) EN: try to please FR:
ไปเลย[v. exp.] (pai loēi) EN: Please go! ; Get out! ; Go away! FR: Fiche le camp ! ; Dégage !
พึงใจ[v.] (pheungjai) EN: please ; fascinate with ; like ; admire FR:
พึงพอใจ[v.] (pheungphøja) EN: please FR:
ปรนเปรอ[v.] (pronproē) EN: indulge ; pamper ; gratify ; please s.o. in every way FR:
โปรด[v.] (prōt) EN: please ; would you mind ...? FR: pardon ; s'il vous plaît ; S.V.P. (abrév.) ; veuillez ... ; Veuillez ..., svp !

please ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entlang; weiter; vorwärts {adv} | am Fluss entlang | Dort entlang, bitte!along | along the river | That way please!
erfreut; zufrieden {adj}pleased

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า please
Back to top