ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

most

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *most*, -most-

most ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
most (adj.) มากที่สุด
most (adj.) มากที่สุด Syn. greatest, many Ops. few, scant
most (pron.) จำนวนมากที่สุด See also: ปริมาณมากที่สุด Syn. maximum Ops. minimum, least
most (adv.) ที่สุด See also: มากที่สุด, มาก Syn. much
most (n.) ส่วนใหญ่
most important (adj.) สำคัญที่สุด See also: เป็นตัวหลัก, เป็นตัวเอก, เป็นตัวนำ Syn. leading
most of all (idm.) เหนือสิ่งอื่นใด See also: ที่สำคัญที่สุด
most recent (adj.) ล่าสุด See also: ครั้งล่าสุด, ที่ผ่านมา Syn. latest
most recent (adj.) ล่าสุด See also: ทันสมัยที่สุด, เกิดหลังสุด Syn. newest
most recently (adv.) ครั้งล่าสุด See also: ล่าสุด
most terrible (adj.) เลวที่สุด (เป็นรูปขั้นสูงสุดของ bad, badly และ ill) See also: ซึ่งไม่น่าพอใจที่สุด, แย่ที่สุด, อัปลักษณ์ที่สุด Syn. poorest, lowest, least
mostly (adv.) ส่วนมาก See also: โดยมาก, ส่วนใหญ่, โดยปกติ Syn. chiefly, essentially Ops. specifically
English-Thai: HOPE Dictionary
most(โมสทฺ) adj. (คุณศัพท์เปรียบเทียบของmuchหรือmany) มากที่สุด,ส่วนใหญ่. n. จำนวนที่มากที่สุด,ปริมาณที่มากที่สุด,เลขที่สูงสุด,คนส่วนใหญ่,-Phr. (at the most อย่างมากที่สุด) adv. มากที่สุด,เกือบจะ
mostly(โมสทฺ'ลี) adv. ส่วนมาก, Syn. principally
English-Thai: Nontri Dictionary
most(adj,adv) มากที่สุด,ที่สุด,ส่วนมาก,โดยมาก,สุดขีด
mostly(adv) โดยมาก,ส่วนมาก,โดยทั่วไป
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
most favoured nationชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Most Favoured Nation (MFN) Treatmentการประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ที่สุด (adj.) most See also: maximum, greatest, largest, utmost
ที่สุด (adv.) most See also: maximally, greatest
ส่วนใหญ่ (pron.) most See also: almost Syn. ส่วนมาก, โดยมาก Ops. ส่วนน้อย
คนโปรด (adj.) most beloved See also: favourite
หัวแก้วหัวแหวน (adj.) most beloved See also: favourite Syn. คนโปรด
ตัวเต็ง (n.) most hopeful to win See also: one who be expected to win Syn. ตัวเก็ง
ตัวเต็ง (n.) most hopeful to win See also: one who be expected to win Syn. ตัวเก็ง
นฤดม (adj.) most manly See also: strongest, most vigorous
พิเชฐ (adj.) most prosperous See also: most excellent
ด่วนจี๋ (adv.) most urgently See also: extremely pressingly, immediately, instantly Syn. ด่วนมาก
ด่วนมาก (adv.) most urgently See also: extremely pressingly, immediately, instantly
ส่วนมาก (adv.) mostly See also: chiefly, largely, mainly, generally, on the whole Syn. ส่วนใหญ่, โดยมาก Ops. ส่วนน้อย
เป็นส่วนใหญ่ (adv.) mostly See also: mainly, lastly Syn. ส่วนมาก, ส่วนใหญ่ Ops. เป็นส่วนน้อย
โดยมาก (adv.) mostly See also: for the most part, mainly Syn. ส่วนมาก
ติดสำนวน (adv.) mostly use idiomatic expression
ข้างบนสุด (adj.) uppermost See also: topmost, foremost Syn. เหนือสุด Ops. ล่างสุด, ใต้สุด
ค่อน (adv.) almost See also: nearly, mostly, approximately Syn. เกือบเต็ม
ค่อนคืน (adv.) almost the whole night Ops. ค่อนวัน
ค่อนวัน (adv.) almost the whole day Ops. ค่อนคืน
จนสุดกำลัง (adv.) at the utmost of one´s strength See also: try as hard as possible Syn. เต็มที่
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
That's always one of the most controversial topicsนั่นเป็นหัวข้อหนึ่งที่ถกเถียงกันมากที่สุดเสมอ
I'm sure most of you know meฉันมั่นใจว่าพวกคุณส่วนใหญ่รู้จักฉัน
This is the most stupid thing I have ever doneนี่คือสิ่งงี่เง่าที่สุดที่ฉันเคยทำ
I've lived in very big cities for most of my lifeฉันอาศัยอยู่ในเมืองที่ใหญ่มากมาเกือบตลอดชีวิต
So most of the rainy day I stay at homeดังนั้นวันที่ฝนตกส่วนใหญ่ฉันจะพักอยู่ที่บ้าน
That's probably the thing I waste the most time onนั่นอาจเป็นสิ่งที่ฉันเสียเวลาไปมากที่สุดกับมัน
The thing that bothered him most was the fact that…สิ่งที่รบกวนเขามากที่สุดก็คือความจริงที่ว่า...
Men fear most what they cannot seeที่คนเรากลัวมากที่สุดคือสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถมองเห็นได้
What would be the most interesting place?ที่ไหนที่เป็นที่ที่น่าสนใจมากที่สุด?
She is the most celebrated editor in the businessเธอเป็นบรรณาธิการที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในวงการธุรกิจ
Most of them are less than 30พวกเขาส่วนใหญ่อายุน้อยกว่า 30 ปี
Most of the time you are selfish and irresponsibleคุณเห็นแก่ตัวและขาดความรับผิดชอบตลอดเวลา
Most of our children are rejects from other schoolsเด็กๆ ของเราส่วนใหญ่ถูกปฏิเสธจากโรงเรียนอื่น
Most of them can hardly readพวกเขาส่วนใหญ่อ่านหนังสือแทบไม่ออก
Most of them are too busy with studyingพวกเขาส่วนใหญ่ยุ่งอยู่กับการเรียน
I've almost finished the preparations for…ฉันเตรียมการเกี่ยวกับ...เกือบจะเสร็จแล้ว
We did, but we were almost lateพวกเราไปตรงเวลา แต่ก็เกือบไม่ทันแล้ว
I lost my job almost 6 months agoฉันตกงานมากว่า 6 เดือนแล้ว
It's almost a year since I came to live hereเกือบหนึ่งปีแล้วที่ฉันมาอยู่ที่นี่
I go back almost every day and just re-read and re-readฉันกลับมาอ่านมันเกือบทุกวัน ก็แค่อ่านแล้วอ่านอีก
He almost laughed out loudเขาเกือบหัวเราะออกมาดังๆ
But first and foremost, you are firedแต่อย่างแรกที่สำคัญที่สุดก็คือ คุณถูกไล่ออกแล้ว
I want to be the guy that the girl I like can count on the most!ฉันอยากจะเป็นผู้ชายที่ผู้หญิงที่ฉันชอบสามารถพึ่งพาอาศัยได้มากที่สุด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A parachute. The most compact in the world.ร่มชูชีพ ที่ขนาดเล็กที่สุดในโลก
We've just discovered the most wonderful poison gas.เราพึ่งค้นพบ แก๊ซพิษที่ดีที่สุดครับท่าน
The most fantastic clocks you ever laid your eyes on.นาฬิกาที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่คุณเคย วาง
All right. Go ahead. Make the most of it.ก็ได้ไปเถอะ เอาให้เต็มที่เลย
But this will be your last, so make the most of it.แต่นี่ก็ครั้งสุดท้ายแล้ว งั้นก็ตามสบายเถอะ
He would most certainly have called me back.ป่านนี้เขาน่าจะโทรกลับมาหาฉันได้เเล้วนะ
Sometimes, you know, those little bottles contain demons that have a way of popping out at you, just as you're trying most desperately to forget.รู้มั้ย บางทีขวดเหล่านั้นก็เก็บพวกปิศาจ ที่คอยโผล่ออกมาหา ทั้งๆ ที่คุณพยายามเหลือเกินที่จะลืมมัน
I do love you. I love you most dreadfully.- โอ้ ฉันรักคุณนะคะ ฉันรักคุณมากจริงๆ
We're most grateful, Mrs. Van Hopper, but I think we'd both prefer to have it all as quiet as possible.แต่ผมคิดว่าเราอยากจะจัดกันเเบบเงียบๆ มากกว่า
It's the most beautiful room in the house, the only one that looks down across the lawns to the sea.และเป็นห้องเดียวที่มองลงไปเห็นทะเล
Mrs. De Winter was most particular about sauces.คุณนายเดอวิเทอร์พิถีพิถันเรื่องซอสมาก
I suppose she was the most beautiful creature I ever saw.ผมว่าหล่อนเป็นสิ่งที่สวยที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมา

most ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
深处[shēn chù, ㄕㄣ ㄔㄨˋ, 深处 / 深處] abyss; depths; deepest or most distant part
竞秀[jìng xiù, ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧㄡˋ, 竞秀 / 競秀] beauty contest; vying to be the most beautiful
不吝珠玉[bù lìn zhū yù, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄣˋ ㄓㄨ ㄩˋ, 不吝珠玉] lit. do not begrudge gems of wisdom (成语 saw, humble expr.); fig. Please give me your frank opinion.; Your criticism will be most valuable.
精华[jīng huá, ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄚˊ, 精华 / 精華] best feature; most important part of an object; quintessence; essence; soul
硬骨鱼[Yìng gǔ yú, ˋ ㄍㄨˇ ㄩˊ, 硬骨鱼 / 硬骨魚] bony fishes; Osteichthyes (taxonomic class including most fish)
洋白菜[yáng bái cài, ㄧㄤˊ ㄅㄞˊ ㄘㄞˋ, 洋白菜] cabbage (round cabbage most commonly found in Western countries)
颈椎[jǐng zhuī, ㄐㄧㄥˇ ㄓㄨㄟ, 颈椎 / 頸椎] cervical vertebra; the seven cervical vertebrae in the neck of humans and most mammals
中央凹[zhōng yāng āo, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄠ, 中央凹] fovea centralis (depression in the macula retina, most sensitive optic region)
尖端[jiān duān, ㄐㄧㄢ ㄉㄨㄢ, 尖端] sharp pointed end; the tip; the cusp; tip-top; most advanced and sophisticated; highest peak; the best
心甘情愿[xīn gān qíng yuàn, ㄒㄧㄣ ㄍㄢ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, 心甘情愿 / 心甘情願] delighted to (do sth, 成语 saw); perfectly happy to do; most willing to do
八成[bā chéng, ㄅㄚ ㄔㄥˊ, 八成] eighty percent; most probably; most likely
包袱底儿[bāo fu dǐ r, ㄅㄠ ㄈㄨ˙ ㄉㄧˇ ㄖ˙, 包袱底儿 / 包袱底兒] family heirloom; most precious family possession; person's secrets; one's best performance
名列[míng liè, ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧㄝˋ, 名列] famous; among the most famous
最远[zuì yuǎn, ㄗㄨㄟˋ ㄩㄢˇ, 最远 / 最遠] furthest; most distant; at maximum distance
竞艳[jìng yàn, ㄐㄧㄥˋ ㄧㄢˋ, 竞艳 / 競艷] vying to be the most glamorous; each more gorgeous than the other; beauty contest
最后更新[zuì hòu gēng xīn, ㄗㄨㄟˋ ㄏㄡˋ ㄍㄥ ㄒㄧㄣ, 最后更新 / 最後更新] latest update; most recent update
保不住[bǎo bu zhù, ㄅㄠˇ ㄅㄨ˙ ㄓㄨˋ, 保不住] most likely; more likely than not; may well
十万火急[shí wàn huǒ jí, ㄕˊ ㄨㄢˋ ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧˊ, 十万火急 / 十萬火急] most urgent; post-haste; express
大部[dà bù, ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ, 大部] most of; the majority of sth
好半天[hǎo bàn tiān, ㄏㄠˇ ㄅㄢˋ ㄊㄧㄢ, 好半天] most of the day
最基本[zuì jī běn, ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧ ㄅㄣˇ, 最基本] most fundamental; basic
最惠国待遇[zuì huì guó dài yù, ㄗㄨㄟˋ ㄏㄨㄟˋ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄞˋ ㄩˋ, 最惠国待遇 / 最惠國待遇] most favored nation
至当[zhì dāng, ㄓˋ ㄉㄤ, 至当 / 至當] most suitable; extremely appropriate
[jīng, ㄐㄧㄥ, 精] refined (rice); the most refined; spirit; soul; vitality; energy; semen; sperm; mythical goblin spirit; highly perfected; elite; the pick of sth; proficient (refined ability); extremely (fine)
中性粒细胞[zhōng xìng lì xì bāo, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, 中性粒细胞 / 中性粒細胞] neutrophil (the most common type of white blood cell)
从优[cóng yōu, ㄘㄨㄥˊ ㄧㄡ, 从优 / 從優] preferential treatment; most favored terms
地区[dì qū, ㄉㄧˋ ㄑㄩ, 地区 / 地區] region; area; prefecture (main subdivision of most PRC provinces)
五胡十六国[wǔ hú shí liù guó, ˇ ㄏㄨˊ ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ ㄍㄨㄛˊ, 五胡十六国 / 五胡十六國] Sixteen Kingdoms of five non-Han people (ruling most of China 304-439)
十六国[shí liù guó, ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ ㄍㄨㄛˊ, 十六国 / 十六國] Sixteen Kingdoms of five non-Han people (ruling most of China 304-439); also written 五胡十六國|五胡十六国
巅峰[diān fēng, ㄉㄧㄢ ㄈㄥ, 巅峰 / 巔峰] summit; at its peak, or at its most advanced state
胸椎[xiōng zhuī, ㄒㄩㄥ ㄓㄨㄟ, 胸椎] thoracic vertebra; the twelve thoracic vertebras behind the ribcage of humans and most mammals
敬悉[jìng xī, ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧ, 敬悉] (honorific) revered news; the most valuable information (in your recent letter, book etc); Thank you for your letter.
灶神星[Zào shén xīng, ㄗㄠˋ ㄕㄣˊ ㄒㄧㄥ, 灶神星] Vesta, an asteroid, second most massive object in the asteroid belt between Mars and Jupiter, discovered in 1807 by H.W. Olbers
七七八八[qī qī bā bā, ㄑㄧ ㄑㄧ ㄅㄚ ㄅㄚ, 七七八八] almost; nearing completion; bits and piece; of all kinds
伯仲之间[bó zhòng zhī jiān, ㄅㄛˊ ㄓㄨㄥˋ ㄓ ㄐㄧㄢ, 伯仲之间 / 伯仲之間] almost on a par
[guǐ, ㄍㄨㄟˇ, 佹] almost succeed; crafty; suddenly
大同小异[dà tóng xiǎo yì, ㄉㄚˋ ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄠˇ ㄧˋ, 大同小异 / 大同小異] almost similar; except slight differences
将近[jiāng jìn, ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄣˋ, 将近 / 將近] almost; nearly; close to
差不多[chà bu duō, ㄔㄚˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄨㄛ, 差不多] almost; nearly; more or less
[jī, ㄐㄧ, 几 / 幾] almost

most ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いいとこ;いいところ[, iitoko ; iitokoro] (n) (1) good thing; strong point; (2) good family; prestigious school; (3) the right moment; (adj-f) (4) utter; extreme; (n-adv) (5) at (the) best; at most
この上なく;この上もなく[このうえなく(この上なく);このうえもなく(この上もなく), konouenaku ( kono jouna ku ); konouemonaku ( kono ue monaku )] (exp) most of all; extremely
スズメダイ属[スズメダイぞく, suzumedai zoku] (n) Chromis (genus containing most damselfish of the family Pomacentridae)
チャームポイント[, cha-mupointo] (n) most attractive feature of a person (wasei
ちゃんこ長[ちゃんこちょう, chankochou] (n) most experienced chanko cook in the sumo stable
デスクトップ[, desukutoppu] (n) (1) {comp} desk-top computer; (2) desktop of a computer (the primary screen for most graphical-based computer operating systems)
一の宮[いちのみや, ichinomiya] (n) (1) (arch) (See 一の御子) first-born imperial prince; (2) most important provincial shrine
一盗二婢[いっとうにひ, ittounihi] (exp) The most thrilling types of sexual relationship for a man are, first, stealing someone's wife and, second, with a maidservant
一盗二婢三妾四妓五妻[いっとうにひさんしょうしぎごさい, ittounihisanshoushigigosai] (exp) most thrilling relationships for a man (another man's wife, a maidservant, a mistress, a prostitute, and finally his own wife)
中国[ちゅうごく, chuugoku] (n) (1) China; (2) South-west most region of Honshu; middle of a country; the Hiroshima area; (P)
京都五山[きょうとござん, kyoutogozan] (n) Kyoto Gozan; the five most important Rinzai temples of Kyoto, as well as Nanzen-ji
今を生きる[いまをいきる, imawoikiru] (exp,v1) to make the most of the present; to live for the moment; to seize the day
佳境[かきょう, kakyou] (n) climax (story); best part; most interesting part; (P)
使い倒す[つかいたおす, tsukaitaosu] (v5s) to use within an inch of its life; to use every little bit of; to get the most out of
先に立つ[さきにたつ, sakinitatsu] (exp,v5t,vi) (1) to lead; to take the initiative; (2) to take precedence (e.g. sadness taking precedence over anger); (3) to be most essential
出世頭[しゅっせがしら, shussegashira] (n) most successful (of one's relatives, classmates, etc.)
切っての[きっての, kitteno] (suf,adj-pn) (uk) the most . . . of all
勇猛無比[ゆうもうむひ, yuumoumuhi] (n,adj-na,adj-no) most brave; as brave as any; unmatched for valor
十悪[じゅうあく, juuaku] (n) (1) (See 八虐) the ten abominations (the ten most grievous offenses under traditional Chinese law); (2) {Buddh} (See 十善) the ten evil deeds
大金星[だいきんぼし, daikinboshi] (n) most spectacular victory; win of rank-and-file sumo wrestler over the truly great grand champion
峠を越す[とうげをこす, tougewokosu] (exp,v5s) to cross over a pass; to finish the most difficult part; to be over the worst (e.g. an illness)
帯番組[おびばんぐみ, obibangumi] (n) radio or television program broadcast in the same time slot on all or most days (programme)
[きょう, kyou] (n-suf) (1) a little over; a little more than; (2) powerhouse; one of the biggest; one of the most powerful
御の字[おんのじ, onnoji] (n) most satisfactory
念願成就[ねんがんじょうじゅ, nenganjouju] (n,vs) attainment of one's most cherished desire; one's earnest prayer being answered
押し並べて[おしなべて, oshinabete] (adv) (uk) in general; on the whole; for the most part; by and large; almost all
最優秀[さいゆうしゅう, saiyuushuu] (adj-no) best; most (valuable player); top (quality); grade A; ace; finest
最優秀選手[さいゆうしゅうせんしゅ, saiyuushuusenshu] (n) (the) most valuable player; MVP
最後[さいご, saigo] (n,adj-no) (1) last; end; conclusion; latest; most recent; (exp) (2) (after -tara form or -ta form followed by "ga") no sooner than; right after (often having negative consequences); (3) (arch) (See 最期) one's final moments; (P)
最恵国[さいけいこく, saikeikoku] (n) most favored nation; most favoured nation; (P)
最恵国待遇[さいけいこくたいぐう, saikeikokutaiguu] (n) most favored nation; most favoured nation; MFN
最新ニュース[さいしんニュース, saishin nyu-su] (n) latest news; most recent news; (P)
最遠[さいえん, saien] (adj-no) farthest; furthest; most remote
最適[さいてき, saiteki] (adj-na,n,adj-no) optimum; the most suitable; (P)
最高位[さいこうい, saikoui] (n,adj-no) pride of place; most prominent; top-ranking
最高峰[さいこうほう, saikouhou] (n) highest peak; most prominent; highest authority; (P)
本懐成就[ほんかいじょうじゅ, honkaijouju] (n,vs) realization of a great ambition; attainment of one's most cherished desire; one's earnest prayer being answered
[かまち, kamachi] (n) (uk) door frame; window frame; frame sections of the door or window that provide most of its structural integrity
無間地獄[むげんじごく;むけんじごく, mugenjigoku ; mukenjigoku] (n) the Avici hell, the eighth and most painful of the eight hells in Buddhism; Buddhist hell of uninterrupted suffering
無駄にしない[むだにしない, mudanishinai] (exp,adj-i) (uk) (See 無駄にする) make good use of; make the most of
Japanese-English: COMDICT Dictionary
最上位のビット[さいじょういのビット, saijouino bitto] MSB, most significant bit
最上位ビット[さいじょういビット, saijoui bitto] most significant bit (MSB)
最大有効ビット[さいだいゆうこうびっと, saidaiyuukoubitto] most significant bit, MSB
最大有効数字[さいだいゆうこうすうじ, saidaiyuukousuuji] most significant digit, MSD

most ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนันตริยกรรม[n.] (anantariyak) EN: the most heinous crimes ; sins with five heaviest punishment ; mortal sins FR: les péchés mortels [mpl]
บรม[adj.] (børom) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublime
บรม-[pref. (adj.)] (børomma-) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublime
ชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง[n. exp.] (chāt thī dā) EN: Most favoured nation (MFN) FR:
โดยมาก[adv.] (dōi māk) EN: mostly ; for the most part ; mainly ; generally FR: surtout ; pour beaucoup ; principalement
โดยส่วนใหญ่แล้ว[adv.] (dōi suanyai) EN: for the most part ; mostly FR:
ด่วนที่สุด[adv.] (dūan thīsut) EN: most urgent ; highest urgency FR: extrêmement urgent ; de la plus grande urgence ; urgentissime
จำนวนมาก (...จำนวนมาก)[n. exp.] (... jamnūan) EN: the majority ; most FR: la majorité de ... ; la plupart de ...
ค่อน[X] (khøn = khǿn) EN: three quarters ; more than half ; nearly full ; greater part ; most FR: la plus grande partie
ค่อนคืน[adv.] (khǿn kheūn) EN: almost the whole night ; most of the night FR: la plus grande partie de la nuit
ค่อนวัน[adv.] (khǿn wan) EN: almost the whole day ; most of the day FR: la plus grande partie de la journée
ล่าสุด[adj.] (lā sut) EN: latest ; most recent ; hottest FR: dernier
มากที่สุด[adv.] (māk thīsut) EN: the most [superlative] ; the most important ; the greatest ; the most possible ; maximum FR: le plus [superlatif] ; le plus grand [superlatif] ; le plus important [superlatif] ; maximum
มงกุฎไทย[n. prop.] (Mongkut Tha) EN: The Most Noble Order of the Crown of Thailand FR:
นฤดม[adv.] (nareudom) EN: most manly FR:
เป็นพื้น[adv.] (pen pheūn) EN: for the most part ; basically ; fundamentally ; mainly ; principally FR: pour la majeure partie ; fondamentalement
พิเชฐ[adv.] (phichēt) EN: most prosperous FR:
ผู้ทรงอิทธิพลของโลก[n. exp.] (phūsong itt) EN: most influential people in the world FR: personnes les plus influentes dans le monde [fpl]
ผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก[n. exp.] (phūsong itt) EN: most influential person in the world FR: personne la plus influente dans le monde [f]
ประการสำคัญที่สุด[adv.] (prakān samk) EN: most important of all FR:
ประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก[xp] (prathēt thī) EN: most visited countries in the world FR: pays les plus visités dans le monde [mpl]
สำคัญที่สุด[adj.] (samkhan thī) EN: most important ; lead ; leading ; core ; main ; prime FR: le plus important ; majeur ; importantissime
สนมเอก[n.] (sanom-ēk) EN: king's first concubine; king's most favourite concubine FR: favorite [f] ; première concubine du roi [f] ; maîtresse préférée du roi [f]
ส่วนมาก[adv.] (suan māk = ) EN: mostly ; for the most ; mainly ; usually ; generally ; as a rule FR: essentiellement ; pour l'essentiel ; principalement
ส่วนมากเคย (...ส่วนมากเคย)[X] (... suan mā) EN: most ... FR: la plupart de ...
ส่วนใหญ่[adv.] (suan yai = ) EN: most ; mostly ; almost ; for the most part ; mainly ; much of ; in the main FR: principalement ; surtout
สูงสุด[adj.] (sūngsut) EN: supreme; most excellent ; utmost ; maximum ; peak FR: suprême ; culminant ; ultra- ; maximum ; maximal
สุด[X] (sut) EN: last ; rearmost ; extreme ; most FR: dernier ; extrême ; ultime ; le comble de ; à la fin de
สุดท้าย[adj.] (sutthāi) EN: last ; final ; extreme ; most finally FR: dernier ; final ; ultime
แทบทุกกรณี[X] (thaēp thuk ) EN: in most cases ; in practically every case FR:
ทำหน้าที่เต็มที่[v. exp.] (tham nāthī ) EN: do one's most FR:
ที่สำคัญ[adj.] (thī samkhan) EN: main ; principal ; the most important ; key FR:
ที่สุด (...ที่สุด)[adv.] (thīsut) EN: most ; maximum ; greatest ; largest ; utmost ; maximally ; extreme ; ultimate FR: ultime ; maximal ; le plus ... ; extrêmement ... ; le mieux …
ทศชาติ[n.] (thotsachāt) EN: the ten longest birth-stories of the Buddha (regarded as the most important) FR:
ตัวเต็ง[n.] (tūateng) EN: most hopeful to win ; favorite ; one with the best chance to win FR:
อย่างเก่ง[X] (yāng keng) EN: at most ; at best FR: au mieux
อย่างมาก[adv.] (yāng māk) EN: at most ; extremely ; exceedingly ; substantially ; considerably ; a great deal FR: au plus ; tout au plus
อย่างยิ่ง[adv.] (yāng ying) EN: very much ; extremely ; considerably ; substantially ; greatly ; exceedingly ; intensely ; absolutely ; most FR: terriblement ; diablement ; totalement ; tout à fait ; profondément
ยิ่ง[adv.] (ying) EN: extremely ; the asmost; the most ; the greatest ; the most extremely ; the more ; more ; much FR: extrêmement ; à l'extrême
อันติกะ[X] (antika) EN: nearly ; almost FR:

most ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abscheulich; scheußlich; widerlich; schrecklich {adj} | abscheulicher; scheußlicher; widerlicher; schrecklicher | am abscheulichsten; am scheußlichsten; am widerlichsten; am schrecklichstenabominable | more abominable | most abominable
abrupt {adj} | abrupter | am abruptestenabrupt | more abrupt | most abrupt
saugfähig; aufsaugend; einsaugend {adj} | saugfähiger | am saugfähigstenabsorbent | more absorbent | most absorbent
enthaltsam {adj} | enthaltsamer | am enthaltsamstenabstinent | more abstinent | most abstinent
absurd; widersinnig; skurril {adj} | absurder | am absurdestenabsurd | more absurd | most absurd
akademisch {adj} | akademischer | am akademischstenacademic | more academic | most academic
zugänglich; einsehbar {adj} | zugänglicher | am zugänglichstenaccessible | more accessible | most accessible
zufällig {adj} | zufälliger | am zufälligstenaccidental | more accidental | most accidental
säurehaltig {adj} | säurehaltiger | am säurehaltigstenacidic | more acidic | most acidic
aktiv; tätig {adj} | aktiver | am aktivstenactive | more active | most active
akut {adj} [med.] | akuter | am akutestenacute | more acute | most acute
vorteilhaft; günstig; nützlich {adj} | vorteilhafter; günstiger; nützlicher | am vorteilhaftesten; am günstigsten; am nützlichstenadvantageous | more advantageous | most advantageous
widrig {adj} | widriger | am widrigsten | widrige Windeadverse | more adverse | most adverse | adverse winds
leutselig; freundlich {adj} | leutseliger | am leutseligstenaffable | more affable | most affable
affektiert {adj} | affektierter | am affektiertestenaffected | more affected | most affected
aggressiv; streitlustig; angriffslustig {adj} | aggressiver | am aggressivstenaggressive | more aggressive | most aggressive
beweglich; wendig; flink; agil; gewandt {adj} | beweglicher; wendiger; flinker; agiler; gewandter | am beweglichsten; am wendigsten; am flinksten; am agilsten; am gewandtestenagile | more agile | most agile
planlos; ziellos {adj} | planloser | am planlosestenaimless | more aimless | most aimless
luftdicht; hermetisch verschlossen {adj} | luftdichter | am luftdichtesten | luftdicht verschlossener Behälterairtight | more airtight | most airtight | airtight container
trunksüchtig {adj} | trunksüchtiger | am trunksüchtigstenalcoholic | more alcoholic | most alcoholic
wachsam; aufmerksam {adj} | wachsamer; aufmerksam | am wachsamsten; am aufmerksamstenalert | more alert | most alert
verblümt {adj} | verblümter | am verblümtestenallusive | more allusive | most allusive
dilettantisch; amateurhaft; laienhaft {adj} | dilettantischer; amateurhafter; laienhafter | am dilettantischsten; am amateurhaftesten; am laienhaftestenamateurish | more amateurish | most amateurish
erstaunt; verblüfft {adj} | erstaunter; verblüffter | am erstauntesten; am verblüfftestenamazed | more amazed | most amazed
erstaunlich; staunenswert; verblüffend {adj} | erstaunlicher; staunenswerter; verblüffender | am erstaunlichsten; am staunenswertesten; am verblüffendstenamazing | more amazing | most amazing
ehrgeizig; ambitioniert {adj} | ehrgeiziger | am ehrgeizigstenambitious | more ambitious | most ambitious
amüsiert; vernügt; belustigt {adj} | amüsierter; vergnügter; belustigter | am amüsiertesten; am vergnügtesten; am belustigstenamused | more amused | most amused
unterhaltsam {adj} | unterhaltsamer | am unterhaltsamstenamusing | more amusing | most amusing
anomal; von der Regel abweichend; regelwidrig; ungewöhnlich {adj} | anomaler | am anomalstenanomalous | more anomalous | most anomalous
willkürlich; arbiträr {adj}; nach Ermessen | willkürlicher | am willkürlichstenarbitrary | more arbitrary | most arbitrary
wasserarm {adj} | wasserärmer | am wasserärmstenarid | more arid | most arid
aromatisch {adj} | aromatischer | am aromatischstenaromatic | more aromatic | most aromatic
arrogant; anmaßend; überheblich; hochmütig {adj} | arroganter | am arrogantestenarrogant | more arrogant | most arrogant
hinterlistig; listig; geschickt; verschlagen; schlau {adj} | hinterlistiger | am hinterlistigstenartful | more artful | most artful
künstlich {adj} | künstlicher | am künstlichstenartificial | more artificial | most artificial
kunstvoll; künstlerisch {adj} | kunstvoller | am kunstvollstenartistic | more artistic | most artistic
erstaunlich {adj} | erstaunlicher | am erstaunlichstenastonishing | more astonishing | most astonishing
athletisch {adj} | athletischer | am athletischstenathletic | more athletic | most athletic
stimmungsvoll {adj} | stimmungsvoller | am stimmungsvollstenatmospheric | more atmospheric | most atmospheric
aufmerksam {adj} | aufmerksamer | am aufmerksamstenattentive | more attentive | most attentive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า most
Back to top