ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

agreeable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *agreeable*, -agreeable-

agreeable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
agreeable (adj.) ซึ่งยินยอม See also: ซึ่งยินดีทำตาม, ซึ่งเห็นด้วย Syn. acceptable
agreeable (adj.) เป็นที่พึงพอใจ See also: น่าพอใจ Syn. pleasing, pleasant
agreeable (adj.) เป็นมิตร
English-Thai: HOPE Dictionary
agreeable(อะกรี' อะเบิล) adj. น่าคบ, น่าพอใจ ,เต็มใจหรือพร้อมที่จะตกลง, เห็นด้วย, สอดคล้อง. -agreeableness, agreeability n., Syn. pleasing, satisfying
English-Thai: Nontri Dictionary
agreeable(adj) ซึ่งเห็นด้วย,เหมาะ,น่าคบ,น่าพอใจ,สอดคล้อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sir William Lucas, for instance, is a very agreeable man.อย่างเซอร์วิลเลี่ยม ลูคัส ก็เป็นคนน่าคบมาก
A very agreeable alternative.เป็นตัวแทนที่ดีเยี่ยม
Everything agreeable in the way of talking and sitting down together all managed with the utmost decorum.ทุกอย่างก็เพื่อแค่ไปคุยกัน และนั่งอยู่ด้วยกัน แบบมีสมบัติผู้ดีแค่นั้นเอง
You add an agreeable sense of the macabre to any delirium.เจ้ามาเพราะต้องการให้ข้าไปช่วยผู้หญิงเจ้าปัญหา รึว่า ผู้หญิงมีปัญหา?
Batiatus is in agreeable spirits.บาเทียทัสอยู่ในอารมณ์ที่จะตกลงยินยอมได้
I find cultivating a complimentary strain with ladies makes life more agreeable to us all.ฉันพบว่าฉันชอบที่จะอยู่กับผู้หญิง และทำให้ชีวิตฉันได้รับการยอมรับจากทุกๆ คน
A rabid dog would be more agreeable pupil.หมาจรจัดยังเป็นศิษย์ที่น่ายอมรับยิ่งกว่า
I regret not having taken different path towards more agreeable solution.ผมเสียใจที่ไม่ได้มีการดำเนินการ เส้นทางที่แตกต่างกัน ต่อมากขึ้น วิธีการแก้ปัญหาที่น่าพอใจ
You know, you're very agreeable today, just so you know.คุณรู้นะ คุณเป็นที่น่าพอใจมากวันนี้
Captain Pollard, we've just had a most agreeable conversation with Mr. Chase, who'd be honored to serve under you.กัปตันพอลลาร์เราได้มีเพียงแค่ การสนทนาที่น่าพอใจมากที่สุด กับนายเชส ใครจะได้รับเกียรติในการ ให้บริการภายใต้คุณ
She would have made me a very agreeable wife.เธอคงเป็นเมียรักคู่ชีวิตผมได้
I understood that certain ladies found the society of Mr Wickham curiously agreeable.ฉันเข้าใจว่าสาวๆ บางคนพบว่าการคบหากับ คุณวิคแฮมเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก

agreeable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中听[zhōng tīng, ㄓㄨㄥ ㄊㄧㄥ, 中听 / 中聽] pleasant to hear (i.e. agreeable news); to one's liking; music to one's ears
适意[shì yì, ㄕˋ ㄧˋ, 适意 / 適意] agreeable
顺适[shùn shì, ㄕㄨㄣˋ ㄕˋ, 顺适 / 順適] agreeable; to conform
[wǎn, ㄨㄢˇ, 娩] complaisant; agreeable
不愉快[bù yú kuài, ㄅㄨˋ ㄩˊ ㄎㄨㄞˋ, 不愉快] disagreeable; unpleasant
讨嫌[tǎo xián, ㄊㄠˇ ㄒㄧㄢˊ, 讨嫌 / 討嫌] disagreeable; hateful; a pain in the neck
称心[chèn xīn, ㄔㄣˋ ㄒㄧㄣ, 称心 / 稱心] satisfactory; agreeable
婉转[wǎn zhuǎn, ㄨㄢˇ ㄓㄨㄢˇ, 婉转 / 婉轉] sweet and agreeable; mild and indirect
讨人嫌[tǎo rén xián, ㄊㄠˇ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄢˊ, 讨人嫌 / 討人嫌] unpleasant; disagreeable

agreeable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アグレアブル[, agureaburu] (n) agreeable
好青年[こうせいねん, kouseinen] (n) good young man; agreeable youth
快男子[かいだんし, kaidanshi] (n) agreeable fellow
意を迎える[いをむかえる, iwomukaeru] (exp,v1) to cater to another's wish; to accommodate; to be agreeable
愛想のいい;愛想のよい;愛想の良い[あいそのいい(愛想のいい;愛想の良い);あいそのよい(愛想のよい;愛想の良い), aisonoii ( aisou noii ; aisou no yoi ); aisonoyoi ( aisou noyoi ; aisou no yoi )] (adj-i) affable; amiable; sociable; agreeable
いけ好かない[いけすかない, ikesukanai] (adj-i) nasty; disgusting; disagreeable; creepy
不愉快[ふゆかい, fuyukai] (adj-na,n) discomfort; unpleasantness; disagreeableness; unhappiness; (P)
厭わしい[いとわしい, itowashii] (adj-i) detestable; disagreeable
嫌(P);厭;厭や(io)[いや(P);や(嫌;厭), iya (P); ya ( iya ; en )] (adj-na,n) disagreeable; detestable; unpleasant; reluctant; (P)
嫌みたらしい;厭みたらしい[いやみたらしい, iyamitarashii] (adj-i) disagreeable
嫌らしい(P);厭らしい(P)[いやらしい(P);やらしい, iyarashii (P); yarashii] (adj-i) (uk) unpleasant; disgusting; repulsive; detestable; disagreeable; indecent; lewd; dirty; lascivious; (P)
嫌味;嫌み;厭味;厭み[いやみ, iyami] (adj-na,n) disagreeableness; disagreeability; gaudiness; sarcasm
当たり散らす[あたりちらす, atarichirasu] (v5s,vi) to find fault with everybody; to make oneself disagreeable
忌まわしい[いまわしい, imawashii] (adj-i) (1) unpleasant; disagreeable; abominable; disgusting; unsavory; (2) unlucky; inauspicious; (P)
快い[こころよい, kokoroyoi] (adj-i) pleasant; agreeable; (P)
快適[かいてき, kaiteki] (adj-na,n) pleasant; agreeable; comfortable; (P)
気持ち悪い[きもちわるい, kimochiwarui] (adj-i) bad feeling; feeling bad; disagreeable; unpleasant; revolting; gross; disgusting
気障り[きざわり, kizawari] (adj-na) disagreeable; unpleasant; off-putting; disconcerting
疎ましい[うとましい, utomashii] (adj-i) disagreeable; unpleasant; adverse; unsympathetic

agreeable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลมกล่อม[adj.] (klomklǿm) EN: just right ; perfect ; mellow ; agreeable ; pleasant ; full-flavoured FR: plaisant ; agréable ; à point
กระเอา[adj.] (kra-ao) EN: just right ; perfect ; mellow ; agreeable ; pleasant ; full-flavoured FR: plaisant ; agréable ; à point
น่าพอใจ [adj.] (nā phøjai) EN: agreeable ; satisfactory ; pleasurable FR: agréable ; plaisant ; satisfaisant
เสียงกลมกล่อม[n. exp.] (sīeng klomk) EN: agreeable voice FR: voix agréable [f]
ขัดหู[v.] (khathū) EN: jar ; sound disagreeable FR:
น่ารังเกียจ[adj.] (nā rangkīet) EN: disgusting ; hateful ; noisome ; offensive ; repugnant ; objectionable ; revolting ; disagreeable ; distasteful FR: déplaisant ; désagréable ; gênant ; odieux ; misérable
แสลงหู[v.] (salaēng hū) EN: be unpleasant to hear ; be disagreeable to hear FR:

agreeable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wohlgeruch {m}pleasant aroma; agreeable aroma

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า agreeable
Back to top