ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fiend

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fiend*, -fiend-

fiend ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fiend (n.) ปีศาจ See also: ผี, อสูร, ยักษ์
fiendish (adj.) ชั่วร้าย See also: โหดร้าย, อำมหิต, ป่าเถื่อน Syn. barbarian, brutal, heartless, inhuman Ops. humane, kindly
English-Thai: HOPE Dictionary
fiend(ฟีนดฺ) คนที่ทารุณโหดร้าย,ภูตผีปีศาจ,มาร,ซาตาน,คนซุกซน,ขี้ยา,คนหลงใหลในบางสิ่งบางอย่าง, Syn. devil
fiendish(เฟน'ดิช) adj. ทารุณ,โหดร้าย,อำมหิต,ชั่วร้าย., See also: fiendish ness n, Syn. malicious
English-Thai: Nontri Dictionary
fiend(n) ปีศาจ,มาร,ซาตาน,ภูตผี,คนอำมหิต,คนโหดร้าย,คนชั่วร้าย
fiendish(adj) อำมหิต,ชั่วร้าย,เหมือนปีศาจ,โหดร้าย,โหดเหี้ยม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Come on, Johnny, I don't let fiend jump in the alley.เร็วเข้าน่า จอห์นนี่ นายคงไม่อยากโดนตื้บ
Can you imagine the shame if some Large Mart fiend or a Costco stooge put out a display on our Buy More green?เอาของบายมอร์มาโชว์ห่วยแบบนี้ งั้นคงต้องเอาออกไปสินะ
You're like a dope fiend who thinks he can deal with his own addiction by making another addict go straight.คุณก็เหมือนคนเสพติดยา ที่คิดว่าตัวเองสามารถรับมือกับ การเสพติดของตัวเองได้ โดยการสร้างการเสพติดใหม่ขึ้นแทน
Where could this fiend be hiding?ที่สามารถอสูรนี้จะซ่อน
Mm, how could I not when that fiend has my mother in his clutches?อือออ ทำไมฉันไม่ ในเมื่อไอ่ปีศาลนั่นมีแม่ของฉันในกำมือ
(Electric buzz) The fiends!สหาย พวกเขาได้ลวดไฟฟ้า
Mr. Heathcliff, you're a cruel man, but you're not a fiend.คุณฮีธคลิฟฟ์ คุณช่างโหดร้ายยิ่งนัก แต่ก็ไม่ถึงขั้นทารุณ
Now he's meddling with our dearest girl. The foul fiend!แล้วตอนนี้เขายังมายุ่งกับหญิงสาวสุดที่รักของเราอีก ปิศาจที่ชั่วช้า
Nami, who loves counting money more than eating! ? Nami, the money-fiend!ผมก็พบว่าเกาะนี้มีปีศาจและซอมบี้
Famous Fire-Eaters. Fifteenth-Century Fiends.นักกินไฟชื่อดัง เพื่อนศตวรรษที่สิบห้า
They gave her to the fiend.พวกเขามอบเธอให้กับปีศาจ
So did you fight the fiend?ไปต่อสู้กับเพื่อนสาวมาสนุกรึเปล่า

fiend ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
混世魔王[hùn shì mó wáng, ㄏㄨㄣˋ ㄕˋ ㄇㄛˊ ㄨㄤˊ, 混世魔王] devil incarnate (成语 saw); fiend in human form
凶煞[xiōng shà, ㄒㄩㄥ ㄕㄚˋ, 凶煞 / 兇煞] demon; fiend
凶神[xiōng shén, ㄒㄩㄥ ㄕㄣˊ, 凶神 / 兇神] demon; fiend
凶身[xiōng shēn, ㄒㄩㄥ ㄕㄣ, 凶身 / 兇身] demon; fiend
恶煞[è shà, ㄜˋ ㄕㄚˋ, 恶煞 / 惡煞] demon; fiend
恶魔[è mó, ㄜˋ ㄇㄛˊ, 恶魔 / 惡魔] demon; fiend
凶神恶煞[xiōng shén è shà, ㄒㄩㄥ ㄕㄣˊ ㄜˋ ㄕㄚˋ, 凶神恶煞 / 兇神惡煞] fiends (成语 saw); devils and monsters
凶恶[xiōng è, ㄒㄩㄥ ㄜˋ, 凶恶 / 凶惡] fierce; ferocious; fiendish
恶神[è shén, ㄜˋ ㄕㄣˊ, 恶神 / 惡神] malignant deity; fiend

fiend ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仕事人間[しごとにんげん, shigotoningen] (n) fiend for work; workaholic; career-minded person
悪鬼羅刹[あっきらせつ, akkirasetsu] (n) man-eating fiend
仕事の鬼[しごとのおに, shigotonooni] (n) work fiend; devil for work
凶悪(P);兇悪[きょうあく, kyouaku] (adj-na) atrocious; fiendish; brutal; villainous; (P)
大逆無道[たいぎゃくむどう, taigyakumudou] (n,adj-na) heinous; treacherous; atrocious; diabolic; fiendish; inhuman
大逆非道[たいぎゃくひどう, taigyakuhidou] (n,adj-na) heinous; treacherous; atrocious; diabolic; fiendish; inhuman
悪逆非道[あくぎゃくひどう, akugyakuhidou] (n,adj-na) heinous; treacherous; atrocious; diabolic; fiendish; inhuman
悪魔[あくま, akuma] (n) devil; demon; fiend; Satan; evil spirit; (P)
獰悪[どうあく, douaku] (adj-na) violent; cruel; fiendish

fiend ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อีบ้าตัณหา[n. exp.] (ī bā tanhā) EN: Ms. Sex Fiend FR:
ภูตผี[n. exp.] (phūt phī) EN: ghost ; fiend FR:
จัณฑาล[adj.] (janthān) EN: dirty ; low ; contemptible ; despicable ; beastly ; fierce ; vicious ; fiendish ; base ; mean ; savage; cruel FR:
ผู้ร้ายจอมโหด[n. exp.] (phūrāi jøm ) EN: archfiend FR:
วายร้าย[adj.] (wāirāi) EN: devilish ; evil ; fiendish ; diabolical ; demonic ; despicable FR: diabolique ; démoniaque

fiend ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drogensüchtige {m,f}; Drogensüchtigerdope fiend [slang]
Bosheit {f}fiendishness
Plagegeist {m}; böser Geistfiend

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fiend
Back to top