ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bar

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bar*, -bar-

bar ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bar (n.) ลูกกรง See also: แท่ง, ซี่ Syn. pole, rod, stick
bar (n.) แท่งสบู่
bar (n.) อุปสรรค See also: เครื่องกีดขวาง, สิ่งกีดขวาง
bar (n.) ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม See also: ร้านเหล้า, บาร์
bar (n.) เคาน์เตอร์ในร้านอาหาร
bar (n.) ห้องขัง See also: กรงขัง, กรง
bar (n.) แถบ See also: เส้น, ลำ, ริ้ว Syn. stripe
bar (n.) อาชีพทนายความ See also: เกี่ยวกับด้านกฎหมาย
bar (n.) กลอนประตู
bar (n.) บัลลังก์ศาล See also: ที่พิจารณาคดี, คอก
bar (n.) สันดอน
bar (vt.) สะกัดกั้น See also: ขัดขวาง, ต่อต้าน
bar (vt.) ใส่กลอนประตู
bar (vt.) ขัดขวาง
Bar Association (n.) เนติบัณฑิตยสภา
bar chart (n.) กราฟแท่ง
bar code (n.) แถบบาร์โค้ดบรรจุข้อมูลที่คอมพิวเตอร์อ่านได้
bar food (n.) อาหารตรงบริเวณบาร์ See also: อาหารที่จัดไว้ตรงมุมใดมุมหนึ่งในร้านอาหาร
bar from (phrv.) ห้าม See also: ขัดขวาง, ห้ามเข้า
bar graph (n.) กราฟแท่ง Syn. bar chart
bar in (phrv.) ขังเอาไว้ See also: ขัง
bar magnet (n.) แท่งแม่เหล็ก Syn. magnet
bar mitzvah (n.) พิธีฉลองเด็กอายุ 13 ปีของยิว
bar mitzvah (n.) เด็กยิวที่ทำพิธีฉลองเมื่ออายุ 13 ปี
bar out (phrv.) ปิดไว้ (ไม่ให้เข้า) มักใช้กับตึกหรืออาคาร See also: กั้นไว้
bar snack (n.) อาหารว่าง (ที่มีให้ในร้านอาหารหรือผับ)
bar up (phrv.) ใส่สลักประตู See also: ปิดไว้, กั้นไว้
barb (n.) เงี่ยงปลา See also: หนามเบ็ด, ลวดหนาม, หนวด, เงี่ยง Syn. arrow, thorn, spike
barb (vt.) ติดสิ่งมีคม See also: ติดหนาม
barbarian (n.) คนป่าเถื่อน See also: คนป่า, คนเถื่อน, อนารยชน Syn. boor Ops. sophisticate
barbarian (n.) คนหยาบคาย See also: คนโหดร้าย Syn. boor, fiend
barbaric (adj.) ป่าเถื่อน See also: ป่าเถื่อน, ไม่มีวัฒนธรรม Syn. uncivilized Ops. civilized
barbarism (n.) อนารยธรรม See also: สภาพป่าเถื่อน, ความป่าเถื่อน Syn. savagery
barbarity (n.) อนารยธรรม See also: ความป่าเถื่อน, ความโหดเหี้ยม, ความไม่มีวัฒนธรรม Syn. atrocity
barbarize (vt.) กระทำป่าเถื่อน See also: ทำโหดร้าย Syn. brutalize
barbarous (adj.) ป่าเถื่อน See also: หยาบคาย, โหดร้าย, ดุร้าย Syn. uncivilized Ops. civilized
barbarous (adj.) ป่าเถื่อน See also: โหดร้าย, ดุร้าย, โหดเหี้ยม Syn. uncivilized, barbaric
barbecue (n.) การย่างอาหารโดยใช้เหล็กเสียบเนื้อสัตว์ See also: บาร์บีคิว Syn. barbeque, barbie
barbecue (n.) เนื้อย่าง See also: หมูหรือวัวที่ย่างทั้งตัว
barbecue (vt.) ย่างเนื้อ See also: หัน
English-Thai: HOPE Dictionary
bar(บาร์) {barred,barring,bars} n. ท่อน,แท่ง,ไม้ขวาง,แถบ,กลอน,สลักประตู,ไม้ราว,กระบอง,ลูกกรง,สิ่งกั้น,รั้ว,อุปสรรค์,ลำ,เส้น,สาย,คอก (ในศาล) ,อาชีพทนายความ,ราวที่ทนายความว่าความในศาล,บัลลังก์สอบสวนในศาล,ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม,สายสะพายอิสริยาภรณ์,บาร์ vt. ใส่กลอน
bar codeรหัสแท่ง หมายถึง รหัสที่ประกอบด้วยเส้นหลายเส้นที่มีขนาดความกว้างต่าง ๆ กัน มักจะมีอยู่บนสินค้านานาชนิด นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เครื่องอ่านรหัสแท่งจะอ่านได้ด้วยการปล่อยให้แสงผ่าน แล้วนำรหัสเหล่านี้มาแยกออกว่า เป็นรหัสของสินค้าอะไร ราคาเท่าใด บางบริษัทอาจจะใช้เป็นตัวควบคุมบัญชีพัสดุได้ด้วย
bar code optical scannerเครื่องกราดตรวจรหัสแท่งด้วยแสง เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายปากกาแสง (light pen) ใช้ฉายแสงลงไปที่รหัสแท่งที่ต้องการอ่าน เครื่องจะรายงานบนจอภาพในขณะเดียวกันก็ส่งข้อมูลนั้นไปบันทึกในหน่วยความจำ การทำงานจะอยุ่ในราว 100 ตัวอักษรต่อวินาที หรืออาจเร็วกว่านั้น
barb(บาร์บ) n. เงี่ยง,ขวากหนาม,ส่วนแหลม vt. ติดตั้งส่วนที่เป็นหนาม
barbarian(บาร์บาร์'เรียน) adj.,n. (คน) เถื่อน,หยาบคาย,โหดเหี้ยม,ทารุณ, See also: barbarianism n. ดูbarbarian, Syn. savage
barbaric(บาร์บาร์'ริค) adj. เถื่อน,อนารยะ,ป่าเถื่อน,ทารุณ,หยาบคาย, Syn. barbarous
barbarity(บาร์แบร์'ริที) n. ความโหดร้าย,การกระทำที่โหดร้าย,ความทารุณ,ความหยาบ, Syn. savagery
barbecue(บาร์'บิคิว) n. งานรื่นเริงกลางแจ้งที่มีการย่างเนื้อกินกัน,หมูหรือวัวที่ย่างทั้งตัว,ตะแกรงย่าง,เนื้อย่าง vt. ย่าง (เนื้อ) ,ใช้ง่ามเหล็กเสียบย่าง
barbell(บาร์'เบล) n. เครื่องยกน้ำหนักที่มีจานน้ำหนักทั้งสองข้างคานเหล็ก
barber(บาร์'เบอร์) {barbered,barbering,barbers} n. ช่างตัดผม,ช่างโกนหนวดเครา,กัลบก,คนที่พูดมาก vt. ตัดหรือโกนหนวดเครา
barber's shopn. ร้านตัดผม
barbershopn. ร้านตัดผม
bard(บาร์ด) กวี -Phr. (the Bard วิลเลียม เชคสเปียร์), See also: bardic adj. ดูbard bardish adj. ดูbard
bare(แบร์) adj. เปลือย,เปล่า,ไร้สิ่งตกแต่ง,โกร๋น,น้อยมาก,นิดเดียว,เปิดเผย,แท้ ๆ ,ไม่ปิดบัง vt. เปิดเผย,เปิดออก,เอาสิ่งคลุมออก,เปลือย, Syn. naked
bare bonesn. ปริมาณหรือจำนวนที่น้อยที่สุดแล้ว,ส่วนที่สำคัญที่สุด, See also: barebones adj.
bareback(แบร์'แบค) adj. ไม่มีอานม้า, Syn. barebacked -Conf. bear
barefaced(แบร์'เฟสทฺ) adj. ซึ่งมีใบหน้าที่ไม่ได้ปกคลุม,เปิดเผย,กล้า,ไม่อาย,หน้าด้าน, Syn. bold ###A. shy
barefootadj.,adv. เท้าเปล่า
barefootedadj.,adv. เท้าเปล่า
barehandedadj.,adv. มือเปล่า,ไร้อาวุธ,ไม่มีสิ่งช่วยเหลือ,ไม่สวมถุงมือ
bareheadadj.,adv. เปิดศีรษะ,ไม่สวมหมวก
bareheadedadj.,adv. เปิดศีรษะ,ไม่สวมหมวก
bareleggedadj.,adv. ขาเปล่า,ไม่มีถุงเท้า
bargain(บาร์'เกน) n. การต่อรองราคา,สิ่งที่ได้มาด้วยการต่อรองราคา,สินค้าราคาถูก vi.,vt. ต่อรองราคา,ตกลง -Phr. bargain for คาดหวัง เชื่อถือ -Conf. agreement
barge(บาร์จฺ) n. เรือท้องแบน,เรือบรรทุก vt. ใช้เรือบรรทุกหรือขนส่ง vi. เคลื่อนไปอย่างช้า ๆ ชนกัน,ถลา,โผล่พรวดเข้าไป, Syn. boat
baritone(บาร์'ริโทน) n. เสียงทุ้มของนักร้องชาย,นักร้องที่มีเสียงดังกล่าว,เครื่องดนตรีขนาดใหญ่รูปร่างคล้าย trumpet. adj. เกี่ยวกับ baritone
barium(แบร์'เรียม) n. ธาตุแบเรียม:Ba
bark(บาร์ค) {barked,barking,barks} n. เปลือกไม้ vt. ลอกหนัง,ลอกเปลือก,ลอกผิว,แช่เปลือกในสารละลายฟอกเปลือกไม้ ,เห่า,ลั่น (ปืน) ,ดัง,ร้อง
barley(บาร์'ลีย์) n. ข้าวบาร์เลย์,ต้นข้าวบาร์เลย์
barm(บาร์ม) n. ยีสต์,เชื้อหมัก,ฟองจากเชื้อหมัก
barmaid(บาร์'เมด) n. พนักงานบาร์ผู้หญิง
barman(บาร์'เมิน) n. พนักงานบาร์ผู้ชาย, Syn. bartender -pl. barmen
barmy(บาร์'มี) adj. เป็นฟอง,คล้ายเชื้อหมัก
barn(บาร์น) n. ยุ้งข้าว
barnacle(บาร์'นะเคิล) n. เพรียงที่เกาะอยู่ใต้ท้องเรือและหิน,สิ่งที่เกาะติด,คนที่ยากที่จะสลัดให้หลุดหรือหนีได้
barnyard(บาร์น'ยาร์ด) n. ลานยุ้งข้าว
barometer(บะรอม'มิเทอะ) n. เครื่องวัดความกดดันของอากาศ, See also: barometric adj. ดูbarometer barometrical adj. ดูbarometer
barometric pressuren. ความกดดันของบรรยากาศ
baron(บาร์'เริน) n. บารอน,ยศขุนนางชั้นต่ำที่สุดในสภาขุนนาง,คหบดีใหญ่,นักอุตสาหกรรม,ผู้ดี
baronage(บาร์'ระนิจฺ) n. บรรดาศักดิ์บารอน,ขุนนางจำพวกที่มียศชั้นบารอนทั้งหมด
English-Thai: Nontri Dictionary
bar(n) ท่อนเหล็ก,ไม้กระบอง,ลูกกรง,เครื่องกั้น,รั้ว,สันดอน,บาร์
barb(n) เงี่ยง,เหล็กปลายแหลม,ลวดหนาม,ขวากหนาม
barbarian(n) คนป่า,คนเถื่อน,อนารยชน
barbaric(adj) เถื่อน,ป่าเถื่อน,ทารุณ
barbarism(n) ความป่าเถื่อน
barbarity(n) ความป่าเถื่อน,ความโหดร้าย,ความทารุณ
barbarous(adj) ป่าเถื่อน,โหดร้าย,ดุร้าย,ทารุณ
barbecue(n) เนื้อย่าง
barber(vt) ตัดผม,โกนหนวด
bard(n) นักแต่งกลอน,นักประพันธ์
bare(adj) เปลือย,โกร๋น,โล่งเตียน,ว่างเปล่า
barefaced(adj) กล้า,หน้าด้าน,ไม่รู้จักอาย
barefoot(adv) เท้าเปล่า
barehanded(adj) มือเปล่า,ไม่สวมถุงมือ,ไร้อาวุธ
bareheaded(adj) ไม่สวมหมวก,เปิดศีรษะ
barelegged(adj) ไม่สวมถุงเท้า,ขาเปล่า
barely(adv) เกือบไม่มี
bargain(n) การต่อรองราคา
barge(n) เรือ
baritone(n) เสียงนักร้องชาย
bark(n) เสียงเห่า,เปลือกไม้,เรือสำเภา
barley(n) ข้าวบาเลย์
barmaid(n) หญิงบาร์
barn(n) ยุ้งข้าว,ยุ้งฉาง,โรงนา
barnacle(n) เพรียง
barnyard(n) ลานหน้าโรงนา,ลานยุ้งข้าว
barometer(n) เครื่องวัดความกดอากาศ
baron(n) ท่านบารอน,คหบดีใหญ่
baroness(n) ภรรยาท่านบารอน
baronial(adj) เกี่ยวกับท่านบารอน
barque(n) เรือสำเภา
barracks(n) ค่ายทหาร
barrage(n) เครื่องป้องกันแนวรบ,ทำนบ,เขื่อน,เครื่องกั้น
barrel(n) ถัง,ลัง
barren(adj) แห้งแล้ง,ไม่ได้ผล,เป็นหมัน,ไม่มีลูก
barrette(n) กิ๊บเสียบผม,ปิ่นปักผม
barricade(n) สิ่งกีดขวาง,เครื่องกั้น,อุปสรรค
barrier(n) สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,ด่านศุลกากร
barring(pre) นอกจาก,ยกเว้น
barrister(n) ทนายความ,หมอความ,นักกฎหมาย,เนติบัณฑิต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bar๑. องค์คณะผู้พิพากษา๒. ราวกั้น (ในศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bar codeรหัสแท่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bar graphกราฟแท่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
barbขนรูปตะขอ, หนามรูปตะขอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
barbarian artศิลปะอนารยชน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
barbedมีขนรูปตะขอ, มีหนามรูปตะขอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
barbellateมีขนบางรูปตะขอ, มีหนามบางรูปตะขอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bard๑. กวีขับลำ๒. กวี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
bare concreteคอนกรีตเปลือย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bargain and saleสัญญาซื้อขายที่ดิน (ที่ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าครอบครองได้เลย) (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bargaining, collectiveการร่วมเจรจาต่อรอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
barium enemaการสวนตรวจทวารด้วยแบเรียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
barkเปลือกไม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
baroceptor; baroreceptorปลายประสาทรับแรงดัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
baroqueวรรณกรรมบารอก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
barrelกระบอกสูบ (ของกระบอกฉีดยา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
barrenเป็นหมัน, ไม่อุดม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
barrier beachหาดสันดอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
barterการแลกเปลี่ยนสินค้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bar สันดอน หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง เนินที่เกิดจากกระแสน้ำพัดพาตะกอนมาตกจมทับถม จนเกิดเป็นสันหรือพืดสัน ในบริเวณ ลำแม่น้ำ ปากแม่น้ำ หรือนอกจากชายฝั่งทะเล ซึ่งอาจเป็น สิ่งกีดขวางต่อการเดินเรือได้ หมวดทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในน้ำ หมายถึง พืดสันทรายหรือตะกอนอื่นๆ ที่กระแสน้ำพัดพามาตกทับถมสะสมไว้มาก จนเกิดเป็นสันหรือพืดยื่นขวางหรือปิดปากน้ำทางเข้าท่าเรือและปากอ่าว ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งกีดขวางต่อการเดินเรือได้ แบ่งออกได้เป็นประเภทต่างๆ คือ สันดอนก้นอ่าว (Bay-Head Bar), สันดอนปากอ่าว (Bay-Mouth Bar), สันดอนจะงอยปากอ่าว (Bay-Mouth Split) และสันดอนเชื่อมเกาะ(Tombolo) [สิ่งแวดล้อม]
bar graphแผนภูมิแท่ง, ดู bar chart [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Barbed Broachedเครื่องมือขยายคลองรากฟัน [การแพทย์]
Barbersช่างตัดผม [TU Subject Heading]
Barbie dollsตุ๊กตาบาร์บี้ [TU Subject Heading]
Barbiturate Poisoningพิษจากบาร์บิทุเรต [การแพทย์]
Bare Areaบริเวณที่ไม่มีเนื้อเยื่อบุช่องท้องมาคลุม,ไม่มีเยื่อบุช่องท้องหุ้ม [การแพทย์]
Bargainingต่อรอง [การแพทย์]
Bargeแท่นเจาะในทะเลมีลักษณะเป็นเรือท้องแบน อุปกรณ์การเจาะติดตั้งอยู่บนตัวเรือ เดิมพัฒนาเพื่อใช้ในการเจาะบริเวณชายฝั่ง น้ำตื้น และบริเวณทะเลสาบ [ปิโตรเลี่ยม]
Bariumแบเรียม,แบเรี่ยม,สารทึบรังสี,สารประกอบธาตุแบเรียม [การแพทย์]
barkเปลือกไม้, ผิวนอกของลำต้นนับตั้งแต่ชั้นของวาสคิวลาร์แคมเบียมออกมา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Barleyข้าวบาร์เลย์ [TU Subject Heading]
Barn Wastewater น้ำเสียคอกสัตว์ [สิ่งแวดล้อม]
Barogramกราฟความกดอากาศ หรือบาโรแกรม [อุตุนิยมวิทยา]
Barometerบารอมิเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Barracksโรงทหาร [TU Subject Heading]
barragebarrage, เขื่อนทดน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Barred Tree Snakesงูดอกหมากแดง [การแพทย์]
Barrelหน่วยวัดปริมาตรน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมัน1 บาร์เรล มีค่าเท่ากับ 158.978 ลิตร หรือ 42 ยูเอส แกลลอน หรือ 35 อิมพีเรียล แกลลอน [ปิโตรเลี่ยม]
Barrier Layerชั้นกางกั้น [การแพทย์]
Bartendersนักผสมเครื่องดื่ม [TU Subject Heading]
Barterการแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขนัน (v.) bar See also: obstruct, deter, impede, barricade, block, hinder, prevent, oppose Syn. กัน, บัง, ขวาง
ซี่กรง (n.) bar
บาร์ (n.) bar
บาร์ (n.) bar
บาร์ (n.) bar
ช่างดัดเหล็ก (n.) bar bender See also: steel bender
บาร์โค้ด (n.) bar code See also: bar-code, barcode
เงี่ยง (n.) barb See also: hook
คนดง (n.) barbarian See also: savage Syn. คนป่า, คนดอย
คนดง (n.) barbarian Syn. คนเถื่อน, คนดอย
คนดิบ (n.) barbarian See also: savage Syn. คนเถื่อน, คนป่าเถื่อน
คนป่า (n.) barbarian Syn. คนเถื่อน, คนดง, คนดอย
คนป่าเถื่อน (n.) barbarian See also: savage Syn. คนเถื่อน
คนเถื่อน (n.) barbarian See also: savage Syn. คนป่า, คนดง, คนดอย
มิลักข (n.) barbarian See also: aborigine Syn. มิลักขู, คนป่าเถื่อน, คนเถื่อน, คนป่า, คนดอย
มิลักข (n.) barbarian See also: aborigine Syn. มิลักขู, คนป่าเถื่อน, คนเถื่อน, คนป่า, คนดอย
มิลักขะ (n.) barbarian See also: aborigine Syn. มิลักขู, คนป่าเถื่อน, คนเถื่อน, คนป่า, มิลักข, คนดอย
มิลักขะ (n.) barbarian See also: aborigine Syn. มิลักขู, คนป่าเถื่อน, คนเถื่อน, คนป่า, มิลักข, คนดอย
มิลักขู (n.) barbarian See also: aborigine Syn. คนป่าเถื่อน, คนเถื่อน, คนป่า, มิลักข, คนดอย
มิลักขู (n.) barbarian See also: aborigine Syn. คนป่าเถื่อน, คนเถื่อน, คนป่า, มิลักข, คนดอย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have my lunch in a snack bar nearbyฉันทานอาหารเที่ยงที่ห้องทานอาหารว่างใกล้ๆ
I'm embarrassed to admit that I've never heard of itฉันอายที่จะยอมรับว่าฉันไม่เคยได้ยินมันมาก่อน
Trust you? I barely know youไว้ใจคุณนะหรือ? ฉันแทบไม่รู้จักคุณเลย
I barely escaped the collapsing buildingฉันเกือบจะหนีรอดออกมาจากตึกที่ถล่มลงมาแทบไม่ทัน
I'm really kind of embarrassedฉันค่อนข้างกระดากอายจริงๆ
Do you feel embarrassed when you speak English?คุณรู้สึกอายเมื่อพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่า?
Stop it! You're embarrassing me!หยุดเลย เธอกำลังจะทำให้ฉันเขินอายนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Behind the bar stood Anal Johnson.♪ หลังบาร์ยืนเด่น เอเนิล จอห์นสัน ♪
I don't know about that, but I entered an arm-wrestling contest in a bar in San Francisco.ผมไม่รู้เรื่องนั้นนะ เเต่ผมเคยเเข่งงัดข้อ...
When we first came in... the bar lady never charged us for the first round.เมื่อพวกเรามาถึงครั้งแรก ผู้หญิงบารไม่คิดเงินพวกเราเพิ่มสำหรับหนึ่งดื่ม
My brother's writing out an American Express traveler's check... to cover the bar tab.น้องชายของผมกำลังเขียน แอเมริแคนเอคสเพรสแทรแลอสเชค เพื่อใช้จ่ายค่าเบียร์
We were in this bar in Saigon, and this kid comes up, this kid carrying a shoe shine box.พวกเราอยู่ในบาร์ในไซ่ง่อนและเด็กคนหนึ่งขึ้นมา เด็กแบกกล่องขัดรองเท้า
I was called to the bar in London and enrolled at the High Court of Chancery.ผมว่าความในลอนดอน และทำงานในศาลฎีกา
Hershey bar number one! Good stuff. Take a big bite.ช็อคโกแลตชั้นหนึ่งกินคำโตๆ เลย
I told the owner of the bar these guys were... mentally disturbed, so he's not gonna press any charges.ฉันบอกเจ้าของบาร์ว่า พวกนี้... ได้รับการกระทบกระเทือนทางจิต และเขายอมไม่แจ้งความ
All they found of him was a muddy set of prison clothes, a bar of soap and an old rock hammer damn near worn down to the nub.ทั้งหมดที่พวกเขาพบของเขาเป็นชุดของเสื้อผ้าที่เต็มไปด้วยโคลนคุก สบู่ และค้อนหินเก่าสวมใส่แช่งใกล้ลงไปนับ
Well, I'll see you in the bar then.- แล้วค่อยเจอคุณที่บาร์นะ
I've been standin' at that bar like a lemon.ให้ฉันยืนอยู่ในบาร์ตั้งนาน
And a bar over here in the parlor.และบาร์นั่นก็เอาไปไว้ในห้องรับแขก

bar ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
单杠[dān gàng, ㄉㄢ ㄍㄤˋ, 单杠 / 單槓] bar; bold line; horizontal bar (gymnastics event)
[yǎn, ㄧㄢˇ, 扊] upright bar for fastening a door
菜单条[cài dān tiáo, ㄘㄞˋ ㄉㄢ ㄊㄧㄠˊ, 菜单条 / 菜單條] menu bar (of a computer application)
浅滩指示浮标[qiǎn tān zhǐ shì fú biāo, ㄑㄧㄢˇ ㄊㄢ ㄓˇ ㄕˋ ㄈㄨˊ ㄅㄧㄠ, 浅滩指示浮标 / 淺灘指示浮標] bar buoy; buoy marking shallows or sandbar
碱土金属[jiǎn tǔ jīn shǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄊㄨˇ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 碱土金属 / 鹼土金屬] alkaline earth (i.e. beryllium Be 鈹|铍, magnesium Mg 鎂|镁, calcium Ca 鈣|钙, strontium Sr 鍶|锶, barium Ba 鋇|钡 and radium Ra 鐳|镭)
叫声[jiào shēng, ㄐㄧㄠˋ ㄕㄥ, 叫声 / 叫聲] yelling (sound made by person); barking; braying; roaring (sound made by animals)
[xiāo, ㄒㄧㄠ, 哮] pant; roar; bark (of animals)
炮火[pào huǒ, ㄆㄠˋ ㄏㄨㄛˇ, 炮火] artillery barrage; gunfire
不知所措[bù zhī suǒ cuò, ㄅㄨˋ ㄓ ㄙㄨㄛˇ ㄘㄨㄛˋ, 不知所措] not knowing what to do (成语 saw); at one's wits' end; embarassed and at a complete loss
气压[qì yā, ㄑㄧˋ ㄧㄚ, 气压 / 氣壓] atmospheric pressure; barometric pressure
尴尬[gān gà, ㄍㄢ ㄍㄚˋ, 尴尬 / 尷尬] awkward; embarrassed
不毛[bù máo, ㄅㄨˋ ㄇㄠˊ, 不毛] barren
不毛之地[bù máo zhī dì, ㄅㄨˋ ㄇㄠˊ ㄓ ㄉㄧˋ, 不毛之地] barren land; desert
[cāng, ㄘㄤ, 仓 / 倉] barn; granary; storehouse; cabin; hold (in ship)
倒刺[dào cì, ㄉㄠˋ ㄘˋ, 倒刺] barb; barbed tip (e.g. of fishhook)
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, 仅 / 僅] barely; only; merely
仅仅[jǐn jǐn, ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧㄣˇ, 仅仅 / 僅僅] barely; only; merely; only (this and nothing more)
大桶[dà tǒng, ㄉㄚˋ ㄊㄨㄥˇ, 大桶] barrel; vat
大麦[dà mài, ㄉㄚˋ ㄇㄞˋ, 大麦 / 大麥] barley
奥巴马[Ào bā mǎ, ㄠˋ ㄅㄚ ㄇㄚˇ, 奥巴马 / 奧巴馬] Barack Obama (1961-), US Democrat politician, Senator for Illinois from 2005
巴巴多斯[Bā bā duō sī, ㄅㄚ ㄅㄚ ㄉㄨㄛ ㄙ, 巴巴多斯] Barbados
巴比妥[bā bǐ tuǒ, ㄅㄚ ㄅㄧˇ ㄊㄨㄛˇ, 巴比妥] barbitone; barbital
杠铃[gàng líng, ㄍㄤˋ ㄌㄧㄥˊ, 杠铃 / 槓鈴] barbell (for weight-lifting); dumbell
毛刺[máo cì, ㄇㄠˊ ㄘˋ, 毛刺] barb; whiskers
炸子鸡[zhá zǐ jī, ㄓㄚˊ ㄗˇ ㄐㄧ, 炸子鸡 / 炸子雞] barbequed chicken
烤肉[kǎo ròu, ㄎㄠˇ ㄖㄡˋ, 烤肉] barbecue (lit. roast meat)
烤肉酱[kǎo ròu jiàng, ㄎㄠˇ ㄖㄡˋ ㄐㄧㄤˋ, 烤肉酱 / 烤肉醬] barbecue sauce
烧烤[shāo kǎo, ㄕㄠ ㄎㄠˇ, 烧烤 / 燒烤] barbecue; roast
烧烤酱[shāo kǎo jiàng, ㄕㄠ ㄎㄠˇ ㄐㄧㄤˋ, 烧烤酱 / 燒烤醬] barbecue sauce
[mán, ㄇㄢˊ, 蛮 / 蠻] barbarian; bullying; very; quite; rough; reckless
野蛮人[yě mán rén, ㄧㄝˇ ㄇㄢˊ ㄖㄣˊ, 野蛮人 / 野蠻人] barbarian
野蛮[yě mán, ㄧㄝˇ ㄇㄢˊ, 野蛮 / 野蠻] barbarous; uncivilized
烧腊[shāo là, ㄕㄠ ㄌㄚˋ, 烧腊 / 燒臘] barbecue (Cantonese style)
理发员[lǐ fà yuán, ㄌㄧˇ ㄈㄚˋ ㄩㄢˊ, 理发员 / 理髮員] barber
理发师[lǐ fà shī, ㄌㄧˇ ㄈㄚˋ ㄕ, 理发师 / 理髮師] barber
理发店[lǐ fà diàn, ㄌㄧˇ ㄈㄚˋ ㄉㄧㄢˋ, 理发店 / 理髮店] barber's shop; hairdresser's
理发院[lǐ fà yuàn, ㄌㄧˇ ㄈㄚˋ ㄩㄢˋ, 理发院 / 理髮院] barber's shop; hair parlor
巴克莱银行[Bā kè lái yín háng, ㄅㄚ ㄎㄜˋ ㄌㄞˊ ˊ ㄏㄤˊ, 巴克莱银行 / 巴克萊銀行] Barclays bank
诗人[shī rén, ㄕ ㄖㄣˊ, 诗人 / 詩人] bard; poet
[wù, ˋ, 屼] bare hill

bar ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ICタグ[アイシータグ, aishi-tagu] (n) IC tag (integrated circuit tag, used as an alternative to bar codes)
QRコード[キューアールコード;キューアーコード, kyu-a-ruko-do ; kyu-a-ko-do] (n) quick response code (2-dimensional bar code commonly used by Japanese mobile phones to link to URLs); QR code
エラーバー[, era-ba-] (n) {comp} error bar (graph)
オケる[, oke ru] (v5r) (sl) (See 空オケ) to go to a karaoke bar
カラオケバー[, karaokeba-] (n) karaoke bar
キープボットル[, ki-pubottoru] (n) bottle of whiskey (whisky) that a bar customer buys, writes his name on, keeps on a shelf at the bar, and drinks little by little on successive visits (wasei
キャッチバー[, kyacchiba-] (n) catch bar
ゲイバー[, geiba-] (n) gay bar
スクロールバー[, sukuro-ruba-] (n) {comp} scroll bar
スクロールバースライダ[, sukuro-ruba-suraida] (n) {comp} scroll bar slider
スナックバー[, sunakkuba-] (n) snack bar
バーコード[, ba-ko-do] (n) bar code; (P)
バーコードスキャナー[, ba-ko-dosukyana-] (n) bar code scanner
バーコードリーダー[, ba-ko-dori-da-] (n) {comp} bar code reader
バル・ミツバー;バル・ミツヴァー;バルミツバー[, baru . mitsuba-; baru . mitsuva-; barumitsuba-] (n) bar mitzvah (heb
ボトルキープ[, botoruki-pu] (n) practice of buying a bottle of spirits at a bar which is then kept there for the customer (wasei
メニューバー;メニュー・バー[, menyu-ba-; menyu-. ba-] (n) menu bar
刑事被告人[けいじひこくにん, keijihikokunin] (n) (See 被告人) accused; defendant; prisoner at the bar
帯グラフ[おびグラフ, obi gurafu] (n) bar graph; rectangular graph
旦那(P);檀那[だんな, danna] (n) (1) master (of a house, shop, etc.); (2) husband (informal); (3) word used to address a male patron, customer, or person of high status (sir, boss, master, governor); (4) (See パトロン・1) patron of a mistress, geisha, bar or nightclub hostess; sugar daddy; (5) {Buddh} (original meaning; usu. written as 檀那) (See 檀越,檀家) alms; almsgiving; almsgiver; (P)
棒グラフ[ぼうグラフ, bou gurafu] (n) bar graph
棒磁石[ぼうじしゃく, boujishaku] (n) bar magnet
横棒[よこぼう, yokobou] (n) bar set in a horizontal position; horizontal bar
火掻き棒[ひかきぼう, hikakibou] (n) fire hook; poker; slice bar
用心棒[ようじんぼう, youjinbou] (n) (1) bodyguard; bouncer; guard; (2) bar (e.g. on a door); bolt; (P)
線表[せんぴょう, senpyou] (n) bar chart; Gantt chart
観光バー[かんこうバー, kankou ba-] (n) tourist bar; gay bar catering mainly to straight people
鉄棒[てつぼう(P);かなぼう, tetsubou (P); kanabou] (n) iron rod; crowbar; horizontal bar (gymnastics); (P)
飲み倒す;飲倒す[のみたおす, nomitaosu] (v5s,vt) to skip out on one's bar bill
飲酒店[いんしゅてん, inshuten] (n) drinking establishment; bar
A系;エー系[エーけい, e-kei] (n,adj-no) (abbr) (sl) (See 秋葉系) Akihabara style; nerdy
DINバルブ[ディンバルブ, deinbarubu] (n) DIN type scuba tank valve
EBウイルス[イービーウイルス, i-bi-uirusu] (n) Epstein-Barr virus; EBV
hoge[ほげ, hoge] (n) {comp} foobar-style name for a dummy variable
Pバルブ[ピーバルブ, pi-barubu] (n) P-valve; urinal built into a diver's dry suit
アーカイバルファイル[, a-kaibarufairu] (n) {comp} archival file
アーカイバルメモリ[, a-kaibarumemori] (n) {comp} archival memory
アーマードプレコ[, a-ma-dopureko] (n) Pseudorinelepis genibarbis (species of armored catfish from the Amazon River)
あいうえお順[あいうえおじゅん, aiueojun] (n) aiueo-order; (table) index based on the kana syllabary order
アイソバリックスピン[, aisobarikkusupin] (n) isobaric spin
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エラーバー[えらーばー, era-ba-] error bar (graph)
スクロールバー[すくろーるばー, sukuro-ruba-] scroll bar
タイトルバー[たいとるばー, taitoruba-] title bar
バーコード[ばーこーど, ba-ko-do] bar code
ボタンバー[ぼたんばー, botanba-] button bar
メニューバー[めにゅーばー, menyu-ba-] menu bar
棒グラフ[ぼうグラフ, bou gurafu] bar graph
縦線[たてせん, tatesen] vertical line, bar (e.g. in music)
インターバルタイマ[いんたーばるたいま, inta-barutaima] interval timer
オーバラップ[おーばらっぷ, o-barappu] overlap
オーバラン[おーばらん, o-baran] overrun (vs)
オーバレイ[おーばれい, o-barei] overlay (segment) (vs)
オーバレイアドレッシング[おーばれいあどれっしんぐ, o-bareiadoresshingu] overlay addressing
オーバレイモデル[おーばれいもでる, o-bareimoderu] overlay model
オーバレイルーチング[おーばれいるーちんぐ, o-bareiru-chingu] overlay routing
オーバレイ区分[オーバレイくぶん, o-barei kubun] overlay (segment)
オーバレイ構造[オーバレイこうぞう, o-barei kouzou] overlay structure
キーリカバリー[きーりかばりー, ki-rikabari-] key recovery
グローバル[ぐろーばる, guro-baru] global
グローバルアドレス[ぐろーばるあどれす, guro-baruadoresu] global address
グローバルネットワークアドレス領域[グローバルネットワークアドレスりょういき, guro-barunettowa-kuadoresu ryouiki] global network addressing domain
グローバルメモリプール[ぐろーばるめもりぷーる, guro-barumemoripu-ru] global memory pool
グローバルローミング[ぐろーばるろーみんぐ, guro-baruro-mingu] global roaming
グローバル名称[グローバルめいしょう, guro-baru meishou] global-title
グローバル変数[グローバルへんすう, guro-baru hensuu] global variable
グローバル宣言[グローバルせんげん, guro-baru sengen] global declaration
グローバル形式[グローバルけいしき, guro-baru keishiki] global format
グローバル検索[グローバルけんさく, guro-baru kensaku] global search
スペースキー[すぺーすきー, supe-suki-] space bar, space key
ツールバー[つーるばー, tsu-ruba-] toolbar
ディスカバラーニセン[でいすかばらーにせん, deisukabara-nisen] Discoverer2000
バーコードリーダ[ばーこーどりーだ, ba-ko-dori-da] bar-code reader
バーフィック[ばーふぃっく, ba-fikku] barfic
バランスをとる[ばらんす をとる, baransu wotoru] balance (vs)
バリアブルビットレイト[ばりあぶるびっとれいと, bariaburubittoreito] variable bit rate
バリュエータ[ばりゅえーた, baryue-ta] valuator
バロース[ばろーす, baro-su] browse
交換[こうかん, koukan] replacement (vs), exchange, interchange, barter, substitution, switching
円筒プリンター[えんとうプリンター, entou purinta-] barrel printer
切りばり法[きりばりほう, kiribarihou] gestalt method, a priori method
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ばれる[ばれる, bareru] Thai: รั่วไหล English: to leak out (a secret)
乗り出す[のりだす, noridasu] Thai: ออกเรือ English: embark on
粘る[ねばる, nebaru] Thai: อึด English: to persevere
粘る[ねばる, nebaru] Thai: เหนียวยืด English: to be sticky
配る[くばる, kubaru] Thai: แจกจ่าย English: to distribute

bar ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาร์[n.] (bā) EN: bar FR: bar [m] ; café [m] ; taverne [f] ; bistrot [m] ; cabaret [m] (vx) ; troquet [m] (fam.) ; rade [f] (arg.) ; buvette [f]
บาร์[n.] (bā) EN: bar ; long pole FR: barre [f]
บาร์[n.] (bā) EN: bar FR: bar [m] 
บาร์เบียร์[n. exp.] (bā bīa) EN: bar ; beer bar FR: bar [m] ; bar à bière [m]
บาร์เบียร์พัทยา[n. exp.] (bā bīa Phat) EN: FR: bar de Pattaya [m]
บาร์เดี่ยว[n. exp.] (bā dīo) EN: single bar FR: barre fixe [f]
บาร์เกย์[n.] (bā-kē) EN: gay bar FR:
บาร์โค้ด[n. exp.] (bākhōt) EN: barcode ; bar code FR: code à barres [m]
ช่างดัดเหล็ก[n. exp.] (chang dat l) EN: bar bender ; steel bender FR:
ชะเนาะ[n.] (chanǿ) EN: tommy bar FR:
ดักหน้า[v. exp.] (dak nā) EN: bar the way ; block the way FR:
ฟรีบาร์[n. exp.] (frī bā) EN: free bar FR:
กัน[v.] (kan) EN: prevent ; keep out ; ward off ; bar ; obstruct ; inhibit ; hinder ; protect from ; shield ; stop ; resist FR: prévenir ; empêcher ; éloigner ; barrer ; arrêter ; intercepter ; protéger ; défendre ; garantir
กั้น[v.] (kan) EN: bar ; dam ; intercept ; block FR: barrer ; intercepter
กั้นกาง[v.] (kankāng) EN: obstruct ; forbid ; bar the way FR:
กะพง[n.] (kaphong) EN: bass FR: bar [m] ; loup [m] (rég.)
คาเฟ่[n.] (khāfē) EN: café ; cafe ; coffeehouse ; restaurant ; bar FR:
คัน[n.] (khan) EN: stick ; bow ; rod ; wand ; handle ; long handle ; beam ; bar ; pole FR: bâton [m] ; manche [m] ; canne [f]
ขวาง[v.] (khwāng) EN: obstruct ; impede ; block ; hinder ; oppose ; bar ; thwart ; get in the way ; stop FR: empêcher ; obstruer ; faire obstacle ; bloquer
ขวางหน้า[v. exp.] (khwāng nā) EN: block the way ; bar the way ; block the view FR:
ขวางทาง[v. exp.] (khwāng thān) EN: bar the way ; block the way ; block ; bar ; hinder ; obstruct ; halt ; impede FR: barrer la route
กีด[v.] (kīt) EN: obstruct ; impede ; hinder ; block ; bar ; prevent ; retard FR: entraver ; gêner
กีดกัน[v.] (kītkan) EN: obstruct ; keep from ; block ; bar ; prevent FR:
กีดกั้น[v.] (kītkan) EN: hinder ; impede ; block ; bar ; encumber ; trammel FR:
กีดขวาง[v.] (kītkhwāng) EN: obstruct ; hinder ; block ; bar ; prevent ; impede ; retard ; be a barrier FR: obstruer ; barrer ; entraver ; empêcher ; prévenir ; bloquer
กีดขวางทางเดิน[v. exp.] (kītkhwāng t) EN: bar sb's way FR: obstruer le passage
กราฟแท่ง[n. exp.] (krāp thaeng) EN: bar graph ; bar chart FR:
กระยาสารท[n.] (krayāsāt) EN: Thai sweet cereal bar FR:
ลำ[n.] (lam) EN: stalk ; bar ; beam FR: tige [f] ; tube [m]
เหล็กเส้น[n.] (leksen) EN: steel rod ; iron wire ; steel bar FR:
เหล็กแท่ง[n. exp.] (lek thaeng) EN: iron bar ; iron lingot ; steel lingot FR:
เหล็กท่อน[n. exp.] (lek thǿn) EN: steel bar FR:
ลูกกรง[X] (lūkkrong) EN: balustrade ; bar ; railing ; baluster FR: parapet [m] ; balustrade [f]
เนกขะ[n.] (nēkkha) EN: bar ; ingot FR: barre [f] ; lingot [m]
เนติบัณฑิตยสภา[n.] (nētibanditt) EN: Bar Council ; Bar Association (Am.) FR: barreau [m]
งาตัด[n.] (ngātat) EN: sesame brittle ; sesame bar FR:
เงินแท่ง[n. exp.] (ngoen thaen) EN: silver bar FR: lingot d'argent [m]
นิกขะ[n.] (nikkha) EN: bar ; ingot FR: barre [f] ; lingot [m]
เป็นก้างขวางคอ[v.] (pen kāngkhw) EN: obstruct ; hinder ; block ; bar ; impede ; hinder ; be in the way FR:
แผนภาพแท่ง[n. exp.] (phaēnphāp t) EN: bar diagram FR:

bar ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Papierhalter {m}bail bar
Bohrmesser {n}boring bar bit
Bohrstange {f}boring bar
Schokolade {f} | eine Tafel Schokoladechocolate | a bar of chocolate
Rassenschranke {f}color bar [Am.]; colour bar [Br.]
Schleifleitung {f}conductor line; bus bar
Betonformstahl {m}deformed bar
Befestigungsschiene {f}fastening bar
Flacheisen {n}flat bar
Schwulenbar {f}gay bar
Goldbarren {m}gold bar; bar of gold
Schutzstreifen {m}guard bar
Hotelbar {f}hotel bar
Hausbar {f}house bar
Betonstahlschere {f}iron bar cutter
Eisenstange {f}iron rod; iron bar
Kerbschlagarbeit {f}notched bar impact work
Kerbschlagversuch {m}notched bar impact testing
Seitentraverse {f}lateral cross bar
Lichtleiterstab {m}light transmission bar
Salon {m} (in Gaststätte)lounge bar (in a restaurant)
Seitenbalken {m}margin bar
Menüleiste {f} [comp.]menu bar
Montageschiene {f} [techn.]mounting bar
Quergriff {m} (beim Schlüssel)sliding bar
Stange {f} | an der Stangebar | at the bar
Anschlusseisen {n}starter bar
Flachstahl {m}steel bar
Aufhängetraverse {f} (am Zug)suspension cross bar
Anwendungsleiste {f} [comp.]task bar
Anwaltschaft {f}the bar
Drehstift {m}tommy bar
Abschleppstange {f}tow bar
Fahrwerkstraverse {f}travel unit cross bar
Rohrriegel {m}tubular cross bar
abartig {adj} | eine abartige Fantasiewarped | a warped mind
Abmachung {f}; Vereinbarung
angrenzend; benachbart; anliegend; anschließend {adj} | angrenzendes Feld; nachfolgendes Feld | benachbarte Kanten | benachbarter Kanaladjacent | adjacent cell | adjacent edges | adjacent channel
angrenzend; anstoßend; benachbart {adj} | benachbarte Staatenadjoining | adjoining states
Hakenschlüssel {m} mit Zapfen (verstellbar)adjustable pin wrench

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bar
Back to top