ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*yard*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น yard, -yard-

*yard* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
backyard (n.) สวนหลังบ้าน See also: สวนหลังบ้าน, พื้นที่หลังบ้าน Syn. yard, courtyard
barnyard (n.) บริเวณที่เก็บยุ้งข้าว Syn. barn
barnyard languge (sl.) ภาษาหยาบ See also: คำหยาบ
boatyard (n.) อู่ซ่อมหรือเก็บเรือ
boneyard (sl.) ป่าช้า See also: สุสาน
courtyard (n.) สนามรอบบ้าน See also: ลานบ้าน Syn. court, lawn
dockyard (n.) บริเวรอู่เรือ
farmyard (n.) ลานนา See also: ลานที่ล้อมรอบด้วยโรงนา Syn. barnyard, farmstead, ranchyard
graveyard (n.) สุสาน See also: ป่าช้า, หลุมศพ
graveyard shift (n.) ช่วงเวลาทำงานในตอนกลางคืนหรือตอนรุ่งสาง
graveyard watch (n.) การเฝ้ายามกลางคืน See also: การอยู่ยามตอนกลางคืน Syn. middle watch, midwatch
halyard (n.) เชือกชักใบเรือขึ้นลง Syn. halliard
junkyard (n.) สถานที่เก็บของเก่า Syn. scarpyard
lanyard (n.) เชือกสั้น ๆ See also: เชือกเส้นเล็ก Syn. cord, string, line
lumberyard (n.) ลานเก็บไม้ไว้สำหรับขาย
navy yard (n.) อู่ต่อเรือ See also: อู่ซ่อมเรือ, อู่เก็บเรือ Syn. shipyard
railroad yard (n.) ลานจัดขบวนรถไฟ See also: ลานสับเปลี่ยนขบวนรถไฟ
ranchyard (n.) ลานนา See also: ลานที่ล้อมรอบด้วยโรงนา Syn. barnyard, farmstead
scarpyard (n.) สถานที่เก็บของเก่า
Scotland Yard (n.) สำนักงานตำรวจสันติบาลของอังกฤษ
Scotland Yard (n.) ถนนในกรุงลอนดอน
shipyard (n.) อู่ซ่อมเรือ See also: อู่ต่อเรือ
steelyard (n.) ตาชั่งจีน
stockyard (n.) คอกปศุสัตว์ชั่วคราว Syn. paddock
switchyard (n.) ลานจัดขบวนรถไฟ See also: ลานสับเปลี่ยนขบวนรถไฟ Syn. railroad yard
vineyard (n.) ไร่องุ่น See also: สวนองุ่น Syn. grapesvines
vineyarded (adj.) เกี่ยวกับไร่องุ่น
vineyardist (n.) ผู้ปลูกองุ่น
whole nine yards (sl.) (จำนวน) ทั้งหมด (ใช้กับ the เสมอ)
woodyard (n.) ลานที่ใช้เก็บไม้ See also: ลานที่ใช้เลื่อยไม้
yard (n.) สนาม
yard (n.) หลา (ยาวเท่ากับ 3 ฟุต หรือ 0.9144 เมตร) See also: ระยะ 3 ฟุต
yard (n.) คานยาวพยุงใบเรือ
yard (n.) 100 ดอลลาร์ (แสลง)
yard (n.) ลานบ้าน See also: ลาน, สนาม, บริเวณบ้าน, สนามรอบบ้าน
yard (n.) สนามที่มีรั้วล้อมรอบตัวอาคาร
yard (n.) ลานเอนกประสงค์
yard (n.) สถานที่เก็บรถไฟ
yard (n.) คอกปศุสัตว์ See also: เล้า, คอก
yard (n.) ทุ่งหญ้าฤดูหนาวของสัตว์จำพวกกวาง
English-Thai: HOPE Dictionary
backyard(แบค'เยิร์ด) n. สนามหลังบ้าน,ลานบ้าน,ด้านหลัง,ความไม่โสมมข้างใน
barnyard(บาร์น'ยาร์ด) n. ลานยุ้งข้าว
boatyard(โบท'ยาร์ด) n. บริเวณท่าเรือ
brickyardn. สถานที่ทำอิฐ
churchyardn. บริเวณโบสถ์ที่ติดกับโบสถ์ มักเป็นบริเวณสุสาน
courtyard(คอร์ท'ยาร์ด) n. ลานบ้าน (โดยเฉพาะที่ปิดทั้ง4ด้าน)
dockyardn. บริเวณอู่เรือ,บริเวณท่าเรือ,บริเวณอู่กองทัพเรือ
farmyardn. บริเวณฟาร์ม,
graveyard(เกรฟ'ยาร์ด) n. สุสาน,ป่าช้า
halyard(แฮล'เยิร์ด) n. เชือกชักใบเรือขึ้นลง -, Syn. halliard
junkyard(จังค'ยาร์ด) n. สถานที่เก็บของโกโรโกโส
kaleyard(เคล'ยาร์ด) n. สวนครัว
navy yardอู่กองทัพเรือ
shipyard(ชิพ'ยาร์ด) n. อู่เรือ,อู่ต่อเรือ,โรงงานต่อหรือซ่อมเรือ
schoolyardn. สนามโรงเรียน,บริเวณโรงเรียน
scotland yardn. ตำรวจสันติบาลของอังกฤษ, Syn. London police
steelyardn. ตาชั่งจีน,ตาชั่งยกได้ที่มีลูกตุ้ม
vineyard(วิน'เยิร์ด) n. ไม่องุ่น,สวนองุ่น,ที่เพาะเลี้ยงองุ่น,วงการ
woodyard(วูด'ยาร์ด) n. ลานกองไม้
yard(ยาร์ด) หลา,ลาน,สนาม,สนามที่มีรั้วล้อม,คอกปศุสัตว์,บริเวณใกล้สถานีรถไฟ vt. เอาเข้าคอก,ปล่อยไว้ในสนาม vi. อยู่รวมกัน
yard goodsสิ่งทอหรือสิ่งของอื่น ๆ ที่ขายเป็นหลา
yard measuren. หน่วยวัดเป็นหลา,ไม้วัดเป็นหลา
yard ropen. เชือกชักคานพยุงใบเรือ
yardage(ยาร์ด'ดิจฺ) n. การใช้ย่านสถานีรถไฟในการนำปศุสัตว์หรือลงจากรถไฟ,ค่าใช้บริการดังกล่าว,หน่วยวัดเป็นหลาหรือตารางหลา
yardbird(ยาร์ด'เบิร์ด) n. ทหารเกณฑ์,นักโทษ
yardman(ยาร์ด'เมิน) n. ผู้ที่ทำงานตามสถานีรถไฟ ท่าเรือหรือสถานีจอดรถ pl. yardmen
yardmaster(ยาร์ด'มาสเทอะ) n. ผู้ดูแลย่านสถานีรถไฟทั้งหมด
yardstick(ยาร์ด'สทิค) n. ไม้หลา,หน่วยวัดมาตรฐาน,การทดสอบที่เป็นมาตรฐาน
yardwand(ยาร์ด'แวนดฺ) n. ไม้วัด,ไม้วัดเป็นหลา
English-Thai: Nontri Dictionary
backyard(n) ความเป็นศัตรู,ความเกลียดชัง,ความไม่เป็นมิตร
barnyard(n) ลานหน้าโรงนา,ลานยุ้งข้าว
boatyard(n) บริเวณท่าเรือ
churchyard(n) บริเวณรอบโบสถ์,สุสาน,ป่าช้า
courtyard(n) สนาม,ลานบ้าน
dockyard(n) อู่เรือ,บริเวณท่าเรือ
graveyard(n) สุสาน,ที่ฝังศพ,ป่าช้า
shipyard(n) อู่เรือ
steelyard(n) ตาชั่งจีน
stockyard(n) คอกปศุสัตว์,ที่ซื้อขายพันธบัตร
vineyard(n) ไร่องุ่น
yard(n) หลา,เพลาเรือ,สนาม,ลานบ้าน,คอกปศุสัตว์,ที่จอดรถ,กรมตำรวจ
yardstick(n) ไม้หลา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
graveyard poetryกวีนิพนธ์สุสาน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Courtyard housesบ้านเดี่ยว [TU Subject Heading]
Yard Trimming ขยะสวน เศษใบไม้ กิ่งไม้ หญ้าและอื่นๆ ซึ่งเกิดจากการทำสวนหลังบ้าน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้างหลังบ้าน (n.) backyard See also: behind the house Ops. หน้าบ้าน
คันชั่ง (n.) steelyard See also: beam, scale Syn. ตาชั่ง
ชานชาลา (n.) courtyard See also: yard, patio Syn. ลาน
ตร.ว. (clas.) square yard Syn. ตารางวา
ท้ายเรือน (n.) backyard Syn. หลังบ้าน
ที่ดินวัด (n.) churchyard See also: monastery land, monastery property, sacred ground
ธรณีสงฆ์ (n.) churchyard See also: monastery land, monastery property, sacred ground Syn. ที่ดินวัด
ผักสวนครัว (n.) backyard garden See also: home-grown vegetable
พืชผักสวนครัว (n.) backyard garden See also: home-grown vegetable Syn. ผักสวนครัว
พื้นสนาม (n.) yard
ลานบ้าน (n.) courtyard See also: yard, lawn, ground
สนาม (n.) yard See also: lawn, turf, field, ground, playground
สุสาน (n.) graveyard See also: cemetery, boneyard, boot hill, burial ground, burying ground, memorial park, necropolis, polyandrium, potter´s field Syn. ป่าช้า, ฮวงซุ้ย, หลุมฝังศพ
หน้าบ้าน (n.) front yard Ops. หลังบ้าน
หลังบ้าน (n.) backyard See also: behind the house Syn. ข้างหลังบ้าน Ops. หน้าบ้าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The late Mrs. De Winter used to send her boat - to your shipyard for reconditioning.อดีตคุณนายเดอ วินเทอร์เคยส่งเรือ ไปที่อู่ของคุณเพื่อซ่อมแซม
This yard in Block 11, shielded from view, has been specially arranged for executions,ย่านบล็อค 11 นี้ ถูกตระเตรียมไว้เป็นแดนประหาร
I've played in back yards that were filled with garbage.ผมเคยเล่นในหลาหลังที่เต็มไปด้วยขยะ
So this is the famous Scotland Yard? How long do you think you'll last?คุณนานแค่ไหนที่คิดว่าคุณจะมีเวลา อยู่
I hope you end up in a graveyard with the cholera and the rabies and the plague!ขอให้แกจบลงด้วยการนอนเน่าอยู่ในหลุม ด้วยโรคระบาด โรคห่า ไม่ก็โดนหมาบ้ากัดตาย
(all) The rest of the troop, under my command, will crawl to a point - figures - 100 yards in front of the objective where they will wait for the LMG to get into position.ส่วนที่เหลือของทหารภายใต้ คำสั่งของฉัน จะรวบรวมข้อมูลไปยังจุด ตัวเลข 100 หลา ในด้านหน้าของวัตถุประสงค์ที่ พวกเขาจะ
The LMG shall cease firing when the main attack is mounted and is within - figures - 50 yards of the objective.เอลเอมจี จะหยุดยิง เมื่อโจมตีหลักคือการติดตั้งและ เป็น ภายในตัวเลข 50 หลาของ วัตถุประสงค์
Amity Boat Rental Yard's opening early to prepare for the annual seasonal rush.ย่านเรือเช่าของอามิตี้เปิดกันเเต่เนิ่น... เพื่อรองรับฤดูกาลท่องเที่ยวประจําปี
They're in the "yard," not too "far" from the "car."อยู่ใน "ซาหนาม" ไม่ "กลาย" จาก 'โร้ด"
Nantucket Ferries to Amity, Martha's Vineyard and Nantucket islands.เรือเฟอร์รี่นันตัคเก็ต... มายังอามิตี้มาร์ธ่า วินยาร์ด เเละเกาะนันตัคเก็ต
About 100 yards, south-southwest.ประมาณ 100 เมตรทางตะวันตกเฉียงใต้
Yeah, and it will poison the air with a stench, Matthew, that can be smelled for hundreds and hundreds of yards around, a stench that's a hell of a lot worse than your fucking shit.ใช่ และจะ วางยาพิษ ในอากาศ ที่ มี กลิ่นเหม็น, แมทธิว ที่สามารถ กลิ่น หลายร้อย และ หลายร้อย หลา รอบ ๆ กลิ่นเหม็น ที่ นรกของมาก เลวร้ายยิ่งกว่า อึ ร่วมเพศ ของคุณ

*yard* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
秤砣虽小压千斤[chèng tuó suī xiǎo yā qiān jīn, ㄔㄥˋ ㄊㄨㄛˊ ㄙㄨㄟ ㄒㄧㄠˇ ㄧㄚ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, 秤砣虽小压千斤 / 稱砣雖小壓千斤] although small, a steelyard weight may tip a hundred pounds (成语 saw);
[bài, ㄅㄞˋ, 稗] barnyard millet (Echinochloa crus-galli); Panicum crus-galli
[chǎng, ㄔㄤˇ, 厂 / 廠] cliff; slope; factory; yard; depot; workhouse; works; (industrial) plant
四合院[sì hé yuàn, ㄙˋ ㄏㄜˊ ㄩㄢˋ, 四合院] courtyard house (type of Chinese residence)
大院[dà yuàn, ㄉㄚˋ ㄩㄢˋ, 大院] courtyard (surrounded by many buildings); compound; great institution
天井[tiān jǐng, ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄥˇ, 天井] courtyard; patio; skylight; name of acupoint TB10
[yuàn, ㄩㄢˋ, 院] courtyard; institution
造船厂[zào chuán chǎng, ㄗㄠˋ ㄔㄨㄢˊ ㄔㄤˇ, 造船厂 / 造船廠] dockyard; shipyard
前庭[qián tíng, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧㄥˊ, 前庭] front courtyard; vestibule
倒座儿[dào zuò er, ㄉㄠˋ ㄗㄨㄛˋ ㄦ˙, 倒座儿 / 倒座兒] in siheyuan (traditional Chinese rectangular courtyard), the north-facing room opposite the master's)
[chǎng, ㄔㄤˇ, 场 / 場] a place; an open space; a field; a courtyard; classifier for events such as sports matches, concerts, or cultural events; classifier for number of exams
雅丹地貌[yǎ dān dì mào, ㄧㄚˇ ㄉㄢ ㄉㄧˋ ㄇㄠˋ, 雅丹地貌] Yardang landform (formed by wind erosion)
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, 砣] steelyard weight
[chěng, ㄔㄥˇ, 秤] steel yard; scales
秤砣[chèng tuó, ㄔㄥˋ ㄊㄨㄛˊ, 秤砣] steelyard weight; standard weight
[chèng, ㄔㄥˋ, 称 / 稱] steelyard; variant form of 秤
秤锤[chèng chuí, ㄔㄥˋ ㄔㄨㄟˊ, 秤锤 / 稱錘] steelyard weights
厂子[chǎng zi, ㄔㄤˇ ㄗ˙, 厂子 / 廠子] yard; depot
教堂墓地[jiào táng mù dì, ㄐㄧㄠˋ ㄊㄤˊ ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ, 教堂墓地] churchyard
布匹[bù pǐ, ㄅㄨˋ ㄆㄧˇ, 布匹] cloth (by the yard)
中庭[zhōng tíng, ㄓㄨㄥ ㄊㄧㄥˊ, 中庭] courtyard
[chí, ㄔˊ, 墀] courtyard
庭院[tíng yuàn, ㄊㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, 庭院] courtyard
院子[yuàn zi, ㄩㄢˋ ㄗ˙, 院子] courtyard
农家庭院[nóng jiā tíng yuàn, ㄋㄨㄥˊ ㄐㄧㄚ ㄊㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, 农家庭院 / 農家庭院] farmyard
宅院[zhái yuàn, ㄓㄞˊ ㄩㄢˋ, 宅院] house; house with a courtyard
贮木场[zhù mù chǎng, ㄓㄨˋ ㄇㄨˋ ㄔㄤˇ, 贮木场 / 貯木場] lumber yard
外院[wài yuàn, ㄨㄞˋ ㄩㄢˋ, 外院] outer courtyard
[tíng, ㄊㄧㄥˊ, 廷] palace courtyard
尺度[chǐ dù, ㄔˇ ㄉㄨˋ, 尺度] scale; yardstick
苏格兰场[sū gé lán chǎng, ㄙㄨ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄔㄤˇ, 苏格兰场 / 蘇格蘭場] Scotland Yard
船坞[chuán wù, ㄔㄨㄢˊ ˋ, 船坞 / 船塢] shipyard
运动场[yùn dòng chǎng, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄔㄤˇ, 运动场 / 運動場] sports field; playground; exercise yard
[chèng, ㄔㄥˋ, 秤] steelyard
葡萄园[pú táo yuán, ㄆㄨˊ ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, 葡萄园 / 葡萄園] vineyard

*yard* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
NIMBY[ニンビー, ninbi-] (n) NIMBY (not in my back yard); Nimby
コートヤード[, ko-toya-do] (n) courtyard
サービスヤード[, sa-bisuya-do] (n) service yard
スコットランドヤード[, sukottorandoya-do] (n) Scotland Yard
ストックヤード[, sutokkuya-do] (n) stockyard
バックヤード[, bakkuya-do] (n) (1) backyard; (2) background
ヤーデージ[, ya-de-ji] (n) yardage
ヤードセール[, ya-dose-ru] (n) yard sale
ヤードポンド法[ヤードポンドほう, ya-dopondo hou] (n) imperial units; yard-pound units
ヤール;ヤールド[, ya-ru ; ya-rudo] (n) (ヤール is an abbreviation of ヤールド) (See 碼・ヤード) yard (unit of distance) (dut
中庭[なかにわ, nakaniwa] (n) courtyard; quadrangle; middle court; (P)
前庭[ぜんてい, zentei] (n,adj-no) (1) front garden; front yard; (2) vestibule (of the ear); (P)
埋葬地[まいそうち, maisouchi] (n) burial place (ground); cemetery; graveyard
基軸[きじく, kijiku] (n) key; yardstick; criterion; standard; (P)
境内[けいだい, keidai] (n) grounds (esp. of shrines and temples); compound; churchyard; precincts; (P)
墓園;墓苑[ぼえん, boen] (n) (See 霊園) cemetery; graveyard
墓地[ぼち(P);はかち, bochi (P); hakachi] (n) cemetery; graveyard; (P)
墓場[はかば, hakaba] (n) graveyard; cemetery
墓所[ぼしょ;はかしょ;はかどころ, bosho ; hakasho ; hakadokoro] (n) graveyard
天気輪[てんきりん, tenkirin] (n) (1) weather wheel; pillar found near graveyards and temples with a wheel attached to it that can be used to communicate with the dead, as well as for divination; (2) (See 太陽柱) sun pillar
天秤;天びん;天平(iK)[てんびん, tenbin] (n) (1) (balance) scales; (2) shoulder carrying pole; (3) steelyard
奥つ城所[おくつきどころ, okutsukidokoro] (n) (arch) graveyard; cemetery
帆綱[ほづな, hoduna] (n) halyard
庇を貸して母屋を取られる[ひさしをかしておもやをとられる, hisashiwokashiteomoyawotorareru] (exp) (id) Give him an inch and he'll take an ell; Give him an inch and he'll take a yard
庭で作った野菜[にわでつくったやさい, niwadetsukuttayasai] (n) vegetables grown in one's yard
引き綱;引綱[ひきづな, hikiduna] (n) tow rope; bell rope; dog lead; lanyard; sash cord
操車場[そうしゃじょう, soushajou] (n) switchyard
木場[きば, kiba] (n) lumberyard; (P)
校庭[こうてい, koutei] (n) schoolyard; campus; (P)
[けた, keta] (n) (1) column; beam; girder; crossbeam; spar; yard; (2) digit; decade; order of magnitude; (P)
森閑とした[しんかんとした, shinkantoshita] (adj-f) still; quiet; silent as a graveyard
[ほ, ho] (n) unit of land measurement; 3.95 square yards; 3.31 square metres (meters)
海軍工廠[かいぐんこうしょう, kaigunkoushou] (n) naval arsenal; naval shipyard
目安[めやす, meyasu] (n) (1) criterion; standard; yardstick; reference; aim; (2) rough estimate; approximation; (P)
[ひえ, hie] (n) barnyard millet (Echinochloa utilis); Japanese millet; sanwa millet
立琴[たてごと, tategoto] (n) (arch) (See 乞巧奠) koto erected in one's yard as decoration during the Festival to Plead for Skills
竿秤;棹秤[さおばかり, saobakari] (n) beam balance; steelyard
自宅裏[じたくうら, jitakuura] (n) behind one's home; one's backyard
葡萄園[ぶどうえん, budouen] (n) vineyard
葡萄畑[ぶどうばたけ, budoubatake] (n) vineyard
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
墓地[ぼち, bochi] Thai: หลุมฝังศพ English: graveyard

*yard* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อังคณะ[n.] (angkhana) EN: yard ; field FR:
บรรทัดฐาน[n.] (banthatthān) EN: standard ; norm ; criterion ; criteria ; yardstick FR: norme [f] ; standard [m]
เชือกชักธง[n. exp.] (cheūak chak) EN: halyard FR: cordage servant à hisser un drapeau [m] ; drisse [f]
ด้านหลัง[n.] (dān lang) EN: backside ; backyard ; rear ; back ; behind FR: derrière [m] ; envers [m] ; verso [m] ; côté pile [m]
กะกลางคืน[n. exp.] (ka klāngkhe) EN: night shift ; graveyard shift FR: équipe de nuit [f]
กัฐ[n.] (kat) EN: measuring stick ; yardstick FR:
กาษฐะ[n.] (kātsatha) EN: measuring stick ; yardstick FR:
ขนาด[n.] (khanāt) EN: size ; dimension ; dimensions ; magnitude ; proportion ; measurement ; caliber ; type ; standard ; specification ; mode ; norm ; yardstick ; capacity ; format ; extent FR: taille [f] ; dimension [f] ; dimensions [fpl] ; format [m] ; magnitude [f] ; mesures [fpl] ; calibre [m] ; grandeur [f] ; proportions [fpl] ; amplitude [f]
คันชั่ง[n.] (khanchang) EN: scale beam ; steelyard FR:
เครื่องชั่ง[n. exp.] (khreūang ch) EN: balance ; weighing machine ; scales ; steelyard FR: balance [f] ; bascule [f] ; peson [m] ; trébuchet [m]
หลา[n.] (lā) EN: yard FR: yard [m]
ลาน[n.] (lān) EN: open space ; lawn ; ground ; field ; yard ; court ; courtyard ; place ; plaza ; hall FR: cour [f] ; aire [f] ; espace [m] ; place [f] ; esplanade [f] ; champ [m] ; piazza [f]
ลานบ้าน[n.] (lān bān) EN: yard FR: cour [f]
ลานโรงเรียน[n.] (lān rōng rī) EN: schoolyard FR: cour d'école [f]
ลั่นทมขาว[n. exp.] (lanthom khā) EN: Evergreen Frangipani ; Graveyard Flower ; Pagoda Tree ; Temple Tree ; West Indian Jasmine ; White Frangipani FR:
เลหลา[n.] (lēlā) EN: yard FR: yard [m]
ไม้วัด[n. exp.] (māi wat) EN: measuring stick ; yardstick ; leveling rod FR:
มาตร[n.] (māt) EN: measure ; yardstick ; scale FR:
ป่าช้า[n.] (pāchā = pac) EN: cemetery ; graveyard ; burial ground FR: cimetière [m]
ป่าช้ารถ[n. exp.] (pāchā rot =) EN: scrapyard ; junkyard (Am.) ; wrecking yard FR: cimetière de voitures [m]
ภาษาหยาบ[n. exp.] (phāsā yāp) EN: vulgar language ; coarse language ; obscene language ; barnyard language FR: langage de charretier [m]
พืชผักสวนครัว[n. exp.] (pheūtphak s) EN: backyard garden ; home-grown vegetable FR: plante potagère [f]
ปุ๋ยคอก[n.] (puikhøk) EN: barnyard manure ; stable manure FR:
ไร่องุ่น[n. exp.] (rai a-ngun) EN: vineyard FR: vignoble [m] ; vigne [f]
สนาม[n.] (sanām) EN: ground ; lawn ; field ; yard ; playground ; court FR: terrain [m] ; champ [m]
สนามหญ้า[n.] (sanām yā) EN: lawn ; yard ; turf FR: pelouse [f] ; gazon [m] ; herbe [f]
สวน[n.] (sūan = suan) EN: garden ; park ; yard FR: jardin [m] ; parc [m]
สุสาน[n.] (susān) EN: graveyard ; cemetery ; tomb ; sepulchre ; sepulcher (Am.) ; burial ground ; necropolis ; boneyard ; boot hil ; memorial park ; polyandrium ; potter's field FR: cimetière [m] ; nécropole [f]
ตาเต็ง[n.] (tāteng) EN: steelyard ; lever scales FR:
เต็ง[n.] (teng) EN: steelyard FR:
ถั่วฝักยาว[n.] (thūafakyāo) EN: string bean ; yard long bean ; long bean ; cow-pea ; long green bean ; Vigna unguiculata FR: haricot vert [m] ; Vigna unguiculata
ถั่วฝักยาวแดง[n. exp.] (thūafakyāo ) EN: red yard long bean FR:
อู่[n.] (ū) EN: dock ; shipyard ; harbour ; harbor (Am.) FR: port [m]
อู่เรือ[n. exp.] (ū reūa) EN: dock ; dockyard ; shipyard ; boatyard ; boathouse FR: dock [m] ; cale sèche [f]
อู่ซ่อมเรือ[n. exp.] (ū sǿm reūa) EN: shipyard FR: chantier naval [m]
อู่ต่อเรือ[n. exp.] (ū tø reūa) EN: shipyard FR: chantier naval [m]
หญ้าข้าวนก[n. exp.] (yā khāonok) EN: barnyard grass FR:
ย่านสับเปลี่ยนรถ[n. exp.] (yān sapplīe) EN: railroad switching yard FR:
ยาร์ด[n.] (yāt) EN: yard FR:

*yard* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdeckerei {f}knacker's yard
Layardmeisensänger {m} [ornith.]Layard's Tit Warbler
Layardbrillenvogel {m} [ornith.]Layard's White-eye
Layardweber {m} [ornith.]Layard's Black-headed Weaver
Layard-Schnabelwal {m} [zool.]strap-toothed whale; strap-toothed beaked whale; Layard's beaked whale (Mesoplodon layardii)
Hinterhof {m}backyard
Holzplatz {m}lumberyard
Meterware {f}yard goods
Weingarten {m}vineyard

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *yard*
Back to top