ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-yard-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น yard, *yard*,

-yard- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This yard in Block 11, shielded from view, has been specially arranged for executions,ย่านบล็อค 11 นี้ ถูกตระเตรียมไว้เป็นแดนประหาร
I want the kids in bed by nine, the dog fed, the yard watered, the gate locked.ให้ลูกเข้านอนสามทุ่ม ให้อาหารหมา รดน้ำสนามหญ้า ล็อคประตูรั้ว
Like the copper kettle in the yard back home.หน้าตาเหมือนกาต้มน้ำ
Once we get to the yard we ought to be all right.ถ้าไปถึงสนามได้ ก็คงไม่เท่าไร ตรงนั้นมีไม่เยอะ
After the fight, nobody stopped us going out in the yard to exercise.หลังจากการต่อสู้ไม่มีใครหยุดเรา ออกไปเที่ยวในบ้านก?
The new chief screw had the yard painted... and I was back walking in circles again.สกรูหัวหน้าใหม่ ทาสีลานมี ... และฉันก็กลับ เดินในวงการอีกครั้ง
Can we put her out in the yard for a while?ปีเตอร์ พาเธอออกไปที่สวนแป๊บหนึ่งได้ไหม?
I exercised for an hour in the morning, poked around in the yard in the afternoon, visited with a girlfriend down the block in the evening.ตอนบ่ายลงไปเดินเรื่อยเปื่อยในสนาม ตอนเย็นแวะไปหาเพื่อนที่อยู่ถัดไปล็อคนึง
"It is with great distress that Scotland Yard announces that the Bank of England..."สก็อตแลนด์ยาร์ดเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ต้อง แจ้งให้ทราบว่าธนาคารอังกฤษถูกโจรกรรม"
Works down at the lumber yard with Fin.เขาทำงานที่โรงเลื่อยไม้ / กับฟิน
I work at the lumber yard with Fin.ผมทำงานที่โรงเลื่อยไม้ / กับฟิน
Well... divorced with a shit job at a lumber yard after being rejected from the Cromwell police force.ก็... นายออกจากงานที่โรงไม้ หลังจากเข้ากรมตำรวจไม่ได้

-yard- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サービスヤード[, sa-bisuya-do] (n) service yard
スコットランドヤード[, sukottorandoya-do] (n) Scotland Yard
ヤードセール[, ya-dose-ru] (n) yard sale
ヤール;ヤールド[, ya-ru ; ya-rudo] (n) (ヤール is an abbreviation of ヤールド) (See 碼・ヤード) yard (unit of distance) (dut
庇を貸して母屋を取られる[ひさしをかしておもやをとられる, hisashiwokashiteomoyawotorareru] (exp) (id) Give him an inch and he'll take an ell; Give him an inch and he'll take a yard
庭で作った野菜[にわでつくったやさい, niwadetsukuttayasai] (n) vegetables grown in one's yard
立琴[たてごと, tategoto] (n) (arch) (See 乞巧奠) koto erected in one's yard as decoration during the Festival to Plead for Skills
造船所[ぞうせんじょ;ぞうせんしょ, zousenjo ; zousensho] (n) shipyard; dock yard; shipbuilding yard

-yard- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อังคณะ[n.] (angkhana) EN: yard ; field FR:
หลา[n.] (lā) EN: yard FR: yard [m]
ลาน[n.] (lān) EN: open space ; lawn ; ground ; field ; yard ; court ; courtyard ; place ; plaza ; hall FR: cour [f] ; aire [f] ; espace [m] ; place [f] ; esplanade [f] ; champ [m] ; piazza [f]
ลานบ้าน[n.] (lān bān) EN: yard FR: cour [f]
เลหลา[n.] (lēlā) EN: yard FR: yard [m]
ป่าช้ารถ[n. exp.] (pāchā rot =) EN: scrapyard ; junkyard (Am.) ; wrecking yard FR: cimetière de voitures [m]
สนาม[n.] (sanām) EN: ground ; lawn ; field ; yard ; playground ; court FR: terrain [m] ; champ [m]
สนามหญ้า[n.] (sanām yā) EN: lawn ; yard ; turf FR: pelouse [f] ; gazon [m] ; herbe [f]
สวน[n.] (sūan = suan) EN: garden ; park ; yard FR: jardin [m] ; parc [m]
ถั่วฝักยาว[n.] (thūafakyāo) EN: string bean ; yard long bean ; long bean ; cow-pea ; long green bean ; Vigna unguiculata FR: haricot vert [m] ; Vigna unguiculata
ถั่วฝักยาวแดง[n. exp.] (thūafakyāo ) EN: red yard long bean FR:
ย่านสับเปลี่ยนรถ[n. exp.] (yān sapplīe) EN: railroad switching yard FR:
ยาร์ด[n.] (yāt) EN: yard FR:

-yard- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdeckerei {f}knacker's yard

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -yard-
Back to top