ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spike

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spike*, -spike-

spike ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spike (n.) เดือยแหลม Syn. barb, spine
spike (n.) ตะปูยักษ์ Syn. large nail
spike (n.) ปุ่มแหลมที่ส้นรองเท้ากีฬา Syn. cleat
spike (vt.) ตอกด้วยเดือยแหลม Syn. impale, spear, spit
spike (vt.) ใส่แอลกอฮอล์ See also: เติมแอลกอฮอล์ในเครื่องดื่ม
spike (n.) รวงข้าว
spike (n.) พวงช่อดอกไม้ Syn. inflorescence, raceme
spiked (adj.) ซึ่งใส่เดือยหรือตะปู Syn. barbed, pointed, spiny
English-Thai: HOPE Dictionary
spike(สไพคฺ) n.,vt. (ยึดติดด้วย) เดือยแหลม,ตะปูรางรถไฟ,ตะปูยักษ์,ตะปูรองเท้า,สิ่งที่ยาวแหลม,เขาแหลมของกวาง,ลูกปลาmackerel,รวงข้าว,ช่อดอกที่เป็นรวง (ดู) ,ขัดขวาง,ป้องกัน,ห้ามปราม,ใส่แอลกอฮอล์
English-Thai: Nontri Dictionary
spike(n) เหล็กแหลม,ตะปูยาว,รวงข้าว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
spike๑. ช่อเชิงลด๒. กลุ่มอับสปอร์คล้ายช่อเชิงลด [เฟิร์น] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขวาก (n.) spike See also: thorns, obstacles, caltrop, caltrap
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Glimmering like a spike of pearl and silver.ระยิบระยับดั่งไข่มุกและเงิน
I was gonna sit right between Spike and Woody.ผมยังได้นั่งระหว่างสไปกี้กับวู๊ดด้วย
Right between Spike and Woody.ฉันน่าจะอยู่กับสไปค์และวู๊ดนะเนี่ย
Right between Spike and Woody.ฉันน่าจะอยู่กับสไปค์และวู๊ด
It was a heat wave -- means a spike in...homicides.มันเป็นเพราะคลื่นความร้อน เหมือนตะปูตัวยักษ์ใน แผนกฆาตรกรรม
Did you spike the punch?นายใส่อะไรในเหล้าฉัน
Another spike in alpha and beta waves detected.คลื่นสัญญานอัลฟ่าและเบต้า ถูกตรวจจับได้อีกครั้ง
Does the demon know you spike your coffee?เราก็จะรอดไปอีกหนึ่งเดือน
There's a spike in the sales of certain crops during the time the unsub is there.มันมีการขายพืชไร่ ระหว่างที่คนร้ายอยู่ที่นั่น
A spike in serious violent incidents have been reported over the last week.ฉันรายงานเหตุการรุนแรงที่เกิดจากไอ้แท่งนั้น เมื่ออาทิตย์ที่แล้วน่ะ
Spoiled cub with a spike in its paw. Riven with resentment.เหมือนลูกสัตว์ป่าที่ถูกตามใจ พร้อมที่จะใช้เขี้ยวเล็บจิกข่วนไปทั่ว
If we double the power with a voltage spike the alarm system, in order to protect itself against an overload, will shut itself down.ถ้าเราเพิ่มกระแสเป็นสองเท่า ด้วยเครื่องช็อต ระบบสัญญาณจะทำการป้องกันตัวเอง

spike ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
叩球[kòu qiú, ㄎㄡˋ ㄑㄧㄡˊ, 叩球] spike (volleyball)
狼井[láng jǐng, ㄌㄤˊ ㄐㄧㄥˇ, 狼井] wolf trap (trou de loup), medieval defensive trap consisting of a concealed pit with sharp spikes
长钉[cháng dìng, ㄔㄤˊ ㄉㄧㄥˋ, 长钉 / 長釘] spike

spike ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アホ毛[アホげ, aho ge] (n) (1) (m-sl) (See 寝癖) long spike (or 'antenna') of hair, may do tricks (seen in anime and manga); (2) frizz; short tufts springing up from hair surface here and there
スパイクヒール[, supaikuhi-ru] (n) spike heel; stiletto heel
テングハギ属[テングハギぞく, tenguhagi zoku] (n) Naso (genus of tropical marine surgeonfishes in the family Acanthuridae known as unicorn fishes due to a spike protruding from the forehead)
花穂[かすい;かほ(ik), kasui ; kaho (ik)] (n) spike (in botany)
いのころ草[いのころぐさ, inokorogusa] (n) spike-eared grass
エーススパイカー[, e-susupaika-] (n) ace spiker
スパイカー[, supaika-] (n) spiker
スパイク[, supaiku] (n,vs) spike; (P)
スパイクシューズ[, supaikushu-zu] (n) spiked shoes
ハカピック[, hakapikku] (n) spiked club used for killing seals (nor
撒き菱;撒菱[まきびし, makibishi] (n) caltrop (spiked device scattered to maim infantry and horses); calthrop; caltrap
角兜[つのかぶと, tsunokabuto] (n) spiked helmet
黒慈姑[くろぐわい;クログワイ, kuroguwai ; kuroguwai] (n) (1) (uk) Eleocharis kuroguwai (species of spikerush); (2) (uk) (See 大黒慈姑) Chinese water chestnut (Eleocharis dulcis var. tuberosa)

spike ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขวาก[n.] (khwāk) EN: spike ; thorns ; obstacles ; caltrop ; caltrap FR: épieu [m] ; herse [f]
มอส[n.] (møt = møs) EN: spike moss ; Pogonatum sp. FR: Pogonatum sp.
งาแซง[n.] (ngāsaēng) EN: spike fence ; sharpened stakes FR:
ตะปู[n.] (tapū) EN: nail ; spike ; tag FR: clou [m] ; pointe [f] ; crampon [m]
ตะปูยักษ์[n. exp.] (tapū yak) EN: spike FR:
ทอดรวง[v.] (thøtrūang) EN: form a spike (of rice grains) ; form a head of a grain of rice FR:
ขวากหนาม[n.] (khwāknām) EN: obstacle ; spikes and thorns ; thistles and thorns FR:
โกฐชฎามังษี ; โกฐชฎามังสี [n.] (kōtchadāman) EN: jatamansi ; spikenard FR:
รองเท้าตะปู[n. exp.] (røngthāo ta) EN: spiked shoes FR: chaussures à crampons [fpl]
แตกปลี[v. exp.] (taēk plī) EN: put forth its spadix ; put forth flower spikes FR:

spike ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fangspitze {f}lightning spike
Marlspieker {m} [naut.]marlinspike
Nagel {m}spike
Pfennigabsatz {m}spike heel
Spike {m}spike
Spike {m} (Winterreifen) | hohler Spikestud (winter tyre) | tubular stud
Spikereifen {m}spiked tyre; studded tyre
Spitze {f}spike

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spike
Back to top