ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*mobile*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น mobile, -mobile-

*mobile* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
automobile (n.) รถยนต์ See also: รถเก๋ง, รถ Syn. auto, car, vehicle
bookmobile (n.) ห้องสมุดเคลื่อนที่ Syn. mobile library
immobile (adj.) ซึ่งไม่เคลื่อนไหว See also: ที่ไม่เคลื่อนที่, ที่ไม่ขยับเขยื้อน Syn. static, stationary Ops. mobile
immobile (adj.) ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ See also: ซึ่งหยุดนิ่ง, ที่ไม่ขยับเขยื้อน Syn. motionless Ops. mobile
locomobile (n.) ที่เคลื่อนที่ด้วยพลังในตัวเอง Syn. self-propelled
mobile (adj.) ซึ่งเคลื่อนที่ได้ง่าย See also: เคลื่อนที่ง่าย, เคลื่อนไหวได้ Syn. movable, dynamic Ops. immobile, stationary, fixed
mobile (adj.) แปรเปลี่ยนได้ง่าย See also: แปรเปลี่ยนเร็ว, เปลี่ยนแปลงง่าย Ops. unchanging
mobile (n.) เครื่องแขวนหมุนไปมาตามลมได้ See also: โมบาย
mobile home (n.) บ้านเคลื่อนที่
mobile hospital (n.) รถพยาบาล See also: ยานพาหนะส่งผู้ป่วย Syn. hospital wagon
mobile library (n.) ห้องสมุดเคลื่อนที่
mobile phone (n.) โทรศัพท์เคลื่อนที่
nerd mobile (sl.) รถขนาดครอบครัว
skimobile (n.) รถเล็กสำหรับวิ่งบนหิมะ
snowmobile (n.) รถเล็กสำหรับวิ่งบนหิมะ Syn. skimobile
English-Thai: HOPE Dictionary
air mobile(แอร์โม' บิล) adj. ซึ่งเคลื่อนที่ในอากาศ
automobile(ออโทโมบีล',ออโทโม'บีล) adj. รถยนต์. -n. เกี่ยวกับรถยนต์,อัตโนมัติ.
bloodmobile(บลัด'มะบีล) รถพยาบาลที่รับบริจาคโลหิต
immobile(อิโม'บิล,-บีล) adj. เคลื่อนที่ไม่ได้,ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้,หยุดนิ่ง,ไม่ขยับเขยื้อน,ตายตัว, Syn. stable
locomobile(โลคะโม'บิล) n. รถที่ขับเคลื่อนด้วยกลไกของมันเอง,รถเครื่องอัตโนมัติ. adj. ซึ่งขับเคลื่อนด้วยกลไกหรืออำนาจของมันเอง
mobile(โม'ไบลฺ) adj. ซึ่งเคลื่อนที่ได้,ซึ่งเคลื่อนไหวไปมาได้รวดเร็ว,เปลี่ยนแปลงได้ง่าย,เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ. n. รูปปั้นที่เคลื่อนที่ได้
snowmobile(สโน'มะบีล) n. รถสำหรับเคลื่อนบนหิมะ
English-Thai: Nontri Dictionary
automobile(n) รถยนต์
bloodmobile(n) รถบริจาคโลหิต
bookmobile(n) ห้องสมุดเคลื่อนที่
mobile(adj) เคลื่อนที่ง่าย,เคลื่อนไหวง่าย,เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
kidney, floating; kidney, hypermobile; ren mobilisไตลอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mobileประติมากรรมจลดุล [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mobile phoneโทรศัพท์เคลื่อนที่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Automobile dealersผู้ค้ารถยนต์ [TU Subject Heading]
BMW automobilesรถยนต์บีเอ็มดับบลิว [TU Subject Heading]
Bookmobile library ห้องสมุดเคลื่อนที่ Bookmobile library หมายถึง ห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นบริการประเภทหนึ่งของห้องสมุดประชาชนใช้ยานพาหนะที่ออกแบบเพื่อใช้เป็นห้องสมุด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงหนังสือได้ ภายในยานพาหนะนี้จะมีพื้นที่เพียงพอสำหรับคนที่จะนั่งและอ่านหนังสือภายในรถและสามารถบรรทุกหนังสือออกไปให้บริการแก่ประชาชนและกลุ่มบุคคลที่มีความยากลำบากในการเข้าถึงห้องสมุด เช่น ชุมชนแออัด บ้านพักคนชรา สถานพักฟื้น เป็นต้น ทั้งในท้องถิ่นที่ห้องสมุดนั้นตั้งอยู่หรือในท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล สำหรับยานพาหนะที่ใช้มีทั้งรถยนต์ รถลาก หรือเรือ ผู้ให้บริการในรถอาจเป็นเจ้าหน้าที่ที่ขับรถทำหน้าที่เป็นบรรณารักษ์ไปด้วยในตัว บางทีมีพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ขับรถและบรรณารักษ์ นอกจากให้บริการหนังสืออ่านแล้วรถของห้องสมุดเคลื่อนที่บางแห่งอาจมีสื่ออื่น ๆ เช่น วีดิทัศน์ เทปเสียง ซีดี-รอม ของเล่น และเกมต่าง ๆ ให้บริการด้วย บริการของห้องสมุดเคลื่อนที่เป็นประโยชน์อย่างมาก แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลที่ไม่สามารถไปใช้บริการของห้องสมุดได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะไม่มีเวลา การคมนาคมไม่สะดวก หรือยังไม่เห็นความสำคัญของห้องสมุดหรือสาเหตุอื่น ๆ
Jeep automobileรถจี๊ป [TU Subject Heading]
Mobileเคลื่อนที่ไปมา, ภาพกล, เคลื่อนที่, สิ่งแขวน [การแพทย์]
mobile phone communicationการสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่, ใช้คลื่นวิทยุความถี่สูงส่งสัญญาณสื่อสารกันระหว่างเครื่องโทรศัพท์และเสารับส่งสัญญาณ ที่อยู่ในรัศมีการติดต่อสื่อสาร ซึ่งเรียกบริเวณที่แต่ละเสาสัญญาณครอบคลุมว่าเซล สัญญาณการสื่อสารระหว่างโทรศัพท์ในแต่ละเซล จะถูกส่งต่อจากเสารับส่งสัญญาณเข้าสู่เครือข่ายระบบโทร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รถยนต์ (n.) automobile See also: motorcar, car, auto
โทรศัพท์มือถือ (n.) mobile phone
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (n.) mobile telephone See also: cellular telephone, cell phone Syn. โทรศัพท์มือถือ
ไร่เลื่อนลอย (n.) mobile plantation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I traded it. - You traded the Bluesmobile for this?คุณแลกเปลี่ยนบลุสโมเบิยลเพื่อสิ่งนี้ ไม่ เพื่อไมโครโฟน
What do you say? Is it the new Bluesmobile, or what?คุณคิดอะไร มันเป็นบลุสโมเบิยลใหม่ใช่ไหม
New Oldsmobiles are in early this year.โอลดสโมเบิยลสตัวใหม่อยู่ที่นี่ตั้งแต่ปีแรก
Only those mobile enough to scavenge brutal enough to pillage would survive.เต็มไปด้วยเครื่องยนต์นักล่าเหยื่อ... ...ต่างปล้นช่วงชิงเพื่อความอยู่รอด
Austin: that's an SS-50 long-range rocket and mobile launcher. they just moved it in here. haven't even put up their locator beacon.ขีปนาวุธข้ามทวีป SS-50 ติดตั้งบนฐานยิงเคลื่อนที่ เพิ่งมาตั้งได้ไม่นาน ยังไม่ได้ระบุพิกัดการยิง
But what's interesting is the last call he made was to her mobile phone 90 minutes before he died.แต่ที่น่าสนใจก็คือเบอร์โทรออกล่าสุด เป็นเบอร์ของทราเมล... ...90 นาทีก่อนที่เขาจะตาย
He and Peggy were involved in an automobile accident on State Road.มันเกิดขึ้นได้อย่างไร ?
I saw an automobile once, when I was a kid, but now...they're everywhere.ผมเห็นรถยนต์ครั้งหนึ่งเมื่อตอนที่ผมยังเป็นเด็ก แต่ตอนนี้ ... พวกเขากำลังทุกที่
Now, that is what I call a mobile home.อย่างงี้ซิ ถึงจะเรียกว่า บ้านเคลื่อนที่ของจริง
This is Maxis Mobile One. We're on our way.นี้เป็น Maxis มือถือหนึ่ง เราอยู่ในทางของเรา
We're on a stakeout, Gadget-mobile! No, you're on a stakeout.เรากำลังแอบเฝ้าดูอยู่ แก็ดเจ็ตโมไบล์
One thing I've learned in all my years of crime fighting, gadget mobile, is that it's always the most quiet right before the criminals strike!กล้วหัวหดไม่กล้าโผล่หน้ามาที่ รีเวอร์ตั้นอีก แก็ดเจ็คโมไบล์ สิ่งหนึ่งที่ฉัน ได้เรียนรู้จากตลอดการทำงาน... ต่อสู้กับความชั่วร้าย...

*mobile* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
手机[shǒu jī, ㄕㄡˇ ㄐㄧ, 手机 / 手機] cell phone; cellular phone; mobile phone
道奇[Dào qí, ㄉㄠˋ ㄑㄧˊ, 道奇] Dodge, US automobile brand, division of Chrysler LLC
小灵通[xiǎo líng tōng, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄧㄥˊ ㄊㄨㄥ, 小灵通 / 小靈通] mobile phone (with a local, 7-digit phone number)
移动式电话[yí dòng shì diàn huà, ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ㄕˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, 移动式电话 / 移動式電話] mobile telephone
移动电话[yí dòng diàn huà, ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, 移动电话 / 移動電話] mobile telephone
行动电话[xíng dòng diàn huà, ㄒㄧㄥˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, 行动电话 / 行動電話] mobile telephone
运动战[yùn dòng zhàn, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄢˋ, 运动战 / 運動戰] mobile warfare
中国移动通信[Zhōng guó yí dòng tōng xìn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ, 中国移动通信 / 中國移動通信] China Mobile (PRC state telecommunications company)
活动房屋[huó dòng fáng wū, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ ㄈㄤˊ , 活动房屋 / 活動房屋] prefabricated building; prefab; mobile home; caravan; trailer
内燃机车[nèi rán jī chē, ㄋㄟˋ ㄖㄢˊ ㄐㄧ ㄔㄜ, 内燃机车 / 內燃機車] automobile
自动车[zì dòng chē, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄔㄜ, 自动车 / 自動車] automobile
移动式[yí dòng shì, ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ㄕˋ, 移动式 / 移動式] mobile
行动[xíng dòng, ㄒㄧㄥˊ ㄉㄨㄥˋ, 行动 / 行動] operation; action; to move; mobile

*mobile* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ATICS[アティックス, ateikkusu] (n) Automobile Traffic Information & Control System; ATICS
MNP[エムエヌピー, emuenupi-] (n) mobile number portability; MNP
QRコード[キューアールコード;キューアーコード, kyu-a-ruko-do ; kyu-a-ko-do] (n) quick response code (2-dimensional bar code commonly used by Japanese mobile phones to link to URLs); QR code
UMA[ユーマ, yu-ma] (n) {comp} Unlicensed Mobile Access; UMA
イモビライザー[, imobiraiza-] (n) immobiliser (electronic device that prevents an automobile engine from running without the key); immobilizer
ウインカー(P);ウィンカー[, uinka-(P); uinka-] (n) (1) Winker (automobile); (2) (car) blinker; (car) turning indicator; (P)
ウルトラモバイルPC[ウルトラモバイルピーシー, urutoramobairupi-shi-] (n) {comp} ultra-mobile PC
エロ画[エロが, ero ga] (n) (abbr) (sl) (See エロ画像) erotic photograph (on a computer, mobile phone, etc.)
オート[, o-to] (n) (1) auto; automobile; automatic; (2) oat; oats; (P)
オートモビル;オートモービル[, o-tomobiru ; o-tomo-biru] (n) automobile
ガソリン車[ガソリンしゃ, gasorin sha] (n) gasoline-powered vehicle; gasoline automobile; gasoline car; gasoline truck
クレーン車[クレーンしゃ, kure-n sha] (n) (mobile) crane
スズキ[, suzuki] (n) Suzuki (Japanese automobile and motorcycle manufacturer)
ストラップ[, sutorappu] (n) strap (often decorative for key-holder, mobile phones, etc.)
ダイハツ[, daihatsu] (n) Daihatsu (Japanese automobile manufacturer)
ハイヤー[, haiya-] (n) (1) hire; (2) hired automobile with driver; hired car; (P)
パケ死[パケし, pake shi] (n) finding out you've run up a fortune by web access on your mobile (lit
ブウブウ;ブーブー;ぶうぶう[, buubuu ; bu-bu-; buubuu] (adv) (1) (on-mim) bugling sound; honking; oinking; (2) (on-mim) grumbling; complaining; (n) (3) (chn) (See 自動車) car; automobile
ブックモビル[, bukkumobiru] (n) {comp} mobile library; bookmobile (USA)
モバイラー[, mobaira-] (n) person fond of using a mobile phone (wasei
モバイルスイカ[, mobairusuika] (n) train ticketing system (mobile phone fitted with special chip used as swipe card)
ワンコール[, wanko-ru] (n) (See ワン切り) one mobile telephone ring (used by companies, usually sex-related, to register a phone number on a mobile in the hope people will return the call) (wasei
ワン切り[ワンぎり;ワンギリ, wan giri ; wangiri] (n) one mobile telephone ring (used by companies, usually sex-related, to register a phone number on a mobile in the hope people will return the call. Also used between acquaintances when swapping telephone numbers, or to get another person to call oneself)
中継車[ちゅうけいしゃ, chuukeisha] (n) outside broadcasting van; OB Van; mobile unit; outdoor broadcasting van
低電圧版モバイル[ていでんあつばんモバイル, teiden'atsuban mobairu] (n) {comp} low voltage mobile (pentium)
写メ[しゃメ, sha me] (n,vs) (abbr) (See 写メール) email from mobile phones with attached photos
写メール[しゃメール, sha me-ru] (n) (1) email from mobile phones, containing pictures, etc.; (2) brandname for photo-email service from SoftBank Mobile
受信音[じゅしんおん, jushin'on] (n) ringtone (of mobile phones, portable phones, cellphones, etc.)
塊然[かいぜん, kaizen] (adv-to,adj-t) isolated; immobile
巡回図書館[じゅんかいとしょかん, junkaitoshokan] (n) bookmobile
待ち受け画像;待受画像[まちうけがぞう(uK), machiukegazou (uK)] (n) (See 待ち受け画面) stand by image (on mobile phones)
携帯[けいたい(P);ケイタイ;ケータイ, keitai (P); keitai ; ke-tai] (n,vs,adj-no) (1) something carried (in the hand); handheld; (n) (2) (abbr) (col) (See 携帯電話) mobile telephone; cell phone; (P)
携帯電話[けいたいでんわ, keitaidenwa] (n,adj-no) mobile telephone; cellular telephone
携帯電郵[けいたいでんゆう, keitaidenyuu] (n) (See 電郵) email from a cell phone or mobile phone
機動[きどう, kidou] (n) (1) maneuver (usu. of military force); manoeuvre; (adj-f) (2) (See 機動隊) mobile; nimble; agile; quick to respond; (P)
機動部隊[きどうぶたい, kidoubutai] (n) mobile troops; mechanized unit; mechanised unit; naval task force
献血車[けんけつしゃ, kenketsusha] (n) mobile van where blood is collected from donors; bloodmobile
白ロム;白ROM[しろロム, shiro romu] (n) contract-free mobile phone; unprogrammed cellphone; mobile telephone without an assigned number
着メロ[ちゃくメロ, chaku mero] (n) melodic incoming call tones (esp. mobile telephones); ringtone; ring tone
着もじ[ちゃくもじ, chakumoji] (n) text message or symbol on a busy mobile phone indicating a call arrival (DoCoMo feature)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ハンディフォン[はんでいふぉん, handeifon] handiphone (PHP), mobile telephone
ブックモビル[ぶっくもびる, bukkumobiru] mobile library, bookmobile (USA)
モバイル[もばいる, mobairu] mobile
モバイルギア[もばいるぎあ, mobairugia] Mobile Gear
モバイル通信[もばいるつうしん, mobairutsuushin] mobile communications
モバイル電話[モバイルでんわ, mobairu denwa] mobile telephone
固定電話[こていでんわ, koteidenwa] fixed (as opposed to mobile) telephone
携帯用[けいたいよう, keitaiyou] portable (a-no), mobile use
携帯電話[けいたいでんわ, keitaidenwa] mobile, portable telephone
移動[いどう, idou] mobile (e.g. communications)
移動体通信[いどうたいつうしん, idoutaitsuushin] mobile (telephone switching office) CHECK THIS!!!!
移動受信[いどうじゅしん, idoujushin] mobile reception (of a signal)
移動図書館[いどうとしょかん, idoutoshokan] mobile library, bookmobile (USA)

*mobile* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอ-โมบาย = ไอโมบาย[TM] (Ai-Mōbāi) EN: i-mobile [TM] FR:
แบตมือถือ[n. exp.] (baet meūthe) EN: cell phone battery FR: batterie de téléphone mobile [f]
บ้านเคลื่อนที่[n. exp.] (bān khleūoe) EN: mobile home FR:
บัตรที่นั่งอิเล็กทรอนิกส์แบบบาร์โค้ด 2 สองมิติ[n. exp.] (bat thīnang) EN: Mobile 2D Barcode Boarding Pass FR:
ช่างซ่อมรถ[n. exp.] (chang sǿm r) EN: motor car mechanic ; motor vehicle mechanic ; automotive mechanic FR: mécanicien automobile [m] ; mécano [m]
ห้องสมุดเคลื่อนที่[n. exp.] (hǿngsamut k) EN: mobile library FR: bibliothèque mobile [f] ; bibliothèque itinérante [f]
การขับรถ[n. exp.] (kān khap ro) EN: driving FR: conduite automobile [f] ; conduite [f]
การประกันภัยรถยนต์[n. exp.] (kān prakanp) EN: car insurance FR: assurance automobile [f]
การแสดงรถยนต์[n. exp.] (kān sadaēng) EN: motor show FR: salon automobile [m]
ขบวนรถยนต์[n. exp.] (khabūan rot) EN: line of cars ; motorcade FR: convoi automobile [m]
คัน[n.] (khan) EN: [classif.: automobiles, carriages and other vehicles (buses, motorbikes ...), umbrellas, spoons, forks] FR: [classif. : automobiles, véhicules motorisés, cyclomoteurs, bicyclettes, parapluies, ombrelles, cuillères/cuillers, fourchettes]
ค่าประกันรถยนต์[n. exp.] (khā prakan ) EN: FR: assurance automobile [f]
เคลื่อนที่[adj.] (khleūoenthī) EN: mobile ; moving ; portable ; travelling ; walking FR: mobile ; portable ; itinérant
เคลื่อนที่ได้ง่าย[adj.] (khleūoenthī) EN: mobile FR:
ครม. สัญจร[n. exp.] (Khørømø. sa) EN: mobile Cabinet FR:
กระบวนการผลิตรถยนต์[n. exp.] (krabūankān ) EN: car manufacturing process ; car making process ; car production process FR: processus de fabrication des automobiles [m]
มือถือ[n. exp.] (meū theū) EN: mobile phone ; mobile ; cellular telephone ; cell phone FR: téléphone portable [m] ; GSM [m] (Belg.)
หม้อแบตเตอรี่[n. exp.] (mø baettoēr) EN: battery ; car battery FR: batterie [f] ; batterie d'une automobile [f]
แน่[adj.] (naē) EN: still ; motionless ; immobile ; unmoving ; unconscious FR: inconscient ; inanimé
แน่นิ่ง[adj.] (naēning) EN: still ; motionless ; immobile ; unmoving ; unconscious ; paralyzed ; stationary FR: inconscient ; inanimé
หนังสือเคลื่อนที่[n. exp.] (nangseū khl) EN: bookmobile FR:
งานแสดงรถยนต์[n. exp.] (ngān sadaēn) EN: FR: salon de l'automobile [m]
นิ่ง[v.] (ning) EN: be still ; be immobile ; be silent ; be motionless ; be quiet ; Be still! FR: Restez tranquille(s) !
นิ่ง ๆ = นิ่งๆ[v.] (ning-ning) EN: be still ; be immobile ; be silent ; be motionless ; be quiet ; Be still! FR: Restez tranquille(s) !
ออโต้[n.] (øtō) EN: auto ; automobile FR: auto [f]
เป้าเคลื่อนที่[n. exp.] (pāo khleūoe) EN: moving target FR: cible mobile [f]
แผงกั้นจราจร[n. exp.] (phaēng kan ) EN: traffic barrier FR: barrières mobiles [fpl] ; barrières Nadar [fpl] (Belg.)
ภาษีรถยนต์[n. exp.] (phāsī rotyo) EN: motor-vehicle tax ; automobile tax FR: taxe automobile [f]
ผู้ผลิตรถยนต์[n. exp.] (phūphalit r) EN: carmaker ; car manufacturer FR: constructeur automobile [m]
เร่[adj.] (rē) EN: ambulating ; itinerant ; mobile ; floating FR: ambulant ; itinérant
เรือยนต์[n.] (reūa yon) EN: powerboat ; motorboat ; motor ship ; motor vessel ; launch FR: bateau à moteur [m] ; embarcation à moteur [f] ; canot automobile [m]
โรงงานผลิตรถยนต์[n. exp.] (rōng-ngān p) EN: FR: usine automobile [f]
โรงรถ[n.] (rōngrot) EN: garage FR: garage [m] ; atelier de réparation automobile [m]
รถ[n.] (rot) EN: vehicle ; car ; automobile ; motor car ; wheeled vehicle ; carriage ; wagon ; cart FR: véhicule [m] ; voiture [f] ; automobile [f] ; auto [f] ; wagon [m] ; charrette [f] ; char [m] ; chariot [m]
รถเก๋ง[n.] (rotkeng) EN: car ; sedan ; automobile FR: berline [f]
รถกูบ[n. exp.] (rot kūp) EN: car ; sedan ; automobile FR: berline [f]
รถปั้นจั่นเคลื่อนที่[n. exp.] (rot panjan ) EN: mobile crane FR: camion grue [m]
รถยนต์[n.] (rotyon) EN: car ; automobile (Am.) ; motor vehicle ; motorcar ; auto FR: voiture [f] ; automobile [f] ; auto [f] (abrév.) ; véhicule automobile [m] ; bagnole [f] (fam.) ; caisse [f] (fam.)
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล[n. exp.] (rotyon nang) EN: automobile ; passenger car ; sedan FR: voiture particulière [f]
รถยนต์ส่วนบุคคล[n. exp.] (rotyon suan) EN: private car ; private vehicle ; private automobile FR: voiture privée [f] ; voiture particulière [f]

*mobile* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Autofabrik {f}car factory; automobile factory
Yuppie {m}; junger, karrierebewusster Mensch | homosexueller Yuppieyuppie; young urban professional; young upwardly mobile professional | guppy; gay urban professional
mobil {adj} | mobiler | am mobilstenmobile | more mobile | most mobile
Ruhelage {f}neutral position; immobile position
Fahrzeugpark {m}automobile fleet; fleet (of cars)
Kfz-Elektronik {f}automobile electronics
Kraftverkehrsversicherung {f}automobile insurance
Kraftfahrzeughersteller {m}automobile manufacturer
Personenkraftwagenreifen {m}automobile tire [Am.]
Pkw-Reifen {m}automobile tire [Am.]; car tyre; passenger car tyre
Motorschlitten {m}snowmobile
Mobilfunk {m}mobile radio; cellular radio
Mobile {n}mobile
Mobilkommunikation {f}mobile communications
mobile Polizeiwache {f}mobile police station
Autobücherei {f}mobile library
Fahrbibliothek {f}mobile library; traveling library
Funkgerät {n}mobile radio
Wohnwagen {m}mobile home; fahrbares Haus
Kranwagen {m}mobile crane

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *mobile*
Back to top