ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bear

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bear*, -bear-

bear ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bear (vt.) ทน See also: อดทน, ทนทาน Syn. endure
bear (vt.) ให้กำเนิด See also: คลอดลูก Syn. born
bear (vt.) จดจำไว้ใน่ใจ See also: ระลึก
bear (vt.) พยุง See also: ค้ำ, หนุน, ส่งเสริม
bear (vt.) รับผิดชอบ Syn. accept
bear (vt.) ถือ See also: นำไป Syn. carry
bear (vt.) ส่งผ่าน(ความคิด) Syn. transmit
bear (vt.) ประพฤติตัว See also: ปฏิบัติตัว Syn. behave
bear (vi.) มุ่งหน้าไปทางใดทางหนึ่ง See also: บ่ายหน้า Syn. veer, turn
bear (n.) หมี
bear (n.) ผู้เก็งกำไรหุ้น
bear (n.) คนอารมณ์ร้าย
bear a grudge against (idm.) ขุ่นเคือง (แต่เก็บไว้ในใจ) ต่อ See also: ไม่พอใจ Syn. have against, have it in for, be revengeful, resent
bear about (phrv.) ค้นหาอย่างร้อนรน See also: ค้นหาอย่างกังวล
bear against (idm.) ไม่ชอบ
bear against (idm.) ไม่ชอบ
bear away (phrv.) พาไป See also: ขโมยไป, ลักพาไป, บรรทุกไป, ขนไป Syn. bear off, carry away
bear away (phrv.) ชนะ Syn. bear off, carry off
bear away (phrv.) (เรือ) แล่นออกไป
bear down (phrv.) ทำให้พ่ายแพ้ See also: เอาชนะ
bear down (phrv.) ใช้ความพยายาม
bear down on (phrv.) เข้ามาใกล้อย่างรวดเร็วและน่ากลัว See also: เข้าใกล้อย่างน่ากลัวหรือน่าตกใจ, ตรงมาหาอย่างรวดเร็วและน่ากลัว
bear down on (phrv.) ตกเป็นภาระของ See also: เป็นหน้าที่ของ, ตกอยู่กับ
bear down on (phrv.) ลงโทษอย่างรุนแรง See also: ลงโทษอย่างหนัก
bear down upon (phrv.) เข้ามาใกล้อย่างรวดเร็วและน่ากลัว See also: ตรงมาหาอย่างรวดเร็วและน่ากลัว
bear down upon (phrv.) ตกเป็นภาระของ See also: เป็นหน้าที่ของ, ตกอยู่กับ
bear down upon (phrv.) ลงโทษอย่างรุนแรง See also: ลงโทษอย่างหนัก
bear garden (n.) สถานที่มีแต่เสียงอึกทึกครึกโครม
bear hug (n.) กอดแน่นๆ แสดงความรัก Syn. cuddle
bear in (idm.) จดจำได้ See also: ระลึกถึง
bear in mind (idm.) พิจารณา See also: จำไว้, ไตร่ตรอง, คิด Ops. คิดถึง, นึกถึง
bear left (phrv.) เลี้ยวซ้าย Syn. keep left, turn left
bear off (phrv.) เอาชนะ See also: �ชนะ Syn. win
bear off (phrv.) ผลักเรือออกจากฝั่ง
bear on (phrv.) มีผลต่อ See also: กระทบกับ, ส่งผลต่อ Syn. have on, touch on
bear out (phrv.) นำออกมา See also: พาออกมา
bear out (phrv.) รับรอง See also: ยืนยัน
bear right (phrv.) เลี้ยวขวา Syn. keep right, turn right
bear to (phrv.) นำไปยัง See also: ลำเลียงไปยัง
bear up (phrv.) ยังแข็งแรง See also: ยังไม่แตกหัก, ยังไม่พัง
English-Thai: HOPE Dictionary
bear(แบร์) {bore,borne/born,bearing,bears} vt.,vi. ค้ำ,รับ,พยุง,หนุน,แบก,รับภาระ,พบ,ทรงไว้,อดทน,ทาน,ทน,มี,ออกลูก,มีลูก,มีความรู้สึก,ถือ,พัด,พา,กด,ดัน,ให้,แสดง,ไปทาง,วางท่าทาง n. หมี,คนหยาบคาย,คนงุ่มง่าม,ชื่อดาวที่อยู่ทางทิศเหนือ (Great Bear ดาวจระเข้,Little B
bearable(แบร์'ระเบิล) adj. ออกลูกได้,สามารถให้ผล,ซึ่งทนได้
beard(เบียร์ด) n. เครา,หนวด,หนวดสัตว์,ขนแหลมที่รวงข้าว,กลุ่มขนบนผลของพืช vt. ดึงหรือถอนเคราหรือหนวด
bearer(แบ'เรอะ) n. ผู้แบก,ผู้รับ,เครื่องมือขนส่ง,ผู้ถือจดหมาย,ผู้ถือจดหมายสั่งของหรือรับเงิน,ผู้ประจำตำแหน่ง,คนใช้, Syn. messenger
bearing(แบ'ริง) n. ความอดทน,ที่รองรับ,ตำแหน่ง,ทิศทาง,การออกผล,การอ้างอิง,ความสัมพันธ์,ความสามารถ,การให้ผล,ผล,ผลผลิต, Syn. endurance,yield
bearish(แบ'ริช) adj. คล้ายหมี,หยาบ,งุ่มง่าม,อารมณ์ร้าย, Syn. clumsy
English-Thai: Nontri Dictionary
bear(n) หมี
beard(n) หนวดเครา
bearer(n) คนหาม,ผู้รับ,ผู้ถือจดหมาย
bearing(n) การหาม,การทำให้เกิดผล,กิริยาท่าทาง
bearish(adj) คล้ายหมี,งุ่มง่าม,หยาบคาย,อารมณ์ร้าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bear witnessเป็นพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beardขนเครา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bearerผู้ถือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bearingแบริง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bear Brand Full Protienตราหมีโปรทีนสูง [การแพทย์]
bearingbearing, มุมแบริง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติด (v.) bear See also: wear, sport, put on Syn. ประดับ Ops. ถอด
พกพา (v.) bear See also: carry, take, bring
อด (v.) bear See also: endure, tolerate, stand Syn. กลั้น
อิส (n.) bear Syn. หมี
ออกดอกออกผล (v.) bear flowers and fruits See also: blossom and bear fruit Syn. ผลิดอกออกผล
ออกผล (v.) bear fruit See also: produce fruit, be fruitful Syn. ออกดอกออกผล, ผลิดอกออกผล, ให้ผล
ตายขุย (v.) bear fruit once and then die (as the bamboo) See also: be monocarpic
ปองร้าย (v.) bear ill will See also: bear malice toward somebody, wish to do evil or cause suffering to someone Syn. มุ่งร้าย, ประสงค์ร้าย Ops. หวังดี, มุ่งดี, ประสงค์ดี
ปองร้าย (v.) bear ill will See also: intend to do harm, have bad intention, bear malice toward somebody Syn. ประสงค์ร้าย, คิดร้าย, มุ่งร้ายหมายขวัญ Ops. หวังดี, มุ่งดี, ประสงค์ดี
มุ่งร้าย (v.) bear ill will See also: intend to do harm, have bad intention, bear malice toward somebody Syn. ปองร้าย, ประสงค์ร้าย, คิดร้าย, มุ่งร้ายหมายขวัญ Ops. หวังดี, มุ่งดี, ประสงค์ดี
มุ่งร้ายหมายขวัญ (v.) bear ill will See also: bear malice toward somebody, wish to do evil or cause suffering to someone Syn. มุ่งร้าย, ปองร้าย, ประสงค์ร้าย Ops. หวังดี, มุ่งดี, ประสงค์ดี
มีพิษมีภัย (v.) bear malice (to somebody) See also: do harm (to somebody) Syn. เป็นอันตราย
ทาฐิกะ (n.) beard See also: moustache, whisker Syn. ทาฒิกะ, เครา, หนวด
ทาฒิกะ (n.) beard See also: moustache, whisker Syn. เครา, หนวด
พระมัสสุ (n.) beard See also: whisker, moustache Syn. หนวด
พระมัสสุ (n.) beard See also: whisker, moustache Syn. หนวด
มัสสุ (n.) beard See also: whisker, moustache Syn. พระมัสสุ, หนวด
มัสสุ (n.) beard See also: whisker, moustache Syn. พระมัสสุ, หนวด
หนวดเครา (n.) beard
เครา (n.) beard See also: whiskers Syn. หนวดเครา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Now he wants to grow a beardตอนนี้เขาอยากไว้หนวด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, I can't bear to see you like this because I love you so much.ฉันทนเห็นคุณเป็นเเบบนี้ไม่ได้ เพราะว่าฉันรักคุณมาก
Rebecca's dead. She can't speak. She can't bear witness.รีเบคคาตายเเล้ว หล่อนพูดไม่ได้ เป็นพยานไม่ได้ทําร้ายคุณไม่ได้อีกแล้ว
Let's see if the details bear him out.ลองดูว่ารายละเอียดแบกเขาออก ในขณะที่ร่างกายกระแทกพื้น,
He said to me, and bear in mind we were a few hundred miles behind enemy lines,บางคนไม่กี่ร้อยไมล์หลังของ ศัตรู
Now, bear in mind, we had him on the run, Jerry.ตอนนี้จำไว้ เรามีเขาในการทำงาน, เจอร์รี่ เราต้องการที่จะยืนอยู่ทั้งคืน แน่นอน
I well remember - and bear in mind, I was platoon sergeant - it therefore was behove of me to keep morale up - so I said, more as a laugh, cos it wasn't tense or below par...ฉันยังจำได้และจำใจ ฉันเป็นจ่าทหาร มันจึงเป็นของฉันเพื่อให้ กำลังใจในการทำงาน
Make him into a bear rug!ทำให้เขากลายเป็นพรมหมี
If we bear their blows, they are the vandals.ถ้าเรายอมรับการทำร้าย พวกเขาจะกลายเป็นคนป่าเถื่อน
And that I find hard to bear even in prison.และมันเป็นสิ่งที่รับได้ยาก แม้จะอยู่ในคุก
Your Big Grandpa is getting on in age How can I bear to let him roam about in Jiang Hu again?ท่านปู่ของเจ้าแก่แล้วนะ เจ้าจะให้ข้าปล่อยเค้าไปร่อนเร่อีกครั้งได้หรือ?
I can bear it no longer!ฉันทนต่อไปอีกไม่ไหวแล้วนะ!
Charlie Bear. Right. There's Charlie Bear for you.หมีชาลี ใช่แล้ว นี่ไง หมีชาลีของเธอ

bear ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
梁木[liáng mù, ㄌㄧㄤˊ ㄇㄨˋ, 梁木] beam; rafter; lintel; person able to bear heavy responsibility; mainstay (of organization); pillar (of state)
切记[qiè jì, ㄑㄧㄝˋ ㄐㄧˋ, 切记 / 切記] bear in mind!; be sure to remember; remember sth clearly
安之若素[ān zhī ruò sù, ㄢ ㄓ ㄖㄨㄛˋ ㄙㄨˋ, 安之若素] bear hardship with equanimity; regard wrongdoing with equanimity
熊市[xióng shì, ㄒㄩㄥˊ ㄕˋ, 熊市] bear market
熊掌[xióng zhǎng, ㄒㄩㄥˊ ㄓㄤˇ, 熊掌] bear paw (as food)
结出[jié chū, ㄐㄧㄝˊ ㄔㄨ, 结出 / 結出] bear (fruit)
[yuān, ㄩㄢ, 惌] to bear a grudge against
含辛茹苦[hán xīn rú kǔ, ㄏㄢˊ ㄒㄧㄣ ㄖㄨˊ ㄎㄨˇ, 含辛茹苦] bitter hardship; to bear one's cross
负担[fù dān, ㄈㄨˋ ㄉㄢ, 负担 / 負擔] burden; to bear a burden
不胜[bù shèng, ㄅㄨˋ ㄕㄥˋ, 不胜 / 不勝] cannot bear or stand; be unequal to; very; extremely
不忍[bù rěn, ㄅㄨˋ ㄖㄣˇ, 不忍] cannot bear to
包涵[bāo hán, ㄅㄠ ㄏㄢˊ, 包涵] excuse; forgive; bear with
跌风[diē fēng, ㄉㄧㄝ ㄈㄥ, 跌风 / 跌風] falling prices; bear market
任重道远[rèn zhòng dào yuǎn, ㄖㄣˋ ㄓㄨㄥˋ ㄉㄠˋ ㄩㄢˇ, 任重道远 / 任重道遠] a heavy load and a long road; fig. to bear heavy responsibilities through a long struggle (cf Confucian Analects, 8.7)
忍气吞声[rěn qì tūn shēng, ㄖㄣˇ ㄑㄧˋ ㄊㄨㄣ ㄕㄥ, 忍气吞声 / 忍氣吞聲] to submit to humiliation; to swallow an insult; to grin and bear it
逆来顺受[nì lái shùn shòu, ㄋㄧˋ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄣˋ ㄕㄡˋ, 逆来顺受 / 逆來順受] to resign oneself to adversity (成语 saw); to grin and bear it; to submit meekly to insults, maltreatment, humiliation etc
名不副实[míng bù fù shí, ㄇㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄈㄨˋ ㄕˊ, 名不副实 / 名不副實] the name does not reflect the reality (成语 saw); more in name than in fact; Reality does not live up to the name.; Excellent theory, but the practise does not bear it out.
栋梁[dòng liáng, ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˊ, 栋梁 / 棟樑] ridgepole; ridgepole and beams; person able to bear heavy responsibility; mainstay (of organization); pillar (of state)
容不得[róng bu dé, ㄖㄨㄥˊ ㄅㄨ˙ ㄉㄜˊ, 容不得] unable to tolerate; intolerant; unable to bear sth
大熊座[dà xióng zuò, ㄉㄚˋ ㄒㄩㄥˊ ㄗㄨㄛˋ, 大熊座] Ursa Major, the Great Bear (constellation)
熊腰虎背[xióng yāo hǔ bèi, ㄒㄩㄥˊ ㄧㄠ ㄏㄨˇ ㄅㄟˋ, 熊腰虎背] waist of a bear and back of a tiger; tough and stocky build
祖先[zǔ xiān, ㄗㄨˇ ㄒㄧㄢ, 祖先] ancestor; forebears
祖宗[zǔ zōng, ㄗㄨˇ ㄗㄨㄥ, 祖宗] ancestor; forebear
祠庙[cí miào, ㄘˊ ㄇㄧㄠˋ, 祠庙 / 祠廟] ancestral hall; temple to one's forebears
仪表[yí biǎo, ㄧˊ ㄅㄧㄠˇ, 仪表 / 儀表] appearance; bearing; a meter (measuring equipment)
杠头[gàng tóu, ㄍㄤˋ ㄊㄡˊ, 杠头 / 槓頭] argumentative man; chief coffin-bearer (arch.)
仪态[yí tài, ㄧˊ ㄊㄞˋ, 仪态 / 儀態] bearing; deportment
忍受[rěn shòu, ㄖㄣˇ ㄕㄡˋ, 忍受] bear; endure
背负[bēi fù, ㄅㄟ ㄈㄨˋ, 背负 / 揹負] bear; carry on the back; have on one's shoulder
[xióng, ㄒㄩㄥˊ, 熊] bear; to scold; to rebuke; brilliant light; to shine brightly; surname Xiong
[ér, ㄦˊ, 耏] beard; surname Er
[hú, ㄏㄨˊ, 胡] beard; what?, why?, how?; surname Hu; non-Han people, esp. from central Asian; also called Persians or Barbarians
[xū, ㄒㄩ, 须 / 須] beard; necessary; must
[rán, ㄖㄢˊ, 髯] beard; whiskers
[hú, ㄏㄨˊ, 胡 / 鬍] beard; mustache
胡子[hú zi, ㄏㄨˊ ㄗ˙, 胡子 / 鬍子] beard; moustache or whiskers; facial hair
胡须[hú xū, ㄏㄨˊ ㄒㄩ, 胡须 / 鬍鬚] beard
[xū, ㄒㄩ, 须 / 鬚] beard; mustache
负担者[fù dān zhě, ㄈㄨˋ ㄉㄢ ㄓㄜˇ, 负担者 / 負擔者] bearer
举止[jǔ zhǐ, ㄐㄩˇ ㄓˇ, 举止 / 舉止] bearing; manner; mien

bear ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ熊[アメリカぐま, amerika guma] (n) (uk) American black bear (Ursus americanus)
アメリカ黒熊[アメリカくろくま;アメリカクロクマ, amerika kurokuma ; amerikakurokuma] (n) (uk) American black bear (Ursus americanus)
アラスカ羆[アラスカひぐま;アラスカヒグマ, arasuka higuma ; arasukahiguma] (n) (uk) Kodiak bear (Ursus arctos middendorffi); Alaskan brown bear
イオマンテ;イヨマンテ[, iomante ; iyomante] (n) Ainu bear festival (ain
グミベア[, gumibea] (n) (See グミ) gummi bear; gummy bear
グリズリー[, gurizuri-] (n) (1) (obsc) (See 灰色熊) grizzly bear (Ursus arctos horribilis); (2) (See 羆) brown bear (Ursus arctos)
グリズリーベア[, gurizuri-bea] (n) (obsc) (See 灰色熊) grizzly bear (Ursus arctos horribilis)
コディアック羆[コディアックひぐま;コディアックヒグマ, kodeiakku higuma ; kodeiakkuhiguma] (n) (uk) (See 羆) Kodiak bear (Ursus arctos middendorfii)
テディーベア[, tedei-bea] (n) teddy bear
ならない(P);ならぬ;ならん;なりません[, naranai (P); naranu ; naran ; narimasen] (exp) (1) (usu. ...てならない or ...でならない) cannot help (doing, etc.); cannot resist; cannot bear not to; (2) (usu. ...てはならない or ...ではならない) must not ...; should not ...; (3) (usu. ...なくてはならない, ...なければならない, or ...ねばならない) must ...; have to ...; ought to ....; (P)
ヒマラヤ熊[ヒマラヤぐま;ヒマラヤグマ, himaraya guma ; himarayaguma] (n) (uk) (See 月の輪熊・つきのわぐま) Himalayan black bear (Ursus thibetanus); Asiatic black bear
ベアハッグ[, beahaggu] (n) bear hug
マレー熊[マレーぐま;マレーグマ, mare-guma ; mare-guma] (n) (uk) Malayan sun bear (Helarctos malayanus)
一暴十寒[いちばくじっかん, ichibakujikkan] (exp) (1) bursts of exertion will fail to bear fruit if interrupted by long periods of idleness; (2) strenuous efforts, unless sustained, are to no avail (Mencius)
三つ熊[みつぐま, mitsuguma] (n) (obsc) mother bear with two cubs
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P)
付く[づく, duku] (v5k,vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf,v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.)
力む(P);勉む;努む[りきむ, rikimu] (v5m,vt) (1) to strain; to bear up; to exert one's strength; (2) to swagger; to bluff; to boast; (P)
北極熊[ほっきょくぐま;ホッキョクグマ, hokkyokuguma ; hokkyokuguma] (n) (uk) (See 白熊) polar bear (Ursus maritimus)
叶う(P);適う;敵う[かなう, kanau] (v5u) (1) (esp. 叶う) to come true (wish); (2) (uk) (See 道理に適う) to be suited; (3) (esp. 敵う) to match (implies competition); to rival; to bear (e.g. I can't bear the heat); (P)
含む(P);銜む[ふくむ(P);くくむ, fukumu (P); kukumu] (v5m,vt) (1) to contain; to comprise; to have; to hold; to include; to embrace; (2) (See 口に含む) to hold in the mouth; (3) to bear in mind; to understand; to harbor (grudge, etc.); to harbour; (4) to express (emotion, etc.); to imply; (P)
堪え忍ぶ;耐え忍ぶ[たえしのぶ, taeshinobu] (v5b,vt) to put up with; to endure; to bear patiently
堪る;堪まる[たまる, tamaru] (v5r) (uk) (See 堪らない) to bear (often adds emphasis); to endure
奉じる[ほうじる, houjiru] (v1,vt) (1) to present; to dedicate; (2) to obey; to follow; to believe in; to serve; (3) to proudly bear
奉ずる[ほうずる, houzuru] (vz,vt) (1) to present; to dedicate; (2) to obey; to follow; to believe in; to serve; (3) to proudly bear
弱気筋[よわきすじ, yowakisuji] (n) bearish traders; bear interests
心がける(P);心掛ける(P);心懸ける[こころがける, kokorogakeru] (v1,vt) to keep in mind; to bear in mind; to try; to aim to do; to endeavor; to endeavour; (P)
心に留める[こころにとめる, kokoronitomeru] (exp,v1) (See 気に留める) to bear in mind; to keep remembering
念頭に置く;念頭におく[ねんとうにおく, nentounioku] (exp,v5k) to give thought to; to bear in mind; to keep in mind
思い合わせる;思い合せる[おもいあわせる, omoiawaseru] (v1,vt) to consider (all the circumstances); to bear (a number of things) in mind
怨ずる[えんずる, enzuru] (vz,vt) to bear a grudge
恨む(P);怨む;憾む[うらむ, uramu] (v5m,vt) (1) to resent; to curse; to feel bitter; to blame; to bear a grudge; (2) (esp. 憾む) to regret; (P)
息む[いきむ, ikimu] (v5m,vi) (1) to strain (e.g. with constipation); (2) to bear or push down (during childbirth)
息張る[いきばる, ikibaru] (v5r,vi) to strain; to bear down (in giving birth)
懶熊[なまけぐま;ナマケグマ, namakeguma ; namakeguma] (n) (uk) sloth bear (Melursus ursinus)
抱く(P);懐く[いだく(P);だく(抱く)(P);うだく(ok), idaku (P); daku ( daku )(P); udaku (ok)] (v5k,vt) (1) to embrace; to hold in the arms (e.g. a baby); to hug; (2) (いだく only) to harbour (e.g. grudge) (harbor); to bear (e.g. a grudge); to entertain (e.g. suspicion); (v5k) (3) (だく only) to have sex with; to make love to; to sleep with; (4) (だく only) to sit on eggs; (P)
担う(P);荷う;荷なう[になう, ninau] (v5u,vt) to carry on shoulder; to bear (burden); to shoulder (gun); (P)
拳々服膺;拳拳服膺[けんけんふくよう, kenkenfukuyou] (n,vs) firmly bear in mind; have something engraved on one's mind (heart)
持ち合う[もちあう, mochiau] (v5u) (1) to balance; to counterpoise; (2) to remain unchanged; (3) to share (e.g. the expense); to bear (part of)
月の輪[つきのわ, tsukinowa] (n) (1) moon (esp. full moon); (2) circle fashioned after the moon; (3) (See 袈裟) decorative ring on the chest of a monk's stole; (4) straw trivet; (5) (See 月の輪熊) white crescent-shaped chest patch of an Asiatic black bear
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ベアラ[べあら, beara] bearer
ベアラサービス[べあらさーびす, bearasa-bisu] bearer service
情報チャネル[じょうほうチャネル, jouhou chaneru] bearer channel (in ISDN), communication channel
運搬クラス[うんぱんクラス, unpan kurasu] bearer class
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
生やす[はやす, hayasu] Thai: ไว้หนวดเครา English: to wear beard
耐える[たえる, taeru] Thai: ทน English: to bear

bear ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบก[v.] (baēk) EN: shoulder ; carry on the back ; bear FR: porter sur l'épaule ; transporter
บังเกิด[v.] (bangkoēt) EN: give birth to ; bear ; conceive FR: produire ; fournir
บังเกิดผล[v. exp.] (bangkoēt ph) EN: bear fruit ; have an effect ; be successful FR: porter ses fruits
บรรสพ[v.] (bansop) EN: bear fruit ; be effective FR:
ใช้ชื่อเดียวกับ[n. prop.] (chai cheū d) EN: bear the same name as FR: porter le même nom que
ดำรงฐานะ[v. exp.] (damrong thā) EN: maintain one's status ; sustain ; hold ; bear ; lead FR:
ดาวจระเข้[n. exp.] (dāo Jorakhē) EN: the Great Bear FR: Grande Ourse [f]
อึด[v. exp.] (eut) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer
ฝืนทน[v.] (feūnthon) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure; bear FR: endurer ; supporter ; tolérer
ให้ผล[v. exp.] (hai phon) EN: give a result ; give an outcome ; bear fruit ; produce fruit ; be fruitful ; produce results ; yield a profit ; benefit ; bring dividends FR: donner des résultats ; produire des résultats
อิส[n.] (it) EN: bear FR: ours [m]
เจ็บแค้น[v.] (jepkhaēn) EN: bear someone malice ; bear someone a grudge ; rankle FR:
จดจำ[v.] (jotjam) EN: remember ; bear in mind ; keep in mind ; memorize ; imprint on one's memory ; recall FR: retenir ; se souvenir ; mémoriser ; se rappeler
กำเนิด[v.] (kamnoēt) EN: produce ; generate ; give birth to ; bear FR: produire ; générer ; engendrer ; donner naissance à
กัดฟันทน[v. exp.] (katfan thon) EN: put up with sth ; grit one's teeth and bear it ; be patient ; endure ; support FR:
คลอด[v.] (khløt) EN: give birth (to) ; bear (a child) ; be born FR: donner naissance (à) ; accoucher ; enfanter
โคอาลา = โคอาล่า[n.] (khō-ālā) EN: koala ; koala bear FR: koala [m]
ข่ม[v.] (khom) EN: oppress ; bear down on ; force ; bully ; coerce ; press FR: dominer ; soumettre
ข่มท้อง[v. exp.] (khom thøng) EN: press the abdomen to facilitate delivery of an infant ; bear down on the abdomen to aid the giving of birth FR:
ครุ่นแค้น[v. exp.] (khrun khaēn) EN: bear a grudge (against) ; harbor ill feelings (towards) ; brood about revenge FR:
กินไม่ลง (กิน...ไม่ลง)[v. exp.] (kin ... mai) EN: do not like ; be unable to bear ; be unable to eat ; cannot swallow ; be unable to get sth down FR: ne pas passer
กล้ำกลืน[v.] (klamkleūn) EN: tolerate ; endure ; bear FR:
เกิดผล[v. exp.] (koēt phon) EN: be effective ; bear fruit FR:
ก้มหน้าทนไป[v. exp.] (komnā thon ) EN: endure with fortitude ; bear patiently FR:
กด[v.] (kot) EN: press ; push ; push down ; hit ; bear upon ; click FR: presser ; pousser (sur) ; appuyer sur ; exercer une pression ; cliquer
กดดัน[v.] (kotdan) EN: push ; press ; bring pressure to bear (on) ; pressure FR: mettre la pression (sur) ; presser ; faire pression
หมี[n.] (mī) EN: bear FR: ours [m]
หมีขาว[n. exp.] (mī khāo) EN: polar bear FR: ours blanc [m]
หมีเคอร์โมดี[n. exp.] (mī Khoēmōdī) EN: Kermode bear ; spirit bear FR:
หมีคน[n. exp.] (mī khon) EN: Malayan sun bear ; Honey bear ; Ursus malayanus FR: Ursus malayanus
หมีขั้วโลก[n. exp.] (mī khualōk) EN: polar bear FR: ours polaire [m]
หมีควาย[n. exp.] (mī khwāi) EN: Asiatic Black Bear ; Himalayan Bear FR: ours noir d'Asie [m]
หมีหมา[n. exp.] (mī mā) EN: Malayan sun bear ; Honey bear ; Ursus malayanus FR: Ursus malayanus
มีผล[v. exp.] (mī phon) EN: bear fruit ; take effect FR: être productif ; être fructueux ; porter ses fruits ; s'affruiter (vx)
มีผลต่อ[v. exp.] (mī phon tø) EN: affect ; act on ; bear on FR: affecter ; influencer ; favoriser
หมีพูห์ ; วินนี-เดอะ-พูห์ = วินนี เดอะ พูห์ = วินนีเดอะพูห์[TM] (Mī Phū ; Wi) EN: Pooh Bear ; Winnie-the-Pooh FR:
หมีสีน้ำตาล[n. exp.] (mī sī nāmtā) EN: brown bear FR: ours brun [m]
หมีเท็ดดี้[n. exp.] (mī Thetdī) EN: teddy bear FR: ours en peluche [m] ; teddy-bear [m] (vx)
มุ่งร้าย[v. exp.] (mung rāi) EN: bear ill will ; have malicious intent FR:
นำมา (นำ...มา)[v.] (nam mā (nam) EN: bring ; take ; bear ; fetch FR: amener ; apporter

bear ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schuld {f} | jdm. an etw. die Schuld geben | die Schuld bekommen | die Schuld auf sich nehmen | die Schuld tragenblame | to put the blame on sb. for sth.; to lay the blame on sb. for sth. | to get the blame | to take the blame | to bear the blame
Gesellschaft {f} | jdm. Gesellschaft leisten | jdm. Gesellschaft leisten | Gesellschaft leistencompany | to keep company with someone | to keep someone's company | to bear company
Eisbär {m}polar bear
Grizzlybär {m}grizzly bear
Schuld {f} (an) | die Schuld für etw. tragenguilt (of; for) | to bear the guilt of sth.
Paukfach {n}swot subject; a bear of a course
Abrichte {f} (Holzbearbeitung)jointer
Schräglager {n} [techn.]angular contact bearing
Pelztier {n}fur bearing animal
Chaparralfliegenstecher {m} [ornith.]Northern Beardless Tyrannulet
Gelbkehl-Fliegenstecher {m} [ornith.]Southern Beardless Tyrannulet
Wälzlager {n} [techn.]antifriction bearing; rolling contact bearing
silberhaltig {adj}silver-bearing; argentiferous
Bearbeitungsgebühr {f}; Bearbeitungsentgelt
Axiallager {n} [techn.]axial bearing
Axial-Rillenkugellager {n} [techn.]deep groove ball thrust bearing
Achslager {n} [techn.]axle box; axle bearing
Bärenzwinger {m}bear pit
Bartaxt {f}beard axe
Bartschneider {m}beard trimmer
Bartalgen {pl} (Compsopogon)beard algae
Inhaberaktie {f}bearer share
Inhaberpapier {n}bearer instrument
Inhaberwechsel {m}bearer bill
Traggestell {n}bearer frame
Tragring {m}bearer ring
Auflagedruck {m}bearing pressure; support pressure
Auflagering {m} [techn.]bearing ring
Auflageschiene {f} [techn.]bearing rail
Auflagewinkel {m}bearing elbow
Kugellager-Kugel {f} [techn.]bearing ball
Lagerblock {m} [techn.]bearing block; bearing chair
Lagerbock {m}bearing block; bearing pedestal
Lagerbrücke {f} [techn.]bearing bridge
Lagerbuchse {f} [techn.]bearing bush; bearing race
Lagerbüchse {f} [techn.]bearing yoke
Lagerbügel {m}bearing support
Lagerdeckel {m} [techn.]bearing cap; ibearing cover; crown
Lagerdruck {m} [techn.]bearing pressure
Lagereinbau {m}bearing installation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bear
Back to top