ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

new

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *new*, -new-

new ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
new (adj.) ใหม่ See also: แบบใหม่, ร่วมสมัย Syn. fresh, inexperienced Ops. experienced
new blood (idm.) สมาชิกใหม่ (มักเป็นหนุ่มสาวและมีความคิดอ่านหรือทักษะใหม่ๆ) See also: เลือดใหม่, คนรุ่นใหม่
new broom (n.) ผู้มาทำงานใหม่ที่มาปฏิวัติสิ่งต่างๆ
New Delhi (n.) เมืองหลวงของอินเดีย
new edition (n.) หนังสือที่พิมพ์ซ้ำ See also: สิ่งที่ตีพิมพ์ซ้ำ Syn. reissue
New England (n.) ดินแดนทางตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกา
new lease on life (idm.) ความมีชีวิตชีวาอีกครั้ง See also: การมีชีวิตใหม่อีกครั้ง
new one on (idm.) สิ่งที่ไม่เคยรู้เห็นมาก่อน (และไม่คิดว่าน่าเชื่อถือ) (someone มักใช้แทนด้วย me) (คำไม่เป็นทางการ)
New South Wales (n.) รัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลีย
New Testament (n.) ส่วนที่2ของไบเบิ้ลที่บรรยายถึงชีวิตและการเทศนาของพระเยซู
new version (n.) การปรับปรุงใหม่ See also: ฉบับปรับปรุงขึ้นใหม่, การแก้ไขเพิ่มเติม Syn. revision, reprint, emendation
New World (n.) ทวีปอเมริการเหนือและใต้
New York (n.) รัฐนิวยอร์ก (ของสหรัฐอเมริกา)
New York (n.) นิวยอร์ก (ของสหรัฐอเมริกา)
New Yorker (n.) ชาวนิวยอร์ก
New Zealand (n.) นิวซีแลนด์
New Zealand (n.) ประเทศนิวซีแลนด์
New Zealander (n.) ชาวนิวซีแลนด์
new-fashioned (adj.) ทันสมัย See also: สมัยใหม่, นำสมัย
new-laid (adj.) ซึ่งวางไข่ใหม่
newborn (adj.) แรกเกิด See also: ซึ่งเกิดใหม่ Syn. infant, new
newborn (n.) เด็กแรกเกิด Syn. infant
Newcastle (n.) เมืองนิวคาสเซิลของประเทศอังกฤษ
newcomer (n.) คนมาใหม่ See also: สมาชิกใหม่, คนที่เพิ่มมาถึง Syn. fledgeling, neophyte, starter
newel (n.) เสาค้ำตรงขั้นบันได (ส่วนบนติดราวมือจับ ส่วนล่างติดขั้นบันได) Syn. newel post
newel post (n.) เสาค้ำตรงขั้นบันได (ส่วนบนติดราวมือจับ ส่วนล่างติดขั้นบันได)
newest (adj.) ล่าสุด See also: ทันสมัยที่สุด, เกิดหลังสุด Syn. most recent
newfangled (adj.) ล้ำหน้า See also: แผลงๆ, แปลกใหม่ Syn. novel, unique
Newfoundland (n.) เกาะในแคนาดา
newish (adj.) ใหม่ๆ See also: เมื่อเร็วๆนี้
newly (adv.) สดๆ ร้อนๆ See also: เมื่อเร็วๆ นี้ Syn. lately, recently
newly rich (adj.) ซึ่งร่ำรวยอย่างรวดเร็ว
newlywed (n.) คนเพิ่งแต่งงาน Syn. blushing bride, honeymooner
newlywed (adj.) เพิ่งแต่งงาน
newness (n.) ความใหม่
news (n.) ข่าว See also: หัวข้อข่าว, รายการข่าว, ข่าวคราว, กระแสข่าว Syn. message, report, headlines
news agency (n.) แหล่งข่าว See also: แหล่งตัวแทนหรือสำนักข่าวที่ทำหน้าที่รวบรวมและขายข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆให้กับสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ Syn. press agency, wire service
news agency (n.) องค์กรรวบรวมข่าวให้สื่อมวลชน Syn. news service
news commetator (n.) นักวิเคราะห์ข่าว
news conference (n.) การประชุมข่าว Syn. press conference
English-Thai: HOPE Dictionary
new(นิว) adj.,adv. ใหม่ -adv. อย่างใหม่. n. สิ่งที่ใหม่, See also: newness n.
new testamentn. พระคัมภีร์ไบเบิลเล่มใหม่ที่ประกอบด้วย Gospels,Acts of the Apostles,Epistles,Revelation of St. John the Divine
new worldn. ด้านซีกโลกตะวันตกที่ได้แก่ทวีปอเมริกาเหนือและใต้รวมทั้งเกาะต่าง ๆ และน่านน้ำที่ล้อมรอบ
new yearn. ปีใหม่,วันปีใหม่,วันแรก ๆ ของปี
new year'sn. = New Year's Day (ดู) ,= New Year's Eve (ดู)
new year's day() n. วันที่ 1 มกราคม
new year's even. คืนวันที่ 31 ธันวาคม
new zealand(-ซี'เลินดฺ) n. นิวซีแลนด์, See also: New Zealander n.
newbie(นิว' บี) n. ผู้ไร้ประสบการณ์หรือผู้เริ่มเล่นอินเทอเนต
newborn(นิว'บอร์น) adj. เพิ่งเกิด,เกิดใหม่. n. ทารกแรกเกิด., Syn. baby
newfangled(นิว'แฟง'เกิลดฺ) adj. เป็นชนิดใหม่,เป็นแฟชั่นใหม่,ชอบของใหม่,ชอบแฟชั่นใหม่., See also: newfangledness n.
newish(นู'อิช) adj. ค่อนข้างใหม่
newline characterขึ้นบรรทัดใหม่หมายถึง แป้น ซึ่งถือเป็นตัวอักขระตัวหนึ่งที่ทำให้มีการขึ้นบรรทัดใหม่ ถ้าลบ (delete) อักขระตัวนี้ บรรทัดล่างจะขึ้นไปต่อกับบรรทัดบน
newly(นิว'ลี) adj. เมื่อเร็ว ๆ นี้,ใหม่, Syn. recently
newlywed(นิว'ลิเวด) n. ผู้เพิ่งแต่งงาน
news(นิวซ) n. ข่าว, Syn. tidings
news releasen. ข่าวสำหรับหนังสือพิมพ์
news release n.=press rel(ดู)
news roomn. ห้องข่าว,ห้องแถลงข่าว
newscast(นิวซ'คาสทฺ) n. การถ่ายทอดข่าว, See also: newscaster n.
newsletter(นิวซ'เลทเทอะ) n. จดหมายแจ้ง
newsman(นิวซ'แมน,-เมิน) n. ผู้สื่อข่าว,ผู้ขายหนังสือและสิ่งตีพิมพ์ที่ออกเป็นระยะ ๆ pl. newsmen
newsmonger(นิวซ'มังเกอะ) n. ผู้ซุบซิบ,ผู้นินทา, See also: newsmongering n. newsmongery n.
newspaper(นิวซ'เพเพอะ) n. หนังสือพิมพ์,กระดาษพิมพ์ หนังสือพิมพ์
newsprint(นิวซ'พรินทฺ) n. กระดาษชั้นต่ำสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์
newsreel(นิวซ'รีล) n. ภาพยนตร์ข่าว
newsstand(นิวซ'สแทนดฺ) n. ร้านเล็กสำหรับขายหนังสือพิมพ์
newsworthy(นิวซ'เวอร์ธธี) adj. น่าสนใจพอเพียงที่จะเป็นข่าวได้
newsy(นิว'ซี) adj. เต็มไปด้วยข่าว,ทำนองคุยกัน., See also: newsiness n.
newt(นิวทฺ) n. ตัวซาลามานเดอร์ ที่มีสีสัน
English-Thai: Nontri Dictionary
new(adj) ใหม่,แปลก,ไม่คุ้นเคย,เป็นครั้งแรก
NEW New Year(n) วันขึ้นปีใหม่,วันปีใหม่,เทศกาลปีใหม่,ตรุษ
newborn(adj) เพิ่งเกิดใหม่,แรกเกิด
newcomer(n) คนแปลกหน้า,ผู้มาใหม่,สมาชิกใหม่
newfangled(adj) เป็นแบบใหม่,เป็นของใหม่,เป็นแฟชั่นใหม่
newly(adv) ใหม่เอี่ยม,ใหม่,เมื่อเร็วๆนี้
news(n) ข่าว,ข่าวสาร,เรื่องใหม่,ความรู้ใหม่,เรื่องแปลก
newsboy(n) เด็กส่งหนังสือพิมพ์
newspaper(n) หนังสือพิมพ์
newspaperman(n) ผู้สื่อข่าว,นักข่าว,นักหนังสือพิมพ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
new assetsสินทรัพย์ที่ปรากฏขึ้นใหม่ (ในกองมรดก) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
new world order (NWO)ระเบียบใหม่ของโลก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
newbornแรกเกิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Newly Industrialized Country; Newly Industrializing Country (NIC)ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
news release; press releaseข่าวแจก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
newsreaderโปรแกรมอ่านข่าว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Newton-Raphson methodวิธีนิวตัน-ราฟสัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
New Age consumersผู้บริโภครุ่นใหม่ [TU Subject Heading]
New World Orderระเบียบใหม่ของโลก
New Yearวันปีใหม่ [TU Subject Heading]
New Zealandนิวซีแลนด์ [TU Subject Heading]
Newly Industrialized Countries (NICs) ชื่อที่ใช้เรียกประเทศกำลังพัฒนาบางประเทศที่ มี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม ธนาคารโลกถือว่า ประเทศที่มีมูลค่าการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ระหว่างร้อยละ 22-27 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (ดู GDP) นั้นจึงจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ในแถบเอเชียมีประเทศที่เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่แล้ว 4 ประเทศ ได้แก่ ไต้หวัน ฮ่องกง สาธารณรัฐเกาหลี และสิงคโปร์ สำหรับไทยหากพิจารณาตามเกณฑ์ของธนาคารโลกแล้ว ในขณะนี้จัดได้ว่าเริ่มเข้าสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ เนื่องจากมีสัดส่วนมูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมต่อผลผลิตรวมภายในประเทศ ประมาณร้อยละ 48 ใน พ.ศ. 2538 [สิ่งแวดล้อม]
News agenciesสำนักข่าว [TU Subject Heading]
Newsletterจดหมายข่าว [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Newspaperหนังสือพิมพ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Newsreelsภาพยนตร์ข่าว [TU Subject Heading]
newtonนิวตัน, หน่วยของแรง  ใช้สัญลักษณ์ N  แรง 1 นิวตัน คือแรงที่ทำให้วัตถุมวล 1 กิโลกรัมเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง 1 เมตร / วินาที2 ในทิศของแรงนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลับตัวกลับใจ (v.) turn over a new leaf See also: reform oneself Syn. กลับใจ, กลับเนื้อกลับตัว
กลางเก่ากลางใหม่ (adj.) not very new nor old See also: half new, neither old or new, half-worn
ขึ้นครู (v.) learn a new thing at the first time See also: get one´s first lesson (in sex)
ขึ้นปีใหม่ (v.) begin the new year See also: start a new year
จุลกฐิน (n.) kind of a set of new robes
ซื้อรถ (v.) buy a new car
ตรุษ (n.) ceremony at the close of each year; new year Syn. วันตรุษ
ตรุษจีน (n.) Chinese New Year Syn. วันตรุษจีน
ตั้งกรม (v.) set up a new department See also: establish a new department, install members of the royal family in a higher rank Syn. ทรงกรม
ทรงกรม (v.) set up a new department See also: establish a new department, install members of the royal family in a higher rank
ผ้ากฐิน (n.) set of new robes offered to Buddhist monks
วันขึ้นปีใหม่ (v.) begin the new era See also: begin a new year Syn. วันเถลิงศก
วันตรุษ (n.) ceremony at the close of each year; new year
วันตรุษจีน (n.) Chinese New Year
องค์กฐิน (n.) set of new robes offered to Buddhist monks Syn. ผ้ากฐิน
ออกรถ (v.) buy a new car Syn. ซื้อรถ
เข้ารีต (v.) convert (to a new religion) See also: change to another religion, adopt a different religion, become a believer
เถลิงศก (v.) begin the new era See also: begin a new year Syn. วันขึ้นปีใหม่, วันเถลิงศก
เปลี่ยนบรรยากาศ (v.) move to a new environment See also: renew the place, change an atmosphere
แม่ซื้อ (n.) guardian spirit of a new born baby See also: guardian goddess of infants Syn. แม่วี
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I came to New York today for my interviewฉันมาที่นิวยอร์กเพื่อสัมภาษณ์วันนี้
She needs to buy some new clothesเธอต้องการซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่บางชุด
I'm not afraid to try new thingsฉันไม่กลัวที่จะลองสิ่งใหม่ๆ
I wish I had enough money to buy a new carฉันปรารถนาให้ตนเองมีเงินสำหรับซื้อรถใหม่สักคัน
I was one of the unhappiest lads in New Yorkฉันเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่ไม่มีความสุขมากที่สุดในนิวยอร์ก
I am pleased to welcome two new teachersฉันยินดีที่ได้ต้อนรับคุณครูคนใหม่สองท่าน
Now, I am focused on pursuing my new goalsตอนนี้ฉันมุ่งความสนใจไปยังการไล่ตามเป้าหมายใหม่ของฉัน
I tried new thing, thing that I never tried beforeฉันพยายามทำสิ่งใหม่ที่ฉันไม่เคยทำมาก่อน
I constantly tried new methodsฉันลองวิธีใหม่ๆ อยู่เรื่อย
I found incredible new methodsฉันพบวิธีใหม่แบบไม่น่าเชื่อ
I hope you know how much I seriously need a new backpackฉันหวังว่าคุณจะรู้ว่าฉันอยากได้เป้ใบใหม่มากแค่ไหน
Get ready for a new dayเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับวันใหม่
Such a peaceful new year's day!ช่างเป็นปีใหม่ที่สงบสุขอะไรเช่นนี้
There's good news and bad newsมีข่าวดีและข่าวร้าย
We knew what we had to doเรารู้ว่าเราต้องทำอะไร
I'm afraid we have some more bad newsฉันเกรงว่าพวกเราได้ข่าวร้ายบางอย่างมากกว่า
I have some bad news about your carฉันมีข่าวร้ายบางอย่างเกี่ยวกับรถของคุณ
Listen I got the bad newsฟังนะฉันมีข่าวร้าย
We had a bit of a shock when we heard the newsพวกเราช็อคนิดหน่อยเมื่อทราบข่าวนั้น
I knew for a certainty that his real name is Smithฉันทราบเป็นที่แน่นอนแล้วว่าชื่อจริงๆ ของเขาคือสมิธ
Can you pass me that newspaper please?คุณช่วยส่งหนังสือพิมพ์ให้ฉันหน่อยได้ไหมคะ?
I knew the answer as soon as she asked the questionฉันทราบคำตอบแล้วในทันทีที่เธอถามคำถาม
I've already heard the newsฉันได้ยินข่าวนั่นแล้ว
You say you come with information? Something new?คุณบอกว่าคุณมีข่าวสารมาด้วย มีอะไรใหม่หรือ?
I've got some bad newsฉันมีข่าวร้ายบางอย่าง
Look, l got a bit of bad news for youนี่ ฉันมีข่าวร้ายเล็กน้อยจะบอกคุณ
You knew this would happen?คุณรู้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นงั้นหรือ?
I knew that he is not good the second I met himฉันรู้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้เจอเขาแล้ว
I knew we could help each other outฉันรู้ว่าพวกเราสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้
If anyone knew about this he wouldn't be able to face anybody!ถ้าเกิดใครทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้เข้า เขาก็จะไม่สามารถเข้าหน้าใครๆ ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sure. They like to see new faces.แน่นอน พวกเขาต้องการคนหน้าใหม่ๆ
You can't, they're all dead. That's why I'm building a new one. - Very interesting!นั้นสิ พวกมันตายหมด เป็นเหตุผลที่ผมสร้างมันอีกที่
I want to show you my new bombing planes. They're coming over.ผมอยากชมอนุภาพของมัน ช่วยยิงสนามบินผมที
Let us all unite, let us fight for a new world, a world that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age security.ให้ทุกคนร่วมสู้ เพื่อสร้างโลกใหม่ โลก ที่จะให้ทุกคนมีโอกาสทำงาน ที่จะให้คนรุ่นหลัง และความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
We are coming out of the darkness into a new world, a kindlier world, where men will rise above their hate, their greed and their brutality.เราจะออกจากความมืดมิด เข้าสู่โลกใหม่ โลกที่เกื้อหนุน
I buy a new suit and I swing-a the chainฉันจะซื้อชุดใหม่และฉันแกว่ง โซ่
I buy a new suit and I swing-a the caneฉันจะซื้อชุดใหม่และฉันแกว่ง อ้อย
We must leave for New York at once.- เราต้องไปนิวยอร์คทันที
Which would you prefer, New York or Manderley?คุณชอบที่ไหนมากกว่ากัน นิวยอร์คหรือเเมนเดอเลย์
I hope you approve the new decoration of these rooms, madam?ฉันหวังว่าคุณจะเห็นด้วย กับการตกแต่งใหม่ของห้องนี้นะคะ
This sort of life is new to me and I do want to make a success of it, and make Mr. De Winter happy, so I know I can leave all the household arrangements to you.ฉันอยากจะทําให้สําเร็จ เเละทําให้คุณเดอ วินเทอร์มีความสุข ฉันจึงวางใจเรื่องงานในบ้านให้คุณจัดการ
Getting acquainted with your new home?ปรับตัวเข้ากับบ้านใหม่ได้รึยัง

new ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劫后余生[jié hòu yú shēng, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄡˋ ㄩˊ ㄕㄥ, 劫后余生 / 劫後餘生] after the calamity, renewed life (成语 saw); new lease of life
奥尔巴尼[Ào ěr bā ní, ㄠˋ ㄦˇ ㄅㄚ ㄋㄧˊ, 奥尔巴尼 / 奧爾巴尼] Albany, New York
澳纽[Ào Niǔ, ㄠˋ ㄋㄧㄡˇ, 澳纽 / 澳紐] Australia and New Zealand; Australia and New Zealand army corps (ANZAC)
一波未平,一波又起[yī bō wèi píng, ㄧ ㄅㄛ ㄨㄟˋ ㄆㄧㄥˊ, yi1 bo1 you4 qi3, 一波未平,一波又起] before the first wave subsides, a new wave rises (成语 saw); a new problem arises before the old is solved; many twists and turns to a story; one thing after another
开春[kāi chūn, ㄎㄞ ㄔㄨㄣ, 开春 / 開春] beginning of spring; the lunar New Year
新房[xīn fáng, ㄒㄧㄣ ㄈㄤˊ, 新房] brand new house; bridal chamber
美丽新世界[Měi lì xīn shì jiè, ㄇㄟˇ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄣ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, 美丽新世界 / 美麗新世界] Brave new world, novel by Aldoux Huxley 阿道司·赫胥黎|阿道司·赫胥黎
跨越式[kuà yuè shì, ㄎㄨㄚˋ ㄩㄝˋ ㄕˋ, 跨越式] breakthrough; going beyond; leap-forward; unusual new development
布鲁克林[Bù lǔ kè lín, ㄅㄨˋ ㄌㄨˇ ㄎㄜˋ ㄌㄧㄣˊ, 布鲁克林 / 布魯克林] Brooklyn, borough of New York City
布鲁克林[bù lǔ kè lín, ㄅㄨˋ ㄌㄨˇ ㄎㄜˋ ㄌㄧㄣˊ, 布鲁克林 / 布魯剋林] Brooklyn, one of the five boroughs of New York City
布法罗[Bù fǎ luó, ㄅㄨˋ ㄈㄚˇ ㄌㄨㄛˊ, 布法罗 / 布法羅] Buffalo, New York state
布希威克[Bù xī wēi kè, ㄅㄨˋ ㄒㄧ ㄨㄟ ㄎㄜˋ, 布希威克] Bushwick, a neighborhood in Brooklyn, in New York City
过年[guò nián, ㄍㄨㄛˋ ㄋㄧㄢˊ, 过年 / 過年] celebrate the New Year
换代[huàn dài, ㄏㄨㄢˋ ㄉㄞˋ, 换代 / 換代] change of dynasties; to pass on to the next generation; new product (in advertising)
压岁钱[yā suì qián, ㄧㄚ ㄙㄨㄟˋ ㄑㄧㄢˊ, 压岁钱 / 壓歲錢] money given to children as new year present
花旗银行[Huā qí Yín háng, ㄏㄨㄚ ㄑㄧˊ ˊ ㄏㄤˊ, 花旗银行 / 花旗銀行] City Bank of New York; Citibank; abbr. to 花旗
不服水土[bù fú shuǐ tǔ, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ ㄕㄨㄟˇ ㄊㄨˇ, 不服水土] (of a stranger) not accustomed to the climate of a new place; not acclimatized
康科德[Kāng kē dé, ㄎㄤ ㄎㄜ ㄉㄜˊ, 康科德] Concord (place name); Concord, capital of US state New Hampshire
乔迁之喜[qiáo qiān zhī xǐ, ㄑㄧㄠˊ ㄑㄧㄢ ㄓ ㄒㄧˇ, 乔迁之喜 / 喬遷之喜] congratulations on house-moving or promotion (成语 saw); Best wishes for your new home!
曙光[shǔ guāng, ㄕㄨˇ ㄍㄨㄤ, 曙光] dawn; fig. the dawn of a new era
[shǔ, ㄕㄨˇ, 曙] daybreak; dawn; the dawn of a new epoch (metaphor); Taiwan pr. shu4
清拆[qīng chāi, ㄑㄧㄥ ㄔㄞ, 清拆] demolition (of buildings for new project)
清拆户[qīng chāi hù, ㄑㄧㄥ ㄔㄞ ㄏㄨˋ, 清拆户 / 清拆戶] demolition of homes; to destroy homes (for new building projects)
顺民[shùn mín, ㄕㄨㄣˋ ㄇㄧㄣˊ, 顺民 / 順民] docile subject (of new dynasty); toady
犹大书[Yóu dà shū, ㄧㄡˊ ㄉㄚˋ ㄕㄨ, 犹大书 / 猶大書] Epistle of St Jude (in New Testament)
初一[chū yī, ㄔㄨ ㄧ, 初一] first day of lunar month; New Year's Day
法拉盛[Fǎ lā shèng, ㄈㄚˇ ㄌㄚ ㄕㄥˋ, 法拉盛] Flushing Chinatown, a predominantly Chinese and Korean neighborhood of Queens, New York City
尖新[jiān xīn, ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄣ, 尖新] fresh; new and pointed
新雅[xīn yǎ, ㄒㄧㄣ ㄧㄚˇ, 新雅] fresh; new and elegant
福音书[fú yīn shū, ㄈㄨˊ ㄕㄨ, 福音书 / 福音書] Gospel (book of the Christian New Testament)
刘姥姥进大观园[Liú lǎo lao jìn Dà guān yuán, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄠˇ ㄌㄠ˙ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄚˋ ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, 刘姥姥进大观园 / 劉姥姥進大觀園] Granny Liu visits the Grand View gardens; (of a simple person) to be overwhelmed by new experiences and luxurious surroundings
希拉里[Xī lā lǐ, ㄒㄧ ㄌㄚ ㄌㄧˇ, 希拉里 / 希拉裡] Hillary (person name); Hillary Rodham Clinton (1947-), US Democratic politician, First lady during Bill Clinton's presidency 1993-2001, Senator for New York since 2001
创新[chuàng xīn, ㄔㄨㄤˋ ㄒㄧㄣ, 创新 / 創新] innovation; to bring forth new ideas; to blaze new trails
攀枝花[Pān zhī huā, ㄆㄢ ㄓ ㄏㄨㄚ, 攀枝花] kapok (the flower of cotton tree); Panzhihua, new prefecture level city in southwest Sichuan, bordering Yunnan (number 1 in pollution league table)
年下[nián xià, ㄋㄧㄢˊ ㄒㄧㄚˋ, 年下] lunar new year
[yìng, ˋ, 媵] maid escorting bride to new home
恐鸟[kǒng niǎo, ㄎㄨㄥˇ ㄋㄧㄠˇ, 恐鸟 / 恐鳥] monstrous bird; moa (genus Dinornithidae, extinct bird of New Zealand)
新石器时代[xīn shí qì shí dài, ㄒㄧㄣ ㄕˊ ㄑㄧˋ ㄕˊ ㄉㄞˋ, 新石器时代 / 新石器時代] neolithic; the new stone age
中国新民党[Zhōng guó Xīn mín dǎng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄒㄧㄣ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄤˇ, 中国新民党 / 中國新民黨] New People's Party of China, xinmin.freeforum.ca
亚欧大陸桥[yà ōu dà lù qiáo, ㄧㄚˋ ㄡ ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ ㄑㄧㄠˊ, 亚欧大陸桥 / 亞歐大陸橋] New Asia-Europe Land Bridge; rail line from China through Central Asia to Europe

new ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election
アイヌ新法[アイヌしんぽう, ainu shinpou] (n) New Ainu Law (passed in 1997, aiming at promoting and protecting Ainu culture)
アウロノカラバエンシ[, auronokarabaenshi] (n) Nkhomo-benga peacock (species of peacock cichlid, Aulonocara baenschi); new yellow regal; yellow peacock
あけおめ[, akeome] (exp) (abbr) Happy New Year
アメリカ鉤虫[アメリカこうちゅう, amerika kouchuu] (n) New World hookworm (Necator americanus)
アンザス[, anzasu] (n) (See アンザス条約) Australia, New Zealand and the United States; ANZUS
アンザス条約[アンザスじょうやく, anzasu jouyaku] (n) ANZUS Treaty (Australia, New Zealand and the United States)
アンザック[, anzakku] (n) Anzac (from Australian and New Zealand Army Corps during WWI)
アンテナショップ[, antenashoppu] (n) (1) (See パイロットショップ) shop used for testing sales of new products (wasei
ウーリーモンキー[, u-ri-monki-] (n) woolly monkey (any New World monkey of genus Lagothrix)
エメラルドツリーモニター;エメラルド・ツリー・モニター[, emerarudotsuri-monita-; emerarudo . tsuri-. monita-] (n) emerald tree monitor (Varanus prasinus, species of arboreal carnivorous monitor lizard found from New Guinea to Queensland, Australia); green tree monitor
オルリオオトカゲ[, oruriootokage] (n) blue-tailed monitor (Varanus doreanus, species of carnivorous monitor lizard found in Australia, New Guinea, and the Bismarck Archipelago); Kalabeck's monitor
お初;御初[おはつ, ohatsu] (n) (1) (pol) (See 初・はつ) doing something for the first time (ever, in a season, etc.); (2) new item; first crop of the season
お屠蘇[おとそ, otoso] (n) New Year's sake; spiced sake
お年玉(P);御年玉[おとしだま, otoshidama] (n) (See 年玉) New Year's gift (usu. money given to a child by relatives and visitors); (P)
お節;御節[おせち, osechi] (n) (See お節料理) food served during the New Year's Holidays
お節料理(P);御節料理;おせち料理[おせちりょうり, osechiryouri] (n) food served during the New Year's Holidays; (P)
お雑煮;御雑煮[おぞうに, ozouni] (n) New Year dish
カスリモヨウベニハゼ[, kasurimoyoubenihaze] (n) Griffiths' pygmy-goby (Trimma griffithsi, found in the Indo-West Pacific); princess pygmy goby (Trimma marinae, found in Japan, New Guinea and Palau)
カットオーバー;カットオーバ[, kattoo-ba-; kattoo-ba] (n) {comp} cutover; cut-over; starting new (IT) equipment; transferring from the old to a new (hardware and; or software) system.
クールー[, ku-ru-] (n) kuru (degenerative brain disease usually associated with New Guinean cannabalism)
クロコダイルモニター;クロコダイル・モニター[, kurokodairumonita-; kurokodairu . monita-] (n) crocodile monitor (Varanus salvadorii, species of carnivorous monitor lizard found in New Guinea); Salvadori's monitor; Papua monitor; artellia
コンドル[, kondoru] (n) (1) condor (inc. other New World vultures of family Cathartidae); (2) Andean condor (Vultur gryphus); (P)
シガヌスロウスピ;バイカラード・フォックスフェイス;バイカラードフォックスフェイス[, shiganusurousupi ; baikara-do . fokkusufeisu ; baikara-dofokkusufeisu] (n) bicolored foxface (Siganus uspi, species of rabbitfish endemic to Fiji sometimes found in New Caledonia)
シリウスベニハゼ[, shiriusubenihaze] (n) Trimma halonevum (species of goby found in Papua New Guinea); sparsely-spotted pygmy-goby
スキャット・ファーガス;スキャットファーガス;パプア[, sukyatto . fa-gasu ; sukyattofa-gasu ; papua] (n) Selenotoca papuensis (species of Western Pacific scat known in Sulawesi and Papua New Guinea)
スレッドフィンスキャット[, sureddofinsukyatto] (n) threadfin scat (Rhinoprenes pentanemus, species of Western Pacific spadefish found from Papua New Guinea to northern Australia)
セダカハナアイゴ[, sedakahanaaigo] (n) Siganus woodlandi (species of rabbitfish found in New Caledonia)
ダーク・ゴースト・フィッシュ;ダークゴーストフィッシュ[, da-ku . go-suto . fisshu ; da-kugo-sutofisshu] (n) dark ghost shark (Hydrolagus novaezealandiae, a shortnose chimaera endemic to New Zealand)
ダビング[, dabingu] (n,vs) (1) (See 吹き替え) dubbing; adding a new audio (usu. voice) track to an existing video, film, etc.; (2) dubbing; re-recording existing video or audio data to a new DVD, tape, etc.; (P)
どんど;とんど[, dondo ; tondo] (n) burning of New Year's gate decorations (usu. on the 15th day of the new year)
どんど焼き;どんど焼[どんどやき, dondoyaki] (n) (See どんど) burning of New Year's gate decorations (usu. on the 15th day of the new year)
ニューアカ[, nyu-aka] (n) (abbr) (See ニューアカデミズム) new academism
ニューアカデミズム[, nyu-akademizumu] (n) (See ニューアカ) new academism
ニューエコノミー[, nyu-ekonomi-] (n) New Economy
ニューサウスウェールズ[, nyu-sausuue-ruzu] (n) New South Wales; (P)
ニュージーランドナヌカザメ[, nyu-ji-randonanukazame] (n) draughtsboard shark (species of catshark endemic to New Zealand, Cephaloscyllium isabellum)
ニュージーランドホシザメ[, nyu-ji-randohoshizame] (n) spotted estuary smooth-hound (Mustelus lenticulatus, species of houndshark found around southern Australia and New Zealand)
ニュージーランドミナミアユ[, nyu-ji-randominamiayu] (n) New Zealand grayling (Prototroctes oxyrhynchus)
ニュージェネレーション[, nyu-jienere-shon] (n) {comp} new generation
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ニュージェネレーション[にゅーじえねれーしょん, nyu-jienere-shon] new generation
ニューバージョン[にゅーばーじょん, nyu-ba-jon] new version
新世代コンピュータ技術開発機構[しんせだいコンピュータぎじゅつかいはつきこう, shinsedai konpyu-ta gijutsukaihatsukikou] The Institute for New Generation Computer Technology, ICOT
新機能[しんきのう, shinkinou] new functionality, new feature
過渡[かと, kato] transient (a-no), changing old to new
ニュースウォッチャー[にゅーすうおっちゃー, nyu-suuoccha-] NewsWatcher
ニュースエージェント[にゅーすえーじえんと, nyu-sue-jiento] NewsAgent
ニュースグループ[にゅーすぐるーぷ, nyu-suguru-pu] NG, news group
ニュースリーダ[にゅーすりーだ, nyu-suri-da] newsreader
ニューズレター[にゅーずれたー, nyu-zureta-] newsletter
ニュース記事[ニュースきじ, nyu-su kiji] news article
ニュービー[にゅーびー, nyu-bi-] newbie
ニューブリッジ[にゅーぶりっじ, nyu-burijji] Newbridge
ニューライン[にゅーらいん, nyu-rain] newline (character)
ネットニュース[ねっとにゅーす, nettonyu-su] net news, network news, Usenet
ポスト[ぽすと, posuto] to post (articles to a newsgroup) (vs)
メトロポリタンエリアネットワーク[めとろぽりたん'えりあねっとわーく, metoroporitan ' erianettowa-ku] Metropolitan Area Nework, MAN
ワンワールド[わんわーるど, wanwa-rudo] OneWorld
再投稿[さいとうこう, saitoukou] repost (to a newsgroup) (vs)
切り替える[きりかえる, kirikaeru] to switch, to change, to exchange, to convert, to renew, to throw a switch, to replace, to switch over
投稿[とうこう, toukou] to post (to a newsgroup) (vs)
改行文字[かいぎょうもじ, kaigyoumoji] newline character
新聞[しんぶん, shinbun] newspaper
書き換える[かきかえる, kakikaeru] to overwrite, to rewrite, to renew, to transfer
最新[さいしん, saishin] late-breaking (a-no), newest, latest
線幅倍率[せんぷくばいりつ, senpukubairitsu] linewidth scale factor
議長[ぎちょう, gichou] moderator (of a newsgroup)
購読者[こうどくしゃ, koudokusha] subscriber (to a newsgroup)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
新米[しんまい, shinmai] Thai: ข้าวสารใหม่ English: new rice
ニュース[にゅーす, nyu-su] Thai: ข่าว English: news
通信[つうしん, tsuushin] Thai: ข่าว English: news

new ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบใหม่[n. exp.] (baēp mai) EN: new model FR: nouveau modèle [m] ; nouvelle édition [f]
บ้านใหม่[n. exp.] (bān mai) EN: new house FR: maison neuve [f] ; nouvelle maison [f]
บัตร ส.ค.ส.[n. exp.] (bat Sø.Khø.) EN: New Year greetings card FR:
เบิกพระเนตร[v.] (boēkphranēt) EN: make the eyes of a new Buddha image FR:
ชายชาวนิวซีแลนด์[n. prop.] (chāi chāo N) EN: New Zealander ; New Zealand man FR: Néo-zélandais [m]
ฉลองปีใหม่[v. exp.] (chaløng pīm) EN: celebrate the New Year FR: fêter le nouvel an ; célébrer le nouvel an
ชนิดใหม่[n. exp.] (chanit mai) EN: new species FR: nouvelle espèce [f]
โฉมใหม่[n. exp.] (chōm mai) EN: new look FR: nouveau look [m]
เด็กแดง[n. exp.] (dek daēng) EN: new born baby FR: nouveau-né [m] ; nouveau-née [f]
เด็กแนว[n. exp.] (dek naēo) EN: young person that follows all the new trends FR:
เอี่ยม[adj.] (īem ) EN: brand-new ; new FR: tout neuf ; tout nouveau
เอี่ยมอ่อง[adj.] (īem-ǿng) EN: new ; novel ; brand-new ; spanking new FR: neuf
อีสานใหม่[org.] (Īsān Mai) EN: New North Eastern FR:
การเฉลิมฉลองวันปีใหม่ ; การเฉลิมฉลองปีใหม่[n. exp.] (kān chaloēm) EN: New Year's celebration FR: célébration du nouvel an [f]
การชะลอตัว[n. exp.] (kān chalø t) EN: Chinese New Year celebration FR: ralentissement [m]
การจัดการภาครัฐแนวใหม่[n. exp.] (kān jatkān ) EN: New Public Management (NPM) FR:
การค้นพบใหม่[n. exp.] (kān khonpho) EN: new discovery FR: nouvelle découverte [f] ; redécouverte [f]
การเมืองใหม่[n. exp.] (kānmeūang m) EN: new politics FR: nouvelle politique [f]
การตั้งบริษัทใหม่[n. exp.] (kān tang bø) EN: formation of a new company FR: établissement d'une nouvelle société [m]
กัปปพินทุ[n.] (kappaphinth) EN: smudge that makes a new robe allowable ; dark mark or small black dot applied to a new robe to make it lawful FR:
ขบวนการอีสานใหม่[org.] (Khabūankān ) EN: Neo E-Saan Movement ; New Isaan Movement FR:
คำใหม่[n. exp.] (kham mai) EN: new vocabulary ; neologism FR: mot nouveau [m] ; néologisme [m] ; vocabulaire nouveau [m]
คำอวยพรปีใหม่[n. exp.] (kham ūay ph) EN: new year message FR: vœux du nouvel an [mpl]
คณิตศาสตร์แนวใหม่[n. exp.] (khanittasāt) EN: new mathematics ; new math FR: mathématiques modernes [fpl]
ขึ้นบรรทัดใหม่[v. exp.] (kheun banth) EN: begin a new line FR:
ขึ้นครู[v.] (kheunkhrū) EN: experience for the first time ; get one's first lesson ; initiate ; make one's debut ; learn a new thing FR:
ขึ้นหน้าใหม่[v. exp.] (kheun nā ma) EN: start a new page FR: tourner la page
ขึ้นปีใหม่[v. exp.] (kheun pīmai) EN: begin the new year FR:
คืนวันสิ้นปี[n. exp.] (kheūn wan s) EN: New Year's Eve FR:
คลื่นลูกใหม่[n.] (khleūnlūkma) EN: new wave FR: nouvelle vague [f]
ของขวัญปีใหม่[n. exp.] (khøngkhwan ) EN: New Year gift FR: cadeau de nouvel an [m]
ของแปลก ๆ = ของแปลกๆ[n. exp.] (khøng plaēk) EN: something new ; something odd ; something different FR:
ขนอ่อน[n. exp.] (khon øn) EN: down ; new hair ; soft hair ; sprouting hair FR: duvet [m]
คนธรรพ์[n.] (khonthan) EN: being ready to take a new existence FR:
ความท้าทายใหม่[n. exp.] (khwām thāth) EN: new challenge FR: nouveau défi [m] ; nouveau challenge [m]
ความหวังใหม่[n. exp.] (khwām wang ) EN: new hopes FR: nouvel espoir [m] ; nouveaux espoirs [mpl]
กลางเก่ากลางใหม่[adj.] (klāngkaoklā) EN: neither old nor new ; still in good condition ; slightly used ; not so old but not so new ; a little bit old FR:
กลับใจ[v. exp.] (klap jai) EN: change one's mind ; change one's heart ; repent ; repent of wrong doing ; turn one's coat ; turn over a new leaf FR: changer d'avis ; se raviser ; retourner sa veste (fam.) ; se convertir ; tourner la page
กลับเนื้อกลับตัว[v. (loc.)] (klapneūakla) EN: get a hold (of oneself) ; repent ; mend one's way ; reform ; turn over a new leaf FR: tourner la page
กลับตัว[v. exp.] (klap tūa) EN: reform ; turn over a new leaf ; amend FR: se corriger ; tourner la page ; s'amender (litt.)

new ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einstand {m} | seinen Einstand feiern | seinen Einstand geben; sein Debüt gebenfirst day | to celebrate the start of a new job | to make one's debut
Hector-Delfin {m} [zool.]Hector's dolphin; little pied dolphin; New Zealand dolphin; white-front dolphin (Cephalorhynchus hectori)
Hector-Schnabelwal {m} [zool.]Hector's beaked whale; New Zealand beaked whale; skew-beaked whale (Mesoplodon hectori)
Einführung {f} (eines neuen Produktes)launch (of a new product)
Absatzmarkt {m} | ausländische Absatzmärkte | Erschließung neuer Absatzmärktemarket | foreign markets | opening up new markets
Neuerscheinung {f}new publication; new release
Neujahr {n}New Year; New Year's Day
Pittadrossel {f} [ornith.]Lesser New Guinea Thrush
Schurwolle {f}pure new wool; virgin wool
Südlicher Schnabelwal {m} [zool.]Arnoux's beaked whale; southern four-toothed whale; southern beaked whale; New Zealand beaked whale; southern giant bottlenose whale; southern porpoise whale (Berardius arnuxii)
Abonnementserneuerung {f}renewal of subscription
Anfänger {m}newcomer
Bismarckmistelfresser {m} [ornith.]New Ireland Flowerpecker
Aschkopfhabicht {m} [ornith.]New Guinea Grey-headed Goshawk
Aucklandente {f} [ornith.]New Zealand teal
Mittelseite {f} einer Zeitungcentre spread of a newspaper
Cockerell-Lederkopf {m} [ornith.]New Britain Friarbird
Betriebszeitung {f}company newspaper
Neukunde {m} | potentieller Neukundenew customer | prospect
Diademlori {m} [ornith.]New Caledonian Lorikeet
Abendzeitung {f}evening paper; evening newspaper
Faststeinzeug {n}near-stoneware
Grayraupenfänger {m} [ornith.]New Guinea Greybird
Leihfristverlängerung {f}renewal of a loan
Hybridenmonarch {m} [ornith.]New Caledonian Myiagra Flycatcher
Jungvermählten {pl}newlyweds
Lessonlederkopf {m} [ornith.]New Caledonian Friarbird
Maoritaucher {m} [ornith.]New Zealand Dabchick
Maoriente {f} [ornith.]New Zealand Scaup
Maorifalke {m} [ornith.]New Zealand Falcon
Maoriregenpfeifer {m} [ornith.]New Zealand Dotterel
Maorifruchttaube {f} [ornith.]New Zealand Pigeon
Maorigerygone {f} [ornith.]New Zealand Grey Flyeater
Maorischnäpper {m} [ornith.]New Zealand Tit
Maori-Glockenhonigfresser {m} [ornith.]New Zealand Bellbird
Heurige {m}; Heuriger [Ös.]new wine
Neuanschaffung {f}new acquisition
Neuauflage {f}new edition
Neuausgabe {f}new edition
Neumond {m}new moon

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า new
Back to top