ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

young

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *young*, -young-

young ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
young (adj.) เยาว์วัย See also: อ่อนวัย, ยังไม่สมบูรณ์, ยังไม่โตเต็มที่, อายุยังน้อย
young (adj.) ระยะแรกเริ่ม See also: เพิ่งเริ่มต้น
young (n.) คนหนุ่มคนสาว See also: คนที่มีอายุน้อย
young (n.) ลูกอ่อน (ของสัตว์และนก)
young animal (n.) ลูกสัตว์ (โดยเฉพาะสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมและกินเนื้อ) Syn. puppy, youngster, pup
young bull (n.) ลูกวัว Syn. young cow
young cow (n.) ลูกวัว Syn. young bull
young criminal (n.) เด็กหรือเยาวชนผู้กระทำผิด
young mare (n.) ลูกม้าตัวเมีย
young marrieds (n.) คนที่แต่งงานแล้ว
young plant (n.) ต้นอ่อน See also: ต้นกล้า, กล้าไม้ Syn. plant, sapling
young woman (n.) เด็กสาว See also: สาวน้อย Syn. girl
youngberry (n.) ผลไม้รสหวานสีม่วงเข้มของต้น blackberry
younger (adj.) ลูกสาวหรือลูกชายที่ใช้ชื่อเดียวกับพ่อแม่
younger (adj.) มีอายุน้อยกว่า See also: ี่อ่อนกว่า
younger generation (n.) คนชั้นหลัง See also: คนรุ่นลูกรุ่นหลาน Syn. successors, lineage
youngster (n.) คนหนุ่มคนสาว See also: เด็ก
youngster (n.) ลูกม้า
youngster (n.) นักเรียนนายเรือปีที่ 2 ของอเมริกา
English-Thai: HOPE Dictionary
young(ยัง) adj. หนุ่ม,สาว,อายุน้อย,เยาว์,อ่อน,ระยะแรกเริ่ม,ลูก,เด็ก,อ่อนหัด,ด้อยประสบการณ์,เกี่ยวกับผู้เยาว์,เกี่ยวกับสมาชิกใหม่ n. คนหนุ่มคนสาว -Phr. (with young ตั้งครรภ์)
young brothern. น้องชาย
young mann. คนหนุ่ม,ชายคู่รัก,ชายคู่หมั้น
young onen. สัตว์,สัตว์ยังมีอายุน้อย,เจ้าหนุ่ม
young sistern. น้องสาว
youngbloodn. ความหนุ่มความสาว,วัยหนุ่มวัยสาว,ความคิดใหม่ ๆ ,เลือดสด ๆ ,คนหัวใหม่,คนทันสมัย,หนุ่มที่ห้าวหาญ
younger(ยัง'เกอะ) n. คนที่มีอายุอ่อนกว่า,คนเล็กกว่า. adj. อายุน้อยกว่า
youngling(ยัง'ลิง) n. คนหนึ่งคนสาว,ลูกสัตว์,สัตว์ที่ยังมีอายุน้อย,ผู้หัดใหม่,มือใหม่
youngster(ยัง'สเทอะ) n. คนหนุ่มคนสาว,ลูกสัตว์,สัตว์ที่ยังมีอายุน้อย, Syn. child,fledgling,minor
English-Thai: Nontri Dictionary
young(adj) หนุ่ม,สาว,อ่อนวัย,ใหม่,เยาว์,อ่อนหัด
youngling(n) เด็กหนุ่มสาว,สัตว์อ่อน,ต้นไม้อ่อน,มือใหม่,ผู้หัดใหม่
youngster(n) เด็กหนุ่มสาว,ลูกสัตว์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
young personเยาวชน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Young adults วัยหนุ่ม-สาว [TU Subject Heading]
Younglingผู้หัดใหม่, มือใหม่ [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไอ้ (pron.) word used to call young boys by an adult, showing acquaintance Ops. อี
กะแอ (adj.) young See also: small
กำดัด (adj.) young See also: youthful, adolescent
คนหนุ่มคนสาว (adj.) young See also: youthful, immature, juvenile, junior, callow Syn. คนหนุ่มสาว
ดรุณ (adj.) young See also: youthful Syn. หนุ่ม, อ่อน, รุ่น, วัยกำดัด, วัยแรกรุ่น Ops. ดรุณี
ดรุณ (adj.) young See also: youthful Syn. หนุ่ม, อ่อน, รุ่น
ตะกอ (adj.) young See also: adolescent Syn. สะกอ, หนุ่ม, รุ่น
ถึก (adj.) young See also: wild Syn. หนุ่ม, เปลี่ยว Ops. แม่
รุ่น (adj.) young See also: adolescent, youthful, budding, juvenile, immature
สะกอ (adj.) young See also: adolescent Syn. หนุ่ม, รุ่น
สาว (adj.) young See also: adolescent, juvenile, youthful Ops. แก่
หนุ่ม (adj.) young See also: adolescent, youthful, juvenile Syn. ชายหนุ่ม Ops. สาว, ผู้หญิง, สตรี
หนุ่มสาว (adj.) young See also: youthful, immature, juvenile, junior, callow Syn. คนหนุ่มสาว, คนหนุ่มคนสาว
หนุ่มแน่น (adj.) young
เปลี่ยว (adj.) young See also: wild, untamed Syn. หนุ่ม
เล็ก (adj.) young See also: small Syn. อ่อน
เหน้า (adj.) young See also: adolescent, juvenile Syn. รุ่น, หนุ่ม, สาว
แอ (adj.) young See also: small Syn. เล็ก, อ่อน
มะพร้าวอ่อน (n.) young coconut Ops. มะพร้าวแก่
คนรุ่นใหม่ (n.) young generation See also: new generation Syn. คนรุ่นหลัง Ops. คนรุ่นเก่า, คนรุ่นก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Good work for a man as young as he wasงานที่ดีสำหรับคนหนุ่มอย่างเขา
Now I'm being replaced by a young ladyตอนนี้ฉันกำลังถูกแทนที่ด้วยเด็กสาวคนหนึ่ง
Young men with a mind for revenge need little encouragementคนหนุ่มที่มีจิตใจอยากแก้แค้นต้องการกำลังใจสักนิด
I'm two years younger than my sisterฉันอายุอ่อนกว่าพี่สาวฉันสองปี
He is the youngest in the familyเขาอายุน้อยที่สุดในครอบครัว
He looks much younger than he isเขาดูอ่อนกว่าที่เป็น
I used to eat more of it when I was youngerฉันเคยทานมันมากเมื่อตอนยังเด็กกว่านี้
Is your sister younger or older than you?น้องสาวหรือพี่สาวคุณอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าคุณ?
Don't you remember when we were young?คุณจำเมื่อตอนเรายังเด็กไม่ได้หรือ?
I look so much younger than everyone elseฉันดูเด็กกว่าคนอื่นๆ
I went to that festival when I was youngerฉันไปเที่ยวงานเทศกาลนั้นเมื่อตอนเป็นเด็ก
I look so much younger than everyoneฉันดูอายุน้อยกวาทุกคนมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Old Granny knows a young girl's heart.เก่ายายรู้ว่าหัวใจของหญิงสาว
Look here, you, you impudent young pup!ดูที่นี่คุณคุณยโสโอหังลูกสุนัข หนุ่มสาว!
Why- - Why- - Ya young hoodlum!ทำไมทำไม ยา อันธพาลหนุ่ม!
And what particular moment in your young life would you want to keep?เเล้วมีช่วงเวลาไหนเป็นพิเศษที่คุณอยากจะเก็บไว้ล่ะ
We mustn't lead the young bride astray, must we, Jasper?เราต้องไม่ทําให้เจ้าสาว ออกนอกลู่นอกทางใช่มั้ย แจสเปอร์
I wish I had a young bride of three months waiting for me at home.ผมล่ะหวังว่าจะมีเจ้าสาวหมาดๆ มารอผมอยู่ที่บ้านบ้างจัง
And a lot of young people would come up from London,และพวกหนุ่มสาวจากลอนดอน จะมาเปลี่ยนบ้านเป็นไนท์คลับ
Dreadful. Young and lovely woman like that. No wonder...ผู้หญิงสาวเเละสวยอย่างหล่อนไม่น่าเลย--
The Kapo has his own room, where he can hoard supplies and receive his young favourites in the evening.พวกคาโปว มีห้องนอนเป็นของตัวเอง มีที่เก็บของมีค่า และสำราญใจในยามเย็นได้
That's not a very promising situation for a young lawyer.ที่ไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่มีแนวโน้มมากสำหรับทนายหนุ่ม
They played like young cats, and he loved them as he loved the boy.มันเล่นเหมือนแมวหนุ่ม
You're a young man to be an ambassador.{\cHFFFFFF}คุณเป็นชายหนุ่มคนหนึ่ง เพื่อเป็นทูต

young ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zǎi, ㄗㄞˇ, 崽] young of animals
小白脸[xiǎo bái liǎn, ㄒㄧㄠˇ ㄅㄞˊ ㄌㄧㄢˇ, 小白脸 / 小白臉] attractive young man (usually derog.); pretty boy; gigolo
小子[xiǎo zi, ㄒㄧㄠˇ ㄗ˙, 小子] boy; young fellow; (derog.) chap
[chú, ㄔㄨˊ, 雏 / 雛] chick; young bird
上山下乡[shàng shān xià xiāng, ㄕㄤˋ ㄕㄢ ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄤ, 上山下乡 / 上山下鄉] to work in the fields (esp. young school-leavers); forced agricultural experience for city intellectuals
媳妇[xí fù, ㄒㄧˊ ㄈㄨˋ, 媳妇 / 媳婦] daughter-in-law; young married woman; young woman
媳妇儿[xí fù er, ㄒㄧˊ ㄈㄨˋ ㄦ˙, 媳妇儿 / 媳婦兒] daughter-in-law; young married woman; young woman
[mí, ㄇㄧˊ, 麛] fawn; young of animals
貌美[mào měi, ㄇㄠˋ ㄇㄟˇ, 貌美] good looks; pretty (e.g. young woman)
阿飞[ā fēi, ㄚ ㄈㄟ, 阿飞 / 阿飛] hoodlum; hooligan; young rowdy
[zòng, ㄗㄨㄥˋ, 瘲] spasms or convulsions in young children, caused by indigestion
小伙子[xiǎo huǒ zi, ㄒㄧㄠˇ ㄏㄨㄛˇ ㄗ˙, 小伙子] lad; young fellow; youngster
少先队员[shào xiān duì yuán, ㄕㄠˋ ㄒㄧㄢ ㄉㄨㄟˋ ㄩㄢˊ, 少先队员 / 少先隊員] member of the Young Pioneers
[qīng, ㄑㄧㄥ, 青] nature's color; green or blue; greenish black; youth; young (of people); abbr. for Qinghai province 青海
雏儿[chú ér, ㄔㄨˊ ㄦˊ, 雏儿 / 雛兒] newly hatched bird; fig. inexperienced person; fig. chick (slighting term for young woman); bimbo
头角峥嵘[tóu jiǎo zhēng róng, ㄊㄡˊ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄥ ㄖㄨㄥˊ, 头角峥嵘 / 頭角崢嶸] promise of brilliant young person (成语 saw); showing extraordinary gifts
花旦[huā dàn, ㄏㄨㄚ ㄉㄢˋ, 花旦] role of vivacious young female in Chinese opera
恶少[è shào, ㄜˋ ㄕㄠˋ, 恶少 / 惡少] young thug; malicious young ruffian
栽子[zāi zi, ㄗㄞ ㄗ˙, 栽子] seedling; young plant
傻蛋[shǎ dàn, ㄕㄚˇ ㄉㄢˋ, 傻蛋] stupid young fellow; idiot
中国少年先锋队[Zhōng guó Shǎo nián Xiān fēng duì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄕㄠˇ ㄋㄧㄢˊ ㄒㄧㄢ ㄈㄥ ㄉㄨㄟˋ, 中国少年先锋队 / 中國少年先鋒隊] Young Pioneers of China
名媛[míng yuán, ㄇㄧㄥˊ ㄩㄢˊ, 名媛] young lady of note; debutante
小姐[xiǎo jie, ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄝ˙, 小姐] young lady; miss
叔婆[shū pó, ㄕㄨ ㄆㄛˊ, 叔婆] aunt by marriage; husband's aunt; husband's father's younger brother's wife
叔母[shū mǔ, ㄕㄨ ㄇㄨˇ, 叔母] aunt; wife of father's younger brother
叔子[shū zi, ㄕㄨ ㄗ˙, 叔子] brother-in-law; husband's younger brother
六亲[liù qīn, ㄌㄧㄡˋ ㄑㄧㄣ, 六亲 / 六親] one's immediate relatives, namely father 父, mother 母, elder brother 兄, younger brother 弟, wife 妻, male children 子
子弟[zǐ dì, ㄗˇ ㄉㄧˋ, 子弟] child; the younger generation
[tì, ㄊㄧˋ, 悌] do one's duty as a younger brother
伯仲叔季[bó zhòng shū jì, ㄅㄛˊ ㄓㄨㄥˋ ㄕㄨ ㄐㄧˋ, 伯仲叔季] eldest; second; third and youngest of brothers; order of seniority among brothers
叔父[shū fù, ㄕㄨ ㄈㄨˋ, 叔父] father's younger brother; uncle
[shū, ㄕㄨ, 叔] uncle; father's younger brother; husband's younger brother; Taiwan pr. shu2
叔公[shū gōng, ㄕㄨ ㄍㄨㄥ, 叔公] great uncle; grandfather's younger brother; husband's father's younger brother
叔叔[shū shu, ㄕㄨ ㄕㄨ˙, 叔叔] (informal) father's younger brother; uncle
叔祖[shū zǔ, ㄕㄨ ㄗㄨˇ, 叔祖] grandfather's younger brother
天妒英才[tiān dù yīng cái, ㄊㄧㄢ ㄉㄨˋ ㄘㄞˊ, 天妒英才] heaven is jealous of genius; those whom the Gods love die young
年轻化[nián qīng huà, ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄥ ㄏㄨㄚˋ, 年轻化 / 年輕化] make more youthful; promote younger staff
[zhì, ㄓˋ, 稚] infantile; young
少年[shào nián, ㄕㄠˋ ㄋㄧㄢˊ, 少年] juvenile; youngster
[zǐ, ㄗˇ, 仔] minutely; young

young ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アムラー[, amura-] (n) (abbr) young girls who imitate the style of singer Amuro Namie
あんこ[, anko] (n) daughter (in Izu Oshima dialect); young lady
イナダ;いなだ[, inada ; inada] (n) young Japanese amberjack
お兄さん(P);御兄さん[おにいさん, oniisan] (n) (1) (hon) (See 兄さん) older brother; elder brother; (2) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P)
お兄ちゃん;御兄ちゃん[おにいちゃん, oniichan] (n) (1) (fam) familiar form of "older brother"; (2) (fam) form of address for young adult male; mister
お坊っちゃん;御坊っちゃん;お坊ちゃん;御坊ちゃん[おぼっちゃん, obocchan] (n) (1) (hon) son (of others); (2) young master; (3) (See 坊ちゃん) green young man from a well-to-do family
お姉さん(P);御姉さん[おねえさん, oneesan] (n) (1) (hon) (usu. お姉さん) (See 姉さん) elder sister; (2) (vocative) young lady; (3) (usu. お姐さん) miss (referring to a waitress, etc.); (4) (usu. お姐さん) ma'am (used by geisha to refer to their superiors); (P)
お姉ちゃん[おねえちゃん, oneechan] (n) (1) (fam) (See お姉さん) familiar form of "older sister"; (2) (fam) form of address for young adult female
お嬢さん(P);御嬢さん[おじょうさん, ojousan] (n) (1) (hon) (See 嬢さん・じょうさん・1) daughter; (2) (See 嬢さん・じょうさん・2) young lady; (P)
ガンクロ[, gankuro] (n) darkly tanned face (fashionable among trendy young people ca. 1999-2000)
ギャルママ[, gyarumama] (n) (1) teenage mother; (2) young mother who wears "gal" styles
ギャル文字[ギャルもじ, gyaru moji] (n) obfuscated style of Japanese text, used particularly by young women in keitai emails
ジベタリアン[, jibetarian] (n) young people who sit on the ground or sidewalk (footpath)
シャネラー[, shanera-] (n) young women completely outfitted in Chanel clothing and accessories (wasei
ジュブナイル[, jubunairu] (n) young adult fiction
ショタコン[, shotakon] (n) (abbr) Shoutarou complex (obsession with young boys)
しらす漁;白子漁[しらすりょう, shirasuryou] (n) fishing for young anchovy, sardines, etc.
センターGUY[センターガイ, senta-gai] (n) (sl) young men with deep tans (or dark makeup) who wear white eyeliner and lipstick
プチプラ[, puchipura] (n) (abbr) (See プチプライス) inexpensive fashion accessories (e.g. clothes, makeup, etc.) (word used by young women)
プチプライス;プチ・プライス[, puchipuraisu ; puchi . puraisu] (n) inexpensive fashion accessories (e.g. clothes, makeup, etc.) (word used by young women) (wasei
フリーター[, furi-ta-] (n) (abbr) (from freelance and arbeiter) young people subsisting on part-time work; one whose livelihood is provided by part-time work; (P)
ボーイズラブ[, bo-izurabu] (n) (col) (See BLコミック,やおい) comics or novels about male homosexuality, targetted at young women (wasei
めじ[, meji] (n) young tuna (esp. northern bluefin tuna under 1 meter)
モッズ[, mozzu] (n) mods (trendy young people in early '60s Britain)
ヤンエグ[, yan'egu] (n) (abbr) (sl) young executive
ヤングラ市場[ヤングラいちば, yangura ichiba] (n) young underground market (the underground economy in goods and services, involving lots of barter and buying and selling of secondhand goods)
ヤンママ[, yanmama] (n) (1) young mother in her early twenties (wasei
ロリータコンプレックス[, rori-takonpurekkusu] (n) (See 小児性愛者) Lolita complex (sexual attraction to children, esp. young girls)
ロリコン;ロリ[, rorikon ; rori] (n) (1) (abbr) (See ロリータコンプレックス,小児性愛者) Lolita complex (sexual attraction to children, esp. young girls); (adj-f) (2) portraying children in an erotic style
下地っ子[したじっこ, shitajikko] (n) young boy or girl being trained as a geisha or as a kabuki actor
伏竜鳳雛[ふくりょうほうすう, fukuryouhousuu] (n) gifted young person who shows much promise; unrecognized genius; great person whose talent is hidden under a bushel
[やつがれ, yatsugare] (pn,adj-no) (1) (male) I; me; (2) you (used addressing young children); (3) (See しもべ) manservant; (P)
兄い[あにい, anii] (n) (1) (col) (fam) (See 兄貴) elder brother; one's senior; (2) dashing young man; gallant young lad
兄さん[にいさん(P);あにさん, niisan (P); anisan] (n) (1) (hon) (See お兄さん) older brother; elder brother; (2) brother (as older-brother figure in friendly and or work relationship); (3) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P)
冠者[かじゃ;かんじゃ, kaja ; kanja] (n) young person; young servant; young man come of age (at 16)
君(P);公[きみ, kimi] (pn,adj-no) (1) (male) (fam) (used colloquially by young females) you; buddy; pal; (2) (arch) monarch; ruler; sovereign; (one's) master; (P)
君達;君たち[きみたち, kimitachi] (pn,adj-no) (fam) (male) (used colloquially by young females) you (plural); all of you; you all
坊ちゃん(P);坊っちゃん(P)[ぼっちゃん, bocchan] (n) (1) (hon) son (of others); (2) young master; (3) (See お坊ちゃん) green young man from a well-to-do family; (P)
壮丁[そうてい, soutei] (n) youth; young man who has reached adulthood (conscription age)
壮士[そうし, soushi] (n) young man in his prime; swaggerer; ruffian
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
年下[としした, toshishita] Thai: มีอายุน้อยกว่า อ่อนวัยกว่า English: younger

young ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุชน[n.] (anuchon) EN: next generation ; young generation ; future generations ; posterity ; descendants ; offspring FR: génération future [f] ; jeune génération [f]
อายุน้อย[adj.] (āyu nøi) EN: young FR: jeune ; peu âgé
บ้าบิ่นมะพร้าวอ่อน[n. exp.] (bābin maphr) EN: chewy baked sweet young coconut FR:
ใบจาก [n. exp.] (bai jāk) EN: dried leaves of the nipa palm ; young nipa leaves FR:
ใบมะขามอ่อน[n. exp.] (bai makhām ) EN: young tamarind leaves FR:
ใบอ่อน[n. exp.] (bai øn) EN: young leaf FR:
ชายหนุ่ม[n. exp.] (chāi num) EN: young man FR: jeune homme [m]
ดรุณ[adj.] (darun) EN: youthful ; adolescent ; young FR: adolescent ; jeune
ดรุณี[n.] (darunī) EN: young girl ; girl ; lass ; teenage girl FR: jeune fille [f] ; adolescente [f]
เด็ก[n.] (dek) EN: young boy ; young girl ; teenage boy ; teenage girl FR: jeune garçon [m] ; jeune fille [f] ; adolescent [m] ; adolescente [f] ; jeune [m, f]
เด็กแนว[n. exp.] (dek naēo) EN: young person that follows all the new trends FR:
เด็กประถม[n. exp.] (dek prathom) EN: pupil ; children at primary school ; young boy FR: enfant de l'école primaire [m, f] ; écolier [m] ; écolière [f]
เด็กวัยรุ่น[n. exp.] (dek wairun) EN: young teenager FR: jeune adolescent [m]
เด็กหญิง ; ด.ญ[n.] (dekying) EN: girl ; young girl ; teenager ; miss FR: fille [f] ; fillette [[f] ; adolescente [f] ; gamine [f] ; petite fille [f]
ดิบ[adj.] (dip) EN: unripe ; green ; young FR: vert ; pas mûr ; brut
อีหนู[n. exp.] (ī nū) EN: young lady ; mistress FR:
เจ้าสำอาง[n. exp.] (jao sam-āng) EN: young dandy ; young dandies [pl] FR:
กะแอ[adj.] (ka-aē) EN: young ; small FR:
ไก่กระทง[n.] (kaikrathong) EN: young chicken ; chick ; cockerel ; pullet ; broiler chicken ; broiler FR: jeune coq [m] ; poulette [f] (vx)
กำดัด[adj.] (kamdat) EN: young FR: jeune
กำเลาะ[adj.] (kamlǿ) EN: young FR:
กันย์[n.] (kan) EN: young girl FR: jeune fille [f]
กัญญา[n.] (kanyā) EN: young girl FR:
กันยา[n.] (kanyā) EN: young girl ; beautiful girl ; maiden FR:
ขจี[adj.] (khajī) EN: verdant ; glossy and green ; dripping green ; shinny green ; verduous ; young FR: vert clair ; verdâtre ; verdoyant
ข้าวเหนียวดำหน้ากระฉีก[xp] (khāonīodam ) EN: black sweet sticky rice topped with sweetened young coconut mixed with sesame FR:
ข้าวโพดอ่อน[n. exp.] (khāophōt øn) EN: baby corn ; young corn ; sweetcorn FR: petit maïs [m]
ขิงอ่อน[n. exp.] (khing øn) EN: young ginger ; fresh ginger FR:
เขลาะ[adj.] (khlǿ) EN: young FR:
คนหนุ่ม [n. exp.] (khon num) EN: young man ; young men [pl] FR:
คนหนุ่มสาว[n. exp.] (khon num sā) EN: young people ; teenagers ; youth FR: jeunes gens [mpl] ; ados [mpl] (fam.)
กล้า[n.] (klā) EN: rice sprout ; paddy sprout ; seedling ; young plant FR: plant de riz [m]
กุมารา[n.] (kumārā) EN: child ; young boy FR:
ลำต้นอ่อน[n. exp.] (lamton øn) EN: young stem FR:
ลูก[n.] (lūk) EN: young of animals ; newborn animal ; whelp FR: petit [m]
แม่คุณ[n.] (maēkhun) EN: my dear lady ; my good lady ; my good woman ; my young lad ; my good sir FR: ma chère dame
ไม้พันธุ์[n. exp.] (māi phan) EN: young plant FR:
มาณวิกา[n.] (mānawikā) EN: young woman FR:
มาณพ[n.] (mānop) EN: young man FR:
มะพร้าวน้ำหอม[n. exp.] (maphrāo nām) EN: coconut with a flagrant juice ; aromatic coconut ; young coconut FR:

young ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jugendschutz {m}legal protection for children and young persons
Yuppie {m}; junger, karrierebewusster Mensch | homosexueller Yuppieyuppie; young urban professional; young upwardly mobile professional | guppy; gay urban professional
Freundin {f} | seine Freundingirlfriend | his young lady
Jugendhilfe {f}help for young people
Jungunternehmer {m}young businessman; young entrepreneur
Nachwuchsförderung {f}promotion of young ...
Jugend {f} | in meiner Jugendyouth | in my younger days
Jugendalter {n}young age
Häschen {n}; junger Haseyoung hare; bunny; leveret
Jungs {pl}youngsters
Jungvieh {n} [agro.]young stock
Halbstarke {m}; Halbstarkeryoung rowdies
Trieb {m} [bot.]young shoot

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า young
Back to top