ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aged

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aged*, -aged-

aged ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aged (adj.) ซึ่งถูกกัดเซาะ
aged (adj.) ได้ที่ (เช่น เหล้าหรือเนย)
aged (n.) ผู้สูงอายุ
aged (adj.) สูงอายุ See also: สูงอายุ, อายุมาก, อาวุโส, ชรา, สูงวัย, แก่เฒ่า Syn. old, elderly
aged (adj.) อยู่ในช่วงอายุ See also: ซึ่งมีอายุ
English-Thai: HOPE Dictionary
aged(เอจดฺ) adj. แก่, มีอายุ, เก่าแก่. -agedly adv. -agedness n., Syn. senile,old, advanced -A.: young, new, green)
English-Thai: Nontri Dictionary
aged(adj) มีอายุ,ชรา,แก่,เก่า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aged, theผู้สูงอายุ, ผู้อาวุโส [ดู elderly, the] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agedผู้สูงอายุ, มีอายุ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หงำเหงอะ (adj.) aged See also: old
เจ้าปู่ (n.) aged man adored by people Syn. ปู่เจ้า
กลางคน (adj.) middle-aged See also: being of the age intermediate between youth and old age Syn. วัยกลางคน
ติดพัน (v.) be engaged in/on See also: pay attention to, occupy oneself in/with
ถดถอย (v.) be discouraged See also: be disheartened, be depressed, be dispirited Syn. ย่อท้อ
ถอดใจ (v.) be discouraged See also: dishearten Syn. ยอมแพ้
ทดท้อ (v.) be discouraged See also: be disheartened, be despondent Syn. ท้อ, ท้อถอย
ท้อใจ (v.) be discouraged See also: be dispirited Syn. ท้อถอย, หมดกำลังใจ, หดหู่, ท้อแท้, หมดหวัง Ops. มีกำลังใจ
นมพวง (n.) big uncaged breasts See also: firm breasts, firm-breasted
ผู้ด้อยโอกาส (n.) one who is disadvantaged See also: one who gets fewer opportunities
ผู้ด้อยโอกาส (n.) one who is disadvantaged See also: one who gets fewer opportunities
มีหวัง (v.) be encouraged See also: be confident, be hopeful, be supported
ย่นย่อ (v.) be discouraged See also: be daunted, quail Syn. ท้อถอย, ย่อย่น, ย่อท้อ
ยับย่อย (adv.) tally damaged See also: disastrously, calamitous, catastrophically, ruinously, unfortunately Syn. ยับเยิน, ย่อยยับ, ป่นปี้
ยับเยิน (v.) be damaged See also: be wrecked Syn. เยิน, เสียหาย
ระอาใจ (v.) be discouraged See also: be disheartened, be jaded Syn. อ่อนใจ, ท้อใจ, เหนื่อยใจ, ท้อใจ
วัยกลางคน (n.) middle-aged person Syn. กลางคน
หง่อม (v.) be aged See also: be old Syn. แก่หง่อม
หมดจิตหมดใจ (v.) be discouraged See also: be depressed Syn. หมดกำลังใจ
หมดหวัง (v.) be discouraged See also: be dispirited Syn. ท้อถอย, หมดกำลังใจ, หดหู่, ท้อแท้ Ops. มีกำลังใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I don't think I've aged so muchฉันไม่คิดว่าฉันแก่มากนัก
She's engaged to Johnเธอหมั้นกับจอห์น
At last he managed to control himselfในที่สุดเขาก็ควบคุมตัวเองได้สำเร็จ
I can't be discouraged!ฉันจะท้อไม่ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
At his parties, at least fifteen young girls are present aged from fifteen to seventeenที่พารติของเขา . , อย่างน้อยที่สุดเด็กผู้หญิง fifteen young แสดง... ...คำที่มีความหมายเหมือนกันจากสิบห้าถึงสิบเจ็ด
Now, all of the defendants claim... including young Patrick Maguire, aged just 14...ตอนนี้ทั้งหมดของจำเลยที่อ้าง ... รวมทั้งหนุ่มแพทริก Maguire, อายุแค่ 14 ...
Vincent, aged 16, Patrick, 14... who did not... could not...Vincent อายุ 16, Patrick, 14 ... ที่ไม่ ... ไม่ ...
At 6:00am today, the corpses of two girls, aged 5 and 6 were found in a subway on line 7 by a custodianหกโมงเช้าวันนี้ พบศพเด็กหญิงสองราย/N อายุ 5 กับ 6 ขวบ พบบริเวณทางรถไฟให้ใต้ดินสายเจ็ด /Nโดยผู้ดูแลสถานี
Someday she'll wake up look in the mirror and notice she aged 10 years overnight.มองกระจกและพบว่าหน้าแก่ไป 10 ปีเพียงแค่คืนเดียว
Huo YuanJia died soon after in hospital Aged 42 yearsฮั่วหยวนเจี่ยตายหลังจากไปถึงโรงพยาบาล เมื่ออายุ 42 ปี
My mother's face aged a lot...หน้าของแม่ดูแก่ลงขึ้นเยอะเลย
Actually, it's aged me horribly.มันทำให้ชั้นแก่เร็วขึ้นอย่างมากเลยหล่ะ
I know, it is amazing. I have aged shockingly well. Haven't I?น้ารู้ มันช่างน่าทึ่งมาก น้าอายุเยอะมากแล้วแต่ยังดูสาวใช่ไหมล่ะ
Hadn't aged a day.ไม่โตขึ้นแม้แต่วันเดียว
If perfected, a baby was born and within three years aged to the equivalent of a 21-year-old male.ถ้าสำเร็จ,เด็กที่เกิดมา ภายในเวลาสามปี จะมีอายุเท่ากับชายหนุ่ม21ปีเต็ม
But the only thing I like that aged is my scotch.แต่สิ่งที่ฉันจะชอบตอนนั้น ก็คือ รอยย่นของฉัน

aged ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
年尊[nián zūn, ㄋㄧㄢˊ ㄗㄨㄣ, 年尊] aged and respected; senior
老化酶[lǎo huà méi, ㄌㄠˇ ㄏㄨㄚˋ ㄇㄟˊ, 老化酶] aged enzyme
老太公[lǎo tài gōng, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄍㄨㄥ, 老太公] aged gentleman (dialect, respectful term)
埃斯库罗斯[Āi sī kù luó sī, ㄞ ㄙ ㄎㄨˋ ㄌㄨㄛˊ ㄙ, 埃斯库罗斯 / 埃斯庫羅斯] Aeschylus (c. 524 BC -c. 455 BC), Greek tragedian, author of The Persians, Seven against Thebes etc
年老[nián lǎo, ㄋㄧㄢˊ ㄌㄠˇ, 年老] aged
[mào, ㄇㄠˋ, 旄] aged
老迈[lǎo mài, ㄌㄠˇ ㄇㄞˋ, 老迈 / 老邁] aged; senile
老龄[lǎo líng, ㄌㄠˇ ㄌㄧㄥˊ, 老龄 / 老齡] aged; geriatric
[mào, ㄇㄠˋ, 耄] aged
[diè, ㄉㄧㄝˋ, 耋] aged; in one's eighties
哈米吉多顿[Hā mǐ jí duō dùn, ㄏㄚ ㄇㄧˇ ㄐㄧˊ ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄣˋ, 哈米吉多顿 / 哈米吉多頓] Armageddon (in Revelation 16:16)
[xiáng, ㄒㄧㄤˊ, 庠] asylum for the aged; school
残缺[cán quē, ㄘㄢˊ ㄑㄩㄝ, 残缺 / 殘缺] badly damaged; shattered
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 槛 / 檻] banister; balustrade; cage for animal or prisoner; to transport caged prisoner on a cart
抱不平[bào bù píng, ㄅㄠˋ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, 抱不平] be outraged by an injustice
[pò, ㄆㄛˋ, 破] to break; to split; broken; damaged; worn out
篆工[zhuàn gōng, ㄓㄨㄢˋ ㄍㄨㄥ, 篆工] craftsman engaged in carving characters
受损[shòu sǔn, ㄕㄡˋ ㄙㄨㄣˇ, 受损 / 受損] damaged
虫蛀[chóng zhù, ㄔㄨㄥˊ ㄓㄨˋ, 虫蛀 / 蟲蛀] damaged by moths or worms
许婚[xǔ hūn, ㄒㄩˇ ㄏㄨㄣ, 许婚 / 許婚] to become engaged; to affiance (a daughter)
泄气[xiè qì, ㄒㄧㄝˋ ㄑㄧˋ, 泄气 / 洩氣] discouraged; dejected; demoralized; despairing; to want to give up; to deflate (air from a tyre)
心灰意冷[xīn huī yì lěng, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄟ ㄧˋ ㄌㄥˇ, 心灰意冷] discouraged; downhearted
心灰意懒[xīn huī yì lǎn, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄟ ㄧˋ ㄌㄢˇ, 心灰意懒 / 心灰意懶] discouraged; downhearted
血淋淋[xuè lín lín, ㄒㄩㄝˋ ㄌㄧㄣˊ ㄌㄧㄣˊ, 血淋淋] dripping with blood; bloody (tragedy)
振作[zhèn zuò, ㄓㄣˋ ㄗㄨㄛˋ, 振作] encouraged; to summon up (courage); to encourage; to uplift; to stimulate
[zhì, ㄓˋ, 懥] enraged
[zhí, ㄓˊ, 懫] enraged; resentful; to hate; to desist
燕雀处堂[yàn què chù táng, ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ ㄔㄨˋ ㄊㄤˊ, 燕雀处堂 / 燕雀處堂] lit. a caged bird in a pavilion (成语 saw); fig. to lose vigilance by comfortable living; unaware of the disasters ahead; a fool's paradise
处堂燕雀[chù táng yàn què, ㄔㄨˋ ㄊㄤˊ ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, 处堂燕雀 / 處堂燕雀] lit. a caged bird in a pavilion (成语 saw); fig. to lose vigilance by comfortable living; unaware of the disasters ahead; a fool's paradise
[qì, ㄑㄧˋ, 气 / 氣] gas; air; smell; weather; vital breath; to anger; to get angry; to be enraged
受聘[shòu pìn, ㄕㄡˋ ㄆㄧㄣˋ, 受聘] hired (for employment); invited (e.g. to lecture); engaged (for a task); (in olden times) betrothal gift from the groom's family
劣势[liè shì, ㄌㄧㄝˋ ㄕˋ, 劣势 / 劣勢] inferior; disadvantaged
灰心[huī xīn, ㄏㄨㄟ ㄒㄧㄣ, 灰心] lose heart; be discouraged
惨案[cǎn àn, ㄘㄢˇ ㄢˋ, 惨案 / 慘案] massacre; tragedy
中年[zhōng nián, ㄓㄨㄥ ㄋㄧㄢˊ, 中年] middle-aged
中老年人[zhōng lǎo nián rén, ㄓㄨㄥ ㄌㄠˇ ㄋㄧㄢˊ ㄖㄣˊ, 中老年人] middle-aged and elderly people
中青年[zhōng qīng nián, ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ, 中青年] middle-aged
生气[shēng qì, ㄕㄥ ㄑㄧˋ, 生气 / 生氣] angry; mad; offended; animated; to get angry; to be enraged; to take offense; animation
兵连祸结[bīng lián huò jié, ㄅㄧㄥ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧㄝˊ, 兵连祸结 / 兵連禍結] ravaged by successive wars; war-torn; war-ridden
气馁[qì něi, ㄑㄧˋ ㄋㄟˇ, 气馁 / 氣餒] to be discouraged

aged ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エージドビーフ[, e-jidobi-fu] (n) aged beef
ケア付き住宅[ケアつきじゅうたく, kea tsukijuutaku] (exp) accommodation facilities for disabled and aged people, with care provided
古糊[ふるのり, furunori] (n) aged paste; microbially fermented weak adhesive for restoration of Japanese works of art on paper
老人介護[ろうじんかいご, roujinkaigo] (n) care for the aged; elderly care; aged care
老眼鏡[ろうがんきょう, rougankyou] (n) reading (farsighted) glasses; spectacles for the aged
あうんの呼吸;阿吽の呼吸[あうんのこきゅう, aunnokokyuu] (n) the harmonizing, mentally and physically, of two parties engaged in an activity
アンマネージコード[, anmane-jiko-do] (n) {comp} unmanaged code
アンマネージド[, anmane-jido] (adj-no) {comp} unmanaged
いい加減にする;好い加減にする[いいかげんにする, iikagennisuru] (exp,vs-i) to put an end to something; to get something over with; to quit something one has been engaged in too long or to an excessive degree
おっさん[, ossan] (n) (1) (abbr) rude term for middle-aged man; (2) Buddhist priest; (P)
おばたりあん[, obatarian] (n) (col) generally obnoxious middle-aged woman (from aunt and battalion)
おやじ狩り[おやじがり, oyajigari] (n) street violence against middle-aged men
お陰で;御陰で[おかげで, okagede] (exp) (uk) thanks to ... (can be used for non-people causes); owing to ....
このおかげで[, konookagede] (exp) because of this; thanks to this; due to this
システム管理オブジェクト[システムかんりオブジェクト, shisutemu kanri obujiekuto] (n) {comp} systems managed object
ディスカレッジ[, deisukarejji] (n) (1) discouragement; (vs) (2) to discourage; to be discouraged
ナイスミドル[, naisumidoru] (n) attractive middle-aged man (wasei
ハートメイル;ハートメール;はあとめーる[, ha-tomeiru ; ha-tome-ru ; haatome-ru] (n) postcards associated with Respect-for-the-Aged Day, and sold every year starting in September (wasei
ハルマゲドン[, harumagedon] (n) Armageddon (gre
ブチ切れる;ぶち切れる[ブチきれる(ブチ切れる);ブチぎれる(ブチ切れる);ぶちきれる(ぶち切れる);ぶちぎれる(ぶち切れる), buchi kireru ( buchi kire ru ); buchi gireru ( buchi kire ru ); buchikireru ( buchi] (v1) (col) (See ブチ切れ) to be enraged; to flip out
ほぐし水[ほぐしみず, hogushimizu] (n) (See 解す・ほぐす・1) water to add to packaged noodles (provided in a separate packet); softening water, loosening water
マネージコード[, mane-jiko-do] (n) {comp} managed code
マネージドフロート[, mane-jidofuro-to] (n) managed float
めげる[, megeru] (v1,vi) to be discouraged; to shrink from
やる気をそがれる;やる気を殺がれる;やる気を削がれる[やるきをそがれる, yarukiwosogareru] (exp,v1) to be discouraged
上げ俵[あげだわら, agedawara] (n) 4 corner bales on the outer rim of the sumo ring
上げ畳[あげだたみ, agedatami] (n) a tatami finished on both sides
下げ止まり[さげどまり, sagedomari] (n,vs) bottoming out; reaching a floor; ceasing to fall; edging lower
中高年者[ちゅうこうねんしゃ, chuukounensha] (n) the middle-aged and the elderly
侠客;俠客(oK)[きょうかく;きょうきゃく, kyoukaku ; kyoukyaku] (n) (See 渡世人,男伊達・1,町奴) self-styled humanitarian; chivalrous person; persons acting under the pretence of chivalry who formed gangs and engaged in gambling
個人企業[こじんきぎょう, kojinkigyou] (n) one-man business; sole proprietorship; owner-managed enterprise
傷む[いたむ, itamu] (v5m,vi) to be damaged; to go bad; (P)
傷物;疵物;傷もの[きずもの, kizumono] (n,adj-no) (1) defective article; damaged goods; (2) deflowered girl; unvirtuous girl
元気付く[げんきづく, genkiduku] (v5k) to get encouraged; to become heightened in spirits; to recover one's strength
切歯扼腕[せっしやくわん, sesshiyakuwan] (n,vs) being enraged (indignant, impatient); gnashing the teeth and clenching the arms on the breast (in anger or regret)
初老[しょろう, shorou] (n,adj-no) past middle-aged; aging; ageing; elderly; age 40; (P)
力付く;力づく[ちからづく, chikaraduku] (v5k) to recover one's strength; to recover one's spirit; to revive; to be refreshed; to be invigorated; to be encouraged
加齢臭[かれいしゅう, kareishuu] (n) (See ノネナール) distinctive body odor (odour) of the middle-aged and elderly (caused by the chemical nonenal)
勇み立つ[いさみたつ, isamitatsu] (v5t,vi) to cheer up; to be encouraged (by); to be in high spirits
[ぜい, zei] (suf) groups engaged in some activity (players, companies, forces, etc.)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
システム管理オブジェクト[システムかんりオブジェクト, shisutemu kanri obujiekuto] systems managed object
パッケージソフトウェア[ぱっけーじそふとうえあ, pakke-jisofutouea] packaged software
管理オブジェクトクラス[かんりオブジェクトクラス, kanri obujiekutokurasu] managed object class
管理対象[かんりたいしょう, kanritaishou] Managed object
被管理システム[ひかんりシステム, hikanri shisutemu] managed (open) system
被管理開放型システム[ひかんりかいほうがたシステム, hikanrikaihougata shisutemu] managed open system
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
中年[ちゅうねん, chuunen] Thai: วัยกลางคน English: middle-aged

aged ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อายุ[v.] (āyu) EN: be aged FR: être âgé de
อายุอานาม[adj.] (āyu ā nām) EN: aged ; with an age of FR:
อายุมาก[adj.] (āyu māk) EN: old ; aged ; elderly FR: âgé ; senior
อายุ ถึง ปี (อายุ ... ถึง ... ปี)[xp] (āyu ... the) EN: aged ... to ... years FR: âgé de ... (nb) à ... (nb) ans
อายุยี่สิบปี = อายุ 20 ปี[v. exp.] (āyu yīsip p) EN: aged 20 FR: âgé de 20 ans
ชรา[adj.] (charā) EN: elderly ; old ; aged ; aging ; senile FR: âgé ; vieux ; décrépit
แก่[adj.] (kaē) EN: old ; aged FR: vieux ; âgé
แก่ชรา[adj.] (kaē charā) EN: very old ; advanced in years ; aged FR:
แก่แดด[adj.] (kaēdaēt) EN: prematurely aged ; precocious FR:
แก่ตัว[v.] (kaētūa) EN: be old ; be aged ; get old ; grow old ; be getting old FR: vieillir
เก่า ๆ = เก่าๆ[adj.] (kao-kao) EN: old ; outdated ; aged ; ancient ; antique FR: dépassé ; vieillot ; déglingué
เก่าลายคราม[adj.] (kaolāikhrām) EN: antique ; aged FR:
คนเกิดนาน[n. exp.] (khon koēt n) EN: aged person FR: personne âgée [f]
คร่ำ[adj.] (khram) EN: older ; aged FR: très vieux
ขรัว[n.] (khrūa) EN: elder Buddhist monk ; aged Buddhist priest ; aged abbot FR:
เมื่ออายุ 5 ปี[xp] (meūa āyu hā) EN: aged five FR: à l'âge de 5 ans
มีอายุ[adj.] (mī-āyu) EN: old ; elderly ; aged ; advanced in years ; existing FR: âgé
มีอายุ 60 ปี[xp] (mī āyu hoks) EN: be aged 60 FR: être agé de 60 ans
ในวัย … ปี[X] (nai wai … p) EN: aged … years FR: à l'âge de … ans
หงำเหงือก[adj.] (ngamngeūak) EN: senile ; in one's dotage ; aged FR: sénile
หงำเหงอะ[adj.] (ngamngoe) EN: senile ; in one's dotage ; aged FR: sénile
พ่อเฒ่า[n. exp.] (phø thao) EN: venerable old man ; old man ; grandpa ; aged man FR: ancien [m]
ผู้เฒ่า[n.] (phūthao) EN: old man ; aged person ; grand old man FR: vieillard [m] ; personne âgée et respectable [f]
สูงอายุ[adj.] (sūng-āyu) EN: old ; aged ; elderly FR: âgé
เฒ่า[adj.] (thao) EN: old ; elderly ; aged FR: vieux ; âgé ; très vieux ; sénile
วัย[X] (wai) EN: aged FR: âgé de
วัยปี (วัย … ปี)[X] (wai ... pī) EN: aged ... years ; ...-year-old FR: âgé de ... ans
อาหารบรรจุหีบห่อ[n. exp.] (āhān banju ) EN: packaged foods FR:
อาหารสำเร็จรูป[n. exp.] (āhān samret) EN: instant meal ; prepared food ; ready-to-eat food ; delicatessen ; pre-cooked meal ; pre-packaged foods FR: nourriture instantanée [f] ; plat préparé [m]
อายุกลางคน[X] (āyu klāngkh) EN: middle-aged FR:
แบบบาง[adj.] (baēpbāng) EN: delicate ; weak ; fragile ; easily damaged FR: frêle ; fluet ; fragile
บันดาลโทสะ[v. exp.] (bandān thōs) EN: fly into a rage ; become enraged ; become infuriated ; get angry ; be in a fit of temper FR: s'emporter
บรรจุหีบห่อ[adj.] (banju hīphø) EN: packaged ; packed FR:
บุบสลาย[adj.] (bupsalāi) EN: damaged ; broken FR: endommagé
ชำรุด[v.] (chamrut) EN: be ruined ; to be damaged ; to be dilapidated ; to be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair FR:
ชำรุดทรุดโทรม[v. exp.] (chamrut sut) EN: be worn out ; be damaged ; be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair ; be ruined ; be dilapidated ; be tumbledown FR:
ช้างเผือก[n.] (chāngpheūak) EN: rural talent ; disadvantaged prodigy FR:
เชียร[adj.] (chīen) EN: damaged ; spoiled FR:
เฉียวฉุน[v.] (chīochun) EN: be enraged ; be furious ; be infuriated FR:
เฉียวฉุน[adj.] (chīochun) EN: enraged ; furious ; infuriated ; ill-tempered ; bad tempered FR: enragé

aged ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seniorenheim {n}home for the aged
Greisin {f}aged woman
Besetztzeichen {n}engaged signal
belegt; besetzt {adj}busy [Am.]; engaged [Br.]
Tagedieb {m} | Tagediebe
Brautleute {pl}engaged couple
Brautpaar {n}; Verlobteengaged couple
Hagedorn {m} [bot.] | Hagedornen
mutlos; entmutigt {adj} | mutloser | am mutlosestendiscouraged | more discouraged | most discouraged

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aged
Back to top