ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lawn

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lawn*, -lawn-

lawn ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lawn (n.) สนามหญ้า See also: สนาม Syn. garden, park, green
lawn (n.) ผ้าฝ้ายหรือผ้าลินินบาง ๆ
lawn mower (n.) เครื่องตัดหญ้า
lawn tennis (n.) กีฬาเทนนิส (คำเป็นทางการ) Syn. tennis
English-Thai: HOPE Dictionary
lawn(ลอน,ลาน) n. สนามหญ้า,ที่โล่งกลางป่า
lawn mowern. เครื่องตัดหญ้า
lawn tennisn. กีฬาเทนนิส (โดยเฉพาะเมื่อเล่นบนสนามหญ้า)
English-Thai: Nontri Dictionary
lawn(n) สนามหญ้า,ที่โล่ง
LAWN lawn mower(n) เครื่องตัดหญ้า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lawn mowersเครื่องตัดหญ้า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สนามหญ้า (n.) lawn See also: yard Syn. สนาม
สนามหญ้า (n.) lawn See also: turf, grass
เครื่องตัดหญ้า (n.) lawnmower See also: mowing machine
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Okay, we got horseshoes on the south lawn in 15 minutes!เอาล่ะ เรามีเกมส์โยนห่วงกัน ที่สนามทางใต้ อีก 15นาที!
Well, I'm looking forward to having my lawn mowed... soon.ฉันกำลังหาคนตัดหญ้าอยู่.. ..เร็วๆนี้แหละ
Just keep doing the lawn job for now.ตัดหญ้าไปเรื่อยๆ อย่างที่เคยนั่นแหละ
The lawn looks a little brown.สนามหญ้ามันเริ่มเป็นสีน้ำตาลแล้ว
Jimbo, everything on this lawn goes.จิมโบ้ ขนทุกอย่าง บนสนามหญ้าไปให้หมด ไมโครเวฟ เครื่องบดกาแฟ
This will be our little secret... or it's free lawn mowing for a year.นี่จะเป็นความลับเล็กๆระหว่างเรา หรือจะยอมตัดหญ้าให้ฟรีปีนึง
Edie Britt was putting up a "for sale" sign on the lawn of the house where I once lived.อีดี้ บริทท์ได้ปักป้ายประกาศขาย บนพื้นสนามหญ้าหน้าบ้านที่ฉันเคยอยู่
I saw her and Zach skip out across the lawn ten minutes ago.ฉันเห็นเธอและZach ข้ามออกไปที่สนามหญ้าเมื่อ10นาทีก่อน
When you found out that kid who you were paying to mow your lawn was doing your wife, how did you not kill him?เมื่อคุณพบว่าเด็กที่คุณจ้างมาเล็มหญ้าหน้าบ้าน มันดันไปเล็มนาของเมียคุณแทนเนี่ย คุณไม่ฆ่าเค้าได้ยังไง?
I see a lot of lawn mowing in your future.ชั้นเห็นอนาคตตัดหญ้าของเธอเลยล่ะ
He's certainly married up from lawn boy.เขาก็ขยับจากการเป็นคนสวนแล้ว
Then they came for the lawn gnomes,แล้วเขาก็มาเรื่องรูปปั้นคนแคระสนามหญ้า

lawn ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
草坪扫除机[cǎo píng sǎo chú jī, ㄘㄠˇ ㄆㄧㄥˊ ㄙㄠˇ ㄔㄨˊ ㄐㄧ, 草坪扫除机 / 草坪掃除機] lawn mower
温布尔登网球公开赛[Wēn bù ěr dēng wǎng qiú gōng kāi sài, ㄨㄣ ㄅㄨˋ ㄦˇ ㄉㄥ ㄨㄤˇ ㄑㄧㄡˊ ㄍㄨㄥ ㄎㄞ ㄙㄞˋ, 温布尔登网球公开赛 / 溫布爾登網球公開賽] Wimbledon lawn tennis championship
温网[Wēn wǎng, ㄨㄣ ㄨㄤˇ, 温网 / 溫網] Wimbledon lawn tennis championship; abbr. for 溫布爾登網球公開賽|温布尔登网球公开赛
草地[cǎo dì, ㄘㄠˇ ㄉㄧˋ, 草地] lawn; meadow; sod; turf
草坪[cǎo píng, ㄘㄠˇ ㄆㄧㄥˊ, 草坪] lawn

lawn ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ローン[, ro-n] (n) (1) loan; (2) roan; (3) lawn (i.e. short grass); (4) lawn (type of cotton cloth); (P)
ローンスキー[, ro-nsuki-] (n) lawn skiing
ローンテニス[, ro-ntenisu] (n) lawn tennis
絹蘭;衣蘭[きぬらん, kinuran] (n) (uk) lawn orchid; soldier's orchid (Zeuxine strateumatica)
芝刈り;芝刈[しばかり, shibakari] (n) lawn mowing
草刈機;草刈り機[くさかりき, kusakariki] (n) (1) weed cutter; grass cutter; brush cutter; (2) (See 芝刈り機) lawn mower
高麗芝[こうらいしば, kouraishiba] (n) Korean lawn grass
[しば, shiba] (n) lawn; sod; turf; (P)
芝刈り機;芝刈機[しばかりき, shibakariki] (n) lawnmower
芝生[しばふ, shibafu] (n,adj-no) lawn; (P)
芝草[しばくさ, shibakusa] (n) lawn; sod; turf; (P)

lawn ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โขม[n.] (khōm) EN: linen ; silk ; white cloth ; lawn FR:
ลาน[n.] (lān) EN: open space ; lawn ; ground ; field ; yard ; court ; courtyard ; place ; plaza ; hall FR: cour [f] ; aire [f] ; espace [m] ; place [f] ; esplanade [f] ; champ [m] ; piazza [f]
แร่ง[n.] (raeng) EN: lawn sieve ; colander ; strainer FR:
ศาณ[n.] (sān) EN: ramie cloth ; lawn FR:
สนาม[n.] (sanām) EN: ground ; lawn ; field ; yard ; playground ; court FR: terrain [m] ; champ [m]
สนามหญ้า[n.] (sanām yā) EN: lawn ; yard ; turf FR: pelouse [f] ; gazon [m] ; herbe [f]

lawn ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rasenmäher {m}lawn mower
Rasensprenger {m}lawn sprinkler
Liegewiese {f}lawn

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lawn
Back to top