ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

frail

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *frail*, -frail-

frail ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
frail (adj.) แบบบาง See also: ขี้โรค, อ่อนแอ Syn. feeble, infirm, weak Ops. healthy, robust, vigorous
frail (adj.) เปราะ See also: แตกง่าย, ชำรุดง่าย
frailness (n.) ความอ่อนแอ See also: ความไร้สมรรถภาพ, ความไม่มีสมรรถภาพ Syn. feebleness, infirmity Ops. healthfulness, strength, vigor
frailty (n.) ความละเอียดอ่อน See also: ความนุ่มนวล, ความแบบบาง Syn. debility, tenderness
frailty (n.) ข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ See also: ข้ออ่อน, จุดอ่อนเล็กๆ น้อยๆ Syn. quirk, eccentricity, Ops. strength
frailty (n.) การเปราะแตกง่าย See also: ความไม่แข็งแรงคงทน, ความไม่ทนทาน, การเสียหายง่าย Syn. flimsiness Ops. sturdiness
frailty (n.) การไม่สามารถตัดสินใจได้
English-Thai: HOPE Dictionary
frail(เฟรล) adj. อ่อนแอ,บอบบาง,แตกง่าย,เปราะ,ชำรุดง่าย,จิตใจอ่อนแอ,ใจง่าย, See also: fraily adv. frailness n., Syn. delicate
frailty(เฟรล'ที) n. ความอ่อนแอ,ความบอบบาง,ความแตกง่าย,ความเปราะ,ความชำรุดง่าย,ความมีจิตใจอ่อนแอ,ความใจง่าย,ความผิดที่กระทำไปเพราะมีจิตใจที่อ่อนแอ, Syn. debility,infirmity,weakness
English-Thai: Nontri Dictionary
frail(adj) แตกง่าย,อ่อนแอ,อ่อน,แบบบาง,เปราะ
frailty(n) ความแตกง่าย,ความอ่อนแอ,ความเปราะ,ความแบบบาง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อ้องแอ้ง (adj.) frail See also: delicate, fragile Syn. อ้อนแอ้น, แบบบาง
อ้องแอ้ง (v.) be frail See also: be delicate, be fragile Syn. อ้อนแอ้น, แบบบาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Too frail to play with her friends,และเพราะบอบบาง เกินกว่าจะเล่นกับเพื่อน ๆ
Truly, will you continue protecting us frail old agents?พูดจริงจังกันเลยนะ แกจะคุ้มครองพวกเราปู่หลานงั้นเหรอ?
I mean, right now it's all well and good, but in 50 years when they're still what they are, but we're in our '70s and '80s and we're hunched over and frail and using walkers?หมายถึง ตอนนี้อะไรๆ ก็ดีอยู่หรอก แต่อีก 50 ปี พอพวกนั้นยังเหมือนเดิม แต่เราอายุปาเข้าไป 70, 80
# You would seem so frail #คุณดูเหมือนว่าบอบบางมาก
He's old and frail and wants my help, I guess.เค้าแก่แล้ว และในฐานะหลาน ผมควรไป
I know, how can you deliver Easter with this tremendous burden on your old, frail shoulders?(เน€เธšเธฒ เน† ) เธญเธญเธเธˆเธฒเธเธกเธฑเธ™ เธ‰เธฑเธ™เธˆเธฐเธ†เนˆเธฒเธ„เธธเธ“เน€เธฅเธงเธฃเน‰เธฒเธข! เน„เธ”เน‰เธฃเธฑเธšเธเธฒเธฃเธญเธญเธ! Okay, เน€เธŸเธฃเธ” เธฅเธญเธ‡เนเธฅเธฐเนƒเธซเน‰เธขเน‰เธฒเธข ...
The first victim was frail and an easy target, and yet the unsub shot him from behind and at a distance.เหยื่อรายแรกอ่อนแอ และเป็นเป้าหมายที่ง่าย แต่ผู้ต้องสงสัยก็ยังยิงเขา จากด้านหลังในระยะไกล
He's such a frail little thing.เขาช่างดูตัวเล็กบอบบาง
Little Sarah Elizabeth is frail and ailing and so is Roseanna.ซาราห์ อลิซาเบธทั้งป่วยและอ่อนแอ โรแซนนาก็เช่นกัน
There is no way that frail woman could have committed this crime.เป็นไปไม่ได้ ที่หญิงชราขี้โรคคนนี้จะฆ่าคนได้
How we make sense of that is the great mystery of our frail existence.เราจะเข้าใจมันได้อย่างไร มันเป็นความลี้ลับอันยิ่งใหญ่ ในการดำรงอยู่อันเปาะบางของเรา
Claimed. ♪ be not so nervous ♪ ♪ be not so frailจองแล้ว ลดอาวุธปืนลง แล้วเราจะออกมาเจอ พวกคุณมาถึงเทอร์ไมนัสแล้ว ไฮ ฉันแมรี่จ้ะ

frail ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiāo, ㄐㄧㄠ, 娇 / 嬌] lovable; pampered; tender; delicate; frail
[bó, ㄅㄛˊ, 薄] meager; mean; weak; poor; frail; frivolous; to despise; to look down on; surname Bo
清脆[qīng cuì, ㄑㄧㄥ ㄘㄨㄟˋ, 清脆] sharp and clear; crisp; melodious; ringing; tinkling; silvery (of sound); fragile; frail; also written 輕脆|轻脆
轻脆[qīng cuì, ㄑㄧㄥ ㄘㄨㄟˋ, 轻脆 / 輕脆] sharp and clear; crisp; melodious; ringing; tinkling; silvery (of sound); fragile; frail; also written 清脆|清脆

frail ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
もやしっ子;萌やしっ子[もやしっこ, moyashikko] (n) weak, frail or gangly child
繊弱[せんじゃく, senjaku] (adj-na,n) delicate; frail
か弱い[かよわい, kayowai] (adj-i) frail; feeble; (P)
ひょろひょろ[, hyorohyoro] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) frail; lanky; swaying
弱々しい;弱弱しい[よわよわしい, yowayowashii] (adj-i) frail; slender; feminine
弱い[よわい, yowai] (adj-i) weak; frail; delicate; tender; unskilled; weak (wine); (P)
弱き者よ汝の名は女也[よわきものよなんじのなはおんななり, yowakimonoyonanjinonahaonnanari] (exp) (id) Frailty, thy name is woman
脆弱[ぜいじゃく, zeijaku] (adj-na,n) frail; brittle; fragility

frail ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอบบาง[adj.] (bøpbāng) EN: fragile ; frail ; unsubstantial ; flimsy FR: fragile ; frêle
ละเอียดอ่อน[adj.] (la-īet øn) EN: delicate ; fragile ; frail ; fine ; exquisite ; detailed ; tender ; light FR: délicat ; fragile ; raffiné ; subtil
อ่อน[adj.] (øn) EN: weak ; feeble ; frail ; flabby ; faint FR: faible
เปราะ[adj.] (prǿ) EN: fragile ; brittle ; weak ; feeble ; frail ; flabby FR: fragile ; délicat ; frêle ; cassant
ถนิมสร้อย[adj.] (thanimsøi) EN: delicate ; frail ; fragile FR: délicat ; frêle

frail ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gebrechlich; schwächlich; schwach; labil; hinfällig {adj} | gebrechlicher; schwächlicher; labiler; hinfälliger | am gebrechlichsten; am schwächlichsten; am labilsten; am hinfälligstenfrail | frailer | frailest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า frail
Back to top